Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

ГКД 34.20.662-2002. Інструкція з експлуатації повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

Название (рус.) ГКД 34.20.662-2002. Инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кв с самоудерживающими изолированными проводами
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 


Міністерство палива та енергетики України

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

Інструкція з експлуатації повітряних ліній електропередачі

напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.662-2002

2002


Інструкція з експлуатації

повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.662-2002

Чинна від 20 грудня 2002 року

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО 

Об'єднанням енергетичниі підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" 

2 РОЗРОБЛЕНО 

Українським науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом "Укрсільенергопроект" 

3 ВИКОНАВЦІ 

Власюк С.І., Карпець І.Я., Керніцький М.В., Лях В. В. 

4 УЗГОДЖЕНО 

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики, лист №32-0 1/7- 1681 від 28.10.2002р. 

5 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Міністерством палива та енергетики України наказ № 713 від 06.12.02 p., Лушкін В.А. 

6 НАДАНО ЧИННОСТІ 

з 20.12.02р. 

7 ЗАМІСТЬ 

Введено вперше 

8 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ 

2007 рік 

ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ВИЗНАЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 НАГЛЯД ЗА СТАНОМ ПЛІ

6 ПРОФІЛАКТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ

7 РЕМОНТ ПЛІ

8 ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ ПРИ РЕМОНТІ ПЛІ

8.1 Ремонт кінцевого (анкерного) затискача

8.2 Ремонт відгалуження до будівлі (споруди)

8.3 Заміна пошкодженої ділянки фазної жили СІП з однією утримною (нульовою) жилою в прогоні

8.4 Заміна ділянки СІП з чотирма утримними жилами

9  ПРИЙМАННЯ ПЛІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

10 ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

11 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ ПЛІ

11.1 Загальні положення

11.2 Додаткові заходи безпеки при ремонті ПЛІ під напругою

11.3 Заходи безпеки, пов'язані з виконанням окремих видів робіт

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Інструкція призначена для персоналу енергопостачальних підприємств при організації і проведенні технічного обслуговування і ремонту і враховує конструктивні особливості повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними  ізольованими  проводами  (ПЛІ),  що  накладають  специфічні вимоги до організації системи їх експлуатаційного обслуговування.

1.2 Вимоги   Інструкції,   рекомендуються   до   виконання   всіх   суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють експлуатацію ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок К., 1998

ВБН А.3.1-001-99 Правила приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (154) кВ, К., 1999

ГКД 34.020.661-95 Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України, К., 1995

Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ, К., 1989

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі застосовуються такі терміни і визначення:

3.1 Повітряна    лінія    електропередавання    напругою    до    1    кВ    з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ) - пристрій, призначений для передавання та розподілу електричної енергії по самоутримних ізольованих

проводах, розташованих на відкритому повітрі і закріплених за допомогою спеціальної лінійної арматури до опор, стін будівель і споруд.

3.2 Самоутримний ізольований провід (СІП) - система скручених в джгут проводів (фазні нульовий і додаткові) ізольованих "зшитим сухим" світло-стабілізованим поліетиленом.

За характером розподілу механічного навантаження СІП поділяються на дві системи:

- систему, в якій механічне навантаження рівномірно розподіляється на скручені в пучок фазні і нульову жили. Додаткові жили ("докрутки") у розподілі  механічного  навантаження  участі  не  приймають.   При  цьому нульовий провід таких СІП ізольований.

- систему, в якій механічне навантаження несе нульовий провід, а фазні та додаткові жили  ("докрутки")  скручені  навколо  нього  і  механічного навантаження   не   несуть.   При   цьому   нульовий   провід   може   бути   як ізольованим так і неізольованим.

3.3 Відгалуження від ПЛІ - лінія електропередавання, приєднана одним кінцем до магістральної (основної) лінії живлення.

