Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > ПРАВИЛА ПБ / СанПин > ПБ
Поиск 

ПБ


Список документов в категории

Название
НАПБ Б.07.019-2004 Порядок контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матері ( Б.07.019-2004 )
НАПБ Б.02.018-2004 Положення про органи дізнання в системі МНС України ( Б.02.018-2004 )
НАПБ Б.07.020-2003 Порядок обліку пожеж та їх наслідків ( Б.07.020-2003 )
Лист N 05-1639/321 від 14.02.2007 Про розгляд звернення щодо отримання документів дозвільного характеру в органах державного пожежного нагляду ( 05-1639/321 )
Положення про службу пожежної безпеки системи охорони здоров’я України
НАПБ В.03.002-88/510 Нормы оснащенности объектов и подвижного состава железнодорожного транспорта первичными средствами пожаротушения ( В.03.002-88/510 )
НАПБ Б.06.006-98 Перелік об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, які підлягають щорічному пожежнотехнічному обстеженню. ( Б.06.006-98 )
НАПБ 01.019-88 Правила пожарной безопасности при хранении пестицидов ( 01.019-88 )
НАПБ 01.029-90 Правила пожарной безопасности для объединений, предприятий и организаций министерства общего машиностроения СССР ( 01.029-90 )
НАПБ В.01.017-80/116 Правила пожарной безопасности для предприятий торфяной промышленности. ( В.01.017-80/116 )
НАПБ Б.07.011-95 Порядок зарахування та використання коштів, одержаних від сплати штрафів підприємствами, установами і організаціями за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду ( Б.07.011-95 )
НАПБ 05.005-84 Инструкция по организации противопожарных тренировок на энергетических предприятиях и организациях Минэнерго СССР ( 05.005-84 )
НАПБ В.05.021-95/510 Інструкція з службового розслідування, обліку пожеж та наслідкІв від них на залізничному транспортІ. ( В.05.021-95/510 )
НАПБ Б.02.002-94 Положення про сільську пожежну охорону ( Б.02.002-94 )
НАПБ 02.007-06 Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України ( 02.007-06 )
НАПБ В.02.007-98/510 Положення про відомчу пожежну охорону об’єктів морського і річкового транспорту України ( В.02.007-98/510 )
ГОСТ 27854-88 Насосы динамические. Ряды основных параметров ( 27854-88 )
ГОСТ 30776-2002 Установки насосные передвижные нефтегазопромысловые. Общие технические условия. Межгосударственный стандарт ( 30776-2002 )
ГОСТ 12124-87 Насосы центробежные нефтяные для магистральных трубопроводов. Типы и основные параметры ( 12124-87 )
ГОСТ 12052-90 Насосы поршневые и плунжерные. Основные параметры и размеры ( 12052-90 )
ГОСТ 22465-88 Насосы центробежные сетевые. Основные параметры ( 22465-88 )
ГОСТ 22337-77 Насосы центробежные питательные. Основные параметры ( 22337-77 )
ГОСТ 22247-96 Насосы центробежные консольные для воды. Основные параметры и размеры. Требования безопасности. Методы контроля. Межгосударственный стандарт ( 22247-96 )
ГОСТ 10407-88 Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры. ( 10407-88 )
ГОСТ 10392-89 Насосы вихревые и центробежно-вихревые. Типы и основные параметры ( 10392-89 )
ГОСТ 10272-87 Насосы центробежные двустороннего входа. Основные параметры ( 10272-87 )
ГОСТ 14058-68 Насосы шиберные. Ряды основных параметров ( 14058-68 )
НАПБ Б.07.021-2004 Акт про пожежу ( Б.07.021-2004 )
НАПБ Б.07.022-2004 Звітність про пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій ( Б.07.022-2004 )
НАПБ 05.028-2004 Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації ( 05.028-2004 )
НАПБ Б.02.002-2003 Положення про місцеву пожежну охорону (з постановою) ( Б.02.002-2003 )
НАПБ Б.05.013-2004 Інструкція про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них ( Б.05.013-2004 )
НАПБ Б.01.009-2004 Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України ( Б.01.009-2004 )
ГОСТ 19027-89 Насосы шестеренные. Основные параметры ( 19027-89 )
ГОСТ 14059-68 Насосы поршневые. Ряды основных параметров ( 14059-68 )
Закон України 890-VI Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України ( 890-VI )
MB 8.8.2.4-127-2006 Визначення та гігієнічна оцінка показників токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів. Методичні вказівки
ГОСТ 5525-88 Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия ( 5525-88 )
НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України ( В.01.034-2005/111 )
НАПБ 07.018-2001 Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ( 07.018-2001 )
Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов
НАПБ В.01.021-97/510 Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов Украины ( В.01.021-97/510 )
ЦУО-4583 Правила пожежної безпеки на метрополітенах ( -4583 )
НАПБ В.01.019-81/150 Правила пожарной безопасности в лесной и деревообрабатывающей промышленности ( В.01.019-81/150 )
НАПБ В.01.030-86/120 Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии ( В.01.030-86/120 )
НПАОП 10.0-7.05-90 Руководство по борьбе с эндогенными пожарами на шахтах Минуглепрома СССР ( 10.0-7.05-90 )
НАПБ В.06.015-92/110 Класифікація основних приміщень газової промисловості щодо вибухопожежної і пожежної безпеки ( В.06.015-92/110 )
НАОП 1.1.23-1.04-84 Правила пожарной безопасности в газовой промышленности ( 1.1.23-1.04-84 )
ППБ-79 Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий ( ПБ-79 )
НАПБ В.01.027-85/112 Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности. ( В.01.027-85/112 )
НПАОП 40.3-1.06-79 Правила взрывопожаробезопасности мазутных тепляков ( 40.3-1.06-79 )
НПАОП 40.3-1.05-89 Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива ( 40.3-1.05-89 )
ГКД 34.03.105-99 Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности ( 34.03.105-99 )
ГКД 34.03.105-99 Перелік приміщень i будівель енергетичних піприємств міненерго України з визначенням категорії i класифікації зон вибухопожежної і пожежної небезпеки. ( 34.03.105-99 )
НАПБ Б.02.019-2004 Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах ( Б.02.019-2004 )
Закон України 401-XIV Про столицю України - місто-герой Київ ( 401-XIV )
ГОСТ 30247.3-2002 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов. Межгосударственный стандарт ( 30247.3-2002 )
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
НАПБ 05.033-2002 Протипожежний захист складів легкозаймистих та горючих рідин на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Інструкція з проектування, будівництва та експлуатації ( 05.033-2002 )
Лист N 06-10856/31 від 07.09.2007 Щодо застосування нормативно-правових актів чинного законодавства ( 06-10856/31 )
НАПБ Б.07.027-2006 Методика розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи ( Б.07.027-2006 )
НАПБ Б.05.022-2006 Інструкція про порядок проведення приймально-здавальних та періодичних випробувань систем примусового димовидалення та підпору повітря будинків і споруд ( Б.05.022-2006 )
НАПБ В.05.024-2005/111 Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України ( В.05.024-2005/111 )
НАПБ 05.031-2001 Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними установками водяного пожежогасіння кабельних споруд ( 05.031-2001 )
НАПБ В.06.016-2001/400 Перелік категорій і класів зон за вибухо-, вибухопожежо- та пожежонебезпечністю об'єктів рибного господарства ( В.06.016-2001/400 )
Лист від 04.10.2007 № 06-12091/31 Щодо Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 06-12091/31 )
НАПБ Б.05.020-2006 Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду ( Б.05.020-2006 )
НАПБ Б.05.021-2006 Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень ( Б.05.021-2006 )
НАПБ Б.07.014-2006 Тарифи на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МНС України ( Б.07.014-2006 )
НАПБ Б.07.015-2006 Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони МНС України ( Б.07.015-2006 )
НАПБ Б.07.026-2006 Тарифи на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації,затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи ( Б.07.026-2006 )
Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України
Інструкція з проектування та експлуатації установок пожежної сигналізації і систем оповіщення і керування евакуацією людей при пожежах
Правила пожежної безпеки для суден, що використовуються в сфері дозвілля, відпочинку та розваг
Інструкція про порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України під час гасіння лісових пожеж