Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Міждержавна науково-технічна комісія по стандартизації


Список документов в категории

Название
ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі стальні листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови ( 24045-94 ) (ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкции домов и сооружений. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань ( Б В.2.7-71-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97). Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний)
ГОСТ 2.105-95. ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів ( 2.105-95 ) (ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам)
ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93). СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем ( Б А.2.4-8-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93). СПДБ. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем)
ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94). Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань ( Б В.2.7-38-95 ) (ДСТУ Б. В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94). Материалы и изделия теплоизоляционные. Методы испытаний)
ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95). Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги ( Б В.2.7-47-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95). Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования)
ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95). Бетони. Базовій (перший) метод визначення морозостiйкостi ( Б В.2.7-48-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95). Бетоны. Базовый (первый) метод определения морозостойкости)
ГОСТ 2.601-95. ЄСКД. Експлуатаційні документи ( 2.601-95 ) (ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Эксплуатационные документы)
ГОСТ 2.106-96. ЄСКД. Текстові документи ( 2.106-96 ) (ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы)
ГОСТ 30340-95. Листи асбестоцементні хвилясті. Технічні умови. /В Україні - ДСТУ Б В.2.7-53-96/ ( 30340-95 ) (ГОСТ 30340-95. Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия. /В Украине - ДСТУ Б В.2.7-53-96/)
ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95). Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному зв"язуючому. Технічні умови ( Б В.2.7-99-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95). Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97). Щебінь і гравій з щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу ( Б В.2.7-72-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97). Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа)
ГОСТ 2.001-93. ЄСКД. Загальні положення ( 2.001-93 ) (ГОСТ 2.001-93. ЕСКД. Общие положения)
ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95). Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні ( Б В.2.7-49-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95). Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многоразовом замораживании и оттаивании)
ГОСТ 8267-93. Щебінь і гравій з щільних гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови ( 8267-93 ) (ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия)
ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96). Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість. ( Б В.1.1-2-97 ) (ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96). Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.)
ГОСТ 13996-93. (В Україні ДСТУ Б В.2.7-67-98). Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови ( 13996-93 ) (ГОСТ 13996-93. (В Украине ДСТУ Б В.2.7-67-98). Плитки керамические фасадные и ковры из их. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96). Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності ( Б В.2.7-69-98 ) (ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96). Добавки для бетонов. Методы определения эффективности)
ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95). Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна. Технічні умови ( Б В.2.7-56-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-56-96 (ГОСТ 10499-95). Изделия теплоизоляционные с стеклянного штапельного волокна. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96). Вироби з мінеральної вати на синтетичному зв"язуючому. Технічні умови ( Б В.2.7-97-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96). Изделия из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95). Бетониі. Ділатометрічній метод прискореного визначення морозостiйкостi ( Б В.2.7-50-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95). Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости)
ГОСТ 30413-96. (в Україні ДСТУ б В.2.3-2-97). Дороги автомобільні. Метод визначення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям ( 30413-96 ) (ГОСТ 30413-96. (в Украине ДСТУ Б В.2.3-2-97). Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием)
ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93). Інженерне обладнання будинків і споруд. Вироби санітарні керамічні ( Б В.2.5-8-96 ) (ДСТУ Б В.2.5-8-96 (ГОСТ 15167-93). Инженерное оснащение домов и сооружений. Изделия санитарные керамические)
ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96). Вироби санітарні керамічні. Типи та основні розміри ( Б В.2.5-12-98 ) (ДСТУ Б В.2.5-12-98 (ГОСТ 30493-96). Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры)
ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000). Скло з низькоемісійним твердим покриттям. Технічні умови ( Б В.2.7-115-2002 ) (ДСТУ Б В.2.7-115-2002 (ГОСТ 30733-2000). Стекло с низкоємисионным твердым покрытием. Технические условия)
ГОСТ 10884-94. Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 10884-94 ) (ГОСТ 10884-94. Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 17608-91. Зміна N 1. ( 17608-91 ) (ГОСТ 17608-91. Изменение N 1.)
ГОСТ 30247.1-94. (ІСО 834-75). Конструкції будівельні. Методи випробувань на вогнестійкість. Несучі і захищаючі конструкції. /Замість СТ СЕВ 1000-78, СТ СЕВ 5062-85/ ( 30247.1-94 ) (ГОСТ 30247.1-94. (ИСО 834-75). Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. /Взамен СТ СЭВ 1000-78, СТ СЭВ 5062-85/)
ГОСТ 380-94. Міждержавний стандарт. Сталь вуглецева звичайної якості. Мазкі (Скасований. Наказ ДКУ з ПТР та СП від 03.05.2006 N136) ( 380-94 ) (ГОСТ 380-94. Межгосударственный стандарт. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (Отменен. Наказ ДКУ з ПТР та СП від 03.05.2006 N136))
ГОСТ 20849-94. Конвектори опалювальні. Технічні умови. (В Україні - ДСТУ В.2.5-3-95) ( 20849-94 ) (ГОСТ 20849-94. Конвекторы отопительные. Технические условия. (В Украине - ДСТУ В.2.5-3-95))
ГОСТ 8283-93. Профілі сталеві гнуті корита равнополчні. Сортамент ( 8283-93 ) (ГОСТ 8283-93. Профили стальные гнутые корытные равнополочные. Сортамент)
СНиП 2.06.04-82* Зміна N 2 ( 2.06.04-82* ) (СНиП 2.06.04-82* Изменение N 2)
ГОСТ 23306-87. Зміна №1 (відмінений - наказ N258 от 25.07.06) ( 23306-87 ) (ГОСТ 23306-87. Изменение №1 (отмена -приказ N258 вот 25.07.06))
ГОСТ 1.5-93. Правила проведення робіт по міждержавній стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення і змісту стандартів ( 1.5-93 ) (ГОСТ 1.5-93. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов)
ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95). Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій ( Б В.2.7-57-96 ) (ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95). Полы. Метод испытания на стойкость к ударным действиям)
ГОСТ 22904-93. (В Україні-ДСТУ б В.2.6-4-95) Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури ( 22904-93 ) (ГОСТ 22904-93. (В Украине-ДСТУ Б В.2.6-4-95) Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры)
ГОСТ 25584-90. Зміна N 1 ( 25584-90 ) (ГОСТ 25584-90. Изменение N 1)
ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95). Мастики будівельні полімерні склеювальні латексні. Технічні умови ( Б В.2.7-103-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95). Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия)
ГОСТ 15062-83. Зміна N 1 ( 15062-83 ) (ГОСТ 15062-83. Изменение N 1)
ГОСТ 5578-94. Щебінь і пісок з шлаків чорної і кольорової металургії для бетонів. Технічні умови ( 5578-94 ) (ГОСТ 5578-94. Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия)
ГОСТ 30301-95. Вироби асбестоцементні. Правила приймання. /В Україні - ДСТУ Б В.2.7-54-96/ ( 30301-95 ) (ГОСТ 30301-95. Изделия асбестоцементные. Правила приемки. /В Украине - ДСТУ Б В.2.7-54-96/)
ГОСТ 1839-80. Зміна N 3 ( 1839-80 ) (ГОСТ 1839-80. Изменение N 3)
ГОСТ 19091-82. Зміна №1 (скасовано - наказ N258 від 25.07.06) ( 19091-82 ) (ГОСТ 19091-82. Изменение №1 (отменен - приказ N258 от 25.07.06))
ГОСТ 1.0-92. Правила проведення робіт по міждержавній стандартизації ( 1.0-92 ) (ГОСТ 1.0-92. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации)
ГОСТ 30256-94. (В Україні-ДСТУ б В.2-7-40-95) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом ( 30256-94 ) (ГОСТ 30256-94. (В Украине-ДСТУ Б В.2-7-40-95) Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом)
ГОСТ 30246-94. Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбним покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови ( 30246-94 ) (ГОСТ 30246-94. Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 539-80. Зміна N 4 ( 539-80 ) (ГОСТ 539-80. Изменение N 4)