Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Про надання статусу базових організацій

Название (рус.) О предоставлении статуса базовых организаций
Кем принят НТР Держбудівництва та архітектури
Тип документа Решение
Рег. номер 44
Дата принятия 16.05.2003
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Емкости

Про надання статусу базових організацій

Рішення НТР від 16 травня 2003 р. № 44


Відповідно до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування [далі – базова організація], (наказ Держбуду України від 14.11.2002р. № 74) за підсумками розгляду заявок на надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності Держбуду України  науково-технічна рада вирішила:

1. Рекомендувати надати статус базової організації з науково-технічної діяльності за визначеними згідно з додатком напрямами діяльності:

- ВАТ „Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” (КиївЗНДІЕП);

- Державному науково-дослідному інституту будівельних конструкцій (НДІБК);

- Науково-дослідному інституту будівельного виробництва (НДІБВ);

- Українському науково-дослідному та проектно-конструкторському інституту будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ).

2. Схвалити перелік нормативних документів та нормативних актів, заявлених до супроводу та співсупроводу зазначеними базовими організаціями, з врахуванням висловлених зауважень і пропозицій згідно з додатком.

3. Управлінню науково-технічної політики у будівництві (Д. Барзилович) підготувати наказ про надання статусу базових організацій інститутам: КиївЗНДІЕП, НДІБК, НДІБВ та НДІБМВ.

Голова НТР

                                   В. Череп


*                 *               *

Довідка


Реорганізація системи головних організацій за напрямами науково-технічної діяльності та базових зі стандартизації обумовлена необхідністю упорядкування інформаційних потоків щодо формування та реалізації науково-технічної політики галузі, підвищення ефективності дії важелів технічного регулювання у галузі будівництва та промисловості будівельних  матеріалів.

Становлення ринкових відносин в Україні актуалізувало поняття конкурентоспроможності науково-технічних організацій, результатом чого стало формування осередку дієздатних науково-технічних структур різної форми власності, спроможних позитивно впливати на формування науково-технічної політики галузі, ефективно сприяти її впровадженню.

Утворення інституції базових організацій з науково-технічної діяльності Держбуду має на меті :

- системну консолідацію Комітетом потенціалу провідних науково-технічних організацій, які працюють над проблематикою галузі;

- концентрацію інформаційної бази за напрямами науково-технічної діяльності;

- систематизацію процесів розроблення та супроводження нормативної бази галузі.

Відповідно до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування,  затвердженого наказом Держбуду України від   14.11.2002 р.  № 74, Управлінням науково-технічної політики у будівництві опрацьовано заявки на отримання статусу базової організації з науково-технічної діяльності Держбуду України:

- ВАТ „Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” (КиївЗНДІЕП);

- Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК);

- Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ);

Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ).
Спонсоры раздела: