Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Комітет по стандартизації, метрології і сертифікації


Список документов в категории

Название
Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 ( 507 ) (Государственный классификатор зданий и сооружений ДК 018-2000)
Правила обов"язкової сертифікації послуг харчування ( 37 ) (Правила обязательной сертификации услуг питания)
Про затвердження Інструкції про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях (ПМУ 15-99) ( 99 ) (Об утверждении Инструкции о порядке проверки точности результатов измерений в измерительных лабораториях (ПМУ 15-99))
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов"язковій сертифікації в Україні ( 498 ) (Об утверждении Перечня продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине)
Про затвердження Правил обов"язкової сертифікації підіймальних споруд та кранової продукції ( 37 ) (Об утверждении Правил обязательной сертификации підіймальних сооружений и крановой продукции)
Про затвердження Правил обов"язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій ( 192 ) (Об утверждении Правил обязательной сертификации строительных материалов, изделий и конструкций)
Щодо повірки водолічильників ( 4-4/9-5784 ) (Относительно поверки водолічильників)
Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань (ПМУ 16-2000) ( 315 ) (Об утверждении Инструкции о порядке осуществления государственного метрологического надзора за обеспечением единства измерений (ПМУ 16-2000))
Про внесення змін до Правил обов"язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, затверджених наказом Держстандарту України від 11.04.97 N 192 ( 537 ) (О внесении изменений в Правила обязательной сертификации строительных материалов, изделий и конструкций, утвержденных приказом Госстандарта Украины от 11.04.97 N 192)
Щодо втрати чинності наказів Держстандарту та внесення зміни до наказу Держстандарту від 25.06.1998 р. N 447 ( 24 ) (Относительно потери действия приказов Госстандарта и внесение изменения в приказ Госстандарта от 25.06.1998 г. N 447)