3.4 Відгалуження від ПЛІ  до  вводу в  будівлю  (споруду) - ділянка проводів від опори ПЛІ, на якій виконано відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

3.5 Для визначення обов'язковості виконання вимог в цьому документі застосовуються слова "повинен", "необхідно" та похідні від них.  Слова "як правило" означають, що ця вимога є переважною, а відступ від неї повинен  бути  обґрунтованим.   Слово   "допускається"   означає,   що   таке рішення   застосовується    як    виключення    (внаслідок    стиснених    умов, обмежених ресурсів необхідного устаткування, матеріалів і т. п.). Слово "рекомендується" означає, що це рішення є кращим, але не обов'язковим.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Ця     Інструкція     гармонізована     з      такими      нормативними документами:

- "Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20кВ, трансформаторных       подстанций       напряжением       6-10/0,4       кВ       и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ", затверджені 22.02.89 р. заступником Міністра енергетики і електрифікації Міненерго УРСР,

- ГКД 34.020.661-95 "Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України".

4.2 На підставі цієї Інструкції можуть складатись місцеві інструкції з урахуванням конкретних умов експлуатації, методів виконання робіт, застосовуваних механізмів та інструменту.

5 НАГЛЯД ЗА СТАНОМ ПЛІ

5.1 Нагляд за станом ПЛІ передбачає виконання робіт, наведених в таблиці 1.

Таблиця 1 Обсяг робіт технічного нагляду за станом ПЛІ

п.п. 

Назва робіт 

Періодичність проведення 

Примітки 

Огляди 

5.1.1 

Огляд після стихійних явищ 

Для визначення обсягів відновлювального ремонту і після його закінчення 

3 заповненням листка огляду 

5.1.2 

Огляд ПЛІ 

Один раз в два роки 

На підставі результатів огляду складаються листки огляду 

Перевірка опор та їх елементів 

5.1.3 

Перевірка ступеню загнивання деревини опор і їх елементів 

Не рідше одного разу в 6 років: в процесі огляду по п. 5.1.2. Перед підняттям на опору 

З заповненням відомості контролю загнивання опор

 

5.1.4 

Перевірка стану залізобетонних опор і їх елементів; стану залізобетонних приставок 

В процесі огляду по п. 5.1.2; перед кожним підняттям на опору; при заміні деталей 

З заповненням відомості контролю стану опор 

5.1.5 

Перевірка стану заземлення опор; вимірювання опору заземлення 

Не рідше одного разу в б років: в процесі огляду поп. 5.1.2 

З заповненням листка огляду і відомості вимірювань опору заземлень 

5.1.6 

Вимірювання опору петлі "фаза-нуль" 

При підключенні нових споживачів; при зростанні навантаження, що спонукало заміну плавкої вставки запобіжника або уставки автоматичного вимикача 

З заповненням відомості вимірювань 

Перевірка проводів і арматури 

5.1.7 

Перевірка габариту проводів і відстаней зближення в місцях перетинів з інженерними спорудами 

В процесі огляду по п. 5.1.2 

З заповненням відомості вимірювань 

5.1.8 

Перевірка наявності і стану захисних кожухів на з'єднувальних і відгалужує аль них затискачах 

В процесі огляду по п. 5.1.2 

3 заповненням листка огляду 

5.1.9 

Перевірка стану ізоляції підтримуючих затискачів 

В процесі огляду по п. 5.1.2 

3 заповненням листка огляду 

5.1.10 

Перевірка стану ізоляції проводів в місцях дотику з деревами або другими сторонніми предметами 

В процесі огляду по п. 5.1.2 

3 заповненням листка огляду 

5.1.11 

Перевірка стану лінійної арматури для з'єднання проводів з устаткуванням і підземним кабелем 

В процесі огляду по п. 5.1.2 та по необхідності 

3 заповненням листка огляду 

Окремі види робіт, що виконуються за необхідностю 

5.1.12 

Обрізування гілок дерев, що загрожують пошкодженням ізоляції жил СІП або обривом ПЛІ та пошкодженням опор 

 

5.1.13 

Заміна пошкоджених елементів опор 

 

5.1.14 

Ремонт залізобетонних опор і приставок 

 

5.1.15 

Вирівнювання опор 

 

5.1.16 

Ущільнення ґрунту в пазухах котлованів опор 

 

5.1.17 

Перетягування СІП 

 

5.1.18 

Заміна пошкоджених заземлюючих спусків 

 

5.1.19 

Зміцнення кріплення дерев'яних стояків опор з приставками 

 

5.1.20 

Заміна пошкоджених або установка відсутніх захисних кожухів, ковпачків, тощо 

 

5.1.21 

Усунення не надійних контактів в місцях відгалуження СІП 

 

5.1.22 

Накладання  ізолюючої стрічки  на  пошкоджені місця проводу 

 

5.1.23 

Накладання відсутніх бандажів на СІП в місцях встановлення кінцевих і утримуючих затискачів 

 

5.1.24 

Перевірка наявності ізолюючих втулок в місцях вводу проводів в будівлю, споруду 

 

5.2 Огляд ПЛІ проводиться відповідно з графіком в денний час з дотриманням вимог "Правил безпечної експлуатації". Огляд ПЛІ, які включаються в план ремонту наступного року, виконується з метою уточнення обсягу ремонтних робіт, що вимагають витрати матеріалів і устаткування.

5.3 Дефекти на ПЛІ, виявлені при оглядах, заносяться в "Листок огляду" і передається майстру експлуатаційного підрозділу Результати огляду майстер повинен проаналізувати, визначити ступінь дефектності ПЛІ і за погодженням з керівництвом РЕМ призначити терміни їх усунення.

Дефекти аварійного характеру заносяться до "Журналу аварійних дефектів" і повинні ліквідовуватись терміново.

Контроль за дотриманням встановленої періодичності оглядів, а також виконання прийнятих рішень по ліквідації виявлених дефектів провадиться майстром експлуатаційного підрозділу.

Листки огляду повинні зберігатись до завершення виконання нового огляду. "Журнал аварійних дефектів" повинен бути прошнурованим, скріплений печаткою.

6 ПРОФІЛАКТИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПЛІ

6.1  План  проведення  профілактичних  випробувань   затверджується головним   інженером   підприємства   електричних   мереж.   Профілактичні випробування ПЛІ мають на меті виявлення ослаблених місць в ізоляції СІП.

6.2 Профілактичні випробування ізоляції СІП необхідно виконувати високовольтним мегомметром напругою  1000В. При цьому вимірюється опір ізоляції жил СІП і ізоляції з'єднань та відгалужень від них.

Вимірюванню підлягає опір ізоляції між фазними жилами, між фазними і ліхтарною та між фазними і нульовою жилами. ПЛІ вважається такою, що витримала випробування, якщо опір ізоляції при напрузі мегомметра 1000 В становить не менше 0,5 Ом.

6.3 Перевірка стану заземлювальних пристроїв опор та вимірювання величини їх опору здійснюється в терміни, регламентовані п. 5.1.5.

Опір заземлення вимірюється за допомогою спеціального приладу, наприклад М416, в порядку регламентованому інструкцією по експлуатації приладу.

6.4 Результати     профілактичних     випробувань     та     вимірювань оформляються   відповідними   протоколами   і   повинні   зберігатись   до завершення наступних випробувань та вимірювань.

7  РЕМОНТ ПЛІ

7.1 Ремонт   ПЛІ   виконується   в   залежності   від   технічного   стану елементів лінії по результатам проведення оглядів. Терміни виконання цих робіт встановлюються головним інженером структурного підрозділу.

7.2 При ремонті виконуються всі види робіт, передбачені технічним обслуговуванням на рік проведення ремонту, а також роботи, віднесені чинними нормативно-технічними документами, до ремонту опор і пристроїв заземлення.

7.3 Роботи повинні виконуватись за технологічними картами. При виконанні   ремонтних   робіт, . пов'язаних   з   СІП,   необхідно   ретельно слідкувати за збереженням цілості ізоляційного покриття жил і приймати заходи для виключення його пошкодження.

7.4 Після закінчення ремонту проводиться візуальна перевірка цілості жил СІП. У випадку виявлення пошкодження на ділянку пошкодженої жили накладається в два шари клейка стрічка, а при необхідності ділянка жили заміняється новою.

7.5 Закінчення ремонту оформляється актом приймання виконаних робіт. Акт повинен зберігатись у відповідній папці об'єкта.

7.6 При виконанні технічного нагляду за ремонтом, реконструкцією ПЛІ експлуатаційний персонал повинен виявляти всі відхилення від проекту лінії, допущені дефекти і вимагати їх усунення. Особлива увага звертається на   збереження   цілості   ізоляції   жил   СІП,   правильність   встановлення затискачів та наявність захисних кожухів.

8 ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ ПРИ РЕМОНТІ ПЛІ

8.1 Ремонт кінцевого (анкерного) затискача

8.1.1  При  виявленні   пошкодження   корпусу   кінцевого   (анкерного) затискача    він    підлягає    заміні.    Ремонт    може    виконуватись    як    на обеструмленій лінії так і під напругою з застосуванням автогідропідіймача.

При виконанні робіт під напругою необхідно виконувати вимоги "Инструкции по работам под напряжением на линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ Минэнерго УССР".

8.1.2 Знімання  пошкодженого  затискача  на  утриманих   (утримній) жилах СІП виконується з дотриманням такої послідовності операцій:

- на вершині опори (дещо, вище кронштейна підвіски) за допомогою хомутів встановлюється кронштейн з допоміжним затискачем або тросова петля;

- для   звільнення   жил   СІП   одна   від   одної   знімається   фіксуюча (бандажна) стрічка;

- на відстані 0,5 м від кінцевого затискача на утримних (утримній) жилах СІП встановлюється монтажний затискач;

- за допомогою з'єднувальних скоб монтажний затискач з'єднується з ручною лебідкою або поліспастом, які в свою чергу приєднуються до допоміжного затискача на опорі;

- за допомогою лебідки створюється додаткове тяжіння в утримних (утримній) жилах СІП, що надає змогу звільнити кінцевий затискач від тяжіння. Затискач знімається з утримних (утримної) жил СІП.

8.1.3 Встановлення нового затискача на утримних (утримній) жилах СІП виконується з дотриманням такої послідовності операцій:

- виділяють із джгута жил СІП утримні (утримну) жили;

- для СІП з  неізольованою  утримною  жилою  місце  встановлення затискача на утримній жилі старанно зачищається стальною щіткою, а потім покривається шаром змазки. Шар змазки наноситься також і на контактні поверхні затискача; -на утримних (утримній) жилах встановлюється новий затискач і затягуються його гайки або болти. Зусилля затягування приймається згідно з інструкцією на затискач;

- повільно зменшується зусилля в тросі лебідки до того, коли тяжіння буде повністю сприйматись затискачем на утримних (утримній) жилах;

- знімається монтажний затискач, лебідка, допоміжний кронштейн;

- місце встановлення нового затискача ретельно оглядається.

8.2 Ремонт відгалуження до будівлі (споруди)

8.2.1  Ремонт відгалуження до будівлі (споруди) виконується у випадку пошкодження ізоляції жил СІП або затискачів на них. Роботи можуть виконуватись як на обезструмленій лінії так і під напругою. При виконанні ремонтних робіт під напругою  навантаження  споживача  повинно  бути відключено. У випадку неможливості відключення навантаження споживача роботи виконуються на обезструмленій лінії.

При виконанні робіт під напругою необхідно виконувати вимоги "Инструкции по работам под напряжением на линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ Минэнерго УССР".

8.2.2 Від'єднання проводів відгалуження необхідно починати з фазної (фазних) жили СІП. Роботи виконуються з дотриманням такої послідовності операцій:

- на нижній частині затискача встановлюється тримач затискача;   

- відкривається    верхня    частина    захисного    кожуха    затискача, ослабляються болти кріплення жил, затискач здвигається з місця його встановлення так, щоб було видно сліди проколів ізоляції. Ізоляційною стрічкою захищають місця проколів;

- жила відгалуження виводиться із затискача;

- затискач знімається з жили магістралі.

