Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні

Название (рус.) Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні
Кем принят Не определен
Тип документа Інші
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Міністр охорони здоров 'я України                                                      Ю.В. Поляченко

Т.в.о. Міністра освіти і науки України                                             Б.М. Жебровський

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА

ПОСТАНОВА

від 17.07.06 р.                                                                                                                          № 28

м. Київ

Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні

Професійна захворюваність в Україні залишається складною соціально-економічною і медичною проблемою, незважаючи на те що середній її рівень значно нижчий, ніж в Європейському Союзі і за даними Європейського Бюро ВООЗ країна займає 21-ше місце серед 38 країн Європи. Разом з тим, умови праці на підприємствах основних галузей промисловості і в сільському господарстві залишаються незадовільними. Тільки 27,1% підприємств відповідають вимогам санітарного законодавства. Найбільш небезпечні умови праці на підприємствах вугільної промисловості (52,4%). машинобудівної галузі (49-56,3%), сільського господарства (45,7%), гірничодобувної промисловості (50,0%) тощо. Керівники підприємств, установ, організацій не зацікавлені у створенні безпечних умов праці, проведенні профілактичних заходів та реабілітації хворих працівників, а часто і фінансово неспроможні до цього. Через зниження якості медико-санітарної допомоги працюючим професійна патологія діагностується пізно, коли у

постраждалих має місце стійка втрата працездатності та інвалідність. На підставі аналізу професійної захворюваності в Україні (інформаційний лист додається) та з метою удосконалення роботи щодо реалізації заходів, спрямованих на профілактику, виявлення, облік і аналіз професійної захворюваності в Україні, визначених у Постанові Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", виконання рішення засідання Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення від 30.03.2004 p., Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та Всеукраїнськими профспілковими об'єднаннями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України, а також інших центральних органів виконавчої влади, директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю, ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:

1.1. У II півріччі 2006 року провести аналіз виявлення професійних захворювань у регіонах за останні 5 років, причин, що призводять до їх виникнення, та вжити адекватних до ситуації заходів.

1.2. До 1 листопада 2006 року здійснити вибірковий аналіз діяльності лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ), що проводять попередні та періодичні медичні огляди осіб, які працюють у шкідливих, небезпечних та важких умовах праці. Матеріали перевірок заслухати на колегіях органів охорони здоров'я.

1.3. За результатами періодичних медоглядів забезпечити облік груп ризику щодо виникнення профзахворювань, проводити відносно таких осіб лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи.

1.4.  Зобов'язати керівників лікувально-профілактичних закладів звернути особливу увагу на виявлення та реєстрацію професійних захворювань у працюючих в сільській місцевості, на транспорті, у сфері послуг, працівників малих, середніх приватних підприємств.

1.5. Впроваджувати в медичну практику сучасні стандарти діагностики та лікування профзахворювань.

1.6. Забезпечити облік випадків раптової смерті на виробництві. Аналітичні матеріали про випадки раптової смерті на виробництві подавати до Департаменту державного санепіднагляду МОЗ України двічі на рік до 15 липня та 15 січня щороку.

2. Головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань:

2.1. Посилити державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства на виробництві.

2.2. У II півріччі 2006 року провести аналіз баз даних профзахворюваності відповідно до наказів МОЗ України від 10.02.1998 № 31 "Про удосконалення автоматизованої системи обліку та аналізу профзахворюваності в Україні" та від 1S.02.2003 № 77 "Про посилення контролю та відповідальності за облік та аналіз профзахворюваності". Підвищити відповідальність фахівців за збереження, накопичення та використання баз даних для щорічного аналізу професійної захворюваності.

2.3.  До 1 січня 2007 року провести аналіз гострої професійної патології (гострих професійних отруєнь і гострих профзахворювань) за останні 5 років. Узагальнені матеріали та пропозиції подати до Департаменту державного санепіднагляду МОЗ України до 20 березня 2007 року.

2.4.  Щороку проводити аналіз виконання Наказу МОЗ України від 13.12.2004 № 614 "Про затвердження порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці" та подавати матеріали до Центральної санепідстанції МОЗ України щороку до 20 березня.

2.5. Взяти участь в опрацюванні регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006-2011 роки стосовно впровадження заходів щодо збереження професійного здоров'я працівників, проведення моніторингу стану їх умов праці та здоров'я.

2.6.  На підставі аналізу профзахворюваності готувати проекти розпоряджень територіальних органів виконавчої влади щодо профілактики професійних та виробничо-зумовлених захворювань.

2.7. Посилити застосування адміністративно-запобіжних заходів до порушників санітарного законодавства.

2.8.  Брати участь в організації та проведенні навчальних семінарів для фахівців закладів охорони здоров'я, підприємств різних форм власності.

3.  Керівникам спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань:

3.1.  Щороку до 1 червня за даними автоматизованої системи обліку та аналізу профзахворюваності проводити аналіз професійної патології за галузями, визначеним спільним наказом МОЗ та АМН України від 08.05.2002 № 166/32 "Щодо закріплення за науково-дослідними інститутами гігієнічного профілю галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології", узагальнені матеріали подавати до МОЗ України.

3.2. Щороку проводити аналіз якості експертної роботи щодо визначення зв'язку захворювань з умовами праці та подавати до 1 грудня звіт до проблемної комісії МОЗ та АМН України "Гігієна праці та профзахворювання".

4.  Голові проблемної комісії МОЗ та АМН України "Гігієна праці та профзахворювання", директору Інституту медицини праці АМН України Кундієву Ю.І., головному позаштатному спеціалісту МОЗ України з проф-патології Валуциній В.М.:

4.1.  Відповідно до сучасних наукових даних та з метою приведення класифікації захворювань, методів діагностики, критеріїв ризику та прогнозу їх перебігу до міжнародних вимог переглянути "Перелік професійних захворювань", який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1662 "Перелік професійних захворювань в Україні", та наказ МОЗ України від 29.12.2000 № 374/68/338 "Про затвердження Інструкції про застосування переліку професійних захворювань" і підготувати до 20 березня 2007 року проект нової редакції Переліку професійних захворювань.

4.2.  Щороку проводити аналіз якості роботи експертних комісій спеціалізованих лікуально-профілактичних закладів з наступним обговоренням результатів на секції профпатології проблемної комісії МОЗ та АМН України "Гігієна праці та профзахворювання".

5. Директорам наукових установ гігієнічного профілю, ректорам вищих навчальних медичних закладів таСпонсоры раздела: