Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...

 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

ДСТУ ІSО 4190-1-2001. Установка ліфтова (елеваторна) Частина 1. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ і VІ (ІSО 4190-1:1999, ІDT)

Название (рус.) ДСТУ ІSО 4190-1-2001. Установка лифтовая (элеваторная) Часть 1. Лифты классов И, ІІ, ІІІ и VІ (ІSО 4190-1:1999, ІDT)
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ ISO (Державний Стандарт України – видано ISO)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве в формате MS Word
 

ДСТУ ISO 4190-1-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКА ЛІФТОВА

(ЕЛЕВАТОРНА)

Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI 

(ISO 4190-1:1999, IDT)

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

2002


ПЕРЕДМОВА

 1.  ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 104 «Ліфти»
 2.  НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 656 з 20030101
 3.  Стандарт відповідає ISO 4190-1:1999 Lift (US: Elevator) installation  Part 1: Class I, II, III and VI lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI).

Ступінь відповідності  ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1.  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5746-83)
 2.  ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, I. Сікоренко, В. Лемешко


ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1.  Сфера застосування 1
 2.  Терміни та визначення понять 1
 3.  Основні 1
 4.  Класи ліфтів 2
 5.  Розміри 2
 6.  Інші характеристики 3

3 Характеристики ліфта 3

 1.  Послідовність Ренарда 3
 2.  Номінальна вантажопідйомність 3
 3.  Номінальна швидкість 3
 4.  Вибір класу ліфта 4

4 Розміри 4

 1.  Внутрішні розміри кабін 4
 2.  Внутрішні розміри шахти.. 4
 3.  Розміри поверхових площадок 5
 4.  Розміри машинного приміщення для електричних ліфтів 5
 5.  Розміри машинного приміщення для гідравлічних ліфтів 7
 6.  Розташування машинного приміщення 7

91. БУДІВНИЦТВО І БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

91.140.90

ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і IV

(ISO 4190-1:1999, IDТ)

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С.17, Рисунок 8

(ІПС № 3-2003)


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ISO 4190-1:1999 Lift (US: Elevator) installation  Part 1: Class I, II, III and VI lifts (Установка ліфтова (елеваторна). Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 104 «Ліфти».

Цей стандарт замінює ГОСТ 5746-83, який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України та вимогам світового ринку до ліфтів і розглядає такі питання:

специфічну потребу, доступ і можливості керування ліфтом для людей з фізичними вадами;

перевезення людей на носилках і ліжках, а також допоміжного медичного обладнання;

наявність ліфтів для інтенсивного руху у висотних будинках з номінальною швидкістю від 2,5 до 6,0 м/с. Величини номінальної швидкості до 2,5 м/с засновано на послідовності Ренарда;

покращення використання простору будинків завдяки зменшенню розмірів шахт, де це можливо.

До складу ISO 4190 під загальною назвою «Установка ліфтова (елеваторна)» входять такі частини:

Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI;

Частина 2. Ліфти класу IV;

Частина 3. Ліфти службові класу V;

Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої;

Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO 4190» замінено на «цей стандарт»;

б) структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані»  оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.7-2001;

в) до розділу 1 внесено «Національну примітку»;

г) у таблицях 13 позначення одиниць фізичних величин перенесено в головку таблиці;

д) у таблиці 1 (виноска а) замінено слова «в деяких державах вимагається» на «дозволено»;

е) у таблицях 2, 3 (виноска а) замінено слова «за умови місця монтажу і національних правил можуть бути» на «за умови місця монтажу дозволяються»;

ж) з тексту стандарту вилучено «Передмову» як попередній довідковий матеріал.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можуть бути замовлені у Національному фонді нормативних документів.


ДСТУ
ISO 4190-1-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАНОВКА ЛІФТОВА (ЕЛЕВАТОРНА)

Частина 1. Ліфти класів І, II, III і VI

УСТАНОВКА ЛИФТОВАЯ (ЭЛЕВАТОРНАЯ)

Часть 1. Лифты классов I, II, III и VI

LIFT (ELEVATOR) INSTALATION

Part 1. Class I, II, III and VI lifts

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає основні розміри установок пасажирських ліфтів класів і, II, III і VI, зазначених у 2.2.