8.2.3 3 кронштейну підвіски на опорі знімається кінцевий затискач. При цьому повинні бути прийняті заходи, що унеможливлюють падіння проводів   на   землю   або   на   інші   проводи,   наприклад,   за   допомогою капронового канату.  Проводи спускаються  на землю, з  них знімається кінцевий   затискач.   Аналогічні   операції   виконуються   також   з   боку споживача (витягуються проводи з відгалужувальних затискачів і знімається кінцевий затискач).

8.2.4 Відновлення    пошкодженого     відгалуження     виконується     в зворотній послідовності. Важливо враховувати, що після затягування болта затискача   на   магістральній   жилі   (якщо   використовується   затискач   з проколом ізоляції) цей болт і відповідна жила відгалуження знаходяться під напругою.

8.2.5 Ремонт ізоляції пошкоджених ділянок СІП  на відгалуженнях виконується під напругою, якщо не потрібна заміна цієї ділянки цілим куском СІП. Ремонт полягає в накладанні на пошкоджену ділянку в два шари клейкої ізолюючої стрічки. Для полегшення роботи пошкоджену жилу відокремлюють   від   інших  з   допомогою   пластмасових   клинів,   які   по закінченні робіт знімаються.

8.3. Заміна пошкодженої ділянки фазної жили СІП з однією утримною (нульовою) жилою в прогоні

8.3.1 При виявленні пошкодження (обгорання) ізоляції однієї з фазних жил СІП проводиться її заміна на нову (без заміни джгута в цілому). В цьому випадку використовуються відгалужувальні затискачі. Роботи виконуються зі зняттям напруги з лінії в такій послідовності операцій:

- за     допомогою     пластмасових     клинів     пошкоджену     ділянку відокремлюють від загального пучка в джгуті СІП;

- визначається довжина пошкодженої ділянки, заготовлюється новий кусок жили на 10-15см довше пошкодженої ділянки (при цьому переріз і маркування нового куска і пошкодженого повинні бути однаковими);

- визначається   положення   затискача   в   залежності   від   напрямку встановлення нового куска жили;

- з'єднання в затискачі виконується без зняття ізоляції з жил СІП;

- знімається захисний кожух, відгвинчують стяжні болти затискача настільки, щоб вільно входила нова жила (при цьому кінець жили не повинен виступати за межі захисного кожуха), вручну затягуються болти затискача, до того щоб він утримувався на жилі;

- затискач з куском нової жили монтується на пошкодженій ділянці фазної    жили,    затягуються    болти    затискача,    секторними    ножицями відрізують   пошкоджену   ділянку   (залишаючи   при   цьому   якнайменші виступаючі кінці проводу);

- з   торцевої  частини  захисного   кожуха   ножем   зрізують частину виступів з таким розрахунком, щоб діаметри отворів відповідали діаметрам з'єднуваних жил СІП (виступи кожуха з боку вільних кінців проводів не зрізуються);

- на затискач надівається захисний кожух;

- з обох кінців затискача на відстані 15-20 см накладаються бандажні стрічки.

Всі складові наведеної послідовності операцій проводиться з обох кінців пошкодженої ділянки.

8.3.2 Заміна ділянки пошкодженої утримної (нульової) жили виконується з дотриманням рекомендауій п. 8.4.

8.4 Заміна ділянки СІП з чотирма утримними жилами                   

8.4.1  При виявленні пошкодження ізолюючого  покриття двох або більше жил на ділянці (більше 1 м) джгута СІП ця ділянка підлягає заміні. Робота   на  лінії,  як  правило,   виконуються  зі  зняттям   напруги.   Після перевірки   відсутності   напруги   ділянка,   де_ передбачається   виконувати ремонтні роботи, з обох боків заземлюється за допомогою переносних заземлювачів,      які      приєднуються      до жил      СІП      спеціальними відгалужувальними затискачами.

8.4.2 Ремонт пошкодженої ділянки виконується в такій послідовності. Виймають    з    відгалужувальних    затискачів    кінці    проводів    всіх відгалужень на опорах, з яких передбачається тимчасовий демонтаж СІП.

На одній або двох опорах (в залежності від розташування місця пошкодження) утримні (утримна) жили звільняється із підтримуючого затискача і джгут опускається до низу. При цьому необхідно прийняти заходи, що виключають можливість додаткового пошкодження ізоляції: не допускати тертя джгута по поверхні опор, укладати джгут на прокладки. У випадках, коли на ближніх опорах утримні (утримна) жили закріплені за допомогою анкерного кріплення, додаткового зміцнення опор не виконується.

Якщо анкерні кріплення СІП віддалені від місця ремонту більше ніж на два проміжні прогони, рекомендується виконати наступні допоміжні операції.

Укріпити ближні до ділянки ремонту проміжні опори за допомогою відтяжок уздовж траси лінії.

Встановити на цих опорах комплекти анкерного кріплення утримних (утримної) жил з боку пошкодженої ділянки СІП. Послідовно на обох опорах за допомогою монтажного затискача і ручної лебідки з тросом пер скласти, утримні (утримну) жили із підтримуючого затискача в анкерний. Потім зняти монтажні затискачі і лебідку.

Далі з обох боків пошкодженої ділянки проводиться розмітка місць встановлення з'єднувальних затискачів. При розмічуванні місць встановлення з'єднувальних затискачів необхідно враховувати, що відстань між ближніми затискачами повинна бути не менше 0,2 м.

На відстані 1 м від останньої мітки (в бік анкерного кріплення) на утримні (утримну) жили з обох кінців встановлюються монтажні затискачі. За допомогою лебідки передається повне тяжіння пошкодженої ділянки на трос лебідки, яким з'єднанні монтажні затискачі (при цьому тяжіння в пошкодженій ділянці жили відсутнє).

У відповідності з виконаною розміткою відрізаються всі жили пошкодженої ділянки СІП (включаючи утримні). Для його заміни готується неушкоджений кусок джгута такої ж довжини і однакового конструктивного виконання, а також комплектуються з'єднувальні затискачі.

Кінці всіх жил за допомогою ножа звільняються від ізоляції на довжині, відповідній типу з'єднувального затискача, очищаються металевою щіткою від окислів і покриваються змазкою. Перед опресуванням необхідно перевірити, щоб жили, що з'єднуються мали однакове маркування. Опресування необхідно виконувати ручним пресом з додержанням технології виконання робіт.

Для забезпечення необхідної форми джгута та недопущення його розкручування на відстані 0,2 м від затискачів встановлюють бандажні стрічки.

Поступово ослабляється тяжіння лебідки, знімаються монтажні затискачі і лебідка.

Далі відремонтований джгут піднімається на опору заводиться в підтримуючий затискач таким чином, щоб положення відгалужувальних затискачів співпадало з початковим (до ремонту).

На опорах, де тимчасово були встановлені анкерні кріплення, виконується їх демонтаж в зворотній послідовності.

З опор знімаються відтяжки і переносні заземлення, відновлюється схема електропостачання.

9 ПРИЙМАННЯ ПЛІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

9.1 Закінчені     будівництвом     або     реконструйовані     ПЛІ 0,38 кВ приймаються в експлуатацію згідно з положеннями "Правил приймання в експлуатацію    закінчених    будівництвом    об'єктів    електричних    мереж напругою  від 0,38  до   110  (154)  кВ"   (ВБН А.3.1-001-99)  та  наступними положеннями.

9.2 При оцінюванні якості виконання  будівельно-мрнтажних робіт перевіряється відповідність ПЛІ проекту та вимогам нормативно-технічної документації. При цьому виконуються вибіркові перевірки і випробування, які оформляються протоколами, а саме:

- опор ПЛІ та глибину їх встановлення в ґрунті;

- СІП на окремих ділянках ПЛІ;

- елементів   кріплення  підтримуючих   і   анкерних  затискачів   на опорах, фасадах будівель і споруд;

- стану підтримуючих, анкерних, з'єднувальних і відгалужувальних затискачів;

- захисних ізолюючих кожухів, накладок, ковпачків та бандажних стрічок;

- пристроїв заземлення і захисту від перенапруги;

- габаритів при перетині з інженерними спорудами та відстані до них при зближенні;

- вимірювання опору ізоляції СІП.

