Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > ПРАВИЛА ПБ / СанПин > ПБ
Поиск 

ПБ


Список документов в категории

Название
Правила по технике безопасности и пожарной безопасности при литье, механической и других видах обработки магниевых сплавов ( 128-63 )
Правила проектирования и безопасной эксплуатации установок, работающих со щелочными металлами ( 127-68 )
Правила пожарной безопасности при производстве электросварочных и других огневых работ на судоремонтных и машиностроительных предприятиях рыбной промышленности ( 126-71 )
Правила пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и предприятий ( 125-79 )
Правила пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии для организаций кинопроката Госкомитета СССР по кинематографии ( 124-76 )
Правила пожарной безопасности при эксплуатации нефтеперерабатывающих предприятий ( 123-78 )
Временные правила пожарной безопасности при эксплуатации складов химических средств защиты растений в системе "Сельхозтехники" ( 121-75 )
Правила пожарной безопасности предприятий Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий ( 120-79 )
Правила пожарной безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих предприятий ( 119-81 )
Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности ( 118-75 )
Правила пожарной безопасности в лесной и деревообрабатывающей промышленности ( 117-81 )
Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности ( 116-85 )
Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций системы Госснаба СССР ( 114-84 )
Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций и учреждений Министерства заготовок СССР ( 113-76 )
Правила пожарной безопасности на объектах Министерства связи СССР ( 112-76 )
Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию ( 107-81 )
Временные правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Министерства промышленности средств связи СССР ( 106-74 )
Правила пожарной безопасности для учреждений, организаций и предприятий Академии наук СССР ( 105-87 )
Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР ( 104-83 )
Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности ( 5-79 )
Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР ( 1983 )
Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Предприятия и организации Госкомиздата СССР ( 22-90 )
Правила пожарной безопасности для мест рассредоточения эвакуированного населения ( 153-90 )
Правила пожарной безопасности для видеокомплексов ( 151"В"-88 )
Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий ( 139-87 )
Правила пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок ( 11-84 )
Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ( 07-91 )
Правила пожарной безопасности в лесах СССР
Пожарная безопасность в строительстве. Строительные конструкции. Метод испытания на огнестойкость. ( 1000-88 )
Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения ( 383-87 )
Руководящий документ. Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и пожарно-охранной сигнализации. Нормы проектирования ( 25.952-90 )
Прейскурант на потребительскую единицу строительной продукции на здания пожарных депо
Пожарная автоматика зданий и сооружений ( 2.04.09-84 )
НАПБ 03.003-200 9 Норми пожежної безпеки для пасажирських вагонів ( 03.003-200 9 )
Правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів
Положення про лісові пожежні станції
Положення про дружини юних рятувальників-пожежних
НАПБ Б.07.024-2003 Інформаційна картка про адміністративні правопорушення ( Б.07.024-2003 )
НАПБ Б.07.023-2003 Порядок заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення ( Б.07.023-2003 )
НАПБ Б.06.007-2000 Перелік платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ( Б.06.007-2000 )
НАПБ Б.06.003-94 Перелік міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, компаній та корпорацій, на об'єктах яких утворюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони ( Б.06.003-94 )
НАПБ Б.05.017-2004 Інструкція про порядок взаємодії підрозділів митної варти митних органів України й підрозділів МНС України ( Б.05.017-2004 )
НАПБ Б.05.016-2003 Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні праводорушення ( Б.05.016-2003 )
Закон України 1859-IV Про правові засади цивільного захисту ( 1859-IV )
Закон України 1155-IV Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки ( 1155-IV )
Закон України 1142-XIV Про внесення змін до статей 175 та 188-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 1142-XIV )
НАПБ Б.02.017-2003 Положення про взаємодію органів внутрішніх справ України та Державного пожежного нагляду МНС України в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів пов'язаних із пожежами ( Б.02.017-2003 )
НАПБ А.07.002-2003 Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій ( А.07.002-2003 )
НАПБ А.02.001-2002 Положення про Державний департамент пожежної безпеки ( А.02.001-2002 )
Правила з вогнезахисту
ГОСТ 2.409-74* ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. Правила выполнения чертежей зубчатых (шлицевых) соединений ( 2.409-74* )
ГОСТ 2.408-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. Правила выполнения рабочих чертежей звездочек приводных роликовых и втулочных цепей ( 2.408-68 )
ГОСТ 2.406-76* ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. Правила выполнения чертежей цилиндрических червяков и червячных колес ( 2.406-76* )
ГОСТ 2.403-75* ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес ( 2.403-75* )
ГОСТ 2.411-72 ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и трубопроводных систем ( 2.411-72 )
ГОСТ 2.315-68* ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. Межгосударственный стандарт ( 2.315-68* )
ВСН 25-09.67-85 Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения ( 25-09.67-85 )
НАПБ Б.05.018-2004 Інструкція про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів ( Б.05.018-2004 )
ГОСТ 18863-89 Насосы одновинтовые. Основные параметры ( 18863-89 )
НАПБ В.01.046-2004/111 Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних станцій ( В.01.046-2004/111 )
Про інформування органів державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до медичних закладів осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєннями, отриманими під час пожежі
ГОСТ 14057-68 Насосы шестеренные. Ряды основных параметров ( 14057-68 )
Пособие к ВСН 25-09.67-85 Пособие к правилам производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения ( ВСН 25-09.67-85 )
ГОСТ 26099-84 Насосы вакуумные поршневые. Типы и основные параметры ( 26099-84 )
Правила пожежної безпеки для підприємств з переробки ефірно-олійної сировини
ВБН В.2.2-00032106-1-95 Будинки і споруди. Проектування банків і банківських сховищ. ( В.2.2-00032106-1-95 )
Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами
НАПБ 05.035-2004 Інструкція щодо гасіння пожеж у резервуарах із нафтою та нафтопродуктами ( 05.035-2004 )
НАПБ В.05.023-2005/111 Інструкція щодо застосування вогнезахисних покриттів для кабелів у кабельних спорудах ( В.05.023-2005/111 )
НАПБ Б.02.009-94 Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду. ( Б.02.009-94 )
Рекомендації з розробки інструкцій про заходи пожежної безпеки в будинках і приміщеннях на ринках України
Методичні рекомендації щодо перевірки вогнегасників в експлуатації та форма журналу обліку вогнегасників, які експлуатуються на об'єктах
НАПБ Б.07.015-2000 Порядок внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ ( Б.07.015-2000 )
НАПБ Б.07.014-2000 Тарифи на платні послуги, які надаються підрозділами Державної пожежної охорони МВС України ( Б.07.014-2000 )
НАПБ Б.02.016-98 Тимчасове положення про професійну пожежну охорону МВС України ( Б.02.016-98 )