Ці розміри відповідають вимогам до машин. Також необхідно приймати до уваги національні норми, за якими, у разі потреби, можна збільшувати розміри в деяких окремих випадках.

Національна примітка

Висота дверей кабіни і дверей шахти може бути зменшена до 2000 мм залежно від проекту будинків.

Цей стандарт поширюється на всі нові ліфтові установки, незалежно від системи приводу, з одним входом в кабіну, що установлюють в нових будинках. Там, де можливо, цей стандарт може бути використаний як база для установок в існуючих будинках.

Цей стандарт не поширюється на ліфти зі швидкістю вище 6,0 м/с: для їх установлення необхідна консультація виробника.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення.

2.1 Основні

2.1.1 кабіна (car)

Частина ліфта, де перевозять пасажирів і/або інші вантажі.

2.1.2 верхній поверх (head room)

Частина шахти, розташована вище верхньої поверхової площадки, що обслуговується кабіною.

2.1.3 поверхова площадка (landing)

Площадка, яка забезпечує доступ до кабіни на кожному поверсі.

2.1.4 машинне приміщення (machine room)

Приміщення, де розташовані привод ліфта і /або його обладнання.

2.1.5 пасажирський ліфт (елеватор) (passenger lift (elevator))

Постійний підіймальний пристрій для обслуговування визначених поверхових площадок, що включає кабіну, розміри і конструкція якої гарантує безпечне перевезення пасажирів.


2.1.6 приямок
(pit)

Частина шахти, розташована нижче нижньої поверхової площадки, що обслуговується кабіною.

2.1.7 шахта (простір для пересування) (well (hoistway))

Простір, в якому переміщується кабіна, противага(-и) і/або гідравлічний шток(-и).

Примітка. Цей простір, як правило, обмежений дном приямка, стінами і стелею шахти.

2.2 Класи ліфтів (lift classes)

2.2.1 Клас І (class I)

Ліфти, що призначені для перевезення людей.

2.2.2 Клас II (class II)

Ліфти, що призначені в основному для перевезення людей, але в яких можливе перевезення вантажів.

Примітка. Вони відрізняються від ліфтів класів І, III і VI внутрішнім оздобленням кабіни.

2.2.3 Клас III (class III)

Ліфти, що призначені для установ охорони здоров'я, у тому числі для лікарень та притулків.

2.2.4 Клас IV (class IV)

Ліфти, що призначені в основному для перевезення вантажів у супроводі людей.

 1.   Клас V (class V)

Службові (кухонні) ліфти.

 1.   Клас VI (class VI)

Ліфти спеціальні, що призначені для будинків з інтенсивним рухом, тобто ліфти із швидкістю 2,5 м/с і більше.

2.3 Розміри

Див. рисунки 1  3.

2.3.1 ширина кабіни, b1 (car width)

Горизонтальна відстань між внутрішніми поверхнями стін кабіни, що вимірюється паралельно площині переднього входу.

2.3.2 глибина кабіни, d1 (car depth)

Горизонтальна відстань між внутрішніми стінами кабіни, що вимірюється перпендикулярно до ширини.

Примітка. Ці два розміри (2.3.1 і 2.3.2) вимірюють, як зазначено на рисунку 1 на висоті 1 м від підлоги. Декоративні чи захисні панелі і поручні, якщо такі є, знаходяться в середині цих розмірів.

2.3.3 висота кабіни, h4 (car height)

Вертикальна внутрішня відстань між вхідним порогом і конструкцією стелі кабіни.

Примітка. Світлова арматура і будь-які штучні стелі повинні знаходитися в середині цього розміру.

2.3.4 ширина входу в кабіну, b2 (entrance width into car)

Прозора ширина входу, що вимірюється за повністю відкритих дверей шахти і кабіни.

2.3.5 висота входу, h3 (entrance height)

Прозора висота входу, що вимірюється за повністю відкритих дверей шахти і кабіни.

2.3.6 ширина шахти (простору для пересування), b3 (well (hoistway) width). Горизонтальна відстань між внутрішніми поверхнями стін шахти, що вимірюється паралельно ширині кабіни.

 1.  глибина шахти (простору для пересування), d2 (well (hoistway) depth)

Горизонтальний розмір перпендикулярний до ширини шахти.

 1.   глибина приямка, d3 (pit depth)

Вертикальна відстань між чистою поверхнею підлоги площадки нижнього поверху, що обслуговується, і дном шахти.


2.3.9
висота верхнього поверху, h1 (headroom height)

Вертикальна відстань між чистою поверхнею підлоги площадки, що обслуговується, верхнього поверху і стелею шахти (крім блоків над кабіною).

 1.   ширина машинного приміщення, b4 (machine room width)

Горизонтальний розмір, що вимірюється паралельно ширині кабіни.

 1.   глибина машинного приміщення, d4 (machine room depth)

Горизонтальний розмір перпендикулярний до ширини машинного приміщення.

 1.   висота машинного приміщення, h2 (machine room height)

Мінімальна вертикальна відстань між чистою підлогою і стелею приміщення, що відповідає національним вимогам будівельних правил і обладнанню ліфта.

2.4 Інші характеристики

2.4.1 номінальна швидкість, vn (rated speed)

Швидкість, на яку розрахований ліфт і з якою повинен працювати.

 1.   номінальна вантажопідйомність (rated load)

Вантажопідйомність, на яку розрахований ліфт і з якою він повинен працювати.

 1.   групові збірні ліфти (елеватори) (group collective lifts (elevators))

Група електрично з'єднаних ліфтів із загальними органами керування.

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІФТА

3.1 Послідовність Ренарда

Розміри кабіни відповідають величинам вантажопідйомності, які були вибрані згідно з послідовностями переважних чисел Ренарда R10.

Розміри приямка, верхнього поверху і машинного приміщення визначені у відношенні до швидкостей, величини яких до 2,5 м/с відповідають послідовності переважних чисел R5.

Послідовності Ренарда  це послідовності переважних чисел, що прийняті на міжнародному рівні в 1946 році (Будапешт, Міжнародний Конгрес).

Це  геометрична прогресія і має множник, який вибраний за експонентами десяти.

Для ліфтів множники такі:

вантажопідйомність кабіни: R10 =  = 1,2589

швидкість кабіни: R5 =  = 1,5849

Після округлення результатів:

Вантажопідйомність, виражена у кілограмах:

 

Швидкість, виражена у метрах за секунду:

 

3.2 Номінальна вантажопідйомність

Повинна бути у кілограмах:

320  (450)  630  800  1000  1275  1600  1800  2000  2500

3.3 Номінальна швидкість

Повинна бути у метрах за секунду:

0,4  0,63  1,0  1,6  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  5,0  6,0

Швидкість від 0,63 до 6,0 м/с використовують в електричних ліфтах.

Швидкість від 0,4 до 1,0 м/с використовують в гідравлічних ліфтах.


3.4 Вибір класу ліфта

Будинок любого типу може бути обладнаний ліфтами різних класів. Ліфти згруповані в таблицях 3.

4 РОЗМІРИ

4.1 Внутрішні розміри кабін

4.1.1 Основні положення

Рекомендується, щоб в багатоповерхових будинках було не менше одного ліфта для перевезення пасажирів в колясках.

Цей ліфт повинен відповідати всім вимогам до цього типу ліфтів і мати позначення:

 «Доступний для колясок»

4.1.2 Ліфти класу І (див. рисунки 4, 5 і таблицю 1)

4.1.2.1 Індивідуально, ліфти для житлових будинків наведено в таблиці 1:

 1.  у кабінах ліфтів з номінальною вантажопідйомністю 320 кг і 450 кг дозволяється перевезення людей тільки стоячих;
 2.  у кабінах ліфтів з номінальною вантажопідйомністю 630 кг дозволяється додатково перевезення людей в колясках (але без повної маневреності) і/або дитячі коляски;
 3.  у кабінах ліфтів з номінальною вантажопідйомністю 1000 кг дозволяється додатково до а) і b) перевезення носилок зі знімними ручками, гробів та меблів.

