Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держнаглядпраці


Список документов в категории

Название
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03) ( 232 ) (Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации подъемников (НПАОП 0.00-1.36-03))
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ДНАОП 0.00-1.02-99 ( 208 ) (Правила строения и безопасной эксплуатации лифтов ДНАОП 0.00-1.02-99)
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою ( 15 ) (Об утверждении Типичного положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда (НПАОП 0.00-4.12-05) и Перечня работ с повышенной опасностью)
Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України ( 254 ) (Об утверждении Правил безопасности систем газоснабжение Украины)
Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості ( 20 ) (Об утверждении Правил охраны труда в деревообрабатывающей промышленности)
Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових) ( 45 ) (Об утверждении Типичной инструкции по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостов, козловых, полукозловых))
Про затвердження Типових інструкцій для осіб, які здійснюють нагляд, організують утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами ( 107 ) (Об утверждении Типичных инструкций для лиц, которые осуществляют надзор, организуют удержания в исправном состоянии и безопасное проведение работ грузоподъемными кранами)
Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані ( 107 ) (Типичная инструкция для лиц, ответственных за удержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии)
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою ( 15 ) (Об утверждении Типичного положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда (НПАОП 0.00-4.12-05) и Перечня работ с повышенной опасностью)
Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах (НПАОП 0.00-1.38-05) ( 22 ) (Об утверждении Правил охраны труда в архивных учреждениях (НПАОП 0.00-1.38-05))
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани ( 135 ) (Типичная инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зачіплювачів), которые обслуживают грузоподъемные краны)
Про затвердження "Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град.С ( 125 ) (Об утверждении 'Правил строения и безопасной эксплуатации паровых котлов, которые работают под давлением не большее 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водопідігрівачів с температурой воды не высшее 115 град.С)
Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів ( 13 ) (Об утверждении Типичной инструкции по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов)
Про затвердження Типових інструкцій з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів та стропальників ( 135 ) (Об утверждении Типичных инструкций из безопасного ведения работ для крановщиков стрілових самоходных кранов и стропальщиков)
Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів ( 175 ) (Об утверждении Типичной инструкции по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов)
Про затвердження Правил атестації зварників ( 61 ) (Об утверждении Правил аттестации сварщиков)
Про перелік робіт з підвищеною небезпекою ( 123 ) (О перечне работ с повышенной опасностью)
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ( 170 ) (Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты)
Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами (НПАОП 00.0-5.06-94) ( 107 ) (Типичная инструкция для лиц, ответственных за безопасное проведение работ с перемещением грузов кранами (НПАОП 00.0-5.06-94))
Про Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві ( 132 ) (О Порядке обработки и утверждение собственником нормативных актов об охране работы, которые действуют на предприятии)
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві ( 126 ) (Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве)
Про затвердження Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об"єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону п ( 95 ) (Об утверждении Методики проведение государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое переоснащение) производственных объектов и изготовления средств производства на соответствие их нормативным актам об охране п)
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві ( 126 ) (Об утверждении Норм безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве)
Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників ( 216 ) (Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на работу аттестационной комиссии по аттестации сварщиков)
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників ( 232 ) (Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации подъемников)
Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок ( 257 ) (Об утверждении Правил безопасной эксплуатации электроустановок)
Про затвердження Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів ( 257 ) (Об утверждении Порядка проведение экспертизы электроустановок потребителей)
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпеко ( 15 ) (Об утверждении Типичного положения о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда и Перечня работ с повышенной небезпеко)
Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах ( 22 ) (Об утверждении Правил охраны труда в архивных учреждениях)
Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів ( 175 ) (Об утверждении Типичной инструкции из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов)
Про затвердження Типових інструкцій з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів та стропальників ( 135 ) (Об утверждении Типичных инструкций по безопасному ведению работ для крановщиков стреловых самоходных кранов и стропальщиков)
Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об"єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт ( 40 ) (Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на изготовление, ремонт и реконструкцию объектов котлонагляду и осуществление надзора за выполнением этих работ)
Про затвердження змін та доповнень до Правил безпечної експлуатації електроустановок ( 26 ) (Об утверждении изменений и дополнений к Правилам безопасной эксплуатации электроустановок)
Про затвердження Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів ( 175 ) (Об утверждении Типичной инструкции из безопасного ведения работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов)
Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт ( 189 ) (Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на изготовление, ремонт и реконструкцию подъемных сооружений и осуществления наблюдения за выполнением этих работ)
Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт ( 189 ) (Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на изготовление, ремонт и реконструкцию подъемных сооружений и осуществления надзора за выполнением этих работ)
Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об"єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт ( 40 ) (Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на изготовление, ремонт и реконструкцию объектов котлонадзора и осуществления наблюдения за выполнением этих работ)
Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами ( 107 ) (Типичная инструкция для лиц, ответственных за безопасное проведение работ с перемещением грузов кранами)