Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держкоменергозбереження


Список документов в категории

Название
Про затвердження Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні ( 46 ) (Об утверждении Межотраслевых норм затрат топлива для отопительных котлов, которые эксплуатируются в Украине)
Щодо проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів ( 101 ) (Относительно проведения паспортизации енергоспоживаючих объектов)
Про затвердження та введення в дію Порядку видачі, оформлення, реєстрації "Енергетичного паспорта підприємства" та оплати послуг при його впровадженні ( 89 ) (Об утверждении и введении в действие Порядка выдачи, оформление, регистрации 'Энергетического паспорта предприятия' и оплаты услуг при его внедрении)
Про Типове положення про підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві і інших центральних органах виконавчої влади і ( 10 ) (О Типичном положении о подразделе из энергосбережения в отраслевом министерстве и других центральных органах исполнительной власти и)
Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. N 1094 ( 15 ) (Об утверждении Инструкции о порядке передачи документации и осуществления государственной экспертизы из энергосбережения на выполнение п.4 постановления Кабинета Министров от 15 июля 1998 г. N 1094)
Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень ( 27 ) (Об утверждении Положения о порядке организации энергетических обследований)
Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. N 1094 ( 15 ) (Об утверждении Инструкции о порядке передачи документации и осуществление государственной экспертизы из энергосбережения на выполнение п.4 постановления Кабинета Министров от 15 июля 1998 г. N 1094)
Про затвердження Порядку організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств ( 78 ) (Об утверждении Порядка организации и проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, организаций и казенных предприятий)
Про затвердження переліку об'єктів, по яких участь у роботі державних приймальних (робочих) комісій беруть представники Державної інспекції з енергозбереження ( 2/18 ) (Об утверждении перечня объектов, по которым участие в работе государственных приемных (рабочих) комиссий принимают представители Государственной инспекции из энергосбережения)
Про затвердження міжгалузевих норм питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки ( 58 ) (Об утверждении межотраслевых норм удельных затрат электроэнергии на производство продукции деревообработки)