Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Комітет по земельних ресурсах


Список документов в категории

Название
Про затвердження Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого житлового фонду та надання їх у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків ( 31/30/53/396 ) (Об утверждении Положения о порядке установления и закрепление границ прибудинкових территорий существующего жилого фонда и предоставление их в общее пользование или общую совместную собственность земельных участков для сооружения жилых домов)
Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів (протиерозійні гідротехнічні споруди, рекультивація порушених земель) державного замовлення ( 112 ) (Об утверждении Порядка принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов (противоэрозионные гидротехнические сооружения, рекультивация затронутых земель) государственного заказа)
Про Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) ( 86/19/148/86/76/88 ) (О Порядке денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов))
Про внесення змін та доповнень до розділу 3 Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів ( 46/131/63/34 ) (О внесении изменений и дополнений к разделу 3 Порядка денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов)
Про внесення змін до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (із змінами та доповненнями, унесеними спільним наказом від 15.04.97 N 46/131/63/34) ( 87/224//300/104 ) (О внесении изменений в Порядок денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов (с изменениями и дополнениями, унесенными общим приказом от 15.04.97 N 46/131/63/34))
Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 22-13-7/452 ) (О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів ( 85 ) (Об утверждении Положения о земельно-кадастровой инвентаризации земель населенных пунктов)
Про щорічну індексацію грошової оцінки земель ( 14-22-6/186 ) (Об ежегодной индексации денежной оценки земель)
Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення ( 72 ) (Об утверждении Порядка проведение экспертной денежной оценки земельных участков несельскохозяйственного назначения)
Про затвердження Положення про здійснення державної землевпорядної експертизи ( 39 ) (Об утверждении Положения об осуществлении государственной землеустроительной экспертизы)
Щодо індексації грошової оцінки земель ( 14-22-7/297 ) (Относительно индексации денежной оценки земель)
Про приведення у відповідність до Конституції України та інших законів України деяких нормативно-правових актів Комітету ( 157 ) (О приведении в соответствие к Конституции Украины и других законов Украины некоторых нормативно-правовых актов Комитета)
Щодо проведення індексації грошової оцінки земель ( 14-22-6/167 ) (Относительно проведения индексации денежной оценки земель)
Щодо щорічної індексації грошової оцінки земель ( 14-22-7/132 ) (Относительно ежегодной индексации денежной оценки земель)
Про приведення у відповідність до Конституції України та інших законів України деяких нормативно-правових актів Комітету ( 157 ) (О приведении в соответствие к Конституции Украины и других законов Украины некоторых нормативно-правовых актов Комитета)