4.1.2.2 Ліфти загального призначення повинні встановлюватися в основному в будинках малої і середньої висоти до 15 поверхів, де можна застосувати швидкість
до 2,5 м/с. Розміри цих ліфтів наведено в таблиці 1.

4.1.3 Ліфти класу II (див. рисунки 46 і таблицю 1).

Розміри ліфтів класу II повинні бути вибрані із даних для ліфтів І і/або VI класів. У цьому разі рекомендується розміри для ліфтів на 1000 кг використовувати в житлових будинках і/або для ліфтів III класу.

4.1.4 Ліфти III класу (див. рисунок 7 і таблицю 3)

Необхідно відмітити, що в кабінах ліфтів з номінальною вантажопідйомністю:

 1.  2500 кг можна перевозити хворих у ліжках розмірами 1000 мм х 2300 мм разом з допоміжним медичним обладнанням і в супроводі персоналу;
 2.  2000 кг можна перевозити ліжка розмірами 1000 мм х 2300 мм (без допоміжного медичного обладнання) в супроводі персоналу;
 3.  1600 кг можна в основному перевозити ліжка розмірами 900 мм х 2000 мм;
 4.  1275 кг можна перевозити ліжка розмірами 900 мм х 2000 мм в приютах.

4.1.5 Ліфти VI класу (див. рисунок 6 і таблицю 1)

Ліфти для інтенсивного руху застосовують в основному в будинках вище 15 поверхів, де можна застосовувати швидкість до 2,5 м/с. Розміри цих ліфтів наведено в таблиці 1.

Примітка. Точні значення вантажопідйомності, швидкості і кількості ліфтів визначають із детального розрахунку інтенсивності руху.

4.2 Внутрішні розміри шахти

4.2.1 Розміри в плані

Розміри шахти ліфта в плані включають допуски за виском. Допуск ± 25 мм за виском в шахтах ліфта (просторі для пересування елеватора) повинен бути витриманий для перших 20 поверхів, для кожного наступного поверху до цієї величини додається 1 мм за максимального значення 50 мм незалежно від висоти.

Розміри b3 і d2 на рисунках 2 і 3 являються мінімальними нормами за виском.

Архітектор або інша особа, що виконує його функції, за погодженням із будівельною організацією повинен забезпечити, щоб ці допуски були відповідними для визначення кінцевих розмірів. Інакше на розміри шахти ліфта в плані повинні бути призначені додаткові допуски.


Для встановлення ліфтів у будинках, шахта повинна мати визначений об'єм прямокутного паралелепіпеда, вписаного в шахту, з вертикальними сторонами і горизонтальною основою, зі сформованим
дном приямка і стелею шахти.

За необхідності встановлення уловлювача для противаги, зазначені глибина або ширина повинні бути збільшені на величину до 200 мм.

4.2.2 Індивідуальні ліфти

Розміри шахти повинні мати значення, наведені на рисунках 4  8.

4.2.3 Групові ліфти, розташовані поруч

У випадку загальної шахти внутрішні розміри повинні визначатися таким чином:

 1.  повна ширина загальної шахти повинна бути рівною сумі ширини індивідуальної шахти плюс сума ширин між шахтами, які повинні бути не менше ніж 200 мм кожна;
 2.  глибина складових частин загальної шахти повинна бути такою, як для індивідуальних ліфтів.

4.2.4 Відстані між поверховими площадками

Мінімальна відстань між двома послідовними поверховими площадками для встановлення дверей шахти повинна бути:

2450 мм для дверей шахти висотою 2000 мм;

2550 мм для дверей шахти висотою 2100 мм.

4.3 Розміри поверхових площадок

4.3.1 Загальні положення

Глибина поверхової площадки, зазначеної в наступних пунктах повинна бути не менше ширини шахти (індивідуальної чи загальної).

Ці розміри не враховують можливості руху людей, які не користуються ліфтами.

4.3.2 Ліфти класу I, призначені для житлових будинків

Це можуть бути ліфти індивідуальні чи групові, розташовані поруч.

Для цієї категорії ліфтів поруч можуть бути розташовані максимум чотири групові збиральні ліфти.

Для гідравлічних ліфтів рекомендується, як правило, максимум два групових збиральних ліфти.

Мінімальна глибина поверхової площадки, виміряна від стіни до стіни і в тому самому напрямку, що і глибина кабіни, повинна дорівнювати найбільш глибокій кабіні. Але глибина поверхових площадок, що обслуговується ліфтами для інвалідів, повинна бути не менше ніж 1500 мм.

4.3.3 Ліфти класів і (не призначені для житлових будинків), II, III і VI

 1.  Індивідуальні ліфти або групові, що розташовані поруч

Максимальна кількість групових збірних ліфтів повинна бути чотири.

Мінімальна глибина поверхової площадки, виміряна від стіни до стіни і в тому самому напрямку, що і глибина кабіни повинна дорівнювати 1,5 х d1 (де d1  глибина самої глибокої кабіни). Для групових збірних ліфтів кількістю чотири, що не відносяться до класу III, ця глибина повинна бути не менше ніж 2400 мм.

4.3.3.2  Ліфти, що розташовані один проти одного

Максимальна кількість групових збирних ліфтів повинна бути вісім (2 х 4).

Відстань між протилежними стінами повинна бути рівною сумі глибин двох протилежних кабін. Для групових збірних ліфтів, що не відносяться до класу III, ця відстань повинна бути не менше ніж 4500 мм.

4.4 Розміри машинного приміщення для електричних ліфтів

4.4.1 Індивідуальні ліфти

Розміри машинного приміщення повинні бути такі, як наведено в таблицях 2 і 3. Висота машинного приміщення повинна відповідати чинним національним нормам.


4.4.2
Групові ліфти

4.4.2.1 Ліфти класу I, що призначені для житлових будинків

Ці ліфти повинні відповідати таким умовам:

4.4.2.1.1 Площа підлоги

 1.  Групові ліфти єдиної вантажопідйомності: мінімальна площа підлоги загального машинного приміщення повинна дорівнювати сумі мінімальних площин, що вимагається для індивідуальних ліфтів.
 2.  Два ліфти різної вантажопідйомності: мінімальна площа підлоги загального машинного приміщення повинна дорівнювати сумі мінімальних площин, що вимагається для індивідуальних ліфтів плюс відстань між площами двох ліфтів в шахті.
 3.  Група із ліфтів більше двох різної вантажопідйомності: мінімальна площа підлоги загального машинного приміщення повинна дорівнювати сумі мінімальних площин, що вимагається для індивідуальних ліфтів плюс сума відстаней між площею шахти самого більшого ліфта і площами шахт кожного із решти ліфтів.

4.4.2.1.2 Ширина

Фактичні розміри повинні відповідати площі підлоги, не менше розрахованої для повної площі.

Мінімальна ширина загального машинного приміщення повинна дорівнювати повній ширині загальної шахти плюс бокове збільшення, яке відповідає ширині, необхідної для ліфта з найбільшими індивідуальними вимогами.

4.4.2.1.3 Глибина

Фактичні розміри повинні відповідати площі підлоги, не менше розрахованої для повної площі.

Мінімальна глибина загального машинного приміщення повинна дорівнювати глибині найглибшої індивідуальної шахти плюс 2100 мм.

4.4.2.1.4 Висота

Мінімальна висота загального машинного приміщення повинна дорівнювати висоті машинного приміщення з найбільшою висотою. Висоти машинного приміщення повинні відповідати чинним національним нормам.

4.4.2.2 Ліфти класів І (не призначені для житлових будинків), II, III і VI

4.4.2.2.1 Символи

Для позначення розмірів використовують такі символи:

b4  мінімальна ширина

c4  мінімальна глибина   машинне приміщення для одиночного ліфта;

А  площа підлоги

b3  ширина шахти для одиночного ліфта;

c4  глибина шахти для одиночного ліфта;

n  загальна кількість ліфтів.

4.4.2.2.2 Ліфти, що розташовані поруч

Загальна площа повинна бути: А + 0,9А (n-1)

Фактичні розміри повинні відповідати площі підлоги, не менше розрахованої для загальної площі.

