Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держкомітет промислової політики України


Список документов в категории

Название
СНиП 2.02.03-85. Фундаменти паль ( 2.02.03-85 ) (СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты)
ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих грунтах) ( В.1.1-5-00 ) (ДБН В.1.1-5-2000. Дома и сооружения на подделываемых территориях и проседающих почвах (Часть 2. Дома и сооружения на проседающих почвах))
ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах (Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях) ( В.1.1-5-00 ) (ДБН В.1.1-5-2000. Дома и сооружения на подделываемых территориях и проседающих почвах (Часть 1. Дома и сооружения на подделываемых территориях))
Збірник О1. Зварювальні роботи і газове різання ( Збірник О1 ) (Сборник О1. Сварочные работы и газовая резка)
Вказівки по застосуванню кошторисних норм і розцінок на ремонт технологічного устаткування підприємств, підлеглих Державному комітету промислової політики України (Указания по применению сметных норм и расценок на ремонт технологического оборудования предприятий, подчиненных Государственному комитету промышленной политики Украины)
Збірник О10. Слюсарні і слюсарно-складальні роботи ( Збірник О10 ) (Сборник О10. Слесарные и слесарно-сборочные работы)
Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України (Временный порядок определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Государственному комитету промышленной политики Украины)
Збірник О14. Окремі види робіт, пов"язані з ремонтом устаткування ( Збірник О14 ) (Сборник О14. Отдельные виды работ, связанные с ремонтом оборудования)
Збірник О4. Ремонт підйомно-транспортного устаткування ( Збірник О4 ) (Сборник О4. Ремонт подъемно-транспортного оборудования)
Збірник О2. Ремонт трубопроводів ( Збірник О2 ) (Сборник О2. Ремонт трубопроводов)
Збірник О11. Паяльні, свинцеві роботи і лудіння ( Збірник О11 ) (Сборник О11. Паяльные, свинцовые работы и лужение)
Збірник О8. Ремонт повітрядувок, вентиляторів і димососів ( Збірник О8 ) (Сборник О8. Ремонт воздуходувок, вентиляторов и дымососов)
Збірник О13. Дефектоскопія металів і зварних з"єднань ( Збірник О13 ) (Сборник О13. Дефектоскопия металлов и сварных соединений)
Збірник О3. Ремонт замочної арматури ( Збірник О3 ) (Сборник О3. Ремонт замочной арматуры)
Збірник О9. Ремонт насосів ( Збірник О9 ) (Сборник О9. Ремонт насосов)
Збірник О7. Ремонт компресорів і нагнітачів ( Збірник О7 ) (Сборник О7. Ремонт компрессоров и нагнетателей)
Збірник О12. Роботи вулканізації ( Збірник О12 ) (Сборник О12. Вулканизационные работы)
Збірник О5. Ремонт дробильно-розмельного, сортувального, фільтруючого і збагачувального устаткування ( Збірник О5 ) (Сборник О5. Ремонт дробильно-размольного, сортировочного, фильтрующего и обогатительного оборудования)
Збірник О6. Ремонт сушильного устаткування ( Збірник О6 ) (Сборник О6. Ремонт сушильного оборудования)