Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.6-15-99. Конструкции домов и сооружений. Окна и двери поливинилхлоридные
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер Б В.2.6-15-99
Дата принятия 03.12.1999
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДСТУ Б В.2.6-15-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

           ВІКНА ТА ДВЕРІ

           ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ

                                              

                                                      Загальні технічні умови

Видання офіційне

         Держбуд України

        Київ 2000

ДСТУ Б В.2.6-15-99

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП)

Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських

ВНЕСЕНИЙ

Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду України

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 3 грудня 1999 р. № 291

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

ДСТУ Б В.2.6-15-99

Зміст

С.

1 Галузь використання ................................................................................................ 1

2 Нормативні посилання ............................................................................................. 2

3 Класифікація, основні параметри і розміри ............................................................ 5

3.1 Класифікація....................................................................................................... 5

3.2 Структура умовного позначення (марка) виробу ............................................ 8

3.3 Основні параметри і розміри ............................................................................  9

4 Технічні вимоги ........................................................................................................ 10

4.1 Загальні положення ............................................................................................... 10

4.2 Вимоги до конструкції виробів ............................................................................ 10

4.3 Вимоги до матеріалів, конструкційних профілів

і комплектуючих виробів ........................................................................................... 13

4.4 Маркування ........................................................................................................... 15

4.5 Пакування .............................................................................................................. 16

4.6 Комплектність ....................................................................................................... 16

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища ..................................... 16

6 Правила приймання ................................................................................................. 17

7 Методи контролю .................................................................................................... 19

8 Транспортування і зберігання ................................................................................. 21

9 Вказівки щодо монтажу та експлуатації ................................................................ 22

10 Гарантії виробника ................................................................................................ 22

Додаток А

Терміни та визначення ........................................................................................... 23

Додаток Б

Конструкції вікон та балконних дверей ................................................................ 24

Додаток В

Способи відчинення віконних стулок ................................................................... 26

Додаток Г

Типорозміри виробів .............................................................................................. 27

Додаток Д

Вимоги до технічної документації на вироби ....................................................... 32

Додаток Е

Типи профілів із ПВХ ............................................................................................. 33

Додаток Ж

Мінімальні товщини стінок основних профілів ........................................................ 34

Додаток К

Загальні вимоги до монтажу виробів ........................................................................ 35

Додаток Л

Схема зразка для випробування зварного з'єднання ................................................ 36

Додаток М

Схеми випробувань зварних з'єднань ........................................................................ 37

Додаток Н

Схема установки для перевірки профілю на ударну міцність на холоді ............... 38

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

Вікна та двері полівінілхлоридні

Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

Окна и двери поливинилхлоридные

Общие технические условия

Construction of buildings and structures

Windows and doors made of polyvinylchlorides   

General specifications 

Чинний від 2000-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на вікна і двері, далі за текстом "вироби", які виконані з жорсткого полівінілхлориду (ПВХ), а також на їхні основні конструкційні елементи.

Вироби призначені для установки в зовнішніх та внутрішніх будівельних огороджувальних конструкціях житлових, громадських, виробничих та допоміжних будинків і споруд, за винятком дверей, що ведуть у сходові клітки третього типу (СНіП 2.01.02).

Вид кліматичного виконання - УХЛ1 за ГОСТ 15150.

Обов'язкові вимоги до якості виробів та їхніх конструкційних елементів, що забезпечують безпечність для життя, здоров'я та майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в таких пунктах:

для вікон і балконних дверей в 4.2.8 - 4.2.11, 4.2.15 - 4.2.19;

для зовнішніх дверей в 4.2.8 - 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.19;

для внутрішніх дверей в 4.2.8 - 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17;

для профілів із ПВХ в 4.2.17, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.9.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

Терміни та визначення наведені в додатку А.

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.2

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті використані посилання на такі документи:

ГОСТ 2.001-70 

ЕСКД. Общие положения

ГОСТ 9.302-88

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические  неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.303-84*    

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические  неорганические. Методы контроля

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 12-1.003-83*

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91  

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88  

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.014-84*

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.1.018-93

ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искро-безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019-79*

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.044-89

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75*

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76  

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89

ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Общие требовования

ГОСТ 12.4.021-75*

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.028-76

Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия

ГОСТ 12.4.034-85

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 111-90

Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 166-89*

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ 2991-85*

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 4647-80

Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи

ГОСТ 5378-88

Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 7502-89*

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.3

ГОСТ 8026-92

Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8828-89

Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия

ГОСТ 8925-68

Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9550-81

Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

ГОСТ 10354-82*

Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 11262-80

Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 14192-77*

Маркировка грузов

ГОСТ 14918-80*

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 15088-83

Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика

ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15876-90

Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия

ГОСТ 16338-85*

Полиэтилен низкого давления. Технические условия

ГОСТ 18321-73*

Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 19111-77

Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия

ГОСТ 19904-90

Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 23166-78

Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия

ГОСТ 23170-78Е

Упаковка для машиностроения. Общие требования

ГОСТ 24033-80

Окна и балконные двери деревянные. Методы механических испытаний

ГОСТ 24297-87

Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24866-89

Стеклопакеты клееные. Технические условия

ГОСТ 25129-82*

Грунтовка ГФ-021. Технические условия

ГОСТ 25891-83

Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций

ГОСТ 26302-84

Стекло строительное. Метод определения коэффициента направленного пропускания света

ГОСТ 26433.1-89

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26602-85

Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ 26892-86

Двери деревянные. Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания

ГОСТ 27296-87

Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.4

ДСТУ 2296-93

Національний знак відповідності. Форми, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2651-94

Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3021-95

Випробування і контроль якості продукції.Терміни і визначення

ДСТУ Б А.3.1-6-96

Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво

ДСТУ Б В.2.6-3-95

Конструкції будинків і споруд. Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ Б.В.2.6-13-97

Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові та скоб'яні. Загальні технічні умови

СТ СЕВ 3284-81

Двери деревянные. Метод испытания сопротивления пробиванию

СТ СЕВ 3285-81

Двери деревянные. Метод испытания надежности

СТ СЕВ 4178-83

Метод испытания статической нагрузкой, действующей в плоскости створки

СТ СЕВ 4179-83

Метод испытания статической нагрузкой, действующей перпендикулярно плоскости створки

СТ СЕВ 4180-83

Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке

СНіП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика

СНіП 2.01.02-85

Противопожарные нормы

СНіП 2.01.07-85

Нагрузки и воздействия

СНіП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий

СНіП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНіП ІІ-4-79

Естественное и искусственное освещение

СНіП ІІ-3-79**

Строительная теплотехника

СНіП II-12-77

Защита от шума

ДБН В. 1.4-0.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.4-0.02-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи

ДБН В.1.4-1.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ТУ У 24936090.001- 98

Уплотнители из термопластичного каучука. Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.5

ТУ У В.2.7-  

19354290.001 -95          

Стекло листовое тепло-отражающее тонированное. Технические условия

СанПіН 4630-88   

Охрана поверхностных вод от загрязнения

СанПіН 42-128-4690-88

Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами

СанПіН 6027 А-91

Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования

СН 3077-84       

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 3223-85       

Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочем месте

ДСП-201-97       

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених пунктів від забруднення хімічними біологічними речовинами

СИ № 6035 А-91   

Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели

 

З КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ
3.1 Класифікація

3.1.1 Класифікація вікон (балконних дверей) за:

- призначенням;

- конструкцією;

- типом світлопрозорої частини;

- наявністю елементів, шо відчиняються;

- кількістю стулок;

- способом відчинення стулок;

- пристроєм для провітрювання приміщень;

- конструкцією притулу стулок;

- формою.

3.1.1.1 Класифікація за призначенням:

- для житлових будинків;

- для громадських будинків і споруд;

- для виробничих будинків і споруд;

- для допоміжних будівель.

3.1.1.2 Класифікація за конструкцією:

- одинарні;

- спарені;

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.6

- роздільні;

- роздільно-спарені.

Конструкція вікон та балконних дверей наведена в додатку Б.

3.1.1.3 Класифікація за типом світлопрозорої частини:

- зі склом;

- зі склопакетами;

- скло плюс склопакет.

3.1.1.4 Класифікація за наявністю елементів, що відчиняються:

- такі, що відчиняються;

- такі, що не відчиняються (глухі);

- такі, що частково відчиняються.

3.1.1.5 Класифікація за кількістю стулок:

- одностулкові;

- двостулкові;

- багатостулкові.

3.1.1.6 Класифікація за способом відчинення стулок:

- поворотні - з поворотом навколо вертикальної крайньої осі (у правому або лівому виконанні);

- поворотно-відкидні - з поворотом навколо вертикальної та нижньої горизонтальної осі;

- підвісні - з поворотом навколо верхньої горизонтальної осі;

- відкидні - з поворотом навколо нижньої горизонтальної осі;

- середньоповоротні - з поворотом навколо вертикальної середньої осі;

- середньопідвісні - з поворотом навколо горизонтальної середньої осі;

- розсувні - з переміщенням стулок по горизонталі;

- підйомні - з переміщенням стулок по вертикалі;

- комбіновані - такі, що включають декілька схем відчинення. Способи відчинення віконних стулок наведені в додатку В.

3.1.1.7 Класифікація за пристроєм для провітрювання приміщень:

- зі стулками, що відчиняються;

- з фрамугами;

- з кватирками;

- з клапанами;

- з жалюзі.

3.1.1.8 Класифікація за конструкцією притулу стулок:

- з імпостами (притул до імпостів);

- без імпостів (притул в чверть).

3.1.1.9 Класифікація за формою:

- прямокутні;

- аркові;

- круглі;

- трапецієподібні;

- трикутні.

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.7

3.1.2 Класифікація дверей за:

- призначенням;

- конструкцією;

- типом заповнення дверного полотна;

- наявністю порога;

- кількістю дверних полотен;

- способом відчинення дверних полотен;

- формою.

3.1.2.1 Класифікація за призначенням:

- для житлових будинків;

- для громадських будинків і споруд;

- для виробничих будинків і споруд;

- для допоміжних будівель;

а) внутрішні;

6) зовнішні (вхідні в будинки і споруди).

3.1.2.2 Класифікація за конструкцією:

- каркасні;

- фільончасті;

- щитові,

3.1.2.3 Класифікація за типом заповнення дверного полотна:

- глухі (з фільончастим, щитовим, листовим заповненням);

- засклені (з одинарним, подвійним або потрійним заскленням);

- частково засклені.

3.1.2.4 Класифікація за наявністю порога:

- з порогом;

 - без порога.

3.1.2.5 Класифікація за кількістю дверних полотен:

- однопільні;

- двопільні, в т.ч. з полотнами різної ширини.

3.1.2.6 Класифікація за способом відчинення дверних полотен:

- поворотні - з поворотом навколо вертикальної крайньої осі (в правому або лівому виконанні);

- розсувні - з переміщенням в горизонтальній площині;

- такі, що гойдаються - з поворотом навколо крайніх вертикальних осей в обидва боки.

3.1.2.7 Класифікація за формою:

- прямокутні;

- аркові;

- трапецієподібні.

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.8 

3.2 Структура умовного позначення (марка) виробу

Вікна (балконних дверей)

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.9

ПРИКЛАДИ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Вікно для житлового будинку, для прорізу заввишки 15 дм і завширшки 13,5 дм, спарене, засклене склом і склопакетом, таке, що відчиняється, одностулкове, поворотно-відкидне, прямокутне

О.Ж15-13,5Н.ССП.І.1.ПО.П. ДСТУ Б В.2.6-15-99.

Двері внутрішні для житлового будинку, для прорізу заввишки 21 дм і завширшки 9 дм, каркасні, частково засклені, без порога, однопільні поворотні, прямокутні, ліві

Д.ВнЖ21-9Кр.К.Б.1.П.Пр.Л. ДСТУ Б В.2.6-15-99.

3.3 Основні параметри і розміри

3.3.1 Типорозміри виробів зазначені в додатку Г.

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.10

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Загальні положення

4.1.1 Вироби повинні виготовлятись у відповідності з вимогами цього стандарту, ДСТУ Б А.3.1-6, технічної документації за ГОСТ 2.001, затвердженої за встановленим порядком і нормативного документа на конкретні типи нестандартизованих виробів (додаток А).

Вимоги до технічної документації на вироби наведені у додатку Д.

4.2 Вимоги до конструкції виробів

4.2.1 Граничні відхилення від номінальних розмірів виробів та їх деталей не повинні перевищувати значень, вказаних в таблиці 1. Пожолобленість деталей не повинна перевищувати величин граничних відхилень від номінальних розмірів деталей за вільними розмірами, вказаних в таблиці 1.