Мінімальна ширина: b4 + (п  1) (b3 + 200).

Мінімальна глибина: d4.

4.4.2.2.3 Ліфти, що розташовані один проти одного

Загальна площа повинна бути: А + 0,9А (n  1)

Фактичні розміри повинні забезпечувати площу підлоги, яка щонайменше дорівнює одній, розрахованій для загальної площі.

Мінімальна ширина: b4 +  (bз + 200),

Мінімальна глибина: 2d2+ відстань між шахтами.

У разі непарної кількості ліфтів п округляється до наступного парного числа.


4.4.2.2.4
Висота

Мінімальна висота загального машинного приміщення повинна дорівнювати висоті машинного приміщення з найбільшою висотою.

Висота машинного приміщення повинна відповідати чинним національним правилам.

4.5 Розміри машинного приміщення для гідравлічних ліфтів

4.5.1 Індивідуальні ліфти

Розміри машинного приміщення повинні бути відповідно до наведених в таблицях 2 і 3. Висоти машинного приміщення повинні відповідати чинним національним нормам.

4.5.2 Подвійні групові ліфти

Для обох ліфтів рекомендується загальне машинне приміщення. Площа підлоги повинна бути наступною.

 1.  Подвійні групові ліфти однакової вантажопідйомності: мінімальна площа підлоги загального машинного приміщення повинна дорівнювати сумі мінімальних площин, що вимагається для машинних приміщень, розташованих за шахтою індивідуальних ліфтів.
 2.  Подвійні групові ліфти з різною вантажопідйомністю: мінімальна площа підлоги загального машинного приміщення повинна дорівнювати сумі мінімальних площин, що вимагається для машинних приміщень, розташованих за шахтою індивідуальних ліфтів плюс різниця між площами шахт двох ліфтів.

4.6 Розташування машинного приміщення

4.6.1 Індивідуальне або загальне розташування

 1.   Цей стандарт оснований на конфігурації машинного приміщення, розташованого над шахтою. Для електричних ліфтів бокове збільшення машинного приміщення у відношенні до шахти (або загальної шахти) може бути в праву чи ліву частину шахти (див. рисунок 2).
 2.   Для гідравлічних ліфтів машинне приміщення в основному розташовується з боку або за шахтою в нижній частині будинку (див. рисунок 3).

 Машинне приміщення повинне мати відповідну вентиляцію.

4.6.2 Розташування машинного приміщення для індивідуальних ліфтів і загального машинного приміщення для групових ліфтів, встановлених поруч

4.6.2.1 Для електричних ліфтів задня стіна машинного приміщення повинна бути на одній лінії з відповідною стіною шахти (або найглибшою шахтою), а одна із бокових стін повинна бути на одній лінії з відповідною стіною шахти (або загальної шахти).

Збільшення глибини машинного приміщення у відповідності з шахтою повинне виконуватися в сторону поверхової площадки.

4.6.2.2 Для подвійних групових гідравлічних ліфтів загальне машинне приміщення розташовується в основному за шахтою в нижній частині будинку.

4.6.3 Розташування загального машинного приміщення для ліфтів, встановлених один проти одного (тільки для електричних ліфтів)

Рекомендується, щоб будь-яке збільшення глибини приміщення було на рівні плити, на якій знаходиться обладнання, і яке не виходило б за лінію задньої стіни шахти більше ніж на 0,5 м.


Таблиця
 Ліфти класів І, II, і VI. Функціональні розміри кабін

Розміри у міліметрах

Параметр

Номінальна швидкість, vn, м/с

Ліфти в житлових будинках

Ліфти загального призначення

Ліфти інтенсивного руху

Номінальна вантажопідйомність, кг

320

450

630

1000

630

800

1000/

1275

1275

1600

1800

2000

Висота кабіни, h4 

2200

2300

2400

Висота дверей кабіни і дверей шахти, h3 

2000

2100

Глибина приямкаа, d3 

0,40 b

1400

c

0,63

1400

c

1,00

1,60

c

1600

2,00

c

1750

c

1750

2,50

c

2200

c

2200

3,00

c

3200

3,50

3400

4,00 d

3800

5,00d

3800

6,00 d

4000

Верхній поверха, h1 

0,40 b

3600

c

0,63

3600

3800

4200

c

1,00

3700

1,60

c

3800

4000

4200

2,00

c

4300

c

4400

2,50

c

5000

c

5000

5200

5500

3,00

c

5500

3,50

5700

4,00d

5700

5,00d

5700

6,00d

6200

a Дозволено збільшення розмірів верхнього поверху (h1 ) і глибини приямка (d3 ).

b Тільки для гідравлічних ліфтів.

с Нестандартна конфігурація.

d З урахуванням перевантаження від зменшення руху буфера. 


Таблиця
 Ліфти класів І, II і VI. Розміри машинного приміщення

Розміри у міліметрах

Номінальна швидкість, vn,v/c

Номінальна вантажопідйомність, кг

від 320 до 630 (b4 x d4)

від 800 до 1000 (b4 x d4)

від 1275 до 1600 (b4 x d4)

від 1800 до 2000 (b4 x d4)

Машинне приміщення для електричних ліфтів 

0,63 до 1,6 

2500 х 3700

3200 х 4900

3200 х 4900

3000 х 5000

2,0 до 3,0 

2700 х 5100

3000 х 5300

3300 х 5700

3,5 до 6,0 

3000 х 5700

3000 х 5700

3300 х 5700

Машинне приміщення для гідравлічних ліфтів8 

0,4 до 1,0 

Ширина чи глибина шахти х 2000 мм для ліфтів в житлових будинках 

Нестандартна конфігурація для ліфтів загального призначення чи інтенсивного руху 

а За умови місця монтажу дозволяються інші розміри машинного приміщення (b4 , d4, h2).

Таблиця 3  Ліфти III класу (лікарняні ліфти). Функціональні розміри

Параметри

Номінальна швидкість, vn, м/с 

Номінальна вантажопідйомність, кг 

1275

1600

2000

2500

Кабіна 

Висота, h4, мм 

2300 

Двері кабіни і двері шахти 

Висота, h3, мм 

2100 

Глибина приямка, d3 

0,63 

1600

1800

1,00 

1700

1900

1,60 

1900

2100

2,00 

2100

2300

2,50 

2500 

Верхній поверх, h1 

0,63 

4400

4600

1,00 

4400

4600

1,60 

4400

4600

2,00 

4600

4800

2,50 

5400

5600

Машинне приміщенняа

0,63 до 2,50 

Поверхня, А, м2 

25

27

29 

Ширинаb, b4, мм 

3200

3500 

Глибина b, d4 мм 

5500

5800

а За умови місця монтажу дозволяються інші розміри машинного приміщення (b4, d4, h2 ).

b b4 і d4  мінімальні значення. Фактичні розміри повинні забезпечувати площу підлоги не меншу ніж А. 


b1  ширина кабіни; b2  ширина входу; d1  глибина кабіни; h3  висота входу; h4  висота кабіни; декоративні панелі; звукоізоляційна стеля.

Рисунок Розміри кабіни і входу в кабіну


1  машинне приміщення; люк;  верхній поверх, що обслуговується;

нижній поверх, що обслуговується; вертикальний розріз шахти і машинного приміщення; b3  ширина шахти; b4  ширина машинного приміщення; d2  глибина шахти; d3  глибина приямка; d4  глибина машинного приміщення; h1  висота верхнього поверху; h2  висота машинного приміщення.

a Деталі для дверей див. рисунок 1.

b Наявність дверей в машинному приміщенні умовно не позначена.

c Див. 2.3.12.

Рисунок  Ліфти електричні


Розміри у міліметрах

 

 машинне приміщення; верхній поверх, що обслуговується;

нижній поверх, що обслуговується;  вертикальний розріз шахти і машинного приміщення; b3  ширина шахти; b4  ширина машинного приміщення; d2  глибина шахти; d3  глибина приямка; d4  глибина машинного приміщення; h1  висота верхнього поверху; h2  висота машинного приміщення.

а Деталі для дверей див. рисунок 1.

b Наявність дверей в машинному приміщенні умовно не позначена.

c Див. 2.3.12. 

