Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Нац. ком. регул. електроенергетики


Список документов в категории

Название
Щодо установки газових сигналізаторів ( 05-39-11/3277 ) (Относительно установки газовых сигнализаторов)
Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж ( 1137 ) (Об утверждении Правил присоединения электроустановок к электрическим сетям)
Про затвердження Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж ( 1232 ) (Об утверждении Правил предоставления и согласования технических условий на подключение к тепловым сетям)
Стосовно витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж ( 05-30-09/1232 ) (Относительно затрат на техническое обслуживание внутридомовых сетей)
Про тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам ( 309 ) (О тарифах на электроэнергию, которая отпускается населению и населенным пунктам)
Щодо фінансування будівництва малих гідроелектростанцій, джерел комбінованого виробництва енергії ( 05-29-09/2840 ) (Относительно финансирования строительства маленьких гидроэлектростанций, источников комбинированного производства энергии)
Про затвердження Методики обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення ( 1416 ) (Об утверждении Методики вычисление размера возмещение убытков, причиненных електропостачальнику вследствие нарушения потребителем Правил пользование электрической энергией для населения)
Про фінансове забезпечення будівництва Дністровської ГАЕС ( 1331 ) (О финансовом обеспечении строительства Днестровской ГАЕС)
Про внесення змін до Правил користування електричною енергією ( 1305 ) (О внесении изменений в Правила пользования электрической энергией)
Про роздрібні ціни на газ природний, що використовується населенням на комунально-побутові потреби ( 310 ) (О розничных ценах на газ естественный, что используется населением на коммунально-бытовые потребности)
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.08.02 N 935 ( 1045 ) (О внесении изменений в постановление НКРЕ от 23.08.02 N 935)
Про будівництво вітрових електростанцій ( 396 ) (О строительстве ветровых электростанций)
Про фінансування будівництва енергоблоків N 2 Хмельницької та N 4 Рівненської АЕС ( 94 ) (О финансировании строительства энергоблоков N 2 Хмельницкой и N 4 Ровенской АЭС)
Щодо розміру плати за технічні умови ( 05-39-11/1301 ) (Относительно размера платы за технические условия)