Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО


Список документов в категории

Название
Інструкція з охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у птахівництві
Інструкція з охорони праці під час догляду за тваринами
Інструкція з охорони праці під час приготування та роздачі кормів
Інструкція з охорони праці під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у садах і на виноградниках
Інструкція з охорони праці під час доробки та закладання на зберігання плодоовочевої продукції
Інструкція з охорони праці під час заготівлі кормів
Інструкція з охорони праці під час післязбиральної доробки зерна
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті
інструкція з охорони праці під час виконання ручних робіт у рослинництві
інструкція з охорони праці під час механічного та ручного доїння
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів
Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва
Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих работы с минеральными удобрениями и пестицидами
Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работах в оранжереях и парниках
Інструкція з охорони праці під час скління та герметизації теплиць
Инструкция по охране труда при ветеринарных, санитарно-профилактических работах и искусственном осеменении животных
Инструкция по охране труда при механическом и ручном доении
Инструкция по охране труда при техническом обслуживании и ремонте оборудования животноводческих ферм
Инструкция по охране труда при выполнении работ в колодцах, мочесборниках, других углублениях, где возможно накопление опасных газов
Инструкция по охране труда при выполнении работ в птицеводстве
Инструкция по охране труда во время ухода за животными
Инструкция по охране труда при приготовлении и раздаче кормов
Инструкция по охране труда при выполнении работ в садах и на виноградниках
Инструкция по охране труда при выполнении работ в защищенном грунте
Инструкция по охране труда во время доработки и закладывания на хранение плодоовощной продукции
Инструкция по охране труда при заготовке кормов
Инструкция по охране труда во время послеуборочной доработки зерна
Инструкция по охране труда при выполнении работ с пестицидами и агрохимикатами
Инструкция по охране труда для тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства
Инструкция по охране труда при выполнении ручных работ в растениеводстве
Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань
МР 4264-87 Методические рекомендации. Охрана труда и здоровья работниц теплиц ( 4264-87 )
ДСанПіН 3.3.2.040-99. Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва ( 3.3.2.040-99. )
Інструкція з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів
ПОТ РО-97300-09-96 Правила по охране труда в животноводстве. Овцеводство и козоводство. ( РО-97300-09-96 )
ПОТ РО-97300-08-96 Правила по охране труда в животноводстве. Свиноводство. ( РО-97300-08-96 )
ПОТ РО-97300-02-95 Правила по охране труда в животноводстве. Крупный рогатый скот. ( РО-97300-02-95 )
ЕТ-ІV Единые требования к конструкции тракторов и сельскохозяйственных машин по безопасности и гигиене труда
Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба