Email
Пароль
?
Войти Регистрация


"Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. N 7951/1 до Закону України від 6.04.2000 р. N 1641-ІІІ "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання..

Название (рус.) "Об организации выполнения поручения Кабинета Министров Украины от 12.05.2000 р. N 7951/1 к Закону Украины от 6.04.2000 р. N 1641-ІІІ "Об имущественной ответственности за нарушение условий договора подотряда (контракта) о выполнении..
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Приказ
Рег. номер 146
Дата принятия 05.07.2000
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Наказ № 146 від 5 липня 2000 р.

Про організацію виконання доручення

Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р.

№ 7951/1 до Закону України від 6.04.2000 р.

№ 1641-ІІІ “Про майнову відповідальність

за порушення умов договору підряду (контракту)

про виконання робіт на будівництві обєктів”

Верховною Радою України 6 квітня 2000 року прийнято закону України “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві обєктів” № 1641-ІІІ, який вступає в силу з 01 січня 2001 року. Дія цього Закону України спрямована на посилення договірної дисципліни, відповідальності за цільове та ефективне використання коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної республіки Крим, місцевих бюджетів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, своєчасні розрахунки за виконані роботи та введення обєктів в експлуатацію.

Основна мета зазначеного нормативного акту забезпечити ефективне використання державних інвестицій у капітальному будівництві за рахунок створення умов рівної відповідальності всіх учасників інвестиційної діяльності замовників, підрядників, інвесторів за дотримання договірних зобовязань при спорудженні обєктів, а також центральних та місцевих органів виконавчої влади за дії, що призвели до недотримання договірних зобовязань.

Законом передбачено врегулювання окремих його положень рішеннями Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України дорученням від 12 травня 2000 р. № 7951/1 до Закону України від 6.04.2000 р. № 1641-ІІІ “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві обєктів” зобовязав Держбуд, Мінфін, Мінекономіки та Мінюст України до 1 листопада 2000 р. розробити відповідні постанови Кабінету Міністрів України та внести пропозиції щодо внесення змін до Законів України, що випливають з цього Закону, та щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність д цим Законом.

З метою організації виконання зазначеного доручення Кабінету Міністрів України

НАКАЗУЮ:

1. Створити робочу групу з виконання завдань, визначених дорученням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 7951/1 до Закону України від 6.04.2000 р. № 1641-ІІІ “Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві обєктів” у складі згідно з додатком до цього наказу.

2. Робочій групі забезпечити:

а) розробку та погодження до 24 жовтня 2000 року з відповідними міністерствами проектів постанов Кабінету Міністрів України:

- про порядок стягнення неустойки (пені) за порушення умов договору підряду (контракту);

- про порядок контролю за дотриманням сторонами зобовязань за договором підряду (контракту);

- про порядок відшкодування додаткових витрат на будівництво, зумовлених порушенням плану його фінансування;

б) підготовку пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок відшкодування витрат, повязаних з припиненням будівництва.

3. Управлінню стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова) забезпечити подання до 1 листопада 2000 р. в установленому порядку зазначених у п.2 наказу проектів постанов Кабінету Міністрів України.

4.  Управлінню стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова), Управлінню містобудівної політики (А.Економов), Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва (П.Губень) , Державній архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка) до 1 листопада 2000 р. підготувати і подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення змін до Законів України, що випливають із цього Закону, а також пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом.

5. Відділу інноваційної політики, нормування та стандартизації (Л.Кравченко) організувати проведення, у встановленому законодавством порядку, тендера на виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на розробку пропозицій до нормативних актів, зазначених у пункті 2.

Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та звітності (Т.Щавінська) забезпечити фінансування цих робіт.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника голови Комітету Беркуту А.В.

Голова Комітету     В.Гусаков


Додаток до наказу Держбуду

від 5.07.2000 № 146

Склад робочої групи

з виконання завдань, передбачених п.2доручення Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 7951 до Закону України від 6.04.2000 р. № 1641-ІІІ „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві обєктів”

Беркута

Анатолій Всеволодович

-

Перший заступник голови Держбуду України голова робочої групи

Шарапова

Тамара Олексіївна

-

Начальник Управління стратегії розвитку будівельного комплексу Держбуду України

Губень

Петро Іванович

-

Начальник Управління реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва Держбуду України

Папка

Володимир Володимирович

-

Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції Держбуду України

Довганюк

Леся Володимирівна

-

Начальник Управління інвестиційної політики, фондового та страхового ринків Мінекономіки України (за згодою)

Гроховський

Станіслав Георгійович

-

Начальник відділу організації та розвитку ринкових взаємовідносин у будівельному комплексі заступник начальника Управління стратегії розвитку будівельного комплексу Держбуду України секретар робочої групи

Романенко

Сергій Іванович

-

Начальник відділу заступник начальника Управління фінансів транспорту, звязку і сфери послуг Департаменту фінансів виробничої сфери Мінфіну України (за згодою)

Грицай

Тетяна Олексіївна

-

Головний спеціаліст департаменту цивільного законодавства Міністерства юстиції України (за згодою)

Пелячик

Роман Хомович

-

Старший консультант ТОВ „Київська консалтингова група”Спонсоры раздела: