Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ДК ринків фінансових послуг


Список документов в категории

Название
Щодо здійснення діяльності по залученню в управління коштів фізичних та юридичних осіб у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 272-розп. ) (Относительно осуществления деятельности по привлечению у управления средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Законом Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью")
Про затвердження Положення про Будівельний страховий пул ( 542 ) (Об утверждении Положения о Строительном страховий пуле)
Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об"єктом будівництва ( 532 ) (Об утверждении Порядка подготовки и предоставления отчетности застройщиком управителю ФФБ за каждым объектом строительства)
Про затвердження Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фон... ( 1866 ) (Об утверждении Положения о выдаче небанковскому финансовому учреждению - управляющему разрешения на право принятия на себя коммерческих рисков при создании фонда финансирование строительства вида Б и/или разрешения на право осуществления эмиссии сертификатов фон...)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю ( 1225 ) (Об утверждении Лицензионных условий проведения деятельности из привлечения средств физических лиц - установщиков управления имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществление операций с недвижимостью)
Про затвердження змін та доповнень до окремих нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ( 3329 ) (Об утверждении изменений и дополнений к отдельным нормативно-правовым актам Государственной комиссии из регуляции рынков финансовых услуг Украины)
Про доведення до відома учасників ринків фінансових послуг листа Держфінпослуг щодо здійснення діяльності по залученню в управління коштів фізичних та юридичних осіб у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і у... ( 272 ) (О доведении к известная участникам рынков финансовых услуг письма Держфінпослуг относительно осуществления деятельности по привлечению у управления средств физических и юридических лиц в связи с вступлением в силу Законом Украины "О финансово-кредитных механизмах и у...)