Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інститути > НИПИтеплопроект
Поиск 

НИПИтеплопроект


Список документов в категории

Название
СНиП 2.04.14-88. Теплова ізоляція устаткування і трубопроводів ( 2.04.14-88 ) (СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов)
ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови ( Б В.2.7-98-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Иметь прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Вата мінеральна. Технічні умови ( Б В.2.7-94-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Ватта минеральная. Технические условия)
ГОСТ 25880-83. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Упакування, маркування, танспортування і зберігання ( 25880-83 ) (ГОСТ 25880-83. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, танспортировка и хранение)
СНиП III-24-75. Будівельні норми і правила. Частина III. Правила виробництва і приймання робіт. Розділ 24. Промислові печі і цегляні труби ( III-24-75 ) (СНиП III-24-75. Строительные нормы и правила. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы)
ГОСТ 12.3.040-86. Будівництво. Роботи покрівельні і гідроізоляційні. Вимоги безпеки ( 12.3.040-86 ) (ГОСТ 12.3.040-86. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности)
ГОСТ 18866-93. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови ( 18866-93 ) (ГОСТ 18866-93. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия)
ГОСТ 24748-81. Вироби вапняно-кремнеземні теплоізоляційні. Технічні умови ( 24748-81 ) (ГОСТ 24748-81. Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия)
ГОСТ 2694-78. Вироби пінодіамітові і діамитові теплоізоляції. Технічні умови ( 2694-78 ) (ГОСТ 2694-78. Изделия пенодиамитовые и диамитовые теплоизоляционные. Технические условия)
ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Циліндри і напівциліндри теплоізоляції з мінеральної вати на синтетичному зв"язуючому. Технічні умови ( 23208-83 ) (ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия)
ГОСТ 26281-84. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляції. Правила приймання ( 26281-84 ) (ГОСТ 26281-84. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки)
ГОСТ 12865-67. Вермікуліт спучений ( 12865-67 ) (ГОСТ 12865-67. Вермикулит вспученный)
ГОСТ 12.3.038-85. Будівництво. Роботи по тепловій ізоляції устаткування. Вимоги безпеки ( 12.3.038-85 ) (ГОСТ 12.3.038-85. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования. Требования безопасности)