Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Правила користування тепловою енергією

Название (рус.) Правила пользование тепловой энергией
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Правила
Дата принятия 01.01.1970
Рег. номер в Минюсте 825/4118
Дата регистрации в Минюсте 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

                МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

           ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

                  ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

                           Н А К А З

N 307/262 від 28.10.99               Зареєстровано в Міністерстві

    м.Київ                           юстиції України

                                     30 листопада 1999 р.

vd991028 vn307/262                   за N 825/4118

       ( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

                                    палива та енергетики

         N 18/12 [v8_12558-03] від 21.01.2003  )

                 Про    затвердження     Правил

                 користування тепловою енергією

       ( Державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі

                            Висновку Міністерства юстиції

         N 7/20 ( v7_20323-02 ) від 07.11.2002  )

    На виконання  постанови  Кабінету   Міністрів   України   від

29  січня  1999 року N 113 [113-99-п] "Про затвердження Програми

проведення житлово-комунальної   реформи   на   1999-2001    роки"

Н А К А З У Є М О:

    1. Затвердити    Правила   користування   тепловою   енергією

(додаються).

    2. Вважати такими, що не застосовуються на території України,

"Правила  пользования  тепловой  энергией",  затверджені   наказом

Міністерства енергетики   і   електрифікації  СРСР  від  6  грудня

1981 року N 310 [v0310400-81].

   3. Відділу  методології  енергозбутової  діяльності  Міненерго

України  (Казанській  О.Г.)  та  Відділу  комунальної   енергетики

Держбуду  України (Кравченку Л.О.) забезпечити подання на державну

реєстрацію   до   Міністерства   юстиції   України   наказу   "Про

затвердження Правил користування тепловою енергією".

    4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра  енергетики  України  Дарчука  В.А.  та заступника Голови

Держбуду України Руля М.В.

Міністр енергетики України                            І.В.Плачков

Голова Держбуду України                               В.М.Гусаков

                                          Затверджено

                                          Наказ Міненерго України

                                          та Держбуду України

                                          28.10.99 N 307/262

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     30 листопада 1999 р.

                                     за N 825/4118

             Правила користування тепловою енергією

                     1. Загальні положення

    1.1. Правила користування тепловою енергією (далі -  Правила)

визначають   взаємовідносини  між  постачальниками  і  споживачами

теплової енергії.

    1.2. Правила  обов'язкові для виконання всіма постачальниками

теплової   енергії   (далі   -   енергопостачальні   організації),

споживачами теплової енергії (далі - споживачі), організаціями, що

виконують проектування,  пуск  та  налагоджування  обладнання  для

передавання, постачання та споживання теплової енергії.

    1.3. Користування  тепловою  енергією  допускається  лише  на

підставі договору. Типові договори про постачання теплової енергії

в гарячій воді та про постачання теплової енергії у  вигляді  пари

додаються (додаток 1 та додаток 2 відповідно).

    Договір укладається між  енергопостачальною  організацією  та

споживачем,  обладнання  якого приєднане безпосередньо до теплових

мереж енергопостачальної організації або  до  теплових  мереж  від

бойлерної     з     незалежною     системою     теплозабезпечення.

Квартиронаймачі,  власники  квартир  у  багатоквартирних  житлових

будинках  укладають  договори  тільки  з  житлово-експлуатаційними

підприємствами   комунальної    власності,    житлово-будівельними

кооперативами  (ЖБК),  об'єднаннями співвласників багатоквартирних

будинків  (ОСББ)  та  іншими  власниками  будинків.  До   договору

додається схема теплової мережі із зазначенням балансових меж (меж

власності) й експлуатаційної відповідальності.

    1.4. Субспоживачі укладають договір про користування тепловою

енергією із  споживачем  або  безпосередньо  з  енергопостачальною

організацією. Договір про користування тепловою енергією на окремо

розташовані житлові  й  нежитлові  будинки  з  загальною  системою

теплоспоживання,    приміщення    в    яких    здані   в   оренду,

енергопостачальна організація укладає з власниками таких будинків.

У  разі  викупу орендарем частини приміщень в окремо розташованому

будинку в його  власника,  енергопостачальна  організація  укладає

договір з тим власником, який займає найбільшу опалювану площу.

    Субспоживачі перед      укладенням      безпосередньо       з

енергопостачальною організацією договору про користування тепловою

енергією повинні укласти відповідний  договір  із  споживачем  про

передачу  теплової  енергії  його  тепломережами.  Споживач не має

права відмовити субспоживачеві в укладенні договору  про  передачу

теплової  енергії  або  відключити субспоживача,  якщо останній не

порушує умови договору, крім випадків, коли це потрібно зробити на

вимогу енергопостачальної організації.

    1.5. Споживач   може   приєднати   до   своїх   мереж   інших

субспоживачів  і укласти з ними договори на постачання їм теплової

енергії лише з дозволу  енергопостачальної  організації.  Споживач

зобов'язаний на вимогу енергопостачальної організації,  за наявної

технічної можливості,  приєднувати до своїх теплових  мереж  інших

субспоживачів.

    1.6. Погодинний відпуск теплової енергії  у  вигляді  пари  і

гарячої  води  запроваджується енергопостачальною організацією для

підприємств та організацій  в  залежності  від  обсягу  надходжень

палива, технічної можливості електростанцій (котелень), пропускної

здатності паро- і теплопроводів та фіксується  в  договорі  або  в

додатку до нього.

    Збільшення споживачем  навантаження  і   кількості   теплової

енергії,  що  споживається  понад  зазначену  в договорі величину,

допускається лише з дозволу енергопостачальної  організації  після

виконання  споживачем  додаткових  технічних  умов  і  внесення  в

договір відповідних змін.

    1.7. Усі   системи   теплопостачання  (теплоджерела,  теплові

мережі,  теплові пункти і вводи) мають  бути  забезпечені  обліком

теплової енергії.

                    2. Нормативні посилання

    У цих  Правилах використовуються посилання на такі нормативні

акти:

    - Закон України "Про електроенергетику" [575/97-ВР].

    - Закон України "Про захист прав споживачів" [1023-12].

    - Закон   України   "Про   державний   матеріальний   резерв"

      [51/97-ВР].

    - СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.

    - ДБН А.2.2-3-97 Склад,  порядок розроблення,  погодження  та

      затвердження проектної документації для будівництва.

    - ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної  експлуатації

      трубопроводів пари та гарячої води.

    - ГДК  34.09-108-98  Розподіл  витрат  палива   на   теплових

      електростанціях  на  відпускну електричну і теплову енергію

      при їх комбінованому виробництві.

                    3. Терміни і визначення

    У цих Правилах використовуються такі терміни і визначення:

Відкрита водяна      система Система теплопостачання,   в    якій

теплопостачання              вода, що циркулює в тепловій мережі,

                            частково або  повністю  відбирається

                            із системи споживачами тепла.

Виконавці комунальних послуг Житлово-експлуатаційні,         інші

                            підприємства     та     організації,

                            незалежно від  форм  власності,  які

                            укладають договори та розраховуються

                            з постачальником послуг і по мережах

                            яких     безпосередньо     надаються

                            комунальні послуги.

Виробники теплової енергії   Підприємства комунальної  енергетики

                            та   інші,   що  виробляють  теплову

                            енергію.

Вузол обліку                 Прийнятий в  експлуатацію   комплект

                            приладів     та    обладнання,    що

                            забезпечує облік теплової енергії, а

                            також    контроль    і    реєстрацію

                            параметрів теплоносія.

Джерело тепла      (теплової Виробничий об'єкт,  призначений  для

енергії)                     виробництва      тепла     (теплової

                            енергії).

Допуск до експлуатації       Оформлена органами        Державного

                            енергетичного      нагляду     актом

                            установленого   зразка   подія,   що

                            фіксує  готовність  теплових  мереж,

                            теплопостачальних установок і вузлів

                            обліку     теплової    енергії    до

                            експлуатації.

Залежна схема    підключення Схема приєднання             системи

системи теплоспоживання      теплоспоживання  до теплової мережі,

                            за  якої  теплоносій   із   теплової

                            мережі   надходить  безпосередньо  в

                            систему теплоспоживання.

Закрита водяна       система Система теплопостачання,   за   якої

теплопостачання              вода, що циркулює в тепловій мережі,

                            використовується лише як  теплоносій

                            і з мережі не відбирається.

Контрольний прилад           Прилад, на основі показань  якого  в

                            фіксованій  точці  мережі (тепловому

                            пункті)    контролюються     витрати

                            теплової  енергії  та інші параметри

                            теплоносія.

Максимальне          теплове Навантаження, яке  відповідає   сумі

навантаження споживача       максимальних   теплових  потоків  на

                            опалення, вентиляцію, кондиціювання,

                            технологічні     потреби,     гаряче

                            водопостачання і визначене проектом.

Магістральна теплова мережа  Комплекс трубопроводів  і   насосних

                            станцій,   що   забезпечує  передачу

                            теплоносія від  електричних  станцій

                            та  котелень до місцевої (локальної)

                            теплової мережі.

Межа балансової   належності Лінія (точка)   розподілу   теплової

(експлуатаційної             мережі     між    енергопостачальною

відповідальності)            організацією,            споживачем,

                            субспоживачем.

Межа балансової           та За межу        балансової         та

експлуатаційної              експлуатаційної     відповідальності

відповідальності         між береться  зовнішня  поверхня   стіни

енергопостачальною           теплової  камери в бік споживача,  в

організацією та споживачем   якій    встановлені    засувки    на

                            відгалуження  до  споживача  по ходу

                            гарячого  теплоносія,  які  належать

                            енергопостачальній   організації  (у

                            разі   влаштування    наземної    та

                            естакадної    прокладки   зовнішньої

                            тепломережі - 500 мм після засувки в

                            бік споживача).

Мережа (електрична        чи Сукупність енергетичних            і

теплова)                     трубопровідних     установок     для

                            передавання та розподілу електричної

                            енергії, гарячої води та пари.

Незалежна схема  підключення Схема приєднання             системи

системи теплоспоживання      теплоспоживання, за якої теплоносій,

                            що  надходить  із  теплової  мережі,

                            проходить    через    теплообмінник,

                            установлений   в   теплопункті,   та

                            нагріває вторинний теплоносій,  який

                            використовується  потім  у   системі

                            теплоспоживання.

Обладнання                   Технічна споруда,          механізм,

                            трубопровідна    арматура,    насос,

                            привід, прилад і таке інше.

Об'єкт електроенергетики     Електрична станція   (крім   ядерної

                            частини      атомної     електричної

                            станції),   електрична   підстанція,

                            електрична   мережа,  підключені  до

                            об'єднаної   енергетичної    системи

                            України,     а    також    котельня,

                            підключена до магістральної теплової

                            мережі; магістральна теплова мережа.

Остаточний розрахунок        Розрахунок зі споживачем,  який  має

                            договір,  за спожиту теплову енергію

                            по     закінченні     розрахункового

                            періоду.

Оптовий покупець-            Спеціалізована      госпрозрахункова

перепродавець                організація,   яка   має  на  своєму

теплової енергії             балансі  теплові  мережі,  по   яких

                            здійснюється         транспортування

                            теплової енергії, та здійснює оптову

                            її  закупівлю  у  енергопостачальних

                            організацій         (електростанцій,

                            котелень), а також перепродаж різним

                            споживачам.

Платіжний документ           Платіжна вимога, платіжне доручення,

                            на   підставі  яких  перераховуються

                            грошові     кошти     на     рахунок

                            енергопостачальної  організації  або

                            платника,  а також повідомлення,  за

                            яким здійснюється оплата готівкою.

Платник                      Споживач, субспоживач,   який    має

                            договір     з     енергопостачальною

                            організацією і  сплачує  за  спожиту

                            теплову енергію.

Постачальник послуг          Підприємство, що одержує послуги від

                            виробника  та  надає  їх виконавцеві

                            послуг.

Приєднане            теплове Навантаження, яке  відповідає   сумі

навантаження споживача       максимальних   теплових  потоків  на

                            опалення, вентиляцію, кондиціювання,

                            на     технологічні    потреби    та

                            середньо-годинних теплових   потоків

                            гарячого  водопостачання,  визначене

                            проектом.

Передача теплової енергії    Транспортування енергії за допомогою

                            мереж та обладнання.

Проміжний розрахунок         Часткова оплата споживачем-платником

                            приєднаного  теплового  навантаження

                            та спожитої теплової енергії.

Розрахунковий період         Період часу,  за  який  визначається

                            кількість  спожитої теплової енергії

                            та   здійснюється   розрахунок   між

                            споживачем   та   енергопостачальною

                            організацією.  Розрахунковий  період

                            зазначається в договорі.

Розрахунковий прилад  обліку Прилад обліку (система  обліку),  на

теплової             енергії основі  показань  якого визначається

(комерційний)                кількість спожитої теплової  енергії

                            при       взаєморозрахунках      між

                            виробниками,  теплопостачальниками і

                            споживачами   (в   т.ч.  виконавцями

                            комунальних послуг).

Споживач  теплової  енергії  Суб'єкти господарської   діяльності,

(споживач)                   виконавці   комунальних   послуг  та

                            фізичні особи,  які  мають  приватні

                            будинки,   що   споживають   теплову

                            енергію   на   підставі   укладеного

                            договору.

Суб'єкти електроенергетики   Суб'єкти підприємницької  діяльності

                            незалежно від їх відомчої належності

                            та  форм  власності,  що  займаються

                            виробництвом, передачею, постачанням

                            електричної та теплової енергії.

Система теплоспоживання      Комплекс теплоспоживчих установок зі

                            з'єднувальними  трубами та тепловими

                            мережами,      призначеними      для

                            забезпечення   потрібного  теплового

                            навантаження.

Субспоживач                  Споживач, якому   теплова    енергія

                            постачається через мережі споживача,

                            до яких він приєднаний та  який  має

                            відокремлену                 систему

                            теплоспоживання.

Тепловий пункт (ТП)          Спеціально обладнане  приміщення,  з

                            якого     здійснюється    управління

                            місцевими системами  теплоспоживання

                            (опалення,    вентиляції,   гарячого

                            водопостачання, технології). У ньому

                            проводиться    також   трансформація

                            параметрів  теплоносія   за   видами

                            приєднаного  теплового навантаження,

                            облік кількості тепла й таке інше.

Тепловий увід                Відгалуження до           споживача,

                            субспоживача,   які  перебувають  на

                            балансі споживача.

Теплоспоживальнана           Комплекс обладнання,            який

установка                    використовує   теплову  енергію  для

                            опалення,    вентиляції,    гарячого

                            водопостачання  і  для технологічних

                            потреб.

Теплопостачання              Постачання споживачам       теплової

                            енергії на підставі договору.

Вузол обліку                 Прилад або     комплект     приладів

                            (вимірювальних засобів), призначених

                            для  визначення  кількості  тепла  і

                            вимірювання   маси   та   параметрів

                            теплоносія.

Теплоустановка               Комплекс           взаємопов'язаного

                            обладнання та приладів,  призначених

                            для      виробництва,      передачі,

                            накопичення,       розподілу       й

                            використання теплової енергії.

Введення в експлуатацію      Подія, яка      фіксує       початок

                            використання    теплових   мереж   і

                            теплоспоживальних    установок    за

                            призначенням,     належним     чином

                            документально      оформлена       й

                            відбувається     після    оформлення

                            допуску до експлуатації.

Форс-мажорні обставини       Надзвичайна й    непереборна    сила

                            (стихія,  страйк,  локаут, оголошена

                            та неоголошена війна,  терористичний

                            акт,  блокада,  революція,  заколот,

                            повстання,    масові    заворушення,

                            громадська     демонстрація,     акт

                            вандалізму, блискавка, пожежа, буря,

                            повінь,   землетрус,   нагромадження

                            снігу  або  ожеледь),  що   звільняє

                            сторони         договору         від

                            відповідальності   за    невиконання

                            зобов'язань.

Центральний тепловий   пункт Тепловий пункт,   який    обслуговує

(ЦТП)                        більше ніж одну будівлю (споруду).

Час роботи  приладів   вузла Інтервал часу,    протягом     якого

обліку                       здійснюється облік теплової енергії,

                            температури,  маси й тиску на основі

                            показань приладів.

Енергія                      Електрична чи  теплова  енергія,  що

                            виробляється       на       об'єктах

                            електроенергетики   і   є   товарною

                            продукцією,      призначеною     для

                            купівлі-продажу.

Електроенергетика            Галузь економіки     України,     що

                            забезпечує споживачів електричною та

                            тепловою енергією.

Індивідуальний      тепловий Тепловий пункт,  який обслуговує  не

пункт (ІТП)                  більше однієї будівлі (споруди).

                4. Технічні умови на приєднання

                  споживачів теплової енергії

    4.1. Для   приєднання    споживача    до    теплових    мереж

енергопостачальної організації,  зміни виду теплоносія або значень

параметрів теплоносія чи зміни кількості спожитої теплоенергії  на

діючих  об'єктах  він  повинен  подати  заявку  енергопостачальній

організації про видачу технічних умов.

    Одночасно із  заявкою про видачу технічних умов на приєднання

до теплової мережі споживач (замовник) і проектна організація,  що

виконує проектні роботи, подають до енергопостачальної організації

опитувальний лист (додаток 3).

    4.2. Енергопостачальна організація після одержання заявки від

замовника,  на  основі  затвердженої  схеми  теплопостачання   або

техніко-економічного      обгрунтування      розвитку      системи

теплопостачання   міста   (населеного   пункту)  та  за  наявності

технічної  можливості видає у двотижневий термін технічні умови на

теплопостачання  об'єктів  (підприємств,  будівель, споруд, частин

забудови,   окремих   виробництв,   які   будуються   заново   або

реконструюються),  згідно  з  додатком 4. За відсутності технічної

можливості    підключення   додаткового   теплового   навантаження

споживача  (за  умови повного використання потужності теплоджерела

або  пропускної  здатності  мереж)  енергопостачальна  організація

видає    у    двотижневий    термін   попередні   технічні   умови

теплопостачання  об'єктів, за якими виконуються техніко-економічні

порівняння  варіантів  їхнього  розміщення  на різних майданчиках,

або   техніко-економічні  розрахунки  використання  альтернативних

джерел  тепла, розширення або реконструкції теплоджерел і теплових

мереж.

    4.3. У  разі  реконструкції  або розширення теплоспоживальних

установок і систем теплоспоживання споживача, які потребують зміни

кількості   спожитої   енергії,   споживач  повинен  одержати  від

енергопостачальної організації технічні умови на приєднання їх  до

теплових мереж.

    4.4. Розгляд попередніх технічних  умов  і  намічених  рішень

щодо   теплопостачання   нових  або  діючих  об'єктів  виконується

енергопостачальною організацією  і  відображається  на  титульному

аркуші проекту (техніко-економічного обгрунтування).

    4.5. Самовільне втручання в діючі системи  теплопостачання  й

теплоспоживання   з   метою   зміни   їх   конструкції  або  схеми

теплопостачання забороняється.

    4.6. Оформлення  технічних  умов  субспоживачеві здійснюється

енергопостачальною   організацією   тільки   за   узгодженням   зі

споживачем.

    4.7. При складанні технічних умов на  приєднання  об'єкта  до

мереж енергопостачальної організації мають бути визначені:

    - джерело теплопостачання  й  місце  приєднання  до  теплових

      мереж;

    - теплові навантаження установок споживача,  які приєднуються

      (максимальні  та  середні  теплові потоки),  із зазначенням

      видів теплоносія  (гаряча  вода,  пара)  та  розподілом  за

      видами теплоспоживання (опалення, вентиляція, кондиціювання

      повітря,  гаряче теплопостачання, технології) з урахуванням

      перспективних навантажень;

    - параметри теплоносія, гідравлічний режим в місці приєднання

      до   теплової   мережі  з  урахуванням  зростання  теплових

      навантажень  у  системі  теплопостачання   (тиск,   зокрема

      статичний),   температура   теплоносія,   а   для   води  в

      тепломережі  -   також   метод   та   графік   центрального

      регулювання подачі тепла в систему теплопостачання;

    - обгрунтовані вимоги щодо  збільшення  пропускної  здатності

      діючих   мереж,   потужності   теплогенератора,   а   також

      розширення або реконструкції установок для  хімводоочищення

      та очищення конденсату теплового джерела;

    - кількість,  якість,  режим  відкачування   конденсату,   що

      повертається, вимоги до його очищення споживачем;

    - необхідність  використання  вторинних   енергоресурсів   на

      підприємстві;

    - необхідність  будівництва  резервного  джерела  тепла   або

      резервної    тепломагістралі   з   урахуванням   підвищення

      надійності теплопостачання об'єкта;

    - вимоги    до    обліку   теплової   енергії,   встановлених

      контрольно-вимірювальних приладів та диспетчеризації.

    Енергопостачальна організація   видає   технічні   умови   на

встановлення тільки побудинкових приладів обліку.

    4.8. Виконання технічних умов,  визначених енергопостачальною

організацією,  є обов'язковим  для  усіх  замовників  і  проектних

організацій.

    Після закінчення терміну дії технічних умов замовник  повинен

оформити  в  енергопостачальній  організації  продовження терміну,

якщо він закінчується до реального завершення будівництва об'єкта.

    Якщо замовник  завчасно  не  звернувся  до енергопостачальної

організації протягом періоду  дії  технічних  умов  з  мотивованою

заявою  про  їх  продовження,  то ці технічні умови втрачають силу

(анулюються).

    В окремих   випадках,  коли  під  час  проектування  об'єктів

виникає потреба  часткового  відхилення  від  технічних  умов,  ці

відхилення  мають  бути узгоджені замовником або за його письмовим

дорученням   -   проектною   організацією   з   енергопостачальною

організацією, яка видала технічні умови.

    Обов'язковому розгляду    енергопостачальною     організацією

підлягають  робочі  проекти  тих елементів систем теплопостачання,

які перебувають на її  балансі  (джерела  тепла,  магістральні  та

розподільчі теплові мережі, насосні станції, теплофікаційні камери

і павільйони тощо) або ті елементи  системи  теплопостачання,  які

після  закінчення  будівництва  передаватимуться  на  баланс  і  в

експлуатацію енергопостачальній організації.  Сюди  ж  відносяться

також  проектні  рішення  стосовно  теплових  мереж  і  обладнання

теплових  пунктів,  приладів  обліку  тепла  і   контролю   витрат

теплоносія споживачем,  від якості роботи яких залежить надійність

і техніко-економічні показники роботи систем теплопостачання.

    4.9. Послуги   енергопостачальної   організації   на   видачу

технічних  умов  і  дозволу   мають   бути   оплачені   замовником

(споживачем) згідно з калькуляцією затрат на виконані роботи.

    4.10. Замовник (споживач)  за  участю  проектної  організації

подає  в  енергопостачальну  організацію,  до  початку будівельних

робіт на об'єкті,  робочі креслення відповідних  розділів  проекту

(робочого проекту) об'єкта.

    Енергопостачальна організація в двотижневий термін  перевіряє

відповідність  прийнятих проектних рішень технічним умовам і видає

дозвіл на приєднання до теплових мереж.  В окремих випадках,  коли

потрібна    додаткова   перевірка,   термін   розгляду   проектної

документації може бути збільшений до 1  місяця.  У  тих  випадках,

коли   в   розглянутій   проектній  документації  будуть  виявлені

порушення вимог технічних умов,  споживачеві надсилається  лист  з

обгрунтуванням  відмови  в  дозволі на приєднання об'єкта до мереж

енергопостачальної організації. Після видачі дозволу на приєднання

до   теплових   мереж   -   два   примірники  проекту  передаються

енергопостачальній організації безкоштовно.

    4.11. Споживач   зобов'язаний  укласти  з  енергопостачальною

організацією договір про користування тепловою енергією до початку

приєднання його до теплових мереж.

    4.12. Приєднання   споживача   до   діючих   теплових   мереж

енергопостачальної   організації   (врізка)   виконується   силами

останньої за  рахунок  споживача.  З  дозволу  чи  за  погодженням

енергопостачальної   організації   приєднання   може  виконуватися

замовником.

    4.13. Улаштування  нових,  розширення  й реконструкція діючих

теплоспоживальних установок  споживача  виконується  силами  й  за

рахунок споживача.

    4.14. Витрати на злив теплоносія  та  наповнення  ним  систем

теплопостачання   в  разі  нового  підключення  або  реконструкції

покладаються на споживача.

    4.15. За   резервування   потужності  на  термін  більший  за

нормативний,  що зазначений в технічних умовах,  споживач  повинен

компенсувати  збитки за недовантаження джерела тепла відповідно до

затвердженої калькуляції енергопостачальної організації.

    4.16. Участь     у     розвитку     систем    теплопостачання

енергопостачальних організацій  визначається  спільно  з  органами

місцевого самоврядування і оформляється договором між замовником і

енергопостачальною організацією.

                   5. Допуск до експлуатації

                     систем теплоспоживання

    5.1. Усі нові, реконструйовані, технічно переоснащені системи

теплоспоживання,  які приєднуються до теплової мережі,  мають бути

виконані згідно з проектною документацією,  будівельними нормами й

правилами,  іншими нормативними документами,  відповідати  вимогам

правил   технічної   експлуатації  теплоспоживальних  установок  і

теплових мереж,  цих Правил,  а також бути забезпечені технічною і

приймально-здавальною документацією.

    5.2. До пуску  в  експлуатацію  систем  теплоспоживання  вони

повинні   пройти   приймально-здавальні   випробовування  та  бути

прийняті  замовником  за  участю  енергопостачальної   організації

згідно з цими Правилами та з оформленням відповідного акта.  Після

цього споживач  повинен  передати  енергопостачальній  організації

проектну, виконавчу, приймально-здавальну документацію.

    Для проведення   пусконалагоджувальних   робіт   за   заявкою

споживача    енергопостачальна    організація    вмикає    систему

теплоспоживання на  заявлений  термін  із  укладенням  тимчасового

договору про теплопостачання.

    Нові та реконструйовані  системи  теплоспоживання,  перед  їх

введенням   в  експлуатацію,  мають  бути  пред'явлені  замовником

відповідним органам Державної інспекції з енергетичного нагляду за

режимами   споживання  електричної  й  теплової  енергії  (далі  -

Держенергонагляд) та енергопостачальній організації.

    5.3. Допуск  системи теплоспоживання до експлуатації можливий

лише  за  наявності   підготовленого   персоналу,   який   пройшов

атестацію,   і   призначення   особи,  відповідальної  за  теплове

господарство.

    5.4. У      разі     виявлення     Держенергонаглядом     або

енергопостачальною організацією недоліків  у  монтажі  в  системах

теплоспоживання   споживачів;  невиконання  умов  теплопостачання,

обумовлених у договорі,  проекті;  порушень  у  виконанні  виданих

технічних   умов,   а   також  цих  Правил  та  інших  нормативних

документів-допуск системи теплоспоживання до експлуатації можливий

лише  за  умов  усунення  всіх  недоліків,  зазначених  у  приписі

Держенергонагляду.

    У разі  невиконання  припису  повторний допуск проводиться за

окремою оплатою згідно з калькуляцією затрат.

    5.5. Енергопостачальна  організація  видає споживачеві дозвіл

на введення систем теплопостачання в експлуатацію після  прийняття

об'єкта  державною  (робочою)  комісією,  одержання акта-допуску в

органах   Держенергонагляду   та   за   наявності   договору   про

користування    тепловою   енергією   з   передачею   виконавської

документації енергопостачальній організації.

    5.6. Введення   в   експлуатацію   нових,   реконструйованих,

технічно  переоснащених  об'єктів   систем   теплопостачання   без

приладів обліку забороняється.

         6. Установлення й експлуатація приладів обліку

           та регулювання параметрів теплової енергії

    6.1. Системи   теплоспоживання   споживачів   повинні    бути

забезпечені    необхідними    приладами   регулювання   параметрів

теплоносія,  розрахунковими (комерційними) приладами обліку витрат

теплової  енергії  та  контролю її якості.  Прилади обліку повинні

бути встановлені згідно з нормативними документами,  затвердженими

в установленому порядку для кожного типу приладу.

    Вибір і  монтаж  устаткування  вузла  обліку  виконується  на

підставі  проекту,  розробленого  відповідно до вимог цих Правил і

чинних   нормативно-технічних   документів   та   погодженого    з

енергопостачальною  організацією.  Після  монтажу  приладів обліку

енергопостачальна організація та споживачі складають акт прийняття

вузла обліку в експлуатацію (додаток 5).

    6.2. Підключення   до   теплових   мереж   енергопостачальної

організації   перепродавців,   споживачів   (у   т.ч.   виконавців

комунальних послуг) без приладів обліку витрат теплової енергії не

допускається.   Зазначена   вимога   поширюється   на  всі  заново

впроваджувані  теплові  мережі  й  теплоспоживні   установки.   Як

виняток,  можливе тимчасове,  на термін до 6 місяців,  підключення

теплових мереж і установок споживача без приладів обліку.

    6.3. Розрахункові (комерційні) прилади обліку витрат теплової

енергії для розрахунків за теплову енергію між  енергопостачальною

організацією   та   споживачем   повинен   придбати  споживач.  За

узгодженням  між  споживачем  і  енергопостачальною   організацією

прилади    обліку   можуть   бути   передані   на   обслуговування

енергопостачальній організації за окремим договором.

    Один раз  на  місяць у встановлені договором терміни споживач

визначає за показаннями розрахункових  приладів  обліку  кількість

спожитої  теплової  енергії,  вносить дані в журнал і передає їх в

енергопостачальну організацію.

    6.4. Облік  кількості  теплової  енергії,  що  відпускається,

витрат і значень параметрів теплоносія,  якості  теплової  енергії

повинен  виконуватися на межі балансової належності теплових мереж

енергопостачальної організації  і  споживача  або  в  іншій  точці

обліку  за  домовленістю сторін.  Розрахунки за теплову енергію зі

споживачем    (у    т.ч.    виконавцем     комунальних     послуг)

енергопостачальна  організація  проводить  тільки  за  показаннями

розрахункових  (комерційних)  приладів  обліку,  встановлених   на

абонентському вводі в багатоповерховий будинок.

    У разі встановлення приладів обліку  не  на  межі  балансової

належності розрахунок за теплову енергію виконується з урахуванням

фактичних втрат тепла й теплоносія на ділянці мережі від цієї межі

до  місця  встановлення  розрахункових  приладів  (або за окремими

умовами договору).

    Визначення теплових  втрат  проводиться  розрахунком або,  як

виняток,  за  допомогою   випробовувань,   які   енергопостачальна

організація виконує спільно із споживачем за його кошти.

    6.5. Особа -  власник  приладів  обліку  повинна  забезпечити

державний   метрологічний   контроль  розрахункових  (комерційних)

приладів у терміни, встановлені Українським центром стандартизації

та метрології.

    Щорічно, перед   початком   опалюваного   періоду,   у   разі

відсутності   зауважень   до   вузла   обліку,   енергопостачальна

організація видає споживачу акт про готовність приладів до періоду

опалення.  Застосовуються  лише  ті  розрахунки,  які  виконані за

показаннями  приладів   обліку,   позначених   тавром   державного

метрологічного  контролю,  за  умови,  що термін дії метрологічної

перевірки не скінчився.

                  7. Експлуатація споживачами

                     систем теплоспоживання

    7.1. Відповідальність     за     технічний     стан    систем

теплоспоживання та  дільниці  тепломережі  після  межі  балансової

належності, зазначеної в договорі, несе споживач.

    7.2. На  теплопроводах,   які   належать   енергопостачальній

організації, не повинно бути пристроїв або обладнання, що належить

споживачу.

    7.3. Споживач відповідає за:

    - технічний стан,  обслуговування й експлуатацію,  відповідно

      до   проектного   рішення   систем   теплоспоживання,   які

      перебувають  у   межах   його   балансової   власності   чи

      експлуатаційної  відповідальності,  а  також  за зберігання

      споруд,   комунікацій,    теплових    мереж    та    систем

      теплопостачання,  які  розташовані  на  його  території  та

      належать енергопостачальній організації, субспоживачеві або

      іншим організаціям;

    - дотримання  затверджених  договірних   значень   споживання

      теплової   енергії,   витрат   мережної   води,  повернення

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: