Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ 3841-99. Щити дерев"яні для підлоги. Технічні умови.

Название (рус.) ДСТУ 3841-99. Щиты деревянные для пола. Технические условия.
Кем принят Держстандарт України
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 3841-99
Дата принятия 22.02.1999
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

ДСТУ 3841-99

 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

=========================================================

ЩИТИ ДЕРЕВ'ЯНІ ДЛЯ ПІДЛОГИ

Технічні умови

             Видання офіційне

          Київ

                                        ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ     

                                      1999


ДСТУ 3841-99

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом механічної обробки деревини

  (УкрНДІМОД)

   ВНЕСЕНО Управлінням стандартизації, метрології та сертифікації Міністерства промислової

   політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 22 лютого 1999 р. № 82

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 1401-92

4 РОЗРОБНИКИ: І. Г. Дерев'янко (керівник розробки), канд. техн. наук;  Т. І. Петрова,

  канд. техн. наук; Ю. Ф. Котельников

 

                                                                                         

ЗМІСТ

с.

1 Галузь використання..........................................................................................................................  1

2 Нормативні посилання ......................................................................................................................  1

3 Визначення ......................................................................................................................................... 2

4 Класифікація, основні параметри та розміри.................................................................................... З

5 Загальні технічні вимоги ................................................................................................................... 13

5.1 Характеристики......................................................................................................... ................  13

5.2 Конструктивні вимоги ................................................................................................................. 15

5.3 Вимоги до сировини, матеріалів ............................................................................................... 15

5.4 Комплектність ............................................................................................................................. 16

5.5 Маркування ................................................................................................................................. 16

5.6 Пакування.................................................................................................................................... 16

6 Вимоги безпеки .................................................................................................................................. 17

7 Правила приймання............................................................................................................................ 17

8 Методи контролю ............................................................................................................................... 18

9 Транспортування та зберігання ........................................................................................................ 18

10 Гарантії виробника ........................................................................................................................... 19

Додаток А Бібліографія.................................................................................................................. 20


ДСТУ 3841-99 С.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЩИТИ ДЕРЕВ'ЯНІ ДЛЯ ПІДЛОГИ

Технічні умови

ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ  ПОЛОВ Технические условия

WOODEN PANELS FOR  FLOOR

Specifications

Чинний від  2000-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на дерев'яні щити з відходів деревообробки для обладнання та ремонту підлоги у громадських і житлових будівлях (далі щити).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 214893 Пилопродукція. Терміни і визначення

ДСТУ 215293 Вади деревини та дефекти обробки. Терміни і визначення

ДСТУ 229693 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 341396 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ГОСТ 12.1.00588 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.003 --91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.04980 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.3.00275 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.02175 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.03485 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.3.04288 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.06879 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 16689 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 51577 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 862.386 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия

Видання офіційне


ДСТУ 3841-99 С.2

ГОСТ 214081 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 328274 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.

ГОСТ 356073 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 374977 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 3916.196 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 701682 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 750289 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 802692 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 827375 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 892568 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 1135889 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 1349480 Транспортиры геодезические. Технические условия

ГОСТ 1363982 Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения толщины прозрачных лаковых покрытий

ГОСТ 1514078 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 1561285 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

ГОСТ 15613.184 Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон

ГОСТ 1587690 Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия

ГОСТ 1658891 Пилопродукция и деревянные изделия. Методы определения влажности

ГОСТ 1730888 Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 1832173 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 1941490 Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям

ГОСТ 2001093 Перчатки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 2361679 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

ГОСТ 2440480 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения.

З ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подано такі терміни та визначення:

планка лицьового покриття найпростіша деталь з масивної деревини з паралельними пластями, яка наклеюється на основу щита;

рейка основи деталь із масивної деревини з паралельними протилежними та взаємно перпендикулярними суміжними пластями та крайками, яка є складовим елементом основи щита;

рейка обв'язки деталь із масивної деревини з паралельними протилежними і взаємно перпендикулярними суміжними пластями та крайками, яка є складовим елементом рамки основи щита;

лицьовий бік щита зовнішня поверхня шару зносу щита;

зворотний бік щита поверхня, протилежна лицьовій стороні щита;

геометричні елементи лицьового покриття деталі з масивної деревини з паралельними планками, які наклеюються на основу щита;

вади деревини за ДСТУ 2152.

Інші терміни за ДСТУ 2148.


ДСТУ 3841-99 С.3

4 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

4.1 Залежно від конструкції лицьового покриття й основи щити поділяються на типи, наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Тип щита

Характеристики

Конструкція основи

Вид лицьового покриття

 ЩП1РО

 (рисунок 1)

Рамкова основа у вигляді обв'язки, заповненої  

рейками, закріпленими у пазах брусків обв'язки.

Кутові з'єднання основи повинні бути виконані

на клею відкритим наскрізним одинарним  

шипом

   Планки з масивної деревини

 ЩП2П  

 (рисунок 2)

Двошарова основа з рейок, склеєних і

укладених у взаємно перпендикулярному

напрямку

   Планки з масивної деревини

 ЩП2Ф

 (рисунок 3)

Те саме

   Планки з фанери

 ЩПЗП

 (рисунок 4)

Одношарова основа з рейок, обличкованих з

обох сторін лущеним шпоном

   Планки з масивної деревини

 ЩП4П

 (рисунок 5)

Без основи

   Планки з масивної деревини, які скла

   даються з двох поздовжніх брусків і  

   планок заповнення, склеєних між собою в

   паз і гребінь

 ЩП5П

 (рисунок 6)

Те саме

  Планки з масивної деревини, склеєні між

  собою на гладку фугу

4.2 Рисунок лицьового покриття щитів, крім щитів типів ЩП4П і ЩП5П, виконується у вигляді квадратів, розташованих за напрямом волокон у шахматному порядку. Допускаються інші варіанти рисунків.

4.3 Конструкція, номінальні розміри щитів і їх елементи повинні відповідати рисункам 16 і таблицям 27.


ДСТУ 3841-99 С.43

1 планка лицьового покриття; 2 рейки основи; 3 рейки рамкової обв'язки  Рисунок 1 - Щит ЩП1РО


ДСТУ 3841-99 С.5

Таблиця 2

У міліметрах

Тип щита

Елементи щита

Номінальні розміри

довжина,

L

ширина,

В

товщина,

S

Щит ЩП1РО

(рисунок 1)

Щит

400, 500,

600, 800

400, 500,

600, 800

25, 30, 35,

40,45

Лицьове покриття:

планки листяних порід;

планки хвойних порід

50-200

Те саме

2050

Те саме

4, 6, 8

8

Рейки:

рамкової обв'язки

400, 500,

600, 800

Від 35 до 55

з градацією 5,0

Від 17 до 41

основи щитів

Те саме

Від 25 до 55

з градацією 5,0

Шпонки

150, 200800

з градацією 200

1620

8

    Примітка 1.   У щитах товщиною 25, ЗО, 35, 40, 45 мм розміри (S1 ) (рисунок 1) повинні  бути відповідно 8,11,14,18, 22 мм з граничним відхиленням ± 0,2 мм.

    Примітка 2.   Щити прямокутної форми з рамковою основою повинні мати середню рейку, що дорівнює подвійній ширині рейки обв'язки.

    

іодвійшй ширині р

    Примітка 3.    Щити розмірами 800 х 800 мм і 600 х 600 мм допускається виготовляти товщиною не менше  45 мм. За домовленістю зі споживачем допускається застосування планок товщиною 10 мм і 15 мм.


ДСТУ 3841-99 C.6

 

                         1 планка лицьового покриття; 2 рейки основи

                      Рисунок 2 Щит ЩП2П


ДСТУ 3841-99 С.7

Таблиця 3

У міліметрах

Номінальні розміри

Тип щита

Елементи щита

довжина,

L

.

ширина,

В

товщина,

S

Щит ЩП2П

(рисунок 2)

Щит

Від 400 до 800

з градацією 100

Від 300 до 800

з градацією 100

ЗО, 40, 42, 52

Лицьове покриття:

планки з деревини

50-200

20-50

4, 6, 8

твердих листяних порід

інші породи

Те саме

Те саме

8

Рейки:

основи щитів

Не менше

2060

1026

120

шпонки

18

Не менше

8

50

Примітка.За домовленістю зі споживачем допускається застосування планок товщиною 10 мм і 15 мм.

Таблиця 4

У міліметрах

Тип щита

Елементи щита

Номінальні розміри

довжина,

 L

ширина,

В

товщина,

S

Щит ЩП2Ф (рисунок 3)

 Щит

 Від 400 до 800

 з градацією 100

 Від 400 до 800

 з градацією 100

40

 Лицьове покриття:

    фанера  (квадрати)

 Від 100 до 200

 з градацією 50

 Від 100 до 200

 з градацією 50

14

 Рейки:

    основи щитів

    Не менше

        120

20-60

1026

   шпонки

18

 Не менше

     50

8


ДСТУ 3841-99 С.8

1 - лицьове покриття; 2 - рейки основи

Рисунок 3 Щит ЩП2Ф


ДСТУ 3841-99 С.9

/ планка лицьового покриття; 2 лущений шпон; 3 рейки основи

Рисунок 4 Щит ЩПЗП


ДСТУ 3841-99 С.10

Таблиця 5

У міліметрах

Номінальні розміри

Тип щита

Елементи щита

довжина,

ширина,

товщина,

              L

В

S

 Щит ЩПЗП

                 Щит

 Від 400 до 800

 Від 400 до 800

26; 32

 (рисунок 4)

 з градацією 100

 з градацією 100

 Від 100 до 300

 Від 100 до 300

26; 32

 з градацією 50

 з градацією 50

Лицьове покриття:

    планки з деревини

      

50-200

20-50

4, 6, 8

    твердих листяних порід

    інші породи

Те саме

Те саме

8

Основи щитів:

    рейки

Не менше

20-60

10-26

120

    лущений шпон

 Від 400 до 800

 Від 400 до 800

1,5; 1,15;

0,95

    шпонки

18

      Не менше

8

50

Примітка. За домовленістю зі споживачем допускається застосування планок товщиною 10 мм і 15 мм.

Таблиця 6

У міліметрах

Тип щита

Елементи щита

Номінальні розміри

довжина,

L

ширина,

В

товщина,

S

Щит ЩП4П (рисунок 5)

  Щит

 Від 200 до 400 з  

 градацією 50

 Від 80 до 120 з

 градацією 10, 150,  

 200

15

  Планка

 Не менше 50

8

15

  Шпонки

 Не менше 50

16

4


ДСТУ 3841-99 С.11

                                                       1 поздовжня планка; 2 планка заповнення

         

                                                                               Рисунок 5 Щит ЩП4П


ДСТУ 3841-99 С.12

1 планки поздовжні

Рисунок 6 Щит ЩП5П


ДСТУ 3841-99 C.13

Таблиця 7

У міліметрах

Номінальні розміри

Тип щита

Елементи щита

довжина,

ширина,

товщина,

L

В

S

 Щит ЩП5П

             Щит

   150, 200,

250, 300

28

 (рисунок 6)

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: