Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...

 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

ДСТУ ІSО 4190-2-2001. Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу ІV (ІSО 4190-2:2001, ІDT).

Название (рус.) ДСТУ ІSО 4190-2-2001. Установка лифтовая (элеваторная). Часть 2. Лифты класса ІV (ІSО 4190-2:2001, ІDT).
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ ISO (Державний Стандарт України – видано ISO)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word
 

ДСТУ ISO 4190-2-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКА ЛІФТОВА

(ЕЛЕВАТОРНА)

Частина 2. Ліфти класу IV

(ISO 4190-2:2001, IDT)

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

2002


ПЕРЕДМОВА

 1.  ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 104 «Ліфти»
 2.  НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 656 з 2003-01-01
 3.  Стандарт відповідає ISO 4190-2:2001 Lift (US: Elevator) installation  Part 2: Class IV lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV)

Ступінь відповідності  ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 1.  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 2.  ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, I. Сікоренко, В. Лемешко


ЗМІСТ

[1]
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

[2] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[3] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[4]
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[4.1] 3.1 Основні

[4.2] 3.2 Класи ліфтів

[4.3] 3.3 Розміри

[4.4] 3.4 Інші характеристики

[5] 4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІФТА

[5.1] 4.1 Послідовність Ренарда

[5.2] 4.2 Номінальні вантажопідйомності

[5.3]
4.3 Номінальні швидкості

[5.4] 4.4 Вибір класу ліфта

[6] 5 РОЗМІРИ

[6.1] 5.1 Внутрішні розміри кабін

[6.2] 5.2 Внутрішні розміри шахти

[6.3]
5.3 Розміри поверхової площадки

[6.4] 5.4 Розміри машинного приміщення

[6.5] 5.5 Розташування машинного приміщення


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ISO 4190-2:2001 Lift (US: Elevator) installation  Part 2: Class IV lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 2. Ліфти класу IV).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 104 «Ліфти».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України та вимогам світового ринку до вантажних ліфтів. Вантажні ліфти вантажопідйомністю від 630 до 5000 кг, як правило, призначені для номінальних швидкостей від 0,25 до 2,5 м/с.

Розміри кабіни відповідно до величин вантажопідйомності засновані на послідовності чисел R10, але через перевагу гідравлічних приводів деякі розміри засновані на інших міркуваннях.

Діапазон вантажопідйомності розширено до 5000 кг і враховано конфігурацію кабіни і дверей шахти.

Для відображення різних вимог правил безпеки введено розподіл навантаження на два типи відповідно до площі підлоги.

До складу ISO 4190 під загальною назвою «Установка ліфтова (елеваторна)» входять такі частини:

Частина 1. Ліфти класів І, II, III, VI;

Частина 2. Ліфти класу IV;

Частина 3. Ліфти службові класу V;

Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої;

Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO 4190» замінено на «цей стандарт»;

б) структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані»  оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.72001;

в) у таблицях 1  4 позначення фізичних величин перенесено в головку таблиці;

г) у таблицях 1 і 3 слова «в деяких країнах» замінено на «залежно»;

д) до розділу 2 внесено та виділено рамкою «Національне пояснення», в якому наведено назви європейських стандартів українською мовою;

е) з тексту стандарту вилучено «Передмову», як попередній довідковий матеріал.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можуть бути замовлені у Національному фонді нормативних документів.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКА ЛІФТОВА (ЕЛЕВАТОРНА)

Частина 2. Ліфти класу IV

УСТАНОВКА ЛИФТОВАЯ (ЭЛЕВАТОРНАЯ)

Часть 2. Лифты класса IV

LIFT (ELEVATOR) INSTALATION

Part 2. Class IV lifts

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає основні розміри установок ліфтів класу IV, наведених у 3.2.4, що призначені в основному для перевезення вантажу (майна).

Ці розміри поширюються на електричні і гідравлічні ліфти. Горизонтальні розміри шахт (простір для перевезення вантажу) визначені відносно входу і конфігурації приводу. Ці вантажні ліфти установлюють з приводними горизонтальними чи вертикальними розсувними дверима (див. рисунок 1 а) і 1 b)).

За іншими характеристиками необхідно звертатися до виробника.

Цей стандарт поширюється на нові ліфтові установки з одним або двома входами в кабіну, що установлюють в нових будинках. Там, де можливо, цей стандарт може бути використаний як база для установок в існуючих будинках.

Розрізняють два типи навантаження (навантаження на одиницю площі):

Серія А: навантаження в ліфтах від пасажира і вантажу (майна) відповідно до EN 81-1 або EN 81-2.

Серія В: ліфти, призначені тільки для вантажу (майна), можуть мати інші навантаження на підлогу за установленими правилами безпеки країни.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Положення цього стандарту відповідають положенням наведених документів, на які є посилання у тексті. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань не застосовують. Проте частини, узгоджені з основним стандартом ISO 4190 можуть застосовувати видання нормативних документів, зазначених далі. У разі недатованих посилань необхідно звертатися до останнього видання відповідної публікації. Члени ISO та ІЕС дотримуються реєстрованих загально прийнятих чинних міжнародних стандартів.

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts  Part 1: Electric lifts

EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts  Part 2: Hydravlic lifts

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 1. Електричні ліфти

EN 81-2:1998 Норми безпеки до конструкції і експлуатації ліфтів. Частина 2. Гідравлічні ліфти


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення.

3.1 Основні

3.1.1 кабіна (car)

Частина ліфта, де перевозять пасажирів і/або інші вантажі.

3.1.2 верхній поверх (head room)

Частина шахти, розташована вище верхньої площадки, що обслуговується кабіною.

3.1.3 поверхова площадка (landing)

Площадка, яка забезпечує доступ до кабіни на кожному поверсі.

3.1.4 машинне приміщення (machine room)

Приміщення, де розташовані привод ліфта і/або пов'язане з ним обладнання.

3.1.5 вантажний ліфт (вантажний елеватор) (goods lift (freight elevator))

Постійний підіймальний пристрій для обслуговування визначених поверхових площадок, що вміщує кабіну для перевезення вантажів, як правило, у супроводі людини.

3.1.6 приямок (pit)

Частина шахти, розташована нижче нижнього поверху, що обслуговується кабіною.

3.1.7 шахта (простір для пересування) (well (hoistway))

Простір, в якому переміщується кабіна, противага(-и) і/або гідравлічний шток(-и).

Примітка. Цей простір, як правило, обмежений дном приямка, стінами і стелею шахти.

3.2 Класи ліфтів

3.2.1 Клас І (class I)

Ліфти, що призначені для перевезення людей.

3.2.2 Клас II (class II)

Ліфти, що призначені в основному для перевезення людей, але в яких можливе перевезення вантажів.

Примітка. Вони відрізняються від ліфтів класів І, III і VI внутрішнім оздобленням кабіни.

3.2.3 Клас III (class III)

Ліфти, що призначені для установ охорони здоров'я, у тому числі для лікарень та притулків.

3.2.4 Клас IV (class IV)

Ліфти, що призначені в основному для перевезення вантажів у супроводі людей.

 1.   Клас V (class V)

Службові (кухонні) ліфти.

 1.   Клас VI (class VI)

Ліфти спеціальні, що призначені для будинків з інтенсивним рухом, тобто ліфти із швидкістю 2,5 м/с і більше.

3.3 Розміри

Див. рисунки 1  3.

3.3.1 ширина кабіни, b1 (car width)

Горизонтальна відстань між внутрішніми поверхнями стін кабіни, що вимірюється паралельно площині переднього входу.

3.3.2 глибина кабіни, d1 (car depth)

Горизонтальна відстань між внутрішніми стінами кабіни, що вимірюється перпендикулярно до ширини.

Примітка. Ці два розміри (3.3.1 і 3.3.2) вимірюють, як показано на рисунку 1, на висоті 1м від підлоги. Декоративні чи захисні панелі і поручні, якщо такі є, знаходяться в середині цих розмірів.

3.3.3 висота кабіни, h4 (car height)

Вертикальна внутрішня відстань між вхідним порогом і конструкцією стелі кабіни. Примітка. Світлова арматура і будь-які штучні стелі повинні знаходитися в середині цього розміру.


3.3.4
ширина входу в кабіну, b2 (entrance width into car)

Прозора ширина входу, що вимірюється за повністю відкритих дверей шахти і кабіни.

3.3.5 висота входу, h3 (entrance height)

Прозора висота входу, що вимірюється за повністю відкритих дверей шахти і кабіни.

3.3.6 ширина шахти (простору для пересування), b3 (well (hoistway) width)

Горизонтальна відстань між внутрішніми поверхнями стін шахти, що вимірюється паралельно ширині кабіни.

 1.  глибина шахти (простору для пересування), d2 (well (hoistway) depth)

Горизонтальний розмір перпендикулярний до ширини шахти.

 1.  глибина приямка, d3 (pit depth)

Вертикальна відстань між чистою поверхнею підлоги площадки нижнього поверху, що обслуговується, і дном шахти.

3.3.9 висота верхнього поверху, h1 (headroom height)

Вертикальна відстань між чистою поверхнею підлоги площадки, що обслуговується, верхнього поверху і стелею шахти (крім блоків над кабіною).

 1.   ширина машинного приміщення, b4 (machine room width)

Горизонтальний розмір, що вимірюється паралельно ширині кабіни.

 1.   глибина машинного приміщення, d4 (machine room depth)

Горизонтальний розмір перпендикулярний до ширини машинного приміщення.

 1.   висота машинного приміщення, h2 (machine room height)

Мінімальна вертикальна відстань між чистою підлогою і стелею приміщення, що відповідає національним вимогам будівельних правил і обладнання ліфта.

3.4 Інші характеристики

3.4.1 номінальна швидкість, vn (rated speed)

Швидкість, на яку розрахований ліфт і з якою повинен працювати.

3.4.2 номінальна вантажопідйомність (rated load)

Вантажопідйомність, на яку розрахований ліфт і з якою повинен працювати.

Примітка 1. Обладнання для навантаження не враховується, якщо обладнання є частиною кабіни.

Примітка 2. Додатковий вантаж не дозволено у разі навантаження (розвантаження) кабіни, поки він не є частиною номінальної вантажопідйомності.

4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІФТА

4.1 Послідовність Ренарда

Розміри кабіни відповідають величинам вантажопідйомності, які були вибрані згідно з послідовностями переважних чисел Ренарда R10.

Незважаючи на це, деякий час у гідравлічних передачах домінує інша підстава.

Розміри приямка, верхнього поверху і машинного приміщення визначені у відношенні до швидкостей, величини яких до 2,5 м/с відповідають послідовності переважних чисел R5.

4.2 Номінальні вантажопідйомності

4.2.1  Серія А

Номінальні вантажопідйомності повинні бути (у кілограмах):

горизонтально-розсувні двері: 630  1000  1600  2000  2500  3500  5000;

вертикально-розсувні двері: 1600  2000  2500  3500  5000.

4.2.2  Серія В

Номінальні вантажопідйомності повинні бути (у кілограмах):

горизонтально або вертикально-розсувні двері: 2000  2500  3500  5000.


4.3 Номінальні швидкості

4.3.1 Серія А

Номінальні швидкості повинні бути (у метрах за секунду):

0,25  0,40  0,50  0,63  1,00.

4.3.2 Серія В

Номінальні швидкості повинні бути (у метрах за секунду):

0,25  0,40  0,50  0,63  1,00  1,60  1,75  2,50.

4.4 Вибір класу ліфта

Будь-який тип будинку може бути обладнаний ліфтами різних класів. Ліфти класу IV зведені в таблицях 1  4.

5 РОЗМІРИ

5.1 Внутрішні розміри кабін

Ширину, глибину і висоту кабіни вантажних ліфтів часто вибирають залежно від типу вантажів, що перевозять, і засобу їхнього перевезення (наприклад, на піддонах визначених розмірів або в контейнерах). Там, де можливо, конструктор повинен вибрати один із зазначених стандартних розмірів, тому що ліфти, виготовлені відповідно до цих розмірів, мають бути дешевше, чим ліфти, що виготовляють за замовленням.

Також необхідно враховувати, що крім вантажів, що звичайно перевозять даним ліфтом, можуть бути й інші вантажі, що потрібно буде перевозити. Наприклад, вантажний ліфт може бути єдиним засобом для перевезення офісних меблів і перегородок. Стандартний прохід дверей не завжди має достатню ширину для таких предметів.

Для безпеки навантаження вантажні ліфти повинні бути встановлені так, щоб забезпечити відповідне вільне місце для доступу перед входом. Якщо застосовують візки або навантажувачі, повинне бути забезпечене місце для маневрування з вільним доступом до навантажувальної площадки. Тому під час розроблення також необхідно звернути увагу на конструкцію порога і підлоги кабіни.

За можливістю замовник повинен визначити тип вантажів, що будуть перевозитися, їхні габарити і вагу. Це дасть конструктору можливість розрахувати об'єм і загальну вагу вантажів, що будуть перевозитися одночасно. Повинне бути передбачене місце для персоналу, що буде супроводжувати вантаж.

Коли навантаження повинне провадитися навантажувачами або іншими транспортними засобами, під час вибору ліфта необхідно враховувати додаткову вагу навантажувального засобу, якщо він повинен заїжджати в кабіну ліфта. Це не обов'язково потребує збільшення розмірів кабіни, але може знадобитися установка спеціального порога для утримання високих навантажень від коліс навантажувача. Може також бути необхідно посилення конструкції кабіни, напрямних і т. ін.

5.2 Внутрішні розміри шахти

5.2.1 Розміри шахти ліфта в плані включають допуски за виском. Допуск ± 25 мм за виском в шахті ліфта (простір для пересування елеватора) повинен дотримуватися.

Розміри b3 і d2 на рисунках 2 і 3 є мінімальними нормами за виском.

Архітектор або інша особа, що виконує його функції, за узгодженням з будівельною організацією повинен забезпечити, щоб ці допуски були відповідними для визначення кінцевих розмірів. Інакше на розміри шахти в плані повинні бути призначені додаткові допуски.

5.2.2 Для встановлення ліфтів у будинках, шахта повинна мати визначений об'єм прямокутного паралелепіпеда, вписаного в шахту, з вертикальними сторонами і горизонтальною основою, зі сформованим дном приямка і стелею шахти.

За необхідності встановлення уловлювача для противаги, зазначені ширина і глибина повинні бути збільшені на величину до 200 мм.

Розміри шахти повинні відповідати наведеним на рисунках 4  7.


5.3 Розміри поверхової площадки

Глибина поверхової площадки, що зазначена в 5.1, повинна бути витримана по всій ширині шахти.

5.4 Розміри машинного приміщення

Розміри машинного приміщення наведені в таблицях 1  4. Висота машинного приміщення повинна відповідати національним нормам.

5.5 Розташування машинного приміщення

 1.   Для електричних ліфтів, цей стандарт встановлює базову конфігурацію з верхнім розташуванням машинного приміщення (див. рисунок 2). Збільшення машинного приміщення з боків шахти може здійснюватися вправо або вліво від шахти.
 2.   Для гідравлічних ліфтів машинне приміщення переважно розміщується збоку або за шахтою в нижній частині будинку (див. рисунок 3).

Машинне приміщення повинне мати відповідну вентиляцію.

Таблиця  Ліфти класу IV. Функціональні розміри. Серія А. Горизонтальні розсувні двері

Розміри у міліметрах

Параметр

Номінальна швидкість, vn, м/с

Номінальна вантажопідйомність, кг

630

1000

1600

2000

2500

3500

5000

Висота кабіни, h4 

2100

2500

Висота дверей кабіни і дверей шахти, h3 

2100

2500

Глибина приямкаа, d3 

0,25 

1400

1600

0,40 

0,50 

0,63 

1,00 

Верхній поверха, h1 

0,25 

3700

4200

4600

0,40 

0,50 

0,63 

1,00 

Машинне приміщення для електричних ліфтівb, b4 х d4 

2500 Х 3700

3200 Х 4900

3000 Х 5000

Машинне приміщення для гідравлічних ліфтівb, b4 Х d4 

Ширина чи глибина шахти Х 2000

а Залежно від вимог країни чи особливостей приводу можуть бути інші розміри верхнього поверху і глибини приямка.

b Залежно від умов розташування і національних вимог можуть бути інші розміри машинного приміщення і зазорів обладнання.

Примітка. Можуть поставлятися інші конфігурації входу за вимогами місцевого ринку. Ці зміни можуть вплинути на розміри шахти.


Таблиця
 Ліфти класу IV. Функціональні розміри. Серія А. Вертикальні розсувні двері

Розміри у міліметрах

Параметр

Номінальна швидкість, Vn, м/с

Номінальна вантажопідйомність, кг

1600

2000

2500

3500

5000

Висота кабіни, h4 

2100

2500

Висота дверей кабіни і дверей шахти, h3 

2100

2500

Глибина приямкаа, d3 

0,25 

1600

0,40 

0,50 

0,63 

1,00 

Верхній поверха, h1 

0,25 

4200 

4600

0,40 

0,50 

0,63 

1,00 

Машинне приміщення для електричних ліфтівb,
b4 Х d4 

3200 Х 4900

3000 Х 5000 

Машинне приміщення для гідравлічних ліфтівb,
b4 Х d4 

Ширина чи глибина шахти Х 2000 

В 

а Залежно від вимог країни можуть бути інші розміри верхнього поверху і глибини приямка.

b Залежно від умов і національних норм можуть бути інші розміри машинного приміщення і зазори обладнання.

Примітка 1. Для визначення мінімальної міжповерхової відстані для ліфтів з дверима типів (рисунок 1b) звертатися до виробника ліфта (елеватора).

Примітка 2. Можуть поставлятися інші конфігурації входу за вимогами місцевого ринку. Ці зміни можуть вплинути на розміри шахти. 


Таблиця  Ліфти класу IV. Функціональні розміри. Серія В. Горизонтальні розсувні двері

Розміри у міліметрах

Параметр

Номінальна швидкість, vn, м/с

Номінальна вантажопідйомність, кг

2000

2500

3500

5000

Висота кабіни, h4 

2500/3000 

Висота дверей кабіни і дверей шахти, h3 

2100/2700

Глибина приямкаb, d3 

0,25 

1400

0,40 

0,50 

0,63 

1,00 

1800

1,60а 

1,75а 

2,50а 

2400

Верхній поверхb, h1 

0,25 

4500с /5000d

0,40 

0,50 

0,63 

1,00 

5000с /5500d 

1,60а 

5100с /5600d 

1,75а 

5200с /5700d 

2,50а 

5650с /6150d 

а Тільки для електричних ліфтів.

b Залежно від вимог країни чи особливостей приводу можуть бути інші розміри верхнього поверху і глибини приямка.

с Висота кабіни 2500 мм.

d Висота кабіни 3000 мм.

Примітка 1. Залежно від умов розташування і національних вимог можуть встановлюватись інші розміри машинного приміщення і зазорів обладнання.

Примітка 2. Можуть поставлятися інші конфігурації входу за вимогами місцевого ринку. Ці зміни можуть вплинути на розміри шахти. 


Таблиця
 Ліфти класу IV. Функціональні розміри. Серія В. Вертикальні розсувні двері

Розміри у міліметрах

Параметр

Номінальна швидкість, Vn, м/с

Номінальна вантажопідйомність, кг

2000

2500

3500

5000

Висота кабіни, h4 

2500/3000

Висота дверей кабіни і дверей шахти, h3 

2500/3000 

Глибина приямкаb, d3 

0,25

1400с/1850d 

0,40

0,50

0,63

1,00

1800 

1,60а

1,75а

2,50а

2400 

Верхній поверхb , h1

0,25

4500c/5250d 

0,40

0,50

0,63

1,00

5100c/5600d 

1,60а

1,75а

5200c/5700d 

2,50а

5650c/6150d 

а Тільки для електричних ліфтів.

b Залежно від вимог країни можуть бути інші розміри верхнього поверху і глибини приямка.

с Висота кабіни 2500 мм.

d Висота кабіни 3000 мм.

Примітка 1. Для визначення мінімальної міжповерхової відстані для ліфтів з дверима типів (рисунок 1b) звертатися до виробника ліфта (елеватора).

Примітка 2. Умови розташування і національні вимоги дозволяють інші розміри і висоту обладнання

Примітка 3. Можуть поставлятися інші конфігурації входу за вимогами місцевого ринку. Ці зміни можуть вплинути на розміри шахти. 


а) Горизонтальні розсувні двері

 захисні елементи; b1  ширина кабіни; b ширина входу;

d1  глибина кабіни; h3  висота входу; h4  висота кабіни

Рисунок  Клас IV. Ліфти вантажні (елеватори вантажні). Розміри


Вхід: 

Тип 4 

Тип 5 

Тип 6 

Посадочні двері шахти: 

Двостулкові (центральне відкриття) 

Двостулкові, типу «вперед» (центральне відкриття, з перекриттям) 

Телескопічні, типу «вверх» 

Двері кабіни: 

Телескопічні, типу «вверх» 

Телескопічні, типу «вверх» 

Телескопічні, типу «вверх» 

b) Вертикальні розсувні двері

захисні елементи; 2  двостулкові (центральне відкриття);

3  двостулкові, типу «вверх» (центральне відкриття, з перекриттям); 4  телескопічні типу «вверх»; b1  ширина кабіни; b2  ширина входу; d1  глибина кабіни; h3  висота входу; h висота кабіни.

Примітка. Див. примітку 1 в таблицях 2 і 4.

Рисунок  Клас IV. Ліфти вантажні (елеватори вантажні). Розміри (продовження)


машинне приміщення; люк; верхній поверх; нижній поверх;

b3  ширина шахти; b4  ширина машинного приміщення; d2  глибина шахти; d3  глибина приямка;

d4  глибина машинного приміщення; h1  висота верхнього поверху; h2  висота машинного приміщення.

а Інформацію про двері див. на рисунках 1, а) і 1, b).

b Наявність дверей доступу в машинне приміщення на рисунку умовно не показано.

с Див. 3.3.12. 

Рисунок 2  Ліфти електричні. Шахта і машинне приміщення


Розміри у міліметрах

 машинне приміщення;  верхній поверх; 3  нижній поверх;

b3   ширина шахти; b4  ширина машинного приміщення; d2  глибина шахти; d3 глибина приямка; d4  глибина машинного приміщення; h1  висота верхнього поверху; h2  висота машинного приміщення.

а Інформацію про двері див. на рисунках 1, а) і 1, b).

b Наявність дверей доступу в машинне приміщення на рисунку умовно не показано.

с Див. 3.3.12.

Рисунок  Ліфти гідравлічні. Шахта і машинне приміщення


Розміри у міліметрах

Висота кабіни 2100

Висота входу - 2100

Висота кабіни 2100

Висота входу - 2100

Висота кабіни 2100

Висота входу - 2100

Висота кабіни 2100

Висота входу - 2100

Рисунок  Клас IV. Ліфти вантажні (елеватори вантажні).ч

Серія А. Горизонтальні розсувні двері (один чи два входи, типи 1 і 2)


Розміри у міліметрах

 

 

Висота кабіни  2500

Висота входу  2500

Висота кабіни  2500

Висота входу  2500

Висота кабіни  2500

Висота входу  2500

Примітка 1. Площа підлоги кабіни відповідно до EN 81-1 чи EN 81-2.

Примітка 2. Розміри шахти в скобках для протилежних входів.

Примітка 3. Відповідно до вимог місцевого ринку можуть поставлятися ліфти з іншими конфігураціями входу і привода. Ці зміни можуть впливати на розміри шахти.

Рисунок  Клас IV. Ліфти вантажні (елеватори вантажні).

Серія А. Горизонтальні розсувні двері (один чи два входи, типи 1 і 2) (продовження)


Розміри у міліметрах

1600 кг

2000 кг

2500 кг

Висота кабіни  2100 Висота входу  2100

Висота кабіни  2100

Висота входу  2100

Висота кабіни  2100

Висота входу  2100

3500 кг

5000 кг

Висота кабіни  2500

Висота входу  2500

Висота кабіни  2500

Висота входу  2500

Примітка 1. Площа підлоги кабіни відповідно до EN 81-1 чи EN 81-2.

Примітка 2. Розміри шахти в дужках  для протилежних входів.

Примітка 3. Відповідно до вимог місцевого ринку можуть поставлятися ліфти з іншими конфігураціями входу і приводу. Ці зміни можуть впливати на розміри шахти.

а Тільки для телескопічних, вертикальних розсувних дверей типу 6.

Рисунок Клас IV. Ліфти вантажні (елеватори вантажні).

Серія А. Вертикальні розсувні двері (один чи два входи, типи 4, 5 і 6)


Розміри у міліметрах

2000 кг

2500 кг

3500 кг

Висота кабіни  2500/3000 Висота входу  2100/2700

Висота кабіни  2500/3000 Висота входу  2100/2700

Висота кабіни  2500/3000 Висота входу  2100/2700

5000 кг

Примітка 1. Площа підлоги кабіни відповідає стандартам США, Канади, Японії і Росії.

Примітка 2. Відповідно до вимог місцевого ринку можуть поставлятися ліфти з іншими конфігураціями входу і приводу. Ці зміни можуть впливати на розміри шахти.

а Гідравлічні ліфти тягові і непрямої дії.

b Гідравлічні ліфти прямої дії. 

Висота кабіни  2500/3000

Висота входу  2100/2700

Рисунок  Клас IV. Ліфти вантажні (елеватори вантажні).

Серія В. Горизонтальні розсувні двері (вхід тип 3)


Розміри у міліметрах

2000 кг

2500 кг

3500 кг

Висота кабіни  2500/3000 Висота входу  2500/3000

Висота кабіни  2500/3000 Висота входу  2500/3000

Висота кабіни  2500/3000 Висота входу  2500/3000

5000 кг

Примітка 1. Площа підлоги кабіни відповідає стандартам США, Канади, Японії і Росії.

Примітка 2. Відповідно до вимог місцевого ринку можуть поставлятися ліфти з іншими конфігураціями входу і приводу. Ці зміни можуть впливати на розміри шахти.

а Гідравлічні ліфти тягові і непрямої дії.

b Гідравлічні ліфти прямої дії.

с Тільки для телескопічних, вертикальних розсувних дверей типу 6. 

Висота кабіни  2500/3000

Висота входу  2500/3000

Рисунок Клас IV. Ліфти вантажні (елеватори вантажні).

Серія В. Вертикальні розсувні двері (вхід, типи 4, 5 і 6)

91.140.90

Ключові слова: вантажні ліфти, основні розміри, терміни та визначення, характеристики вантажних ліфтів.Спонсоры раздела:
 • Кировоград
Читайте также:Украинская Баннерная Сеть