Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...

 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

Положення про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції

Название (рус.) Положення про спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції
Кем принят Не определен
Тип документа Положення
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word
 

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                        постановою Кабінету Міністрів України

                           від 26 червня 1996 р. N 679

                           ПОЛОЖЕННЯ

               про спеціальні сировинні зони для

          виробництва сільськогосподарської продукції

    1. Це   Положення   встановлює   порядок   надання    статусу

спеціальної  сировинної зони для виробництва сільськогосподарської

продукції,   яка    відповідає    санітарно-гігієнічним    вимогам

виготовлення  продуктів  дитячого  і дієтичного харчування (далі -

спеціальна сировинна зона), та правовий режим таких зон.

    2. Спеціальними сировинними зонами вважаються  території,  на

яких   розташовані   сільськогосподарські   угіддя,  що  за  своїм

агроекологічним станом придатні для задоволення потреб  держави  в

сировині   для   виготовлення   продуктів  дитячого  і  дієтичного

харчування.

    3. Загальними  вимогами  до  спеціальних  сировинних  зон  є:

розташування  в екологічно чистих районах;  віддаленість не ближче

10  км  від  промислових  підприємств  та  об'єктів,  які   можуть

забруднювати  навколишнє природне середовище,  та не ближче 1,5 км

від автомобільних доріг з інтенсивним рухом транспорту.

    4. Статус  спеціальної  сировинної  зони   надається   Урядом

Автономної  Республіки Крим,  обласними державними адміністраціями

після  проведення  суцільної  агрохімічної  паспортизації   земель

сільськогосподарського  призначення та за обгрунтуванням створених

ними комісій,  до складу  яких  включаються  спеціалісти  обласних

підрозділів Мінсільгосппроду,  МОЗ,  Мінекобезпеки, Держкомзему та

Української аграрної академії наук.

    5. У спеціальній сировинній зоні забороняється:

    застосування пестицидів.      Застосування      агрохімікатів

провадиться  за   спеціальними   технологіями,   що   забезпечують

отримання продукції,  яка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам

дитячого і дієтичного харчування;

    будівництво промислових   та   інших  хімічних  об'єктів,  що

негативно впливають на агрокліматичне та екологічне становище,  за

винятком випадків, коли це є стратегічно необхідним;

    застосування гормональних   препаратів   для   інтенсифікації

виробництва тваринницької продукції.

    6. Сільськогосподарські  товаровиробники  незалежно  від форм

власності, угіддя яких розташовані у спеціальних сировинних зонах,

у  першочерговому  порядку  залучаються  до  виконання  державного

замовлення  на  виробництво  сільськогосподарської  продукції  для

виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.

    7. Контроль за використанням сільськогосподарських угідь, які

мають   статус   спеціальної   сировинної    зони,    здійснюється

Держкомземом та його місцевими органами; за дотриманням технології

виробництва на них сільськогосподарської сировини для виготовлення

продуктів   дитячого  і  дієтичного  харчування,  за  якістю  цієї

сировини та кормів для тварин-продуцентів - обласними підрозділами

Мінсільгосппроду;   за   якістю   готової  продукції  -  обласними

санітарно-епідеміологічними станціями МОЗ.

    Науково-методичне забезпечення    цих    робіт    провадиться

інститутами та дослідними станціями Української аграрної  академії

наук, Мінсільгосппроду та МОЗ.

    8. Порушення  режиму експлуатації сільськогосподарських угідь

спеціальних  сировинних  зон  тягне  за  собою   відповідальність,

передбачену законодавством України.

                 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А

                  від 26 червня 1996 р. N 679

                              Київ

           Про затвердження Положення про спеціальні

                 сировинні зони для виробництва

                сільськогосподарської продукції

    Відповідно до  статті  13  Закону  України  "Про  пестициди і

агрохімікати"   Кабінет      Міністрів    України

п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити Положення про  спеціальні  сировинні  зони  для

виробництва сільськогосподарської продукції (додається).

    2. Погодитися з  пропозицією  Української  академії  аграрних

наук  про розроблення нею разом з Державним комітетом по земельних

ресурсах,  Міністерством сільського господарства і  продовольства,

Державним   комітетом  з  питань  садівництва,  виноградарства  та

виноробної   промисловості,   Міністерством   охорони    здоров'я,

Державним   комітетом  по  харчовій  промисловості,  Міністерством

охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки до 1

липня 1997 р. агроекологічних вимог до спеціальних сировинних зон,

а також про режими  їх  експлуатації  та  здійснення  забезпечення

підрозділів  Міністерства сільського господарства і продовольства,

Державного  комітету  з  питань  садівництва,  виноградарства   та

виноробної   промисловості   і  Державного  комітету  по  харчовій

промисловості даними для прогнозування  якості  продукції  залежно

від  токсикологічних  показників грунту для різних агрокліматичних

зон та різних сільськогосподарських культур.

    3. Міністерству сільського господарства і продовольства разом

з  Українською  академією аграрних наук,  Міністерством економіки,

Державним  комітетом  з  питань  садівництва,  виноградарства   та

виноробної   промисловості,   Державним   комітетом   по  харчовій

промисловості   розробити   порядок    матеріального    заохочення

сільськогосподарських  товаровиробників  за виробництво продукції,

що  відповідає  вимогам   виготовлення   дитячого   і   дієтичного

харчування.

    Прем'єр-міністр України                   П.ЛАЗАРЕНКО

             Міністр

    Кабінету Міністрів України                В.ПУСТОВОЙТЕНКО

    Інд.22Спонсоры раздела:
Читайте также:Украинская Баннерная Сеть