Таблиця 1                                                                                                              У міліметрах

Номінальні розміри

Значення граничних відхилень

внутрішні

розміри

коробок

зовнішні

розміри стулок, полотен

вільні розміри деталей стулок, полотен, зовнішні розміри коробок

Від 5 до 80 вкл.

-

-

±0,5

Від 81 до 120 вкл.

-

-

±0,6

Від 121 до 500 вкл.

-

-1,0

±0,6

Від 501 до 2000 вкл.

+1,5

0

0

-1,5

±2,0

Від 2001 до 3000 вкл.

+2,0

0

0

-2,0

±3,0

4.2.2 Відхилення площинності виробів та їх складальних одиниць відносно прилеглої площини не повинне перевищувати 2 мм на 1 м за висотою, шириною та діагоналлю.

4.2.3 Граничне відхилення від перпендикулярності сторін виробів та їх складальних одиниць не повинне перевищувати 2 мм на 1 м.

4.2.4 Перепад лицьових сполучених поверхонь профілів із ПВХ у виробах не повинен перевищувати 0,1 мм.

4.2.5 Шорсткість лицьових поверхонь виробів із ПВХ повинна бути не більше       3,2 мкм, а в місцях зварних швів - не більше 20 мкм. Шорсткість нелицьових поверхонь коробок - не нормується.

4.2.6 Зазори в притулах (місцях прилягання стулок і полотен до коробок) не повинні перевищувати значень, вказаних в технічній документації, затвердженій за встановленим порядком.

4.2.7 Деформація виробів (без руйнувань і пошкоджень) не повинна перевищувати контрольних значень при навантаженнях, вказаних в 4.2.8 - 4.2.15.

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.11

4.2.8 При відчиненні-зачиненні виробів зміна розмірів діагоналей віконних стулок або дверних полотен не повинна перевищувати 0,1 % від їхньої довжини при такій кількості циклів:

- вікна, тип П, О, ПО, В, СП (поворотні, відкидні,

поворотно-відкидні, підвісні, середньоповоротні) ....................................... 5000

- балконні двері, тип П (поворотні). .............................................................. 10000

- вікна та балконні двері, тип Р (розсувні) .................................................... 10000

- двері внутрішні, тип П і Р (поворотні та розсувні) ...................................... 5000

- двері зовнішні (вхідні в будинки), тип П і Р (поворотні та розсувні) ...... 100000

4.2.9 При статичних навантаженнях, які діють в площині віконної стулки або дверного полотна, зміни довжин діагоналей не повинні перевищувати ±0,1 % при таких контрольних навантаженнях, кгс (Н).

Вікна та балконні двері:

тип П і В (поворотні та підвісні)

- з накладними завісами ........................................................................... 50 (490,5)

- з врізними, гальмівними та п'ятниковими завісами ............................... 100(981) тип 0 (відкидні)

- з накладними завісами ........................................................................... 25 (245,3)

- з врізними, гальмівними та п'ятниковими завісами ............................ 50 (490,5) тип Р і Д (розсувні і підйомні) ................................................................. 50 (490,5)

двері внутрішні .......................................................................................... 50 (490,5)

 двері зовнішні............................................................................................... 100(981)

4.2.10 При статичних навантаженнях, які діють перпендикулярно площині віконної стулки або дверного полотна, залишкове переміщення кута віконної стулки або дверного полотна не повинне перевищувати 1 % від їхньої ширини при дії таких контрольних навантажень, кгс (Н):

- вікна тип П і В (поворотні та підвісні) .................................................... 20(196,2)

- вікна тип О (відкидні)............................................................................... 20(196,2)

- вікна тип Р і Д (розсувні та підйомні) ..................................................... 20(196,2)

- балконні двері тип П (поворотні) .......................................................... 50 (490,5)

- двері внутрішні тип П (поворотні) ......................................................... 50 (490,5)

- двері зовнішні тип П (поворотні) ........................................................ 150(1471,5)

4.2.11 При статичних навантаженнях, які діють на замикаючі прилади та ручки виробів, руйнування та пошкодження не допускається при таких контрольних навантаженнях, кгс (Н);

