Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

Положення про порядок проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці

Название (рус.) Положення про порядок проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці
Кем принят Не определен
Тип документа Положення
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Укравтодору
від 18 червня 2007 р. N 296 


Положення
про порядок проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці

1. Мета та завдання огляду-конкурсу

1.1. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" працівники можуть заохочуватись за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.

1.2. Огляд-конкурс проводиться з метою підвищення якості реалізації положень Закону України "Про охорону праці", широкого залучення спеціалістів служб охорони праці до підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці, впровадження в їх діяльність мотиваційних стимулів.

2. Організація та порядок проведення огляду-конкурсу

2.1. В огляді-конкурсі беруть участь дорожні підприємства та організації, які належать до сфери управління Державної служби автомобільних доріг України.

2.2. Для підприємств та організацій обов'язковою умовою участі в огляді-конкурсі є відсутність смертельних та групових нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом.

2.3. Для організації та проведення огляду-конкурсу в підприємствах та організаціях, у підпорядкуванні яких перебувають філії та інші організації створюються оглядові комісії, до складу яких включаються: перші заступники керівників (головні інженери), спеціалісти служби охорони праці, служби кадрів та економічної служби, представники профспілки, інші служби.

Оглядові комісії проводять роз'яснювальну роботу про мету та завдання огляду-конкурсу, надають допомогу в його організації та проведенні, здійснюють збір матеріалів, перевіряють достовірність наданих матеріалів, визначають переможців відповідного рівня.

3. Основні напрями огляду-конкурсу та показники для оцінки рівня функціонування кабінету охорони праці

3.1. Технічна оснащеність кабінету охорони праці (наявність комп'ютерів, відеомагнітофонів, кіно- і діапроекторів, відеокамер, наявність навчальних програм з охорони праці).

3.2. Показники роботи по навчанню з питань охорони праці:

- кількість проведених інструктажів, кількість працівників, що пройшли навчання з питань охорони праці в кабінеті охорони праці;

- кількість проведених нарад, семінарів з охорони праці протягом поточного року;

- кількість продемонстрованих фільмів з охорони праці (їх перелік і кількість сеансів), кількість працівників, що переглянули ці фільми протягом поточного року;

- кількість лекцій (доповідей) з питань охорони праці, прочитаних в кабінеті охорони праці (посада лектора, теми лекції).

3.3. Кількість виданих інформаційних листків з охорони праці (теми).

3.4. Кількість впроваджених технічних рішень з питань охорони праці (короткий опис технічного рішення).

3.5. Наявність фільмотеки відеофільмів з питань охорони праці:

- скільки фільмів придбано (перелік);

- скільки відеофільмів виготовлено.

3.6. Кількість випадків виробничого травматизму на підприємстві у 2007 році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

3.7. Стан виконання колективного договору, Комплексних заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (їх актуальність та повнота, розробка в цих заходах зниження кількості робочих місць, що не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм), організаційно-технічних заходів з охорони праці.

3.8. Оснащеність кабінету охорони праці:

- меблями (столи, стільці, шафи для книг та одягу);

- законодавчими, державними, міжгалузевими, галузевими нормативними актами з питань охорони праці, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки;

- методичною та довідковою літературою, директивними, інструктивними матеріалами для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху.

3.9. Виконання річного плану робіт служби охорони праці.

3.10. Інша робота кабінету охорони праці по покращанню умов і безпеки праці.

4. Звітність про хід огляду-конкурсу

4.1. Дорожні підприємства-учасники огляду-конкурсу представляють дані про виконання умов огляду-конкурсу оглядовій комісії підприємства.

4.2. До закінчення терміну огляду-конкурсу оглядові комісії підприємств одночасно із звітами з охорони праці за 2007 рік подають до комісії Укравтодору матеріали (на паперових та електронних носіях) на кращі кабінети охорони праці.


 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Укравтодору
від 18 червня 2007 р. N 296 


СКЛАД
комісії Укравтодору з підбиття підсумків огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці

Зварич М. П. 

- перший заступник Голови Укравтодору, голова комісії 

Дев'ятов Є. В. 

- завідувач Сектору охорони праці, заступник голови комісії 

Вишнівський О. О. 

- головний інженер ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", заступник голови комісії 

Андрєєв С. І. 

- начальник Управління науково-технічної політики 

Давидович В. В. 

- начальник Управління кадрів 

Кожушко О. М. 

- начальник Управління економічної політики 

Касперович В. Т. 

- головний технічний інспектор Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України. 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ 

НАКАЗ

від 18 червня 2007 року N 296

Про проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці

З метою підвищення якості реалізації положень Закону України "Про охорону праці", широкого залучення спеціалістів служб охорони праці до підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці, впровадження в їх діяльність мотиваційних стимулів наказую:

1. Провести у поточному році огляд-конкурс серед дочірніх підприємств ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" та їх філій, державних дорожніх підприємств і їх структурних підрозділів на кращий кабінет з охорони праці та забезпечити проведення церемонії нагородження переможців в урочистій обстановці.

2. Затвердити Положення про порядок проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці (додається).

3. Затвердити склад комісії з підбиття підсумків огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці згідно з додатком.

4. Заступникам Голови, директору департаменту, начальникам управлінь, відділів, завідувачам секторів прийняти зазначене Положення до керівництва і виконання.

5. Сектору охорони праці разом з ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" здійснити організаційні заходи щодо проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет з охорони праці. До 1 лютого 2008 року підбити підсумки конкурсу та надати матеріали переможців голові комісії Укравтодору.

6. Керівникам дочірніх підприємств ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", державних дорожніх підприємств забезпечити проведення оглядів-конкурсів на кращий кабінет з охорони праці на місцях.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Зварича М. П. та Голову правління ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" Данкевича І. В.

 Голова  В. Ф. Демішкан 
Спонсоры раздела:
  • Кировоград