Рисунок 3  Ліфти гідравлічні


Розміри у міліметрах

Ширина входу  700 Висота кабіни  2200 Висота входу  2000

Примітка 1. Ліфти, призначені для швидкостей до 2,5 м/с включно.

Примітка 2. Вибір між серіями А і В залежить від національних норм чи вимог ринку.

Серія А

Ширина входу  800 Висота кабіни  2200 Висота входу  2100

Примітка 3. Обидві серії А і В відповідають вимогам використання інвалідами і позначаються символом

. Але, вибір між розмірами дверей 800 мм чи 900 мм є індивідуальним відносно національних норм.

Примітка 4. Навіть, якщо противаги зазначені в схемах, розміри їх застосовуються для всіх ліфтів незалежно від системи приводу.

a Розміри носилок 600 мм х 2000 мм. 

Серія В

Ширина входу  900 Висота кабіни  2200 Висота входу  2100 

 

Рисунок 4  Клас I. Ліфти для житлових будинків


Розміри у міліметрах

Висота кабіни  2200

Висота входу  2100

Висота кабіни  2300

Висота входу  2100

 

 

 

Примітка 1. Ліфти, призначені для швидкості до 2,5 м/с включно. (Якщо застосовують більш високі швидкості, необхідно додавати по 100 мм до ширини і глибини шахти).

Примітка 2. Вибір між серіями А, В або С залежить від національних норм чи вимог ринку.

Примітка 3. Серії А, В і С відповідають вимогам використання інвалідами і позначаються символом. Але вибір між розмірами дверей 800 мм чи 900 мм є індивідуальним відносно національних норм.

Примітка 4. У ліфтах з позначкою символу допускається маневрування коляски. (Для країн, де мінімальною вимогою є повна маневреність).

Рисунок  Клас І. Ліфти загального призначення


Розміри у міліметрах

Висота кабіни  2400

Висота входу  2100

Примітка 1. Ліфти, призначені для швидкості від 2,5 до 6 м/с включно, мають збільшені розміри шахти.

Примітка 2. У ліфтах з позначкою символу допускається маневрування коляски. (Для країн, де мінімальною вимогою є повна маневреність).

aТільки для ліфтів з номінальною вантажопідйомністю 1275 кг і номінальною швидкістю 2,5 м/с (див. рисунок 5).

Рисунок 6  Клас VI. Ліфти з інтенсивним рухом


Розміри у міліметрах

 

 

 

 

 

Висота кабіни  2300

Висота входу  2100

Примітка 1. Ліфти, призначені для швидкості до 2,5 м/с включно.

Примітка 2. Розміри шахти в дужках дійсні для гідравлічних ліфтів.

Примітка 3. У ліфтах з позначкою символу допускається маневрування коляски. (Для країн, де мінімальною вимогою є повна маневреність).

Примітка 4. Навіть, якщо противаги зазначені на схемах, розміри їх застосовують для всіх ліфтів незалежно від системи приводу.

а Розміри ліжок  900 мм x 2000 мм.

ь Розміри ліжок  1000 мм х 2300 мм.

с Розміри ліжок  1000 мм х 2300 мм з додатковими інструментами.

Рисунок  Клас III. Ліфти для лікувальних закладів


Висота кабіни 2200

Висота входу  2100

Висота кабіни 2200

Висота входу  2100

Висота кабіни 2200

Висота входу  2100

Висота кабіни 2200

Висота входу  2100

Примітка 1. Ліфти, призначені для швидкості до 2,5 м/с включно.

Примітка 2. У ліфтах з позначкою символу  допускається маневрування коляски. (Для країн, де мінімальною вимогою є повна маневреність).

Примітка 3. Навіть якщо противаги зазначені на схемах, розміри їх застосовують для всіх ліфтів незалежно від системи приводу.

а Розміри носилок  600 мм х 2000 мм.

Рисунок  Ліфти для специфічних локальних ринків


91.140.90

Ключові слова: установка ліфтова, основні розміри, терміни та визначення, характеристики ліфта, класифікація ліфтів.Спонсоры раздела:
Читайте также:Украинская Баннерная Сеть