Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...

 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я

Название (рус.) Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я
Кем принят Не определен
Тип документа Інші
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word
 

            МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                           Н А К А З

                       25.05.2006  N 319

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     9 червня 2006 р.

                                     за N 696/12570

                     Про затвердження норм

                 робочого часу для працівників

              закладів та установ охорони здоров'я

    Відповідно до  статті  51  Кодексу  законів про працю України

(із змінами),  пункту "з" статті 77 Основ законодавства

України про   охорону   здоров'я      (із  змінами)

Н А К А З У Ю:

    1. Установити  такі  норми  робочого  часу  для   працівників

закладів та установ охорони здоров'я:

    1.1 38,5  години на тиждень для лікарів та фахівців з базовою

та неповною   вищою   медичною   освітою   (середнього   медичного

персоналу),  медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони

здоров'я (структурних підрозділів) за винятком тих,  хто працює  у

шкідливих умовах праці:

    - лікарняних, санаторно-курортних закладів, профілакторіїв;

    - амбулаторно-поліклінічних  закладів  (за  винятком лікарів,

зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих);

    - закладів   переливання   крові,   швидкої  та  екстреної  і

консультативної медичної допомоги, медицини катастроф;

    - санітарно-профілактичних закладів;

    - молочних кухонь, будинків дитини, дитячих будинків;

    - шкіл,   дитячих  садків  (ясел),  ліцеїв,  коледжів,  інших

закладів та установ освіти і соціального захисту населення;

    - інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

    - бюро судово-медичної експертизи;

    - клінік,   лабораторій   та  інших  структурних  підрозділів

охорони здоров'я науково-дослідних  інститутів,  вищих  навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації.

    1.2. 33  години  на  тиждень  для лікарів,  зайнятих виключно

амбулаторним прийомом хворих:

    - амбулаторно-поліклінічних закладів;

    - амбулаторно-поліклінічних                       підрозділів

лікувально-профілактичних   закладів,   пунктів  охорони  здоров'я

(здоровпунктів), фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів

(у тому числі сільських та  селищних рад);

    - центрів      (бюро)      медико-соціальної      експертизи,

лікарсько-консультаційних комісій;

    - лікарів та середнього медичного персоналу,  які працюють на

протязі    всього    робочого   часу   на   медичних   генераторах

ультракороткохвильової частоти потужністю більше ніж 200 ват.

    У ті  дні,  коли  згідно  з  графіком  роботи  або  правилами

внутрішнього трудового розпорядку ці лікарі працюють у  стаціонарі

(чергування),   на   дільниці,  проводять  санітарно-просвітню  та

профілактичну роботу,  диспансеризацію, тривалість їх робочого дня

встановлюється за пунктом 1.1 цього наказу.

    1.3. 40 годин на тиждень:

    - для керівників закладів та  установ  охорони  здоров'я,  їх

заступників,  головних  бухгалтерів та їх заступників,  керівників

відділів,  служб та інших  підрозділів  (за  винятком  лікарів  та

фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою - керівників

структурних підрозділів та закладів охорони здоров'я, у тому числі

амбулаторно-поліклінічних),  головних  фахівців (головних медичних

сестер,  головних   фельдшерів,   головних   інженерів,   головних

енергетиків,   головних   технологів  тощо),  фахівців,  технічних

службовців та робітників (за винятком тих,  хто працює у шкідливих

умовах праці);

    - для  провізорів,   фармацевтів   аптек,   зайнятих   тільки

відпусканням ліків та інших товарів аптечного асортименту;

    - для молодших медичних сестер,  молодших медичних  сестер  з

догляду за хворими, сестер-господарок (за винятком тих, хто працює

із шкідливими умовами праці).

    1.4. 18 годин на тиждень:

    - для  вчителів  I-XII класів шкіл,  вчителів-дефектологів та

логопедів закладів охорони здоров'я (крім будинків дитини).

    1.5. 20 годин на тиждень:

    - для  завідувачів  логопедичних пунктів,  логопедів будинків

дитини.

    1.6. 24 години на тиждень:

    - для музичних керівників,  концертмейстерів, акомпаніаторів,

культорганізаторів.

    1.7. 30 годин на тиждень:

    - для   вихователів,  старших  вихователів  закладів  охорони

здоров'я.

    1.8. 36 годин на тиждень:

    - для   вихователів-методистів   закладів  охорони  здоров'я,

вихователів будинків дитини.

    2. Перелік  професій  і  посад,   для   яких   застосовується

ненормований робочий день, установлюється колективним договором.

    3. Напередодні  вихідних днів при шестиденному робочому тижні

тривалість роботи не може перевищувати 5 годин (стаття 53  Кодексу

законів про працю України.

    4. Норми   робочого   часу,   установлені   в  цьому  наказі,

застосовуються для медичних працівників  незалежно  від  відомчого

підпорядкування та форм власності.

    5. Для  працівників,  які  працюють  у  закладах (структурних

підрозділах) і на посадах у шкідливих умовах праці, установлюється

скорочена   тривалість  робочого  тижня  відповідно  до  постанови

Кабінету Міністрів  України  від  21  лютого  2001  року   N   163

 "Про  затвердження  Переліку  виробництв,  цехів,

професій і посад із шкідливими умовами праці,  робота в  яких  дає

право   на  скорочену  тривалість  робочого  тижня",  на  підставі

результатів  атестації  робочих  місць  порядок  проведення   якої

затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 1 серпня

1992 року N 442  "Про  Порядок  проведення  атестації

робочих місць за умовами праці".

    6. Уважати такою,  що не застосовується на території України,

постанову Ради Народних Комісарів СРСР від  11  грудня  1940  року

N 2499    "Про  тривалість  робочого дня медичних

працівників".Спонсоры раздела:
Читайте также:Украинская Баннерная Сеть