Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Постоянная Комиссия по сотрудничеству в области стандартизации


Список документов в категории

Название
СТ СЭВ 3977-83. Будівлі виробничі промислових підприємств. Основні положення проектування ( 3977-83 ) (СТ СЭВ 3977-83. Здания производственные промышленных предприятий. Основные положения проектирования)
СТ СЭВ 2825-80. ЕСКД. Креслення будівельні. Умовні зображення і позначення. Канали димові і вентиляційні ( 2825-80 ) (СТ СЭВ 2825-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные)
СТ СЭВ 2826-80. ЕСКД. Креслення будівельні. Умовні зображення і позначення. Отвори, ніші, пази, борозни ( 2826-80 ) (СТ СЭВ 2826-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды)
СТ СЭВ 726-85. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Вимоги до кабіни, противаги, направляючим ( 726-85 ) (СТ СЭВ 726-85. Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим)
СТ СЭВ 4937-84. ЕСКД. Креслення будівельні. Кам"яні конструкції ( 4937-84 ) (СТ СЭВ 4937-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Каменные конструкции)
СТ СЭВ 3506-81. ЕСКД. Креслення будівельні. Позначення умовні графічні. Елементи водопроводу ( 3506-81 ) (СТ СЭВ 3506-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода)
СТ СЭВ 4867-84. Захист від шуму в будівництві. Звукоізоляція захищаючих конструкцій. Норми ( 4867-84 ) (СТ СЭВ 4867-84. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы)
СТ СЭВ 1406-78. Конструкції бетонні і залізобетонні. Основні положення проектування ( 1406-78 ) (СТ СЭВ 1406-78. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования)
СТ СЭВ 3975-83. Будівлі тваринницькі, птахівничі і звірівницькі. Основні положення проектування ( 3975-83 ) (СТ СЭВ 3975-83. Здания животноводческие, птицеводческие и звероводческие. Основные положения проектирования)
СТ СЭВ 3507-81. ЕСКД. Креслення будівельні. Позначення умовні графічні елементи систем каналізації ( 3507-81 ) (СТ СЭВ 3507-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические элементы систем канализации)
СТ СЭВ 4534-84. Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Вимоги до первинного захисту. Інформаційні дані ( 4534-84 ) (СТ СЭВ 4534-84. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите. Информационные данные)
СТ СЭВ 291-76. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Паспорт ( 291-76 ) (СТ СЭВ 291-76. Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт)
СТ СЭВ 3976-83. Будівлі житлові і суспільні. Основні положення проектування ( 3976-83 ) (СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования)
СТ СЭВ 3974-83. Пожежна безпека в будівництві. Двері і ворота. Метод випробування на вогнестійкість. ( 3974-83 ) (СТ СЭВ 3974-83. Пожарная безопасность в строительстве. Двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость.)
СТ СЭВ 4409-83. ЕСПКД. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев"яних конструкцій ( 4409-83 ) (СТ СЭВ 4409-83. ЕСПКД. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций)
СТ СЭВ 632-77. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Графічні символи ( 632-77 ) (СТ СЭВ 632-77. Техника безопасности. Лифты электрические. Графические символы)
СТ СЭВ 5058-85. Захист від корозії в будівництві. Добавки для підвищення стійкості бетону. Класифікація ( 5058-85 ) (СТ СЭВ 5058-85. Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона. Классификация)
СТ СЭВ 3972-83. Надійність будівельних конструкцій і підстав. Конструкції сталеві. Основні положення по розрахунку ( 3972-83 ) (СТ СЭВ 3972-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету)
СТ СЭВ 4722-84. ЕСКД. Креслення будівельні. Умовні зображення кріпильних деталей і отворів на кресленнях металевих конструкцій ( 4722-84 ) (СТ СЭВ 4722-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций)
СТ СЭВ 1633-79. ЕСКД. Креслення будівель і споруд. Зображення вертикальних конструкцій ( 1633-79 ) (СТ СЭВ 1633-79. ЕСКД. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций)
СТ СЭВ 3979-83. Плитки керамічні. Терміни і визначення ( 3979-83 ) (СТ СЭВ 3979-83. Плитки керамические. Термины и определения)
СТ СЭВ 4940-84. Дорогі автомобільні міжнародні. Облік інтенсивності руху ( 4940-84 ) (СТ СЭВ 4940-84. Дороги автомобильные международные. Учет интенсивности движения)
СТ СЭВ 5497-86. Шляхи автомобільні міжнародні. Визначення несучої здатності дорожніх конструкцій і їх конструктивних шарів установкою динамічного навантаження (УДН) ( 5497-86 ) (СТ СЭВ 5497-86. Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН))
СТ СЭВ 1565-79. Буквені позначення ( 1565-79 ) (СТ СЭВ 1565-79. Буквенные обозначения)
СТ СЭВ 1407-88. Надійність будівельних конструкцій і підстав. Навантаження і дії. Основні положення ( 1407-88 ) (СТ СЭВ 1407-88. Надежность строительных конструкций и оснований. Нагрузки и воздействия. Основные положения)
СТ СЭВ 5060-85. Надійність будівельних конструкцій і підстав. Конструкції пластмасові. Основні положення по розрахунку ( 5060-85 ) (СТ СЭВ 5060-85. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету)
СТ СЭВ 3973-83. Надійність будівельних конструкцій і підстав. Конструкції алюмінієві. Основні положення по розрахунку ( 3973-83 ) (СТ СЭВ 3973-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по расчету)
СТ СЭВ 4868-84. Надійність будівельних конструкцій і підстав. Конструкції дерев"яні. Основні положення по розрахунку ( 4868-84 ) (СТ СЭВ 4868-84. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции деревянные. Основные положения по расчету)
СТ СЭВ 4420-83. Захист від корозії в будівництві. Загальні положення ( 4420-83 ) (СТ СЭВ 4420-83. Защита от коррозии в строительстве. Общие положения)
СТ СЭВ 4927-84. Вироби азбестоцементні. Класифікація ( 4927-84 ) (СТ СЭВ 4927-84. Изделия асбестоцементные. Классификация)
СТ СЭВ 383-87. Пожежна безпека в будівництві ( 383-87 ) (СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве)
СТ СЭВ 4181-83. Двері дерев"яні. Метод визначення площинни ( 4181-83 ) (СТ СЭВ 4181-83. Двери деревянные. Метод определения плоскостности)
СТ СЭВ 4417-83. Надійність будівельних конструкцій і підстав. Конструкції кам"яні і армокам"яні. Основні положення по розрахунку ( 4417-83 ) (СТ СЭВ 4417-83. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции каменные и армокаменные. Основные положения по расчету)
СТ СЭВ 2439-80. Вироби з скла для будівництва. Терміни і визначення ( 2439-80 ) (СТ СЭВ 2439-80. Изделия из стекла для строительства. Термины и определения)
СТ СЭВ 1929-79. Шум. Метод вимірювання звукопоглинання в ревербераційній камері ( 1929-79 ) (СТ СЭВ 1929-79. Шум. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере)
СТ СЭВ 4183-83. Двері дерев"яні. Метод визначення опору теплопередачі ( 4183-83 ) (СТ СЭВ 4183-83. Двери деревянные. Метод определения сопротивления теплопередаче)
СТ СЭВ 4421-83. Захист від корозії в будівництві. Захисні властивості бетону по відношенню до сталевої арматури. Електрохімічний метод випробування ( 4421-83 ) (СТ СЭВ 4421-83. Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытания)
СТ СЭВ 4184-83. Двері дерев"яні. Метод випробування на повітропроникність ( 4184-83 ) (СТ СЭВ 4184-83. Двери деревянные. Метод испытания на воздухопроницаемость)
СТ СЭВ 4419-83. Захист від корозії в будівництві. Конструкції будівельні. Терміни і визначення ( 4419-83 ) (СТ СЭВ 4419-83. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения)
СТ СЭВ 4179-83. Двері дерев"яні. Метод випробування опору статичному навантаженню, діючому перпендикулярно площині стулки ( 4179-83 ) (СТ СЭВ 4179-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки)
СТ СЭВ 4926-84. Вироби асбестоцементні. Терміни і визначення ( 4926-84 ) (СТ СЭВ 4926-84. Изделия асбестоцементные. Термины и определения)
СТ СЭВ 4178-83. Двері дерев"яні. Метод випробування опору статичному навантаженню, діючому в площині стулки ( 4178-83 ) (СТ СЭВ 4178-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости створки)
СТ СЭВ 4182-83. Двері дерев"яні. Метод вимірювання розмірів і відхилень від прямокутника ( 4182-83 ) (СТ СЭВ 4182-83. Двери деревянные. Метод измерения размеров и отклонений от прямоугольности)
СТ СЭВ 4180-83. Двері дерев"яні. Метод випробування опору ударному навантаженню ( 4180-83 ) (СТ СЭВ 4180-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке)
СТ СЭВ 3285-81. Двері дерев"яні. Метод випробування надійності ( 3285-81 ) (СТ СЭВ 3285-81. Двери деревянные. Метод испытания надежности)