Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > ПРАВИЛА ПБ / СанПин > ПБ
Поиск 

ПБ


Список документов в категории

Название
Типовые правила пожарной безопасности для больниц, клиник, поликлиник, родильных домов, диспансеров, детских яслей, домов ребенка, санаториев, домов отдыха, аптек, аптечных складов, галеновых производств и других учреждений здравоохранения
Посібник з експлуатації вогнегасників
НАПБ Б.06.005-97 Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками ( Б.06.005-97 )
НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації ( Б.06.001-2003 )
НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України ( Б.02.005-2003 )
НАПБ Б.07.006-94 Типовий договір про організацію державної пожежної охорони МВС України на об'єктах ( Б.07.006-94 )
НАПБ 04.009-95 Настанова з організації роботи підрозділів Державної пожежної охорони, що охороняють об’єкти  на договірних засадах ( 04.009-95 )
НАПБ В.07.015-97 Про умови оплати праці працівників професійної пожежної охорони міністерства внутрішніх справ ( В.07.015-97 )
Правила добровільної сертифікації продукції протипожежного призначення та пожежонебезпечної продукції
РД 31.31.54-92 (НАПБ В.06.014-92/510) Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон, подлежащих оборудованию установками пожаротушения и пожарной сигнализации. ( 31.31.54-92 )
ГОСТ 8554-89 Техника пожарная. Мотопомпы. Приемка и методы испытаний ( 8554-89 )
ГОСТ 24617-81 Средства защитные для древесины. Метод испытания огнезащитных свойств на моделях ( 24617-81 )
ГОСТ 4.445-86 СПКП. Станции зарядные для огнетушителей ( 4.445-86 )
ГОСТ 4.107-83* СПКП. Порошки огнетушащие. Номенклатура показателей ( 4.107-83* )
ГОСТ 4.99-83 СПКП. Пенообразователи для тушения пожаров ( 4.99-83 )
ГОСТ 4.132-85* СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей ( 4.132-85* )
ГОСТ 4.331-85 СПКП. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей ( 4.331-85 )
ГОСТ 4.106-83 СПКП. Газовые огнетушащие составы. Номенклатура показателей ( 4.106-83 )
ГОСТ 4.332-85 СПКП. Автомобили пожарного тушения. Номенклатура показателей ( 4.332-85 )
ГОСТ 7040-93 Пояс пожарный спасательный. Технические условия ( 7040-93 )
ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров ( 27331-87 )
ГОСТ 28157-89 Пластмассы. Методы определения стойкости к горению ( 28157-89 )
ГОСТ 10456-80 Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем ( 10456-80 )
ГОСТ 21207-81 Пластмассы. Метод определения воспламеняемости ( 21207-81 )
ГОСТ 14630-80* Оросители водяные спринклерные и дренчерные. Общие технические условия ( 14630-80* )
ГОСТ 6356-75* Нефтепродукты. Продукты химические органические. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле ( 6356-75* )
ГОСТ 24632-81 Материалы полимерные. Метод определения дымообразования ( 24632-81 )
ГОСТ 27483-87 Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой ( 27483-87 )
ГОСТ 27924-88 Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов ( 27924-88 )
ГОСТ 27484-87 Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем ( 27484-87 )
ГОСТ 16097-83* Заряды химические к огнетушителям. Технические условия ( 16097-83* )
ГОСТ 29076-91 (ПСО 6826-82) Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Требования к пожарной безопасности ( 29076-91 )
ГОСТ 8220-85* Гидранты пожарные подземные. Технические условия ( 8220-85* )
ГОСТ 23466-79* Автолестницы пожарные. Общие технические условия ( 23466-79* )
ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-95) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань ( 3105-95 )
ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення ( 2273-93 )
ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. ( 3789-98 )
НАПБ Б.01.001-90 (ППБ-153-90) Правила пожарной безопасности для мест рассредоточения эвакуированного населения. ( Б.01.001-90 )
НАПБ Б.01.003-97 Правила обов’язкової сертифікації продукції протипожежного призначення ( Б.01.003-97 )
НАПБ Б.01.002-94 Правила обліку пожеж ( Б.01.002-94 )
