Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...

 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

Положення про добровільну пожежну дружину

Название (рус.) Положення про добровільну пожежну дружину
Кем принят Не определен
Тип документа Положення
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word
 

УЗГОДЖЕНО

Начальник _________

Головний державний

інспектор з пожежного

нагляду___________ м.Київ            

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор

назва підприємства

__________

  “___” ______2005 р

ПОЛОЖЕННЯ

про добровільну пожежну дружину назва підприємства

 

 

                     1. Загальні положення

 

    1.1. Добровільні  пожежні   дружини  створюються у назва підприємства відповідно  до Закону України "Про пожежну безпеку") на підприємствах,  з кількістю працюючих від 25  осіб  і більше.

 

    1.2. Добровільна пожежна дружина (далі - ДПД)  створюється  з метою здійснення заходів щодо запобігання пожежам,  організації їх гасіння,   здійснення   громадського   контролю   за   додержанням установлених  законодавством  вимог  пожежної безпеки,  сприяння і надання  допомоги  пожежно-рятувальним   підрозділам,   проведення роз'яснювальної роботи серед працівників боулінг клубу.

 

    1.3. ДПД  назва підприємства - загальнооб'єктова

    1.4. ДПД  можуть залучатися для ліквідації пожеж  або  інших  надзвичайних  ситуацій  за  межами підприємства.

 

    1.5. Створення   ДПД   та  організація  їх  діяльності покладається на власників підприємств

 

    1.6. Щороку керівництвом підприємства здійснюється розрахунок потреби коштів  на  утримання  ДПД ,  пожежної  техніки,  на соціальні   гарантії  та  заохочення  членів  ДПД.  Указані  кошти вносяться окремою графою до кошторису  підприємства  на  наступний рік.

 

    1.7. У  своїй діяльності ДПД керуються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки та цим Положенням.

    ДПД у  питаннях  організації  гасіння пожеж,  ліквідації  наслідків  аварії  та  підготовки  членів  ДПД керуються Законом України "Про пожежну  безпеку", цим Положенням,  іншими нормативно-правовими актами МНС України.

 

    1.8. Контроль за діяльністю ДПД   здійснюють  керівники підприємств,  на  яких вони створені,  та посадові особи,  на якихбезпосередньо  покладені  функції  контролю  за  станом   пожежної

безпеки  на  підприємстві,  служби  пожежної  безпеки  відповідних міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої   влади   та об'єднань   підприємств,   а  також  органи  державного  пожежного нагляду.

 

    1.9. Посадові  особи,  на   яких   покладено   контроль   за діяльністю   ДПД  ,   зобов'язані   щомісяця  перевіряти  їх готовність  до  дій  з  ліквідації  пожеж.  Результати   перевірки

реєструються в спеціальному журналі.

    Результати перевірки ДПД  місцевим  органом  державного пожежного   нагляду  відображаються  в  спеціальному  журналі  або оформляються відповідним актом.

 

                      2. Основні завдання добровільної пожежної дружини  

    2.1. На добровільну пожежну дружину покладається:

    2.1.1. Здійснення   контролю   за   виконанням  (дотриманням) установлених  у боулінг клубі    правил    пожежної    безпеки (протипожежного режиму).

    2.1.2. Проведення  роз'яснювальної  роботи  серед працівників підприємства щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки (шляхом організації  семінарів,  лекцій,  розповсюдження  засобів  наочної агітації, тощо).

    2.1.3. Здійснення щоденного нагляду за утриманням у справному стані засобів протипожежного захисту,  зв'язку, обладнання

    2.1.4. Вжиття у разі виникнення пожежі  невідкладних  заходів до виклику пожежо-рятувальних підрозділів:  рятування людей, майна та її ліквідація наявними засобами.

 

    2.2. На добровільну пожежну команду покладається:

    2.2.1. Участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення.

    2.2.2. Здійснення    контролю    за   працездатністю   джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

           3. Порядок створення та організація роботи  добровільної пожежної дружини

 

    3.1. Добровільна пожежна  дружина  (команда)  створюється  на добровільних засадах з числа працівників підприємства, які досягли 18  років  та  здатні  за  своїми  здібностями,  станом   здоров'я виконувати покладені на них обов'язки.

 

    3.2. Особи,  які вступають до ДПД,  подають на ім'я керівника підприємства письмову заяву.

    Зарахування у   члени   ДПД   та  подальші  зміни  її  складу оголошуються наказом керівника підприємства.

    Начальник ДПД призначається з інженерно-технічних працівників і підпорядковується керівникові підприємства.

    Начальник ДПД   повинен пройти  спеціальне  навчання   у   навчальних центрах,  пунктах  МНС  або  іншому  навчальному  закладі,  що має відповідну ліцензію та отримати посвідчення.

 

    3.3. Добровільна пожежна  команда  організовується  з  членів ДПД.

 

    3.4. Чисельний   склад  ДПД  визначається  керівником підприємства  з  урахуванням  пожежної  небезпеки  виробництва  за погодженням з місцевим органом державного пожежного нагляду.

 

    3.5. Виключення з членів ДПД проводиться:

    3.5.1. За порушення правил пожежної безпеки.

    3.5.2. За невиконання своїх обов'язків.

    3.5.3. За  власним  бажанням  шляхом  подання  про  це  заяви керівникові підприємства.

    3.5.4. У разі звільнення з роботи.

          РОЗРОБЛЕНО                                                          УЗГОДЖЕНО

  ______________                                                     Начальник _________

назва підприємства                                              Головний державний

  __________                                                            інспектор з пожежного наглядуСпонсоры раздела:
Читайте также:Украинская Баннерная Сеть