Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про розгляд проекту Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла"

Название (рус.) О рассмотрении проекта Закона Украины "О государственном финансировании и целевом долгосрочном кредитовании строительства жилья"
Кем принят НТР Держбудівництва та архітектури
Тип документа Решение
Рег. номер 92
Дата принятия 17.12.2003
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

caparol
 Емкости

Про розгляд проекту Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”

Рішення НТР від 17 грудня 2003 р. № 92


Заслухавши інформацію директора інституту „НДІпроектреконструкція” Г.Онищука про основні положення розробленого проекту Закону України „Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла” (далі – проект Закону України), науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити в цілому проект Закону України „Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”.

2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова) разом з інститутом „НДІпроектреконструкція” (Г.Онищук) доопрацювати проект Закону України з урахуванням пропозицій, висловлених на засіданні науково-технічної ради Держбуду України, та у триденний термін направити центральним органам виконавчої влади – співвиконавцям зазначеного законопроекту (Мінекономіки, Мінфін, Держкомсім’ямолодь, Мін’юст) для погодження.

3. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова) до 29.12.03 забезпечити підготовку узгодженого проекту Закону України „Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла” для внесення до Кабінету Міністрів України відповідно до Тимчасового регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р.    № 915.

Голова НТР

В. Череп


*        *        *

Довідка


Проект Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла” (далі – проект Закону України) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2002р. № 1394 “Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” та “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році” та Плану підготовки законодавчих та нормативних актів, що потребують розроблення з метою забезпечення впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві, затвердженого рішенням колегії Держбуду України від 25.04.2003 р. № 21.

Головною стратегічною метою державної політики у сфері житлового будівництва є створення умов для реалізації конституційного права всіх громадян України на житло.

Прогнозом розвитку житлового будівництва на 2000-2004 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2000р.  № 1347 (далі – Прогноз),  визначено у регіональному розрізі щорічні обсяги будівництва та передбачено ввести у 2000 р. – 6,7 млн.кв.м, у 2001 р. –   7,7 млн.кв.м, у 2002 р. – 8,7 млн.кв.м, у 2003 р. – 9,8 млн.кв.м, у  2004 р. – 11,1 млн.кв.м житла. Будівництво житла для громадян, які потребують соціального захисту, має здійснюватись за кошти державного та місцевих бюджетів.

На початок 2003 року на квартирному обліку перебувало  1 млн. 533 тис. сімей, в тому числі 436,2 тис. сімей, які користуються правом першочергового та позачергового одержання житла. Щорічно одержували житло протягом 2000-2002 років  лише 1,6% тих, що перебували у черзі на житло на початок відповідного року. Середня забезпеченість населення України житлом на 01.01.2003 р. становила 21,3 кв.м загальної площі на одну особу (на 01.01.2000 р. - 20,4 кв.м, на 01.01.2001 р. – 20,7 кв.м, на 01.01.2002 р. – 21,0 кв.м), що в 2-3 рази менше ніж у розвинутих країнах.

Щорічні обсяги введення житла в Україні становили у 2000 році - 5,5 млн.кв.м (90,4 % до вводу 1999р. і 83,3 % до Прогнозу),  2001 році –  5,9 млн.кв.м (відповідно 106,8 % та 77,2 %), 2002 році – 6,1 млн.кв.м (102,3 %, 69,6 %), у 2003 році очікується 6,8 млн.кв.м (на 12,0% більше порівняно з  2002 роком та 69,3 % - до Прогнозу).

За рахунок коштів державного бюджету вводиться 2 %  загального обсягу введеного житла (як це визначено Прогнозом), за кошти місцевих бюджетів - близько 2,2 %  (за Прогнозом - 9 %).

Однак стан забезпечення житлом громадян, що потребують соціального захисту, залишається однією з найгостріших соціально-економічних проблем в Україні.

З метою зменшення соціальної напруги у суспільстві та створення умов для вирішення проблеми забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту, розроблено проект Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”.

Проект Закону України враховує положення чинних законодавчих та нормативних актів щодо фінансування та пільгового довгострокового кредитування будівництва житла для окремих категорій громадян, вимог до учасників державного фінансування та цільового довгострокового кредитування будівництва житла.

Законопроект спрямований на вирішення проблеми щодо збільшення обсягів будівництва житла відповідно до Прогнозу та затверджених Урядом програм забезпечення житлом окремих категорій громадян, а саме:

Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей (постанова Кабінету Міністрів України від  29.11. 1999р. № 2166);

Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку (постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 р. № 114);

Державного пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою “Власний дім”  (постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 р. № 1597, 23.09.2002 р. № 1405, 25.10.2002 р. № 1588, 17.07.2003 р. № 1091);

Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щорічні постанови Кабінету Міністрів України щодо розподілу державних капіталовкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми відповідно до Закону України від 28.02.1991 р. № 796 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та Закону України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік);

Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 року  № 1089).

Закон України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла” має стати базовим законодавчим актом для прийняття Урядом рішень щодо забезпечення житлом громадян, що потребують соціального захисту або підтримки з боку держави, шляхом будівництва (придбання) соціального житла та створення можливості будівництва (придбання)  житла за рахунок державних пільгових кредитів.

Законопроектом передбачені положення щодо напрямів фінансування житлового будівництва за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Введено поняття “соціальне житло” – це житло, що будується (придбавається) та безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, державою та органами місцевого самоврядування,  і яке відповідає архітектурно-типологічним нормам та санітарно-гігієнічним вимогам, визначеним Державними будівельними нормами щодо такого житла. Передбачено, що порядок визначення категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та мають право на соціальне житло, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Визначено норму щорічних обсягів капітальних вкладень у державному бюджеті України на фінансування будівництва (придбання) соціального житла (5 % від доходної частини державного бюджету) та рекомендовано органам місцевого самоврядування у відповідних обсягах передбачати кошти на будівництво (придбання) соціального житла в місцевих бюджетах. 

Державне фінансування будівництва соціального житла та цільове довгострокове житлове кредитування окремих категорій громадян за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюватиметься відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України програм, а також програм, затверджених у встановленому законодавством порядку місцевими органами самоврядування.

Проект Закону України розглядався на проведених Держбудом України 27 серпня та 7 листопада 2003 року засіданнях Робочої групи з розробки проекту Закону України “Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла”, у складі якої працювали представники Мінекономіки, Мінфіну, Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, Мін’юсту. До роботи над законопроектом залучались представники Міністерства оборони, Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, Міністерства аграрної політики України, Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів, а також народні депутати України.

У разі прийняття вищезазначеного Закону України реалізація його положень дозволить збільшити обсяги фінансування будівництва житла і тим самим сприятиме вирішенню проблеми забезпечення житлом громадян, які потребують підтримки з боку держави. Це, в свою чергу, сприятиме зростанню обсягів виробництва підприємствами будівельної та суміжних галузей і, відповідно,  збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та стабільності економіки України в цілому.

Начальник Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу

Т.Шарапов
Спонсоры раздела: