Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інститути > ПНИИИС
Поиск 

ПНИИИС


Список документов в категории

Название
ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунти. Класифікація. ( Б В.2.1-2-96 ) (ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунты. Классификация.)
ДСТ 5180-84. Ґрунти. Метод лабораторного визначення фізичних характеристик ( 5180-84 ) (ГОСТ 5180-84. Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик)
ГОСТ 12536-79. Грунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) і мікроагрегатного складу ( 12536-79 ) (ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава)
ГОСТ 21719-80. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в свердловинах і в масиві ( 21719-80 ) (ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве)
СНиП 2.01.15-90. Інженерний захист територій, будівель і споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування ( 2.01.15-90 ) (СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)
ГОСТ 25358-82. Грунти. Метод польового визначення температури ( 25358-82 ) (ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры)
ГОСТ 23278-78. Грунти. Методи польових випробувань проникності ( 23278-78 ) (ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости)
ГОСТ 19912-81. Грунти. Метод польового випробування динамічним зондуванням (відмінений) ( 19912-81 ) (ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием (отменен))
ГОСТ 28622-90. Грунти. Метод лабораторного визначення ступеня обдиманості ( 28622-90 ) (ГОСТ 28622-90. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости)
ГОСТ 12071-84. Грунти. Відбір, упаковка, транспортування і зберігання зразків (відмінений) ( 12071-84 ) (ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (отменен))
ГОСТ 26262-84. Грунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання ( 26262-84 ) (ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания)