Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держспоживстандарт України


Список документов в категории

Название
ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов ( 1.3:2004 ) (ДСТУ 1.3:2004 Национальная стандартизация. Правила построения, преподавания, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий)
ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів ( 1.6:2004 ) (ДСТУ 1.6:2004 Национальная стандартизация. Правила регистрации нормативных документов)
Про прийняття міждержавних стандартів як національні методом підтвердження та скасування відповідних міждержавних стандартів ( 495 ) (О принятии межгосударственных стандартов как национальные методом подтверждение и отмена соответствующих межгосударственных стандартов)
ДСТУ 1.12:2004 Національна стандартизація. Правила ведення справ нормативних документів ( 1.12:2004 ) (ДСТУ 1.12:2004 Национальная стандартизация. Правила ведения дел нормативных документов)
Про прийняття міждержавних стандартів як національні методом підтвердження та скасування відповідних міждержавних стандартів ( 495 ) (О принятии межгосударственных стандартов как национальные методом подтверждение и отмена соответствующих межгосударственных стандартов)
Про затвердження Переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності ліфтів вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів ( 373 ) (Об утверждениях Перечня национальных стандартов, добровольное применение которых может восприниматься как доказательство соответствия лифтов требованиям Технического регламента из подтверждения соответствия лифтов)
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов"язковій сертифікації в Україні ( 28 ) (Об утверждении Перечня продукции, что подлежит обязательной сертификации в Украине)
Про затвердження національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів ( 225 ) (Об утверждении национальных стандартов Украины, изменений к межгосударственным стандартам и отмене нормативных документов)
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов"язковій сертифікації в Україні ( 28 ) (Об утверждении Перечня продукции, что подлежит обязательной сертификации в Украине)
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов"язковій сертифікації в Україні ( 28 ) (Об утверждении Перечня продукции, что подлежит обязательной сертификации в Украине)
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов"язковій сертифікації в Україні ( 28 ) (Об утверждении Перечня продукции, что подлежит обязательной сертификации в Украине)
Про затвердження національних стандартів, зміни до міждержавного стандарту та скасування нормативних документів ( 343 ) (Об утверждении национальных стандартов, изменения к межгосударственному стандарту и отмене нормативных документов)
Про затвердження національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів ( 225 ) (Об утверждении национальных стандартов Украины, изменений к межгосударственным стандартам и отмене нормативных документов)
Про затвердження національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів ( 225 ) (Об утверждении национальных стандартов Украины, изменений к межгосударственным стандартам и отмене нормативных документов)
Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам та скасування нормативних документів ( 136 ) (О предоставлении действия в Украине межгосударственным стандартам и отмена нормативных документов)
Про затвердження національних стандартів, зміни до міждержавного стандарту та скасування нормативних документів ( 343 ) (Об утверждении национальных стандартов, изменения к межгосударственному стандарту и отмене нормативных документов)
Про затвердження Правил обов"язкової сертифікації підіймальних споруд та кранової продукції ( 37 ) (Об утверждении Правил обязательной сертификации подъемных сооружений и кранової продукции)
Про затвердження Тимчасового порядку декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров"я споживачів ( 342 ) (Об утверждении Временного порядка декларирования соответствия продукции с низкой степенью риска для жизни и здоровья потребителей)
Про внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 26.09.2007 N 234 ( 278 ) (О внесении изменений к приказу Держспоживстандарту от 26.09.2007 N 234)
Про затвердження Положення про Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань ( 3 ) (Об утверждении Положения о Реестре государственных, первичных и вторичных эталонов единиц измерений)
Про затвердження Тимчасового порядку декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров"я споживачів ( 342 ) (Об утверждении Временного порядка декларирования соответствия продукции с низкой степенью риска для жизни и здоровья потребителей)
Про затвердження Правил обов"язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій ( 192 ) (Об утверждении Правил обязательной сертификации строительных материалов, изделий и конструкций)