- виробів, тип П, О, ПО, В, СП, СВ (поворотні, відкидні,

 поворотно-відкидні, підвісні, середньоповоротні, середньопідвісні) ... 50(490,5)

- виробів, тип Р і Д (розсувні, підйомні) ................................................... 20(196,2)

4.2.12 При ударному навантаженні масою 5 кг у напрямку відчинення дверей вони повинні витримати без порушень їхньої функції, руйнувань або змін форми таку кількість ударів:

- внутрішні ............... 10  (потенціальна енергія вантажу 30 Дж)

- зовнішні ................. 30  (потенціальна енергія вантажу 60 Дж)

4.2.13 При ударному навантаженні трьома ударами вантажем масою 25 кг у напрямку зачинення дверей, вони повинні витримати без порушень їхньої функції, руйнувань або змін форми, падіння вантажу з такої висоти, мм:

- внутрішні .............. 200 (потенціальна енергія вантажу 50 Дж)

- зовнішні ................ 500 (потенціальна енергія вантажу 125 Дж)

ДСТУ Б В.2.6-15-99 С.12

4.2.14 При пробивному навантаженні трьома ударами вантажем масою 0,4 кг дверне полотно не повинне мати розривів облицювання при таких показниках потенціальної енергії вантажу, Дж:

- внутрішні ..................................................................................................... 2,5

- зовнішні ....................................................................................................... 3,5

4.2.15 Опір вітровим навантаженням виробів повинен відповідати СНіП 2.01.07. При цьому максимальне значення вітрового навантаження (ІІІ вітрововий район, будинки заввишки 60 м) складає 1,292 кПа (129,2 кгс/м2) .

Граничний прогин вікон і балконних дверей від вітрових навантажень при довжині рам до 3,0 м повинен бути не більше 1/200 прогону. Для виробів розмірами понад 3,0 м (за індивідуальними замовленнями) прогин повинен бути не більше. 1/300 прогону, причому у конструкціях, засклених склопакетами - не більше 8 мм.

4.2.16 Зусилля відчинення-зачинення для поворотних і відкидних виробів повинне бути не більше 8 кгс (78,48 Н) Для розсувних виробів - не більше 10 кгс (91,8Н).

4.2.17 Міцність зварного кутового або "Т"-подібного з'єднання профілів із ПВХ повинна бути не менше min= 35 Н/мм2 (350 кгс/см2).

4.2.18 Опір теплопередачі виробів повинен прийматись у відповідності з вимогами СНіП ІІ-З, а також наказу Держкоммістобудування України № 117 від 27 червня        1996 р., не менше:

для 1 кліматичної зони 0,50 м2 °С/Вт;

для 2 і 3 кліматичних зон 0,42 м2 С/Вт;

для 4 кліматичної зони 0,39 м2 С/Вт.

4.2.19 Опір повітропроникності виробів згідно з вимогами СНіП ІІ-З повинен бути не менше 0,50 м2чПа/кг.

4.2.20 Індекс ізоляції повітряного шуму зачинених вікон (Rw) згідно з СНіП II-12 повинен бути не менше 30 дБ, при цьому для будинків, в яких зовнішній шум перевищує допустимі значення, вказані в СН 3077, повивнні застосовуватися вікна з підвищеним шумозахистом.

4.2.21 Коефіцієнт світлопропускання виробів (1) повинен бути не меньше вказаного в СНіП ІІ-4.

4.2.22 У місцях сполучення профілів зі склом або склопакетами у виробах повинні бути встановлені гнучкі ущільнювальні прокладки, які забезпечують надійне закріплення скла або склопакетів.

У притулах виробів повинно бути не менше двох поясів ущільнювальних прокладок, безперервних по периметру ущільнення.

4.2.23 Вироби повинні бути водонепроникними. В зачиненому стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах повинні забезпечувати щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи до приміщень.

4.2.24 Для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок повинні бути передбачені спеціальні прорізі у відповідності з технічною документацією, затвердженою за встановленим порядком.

4.2.25 При заскленні стулок скло і склопакети повинні установлюватись на опорні і фіксуючі підкладки у відповідності з технічною документацією, затвердженою за встановленим порядком. Безпосередній дотик скла з профілями із ПВХ не допускається.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: