Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держстандарт України


Список документов в категории

Название
Державний класифікатор будівель і споруд ДК БС. ДК 018-2006 (на російській мові) (Государственный классификатор зданий и сооружений ДК БС. ДК 018-2006 (на русском языке))
Державний класифікатор будівель та споруд ДК БС. ДК 018-2000 (українською мовою) (Государственный классификатор зданий и сооружений ДК БС. ДК 018-2000 (украинским языком))
ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад і опис елементів, керівні вказівки по їх застосуванню ( 14001-97 ) (ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению)
ДСТУ 3760:2006 (ІSО 6935-2:1991, NЕQ). Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови ( 3760-98 ) (ДСТУ 3760:2006 (ІSО 6935-2:1991, NЕQ). Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия)
ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. ( 9001-2001 ) (ДСТУ ISO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования.)
ДСТУ ISO 9004-2-96 Управління якістю і елементами якості. Частина 2. Вказівки по послугах ( 9004-2-96 ) (ДСТУ ISO 9004-2-96 Управление качеством и элементами качества. Часть 2. Указания по услугам)
ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад і опис елементів, керівні вказівки по їх застосуванню. ( 14001-97 ) (ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению.)
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник. ( 9000-2001 ) (ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь.)
ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарти з управління якістю і забезпеченню якості. Частина 2. Керівні вказівки по застосуванню ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 І ДСТУ ISO 9003-95 ( 9000-2-96 ) (ДСТУ ISO 9000-2-96 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 2. Руководящие указания по применению ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 И ДСТУ ISO 9003-95)
ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарти з управління якістю і забезпеченню якості. Частина 1. Керівні вказівки по вибору і застосуванню ( 9000-1-95 ) (ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению)
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. ( 9004-2001 ) (ДСТУ ISO 9004-2001 Системы управления качеством. Установки относительно улучшения деятельности.)
ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарт підприємства. Основні положення. ( 1.4-93 ) (ДСТУ 1.4-93 Государственная система стандартизации Украины. Стандарт предприятия. Основные положения.)
ДСТУ ISO 9004-2-96, частина 2. Управління якістю і елементами якості, частина 2 Вказівки по послугах ( 9004-2-96 ) (ДСТУ ISO 9004-2-96, часть 2. Управление качеством и элементами качества, часть 2 Указания по услугам)
ДСТУ ISO 14010-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Загальні принципи ( 14010-97 ) (ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Общие принципы)
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення ( 14004-97 ) (ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения)
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення ( 14004-97 ) (ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения)
ДСТУ ISO 9000-1-95, частина 1. Стандарти по управлінню якістю і забезпеченню якості, частина 1 Керівні вказівки по застосуванню і вибору ( 9000-1-95 ) (ДСТУ ISO 9000-1-95, часть 1. Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества, часть 1 Руководящие указания по применению и выбору)
ДСТУ ISO 9000-2-96, частина 2. Стандарти по управлінню якістю і забезпеченню якості, частина 2 Керівні вказівки по застосуванню ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 і ДСТУ ISO 9003-95 ( 9000-2-96 ) (ДСТУ ISO 9000-2-96, часть 2. Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества, часть 2 Руководящие указания по применению ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 и ДСТУ ISO 9003-95)
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності ( 9001-2001 ) (ДСТУ ISO 9004-2001 Системы управления качеством. Установки относительно улучшения деятельности)
ДСТУ ISO 10011-1-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка. ( 10011-1-97 ) (ДСТУ ISO 10011-1-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 1. Проверка.)
ДСТУ ISO 10011-2-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з систем якості. ( 10011-2-97 ) (ДСТУ ISO 10011-2-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 2. Квалификационные требования к аудиторам по системам качества.)
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник ( 9000-2001 ) (ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь)
ДСТУ ISO 14012-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів по екології ( 14012-97 ) (ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Квалификационные требования к аудиторам по экологии)
ДСТУ ISO 14011-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем ( 14011-97 ) (ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Процедуры аудита. Аудит систем управления окружающей средой)
ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Управління програмами перевірок. ( 10011-3-97 ) (ДСТУ ISO 10011-3-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 3. Управление программами проверок.)
ГОСТ 12004-81. Сталь арматурна. Методи випробування на розтягування ( 12004-81 ) (ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение)
ДСТУ ІSО 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги (Замінено на ДСТУ ІSО 9001:2009 - накази Держспоживстандарту від 22.06.09 N225, від 13.07.09 N250) ( 9001-2001 ) (ДСТУ ІSО 9001-2001 Системы управления качеством. Требования (Заменен на ДСТУ ІSО 9001:2009 - приказы Держспоживстандарту от 22.06.09 N225, от 13.07.09 N250))
ДСТУ 3841-99. Щити дерев"яні для підлоги. Технічні умови. ( 3841-99 ) (ДСТУ 3841-99. Щиты деревянные для пола. Технические условия.)