ППБО 22-90 (НАПБ 01.025-90) Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Предприятия и организации Госкомиздата ( ПБО 22-90 )
ППБО-154-90 (НАПБ 01.031-90) Правила пожарной безопасности для предприятий, объединений и организаций Минобщемаша. ( ПБО-154-90 )
НАПБ 05.012-91 Порядок улаштування, монтаж засобів системи оповіщення про пожежу. Технологічна інструкція ( 05.012-91 )
НАПБ Б.05.002-98 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької  діяльності (ліцензійні умови) з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та контроль за їх дотриманням ( Б.05.002-98 )
НАПБ Б.05.003-95 Інструкція про порядок організації Державної пожежної охорони МВС України в населених пунктах, а також на підприємствах й  інших об’єктах незалежно від форм власності ( Б.05.003-95 )
НАПБ Б.05.014-96 Інструкція про порядок взаємодії Державної пожежної охорони України та відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті по організації пожежного нагляду, гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварій на об’єктах метрополітенів ( Б.05.014-96 )
НАПБ Б.02.010-2003 Типове положення про службу пожежної безпеки ( Б.02.010-2003 )
НАПБ Б.02.011-95 Типове положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону ( Б.02.011-95 )
НАПБ Б.02.012-95 Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) ( Б.02.012-95 )
НАПБ Б.02.007-94 Положення про порядок видачі органами державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи ( Б.02.007-94 )
НАПБ Б.02.001-94 Положення про Державну пожежну охорону ( Б.02.001-94 )
НАПБ В.02.006-96/510 Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України ( В.02.006-96/510 )
НАПБ В.02.005-96/510 Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах авіаційного транспорту України ( В.02.005-96/510 )
НАПБ Б.02.004-2004 Положення про добровільні пожежні дружини (команди) ( Б.02.004-2004 )
НАПБ Б.02.003-2004 Типове положення про пожежно-технічну комісію ( Б.02.003-2004 )
НАПБ Б.07.017-2004 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам ( Б.07.017-2004 )
НАПБ Б.07.016-2004 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів ( Б.07.016-2004 )
НАПБ В.01.056-2005/111 (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005) Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. Инструкция. ( В.01.056-2005/111 )
НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників ( Б.03.001-2004 )
НАПБ В.01.053-2000/520 Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку ( В.01.053-2000/520 )
НАПБ В.01.041-2000/180 Правила пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України ( В.01.041-2000/180 )
НАПБ В.01.003-2004/113 Правила пожарной безопасности для предприятий угольной промышленности Украины ( В.01.003-2004/113 )
НАПБ А.01.002-2004 Правила пожежної безпеки в лісах України ( А.01.002-2004 )
ГОСТ 12176-89 (СТ СЭВ 2781-80, СТ СЭВ 6456-88) (МЭК 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения ( 12176-89 )
НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные показатели и методы испытаний ( 155-96 )
НПБ 156-96 Пожарная техника. Огнетушители передвижные. Основные показатели и методы испытаний ( 156-96 )
НПБ 199-2001 Техника пожарная. Огнетушители. Источники давления. Общие технические требования. Методы испытаний ( 199-2001 )
Рекомендации по расчету систем противодымнои защиты зданий различного назначения
НПБ 239-97 Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость ( 239-97 )
Европейский стандарт EN 54-14:2002 Системы обнаружения пожара и пожарной сигнализации. Часть 14: Требования к планированию, проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию
НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників ( Б.01.008-2004 )
Определение пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. Пособие
НПБ 104-95 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях ( 104-95 )
НПБ 85-2000 Извещатели пожарные тепловые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний ( 85-2000 )
НПБ 84-2000 Установки водяного и пенного пожаротушения роботизированные. Общие технические требования. Методы испытаний. ( 84-2000 )