Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

73 ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ


Список документов в категории

Название
ДНАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами ( 10.0-5.22-84 )
ДНАОП 10.0-7.06-86 Указания о порядке и контроле безопасного ведения горных работ в опасных зонах ( 10.0-7.06-86 )
ДНАОП 10.0-5.33-76 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов шахт ( 10.0-5.33-76 )
ДНАОП 1.1.30-4.05-78 Тимчасове типове положення з безпечних методів проведення робіт при перекритті стовбурів під час заміни вантажних канатів і посудин ( 1.1.30-4.05-78 )
ДНАОП 10.0-1.03-90 Правила безопасности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев) ( 10.0-1.03-90 )
ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах ( 1.1.30-1.01-00 )
ДНАОП 10.0-7.08-93 Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт ( 10.0-7.08-93 )
ДНАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування ( 1.1.30-5.38-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.37-96 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів ( 1.1.30-5.37-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.36-96 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів ( 1.1.30-5.36-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.35-96 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах ( 1.1.30-5.35-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.33-96 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів ( 1.1.30-5.33-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.31-96 Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень ( 1.1.30-5.31-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.30-96 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки вставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В ( 1.1.30-5.30-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.25-96 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу ( 1.1.30-5.25-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.24-96 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень ( 1.1.30-5.24-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.22-96 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань ( 1.1.30-5.22-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.20-96 Інструкція із застосування холодильних установок ( 1.1.30-5.20-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.19-96 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном ( 1.1.30-5.19-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях ( 1.1.30-5.18-96 )
ДНАОП 10.0-5.36-96 Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок ( 10.0-5.36-96 )
ДНАОП 10.0-5.35-95 Інструкція з навчання працівників шахт ( 10.0-5.35-95 )
ДНАОП 10.0-7.17-93 Статут державної воєнізованої гірничо­рятувальної служби з організації і проведення гірничорятувальних робіт ( 10.0-7.17-93 )
ДНАОП 10.0-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань ( 10.0-1.07-02 )
ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах ( 1.1.30-1.01-00 )
ДНАОП 0.05-3.08-79 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам шахт, розрізів діючих та тих, що будуються, та підприємств вугільної і сланцевої промисловості ( 0.05-3.08-79 )
СП 4043-85 (ДНАОП 0.03-1.31-85 (ДНАОП 0.03-1.80-85)) Санітарні правила для підприємств вугільної промисловості ( 4043-85 )
ДНАОП 1.8.10-5.56-83 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов соляных рудников ( 1.8.10-5.56-83 )
ДНАОП 1.8.10-2.32-84 (ОСТ 18-425-84) Машини та устаткування для видобування солі у соляних озерах. Вимоги безпеки ( 1.8.10-2.32-84 )
ДНАОП 1.8.10-2.31-83 (ОСТ 18-407-83) Устаткування технологічне спеціальне для соляної промисловості. Загальні вимоги безпеки ( 1.8.10-2.31-83 )
ДНАОП 14.4-7.30-85 Виробництво виварної солі. Вимоги безпеки ( 14.4-7.30-85 )
ДНАОП 14.4-7.28-84 Виробництво осідної солі. Вимоги безпеки ( 14.4-7.28-84 )
ДНАОП 14.4-7.27-84 Виробництво кам’яної солі. Вимоги безпеки ( 14.4-7.27-84 )
ДНАОП 14.4-7.26-83 Виробництво кухонної солі. Загальні вимоги безпеки ( 14.4-7.26-83 )