Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Комітет по геології і використанню надр


Список документов в категории

Название
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ металічних і неметалічних корисних копалин ( 35 ) (Об утверждении Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления на рассмотрение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых материалов геолого-экономических оценок месторождений металлических и неметаллических полезных ископаемых)
Про затвердження переліку корисних копалин України місцевого значення ( 67 ) (Об утверждении перечня полезных ископаемых Украины местного значения)