9.3 Вибірковою перевіркою повинні підтверджуватись: -відповідність    проектній   документації   типу    опор,    глибини

встановлення їх в ґрунті, розстановки по трасі; відсутність тріщин та слідів механічних пошкоджень;

- відповідність   проектній   документації   марок   і   перерізу   СІП; цілість ізоляції жил (відсутність слідів механічних пошкоджень);

- відповідність параметрів кола "фаза-нуль" вимогам чутливості захисної апаратури від коротких замикань;

- відповідність проектній документації вузлів кріплення підтримуючих і анкерних затискачів (типи вузлів повинні відповідати типам затискачів), відсутність на них механічних пошкоджень, достатність затягування болтових з'єднань;

- цілість,    правильність    монтажу    і    відповідність    проектній документації    підтримуючих    і    анкерних    затискачів    (типи затискачів повинні відповідати маркам і перерізу змонтованих СІП), відсутність пошкоджень ізоляційного покриття, достатність затягування болтових з'єднань (з використанням динамометричного ключа);

- відповідність    з'єднувальних    затискачів    перерізу    жил,    що з'єднуються, відповідність геометричних розмірів  змонтованих затискачів    (кривизна - не    більше    3%    довжини    затискача), відсутність  неізольованих ділянок  ізольованих жил на кінцях затискачів, відсутність тріщин та слідів механічних пошкоджень;

- відповідність типів відгалужувальних затискачів перерізу з'єднуваних жил СІП, наявність, цілісність і правильність встановлення захисних ізолюючих кожухів, достатність затягування болтових з'єднань (з використанням динамометричного ключа);

- наявність бандажних стрічок і ізолюючих ковпачків в місцях ї'х необхідного встановлення;

- відповідність  габаритів  ПЛІ до  землі,  в  місцях  зближення і перетину з інженерними спорудами (шляхом вимірювання);

- наявність   та   відповідність   вимогам   проектної   документації пристроїв заземлення і занулювання.

10 ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

10.1 На кожну ПЛІ 0,38 кВ повинен вестись паспорт, в якому містяться всі    необхідні    технічні    дані    лінії.    Паспорт    повинен    систематично поповнюватись    відомостями    про    виконані    на    ПЛІ    ремонти    або випробування. Паспорт може зберігатись як на паперовому так і магнітному носіях.  В  останньому випадку необхідно  передбачати  його  захист  від несанкціонованого редагування.

10.2 До  паспорту додається  також  документація,   що   передається будівельно-монтажною   організацією   власнику   при   прийнятті   ПЛІ   в експлуатацію.

10.3 Всі зміни по ПЛІ, що виникли на ній в процесі експлуатації, а також результати профілактичних випробувань  та вимірювань  повинні регулярно заноситись до папки об'єкту і залишатися там до закінчення наступних вимірювань або випробувань.

11 ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТІ ПЛІ

11.1 Загальні положення

11.1.1 В частині організаційних та технічних заходів, що забезпечують безпечні умови праці при експлуатації ПЛІ 0,38 кВ, необхідно в повному

обсязі виконувати заходи, передбачені розділами 6, 7 і 16 ДНАОП 1.1.10-1.01-97, а при виконанні робіт під напругою - "Инструкцией по работам под напряжением на линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ Минэнерго УССР".

11.1.2 В процесі експлуатації роботи на ПЛІ можуть проводитись без відключення лінії (під напругою) або з відключенням.

Під напругою можуть виконуватись наступні роботи:

- заміна з'єднувальних, відгалужувальних і натяжних затискачів;

- приєднання і від'єднання відгалужень до вводів в будівлі і споруди;

- ремонт ізоляції окремих жил СІП.

З відключенням ПЛІ повинні виконуватись наступні роботи:

- заміна   опор   і  їх   елементів,   підтримуючої  та   іншої   арматури кріплення самоутримних ізольованих проводів;

- перетяжка СІП;

- заміні джгута СІП в цілому;

- роботи по роз'єднанню і з'єднанню однієї або кількох жил на лініях, що  проходять  в  вибухо  та пожежонебезпечних зонах  (поблизу складів   п.м.м.   мазутосховищ,   бензоколонок,   газорозподільних  станцій і т.п.).

11.1.3 При необхідності роботи з відключенням на окремій жилі СІП допускається виконувати відключення не всієї лінії, а тільки окремої жили СІП,   на   якій   будуть   виконуватись   роботи.   При   цьому   жила   СІП відключається і заземлюється з обох боків, звідки може бути подана напруга та в місці проведення робіт.

Відключена жила виявляється по маркуванню на її ізоляції. Встановлення заземлення виконується в такій послідовності: спочатку заземлюючий провідник приєднується до заземлюючого пристрою, на фазній жилі встановлюється відгалужувальний затискач, покажчиком напруги на затискачі перевіряється відсутність напруги, закріплюється вільний кінець заземлюючого провідника. Робота виконується в діелектричних рукавицях.

11.1.4 При виконанні робіт на фазних жилах під напругою необхідно в зоні робіт, застосовуючи ізоляційні накладки і ковпаки, ізолювати нульову жилу (якщо вона не ізольована) та металеву арматуру.

11.1.5 Бригада,    що    виконує    роботи    на    ПЛІ,    повинна    бути укомплектована:     засобами     індивідуального     захисту,     інвентарними переносними     заземлювальними      пристроями,      слюсарно-монтажним інструментом з  ізоляційними рукоятками,  спеціальними технологічними засобами - пристроєм для натягування СІП, пристроями і лебідкою для розкочування проводу, монтажними клинами з ізоляційного матеріалу, ножем для знімання ізоляції, набором інструментів для монтажу затискачів і др., засобами зв'язку з диспетчером.

11.2 Додаткові заходи безпеки при ремонті ПЛІ під напругою

11.2.1  Роботу   під   напругою   дозволяється   виконувати   при   таких атмосферних умовах:

- температура повітря - від мінус 20°С до плюс 40°С,

- швидкість вітру - не більше за 10 м/с,

- відсутність грози,

- відсутність інею, ожеледі на опорах (якщо роботи виконуються з підняттям на опори).

В залежності від вологості повітря і опадів можливість проведення робіт встановлюється таким чином:

- при   незначних   опадах   (мряка)   роботу   можна   розпочинати   і виконувати до кінця,

- при   сильному   дощі,   густому   тумані,    снігопаді    роботу   не починають, але почату операцію можна завершити.

11.2.2 Особи, що організовують і виконують роботи під напругою, повинні пройти курс навчання і мати в посвідченні відмітки про перевірку знань вимог: охорони праці, технології виконання робіт, пожежної безпеки та ДНАОП при виконанні спеціальних видів робіт.

11.2.3 Бригада, що виконує роботи під напругою, повинна складатись не менше ніж з двох осіб: виконавець робіт, що має допуск до верхолазних робіт, і члена бригади - верховий електромонтер. Низовий електромонтер допускається до роботи в бригаді, яка складається з трьох осіб - виконавець робіт, верховий електромонтер і низовий електромонтер.

11.2.4 Наряд на виконання робіт під напругою видається для кожної дільниці окремо. Допускається видавати один наряд на декілька ПЛІ з почерговим оформленням допуску в наряді на кожному робочому місці.

11.2.5 Особи, що виконують роботи під напругою, повинні мати і застосовувати:

- захисні каски - всі члени бригади,

- захисні окуляри, запобіжний пояс, діелектричні і брезентові рукавиці для їх захисту, діелектричне взуття - виконавець робіт і верховий електромонтер,

- захисні окуляри, діелектричні і брезентові рукавиці для їх захисту, діелектричне взуття - низовий електромонтер.

11.2.6 Робота під напругою повинна бути припинена в таких випадках:

- відключення   лінії   із-за   помилки,   допущеної   бригадою   при виконанні робіт,

- виявлення несправності технічних засобів, що застосовуються в роботі;

- виявлення дефектів на лінії, що порушують технологію виконання робіт, або інших обставин, які загрожують безпеці членів бригади.

11.3 Заходи безпеки, пов'язані з виконанням окремих видів робіт

11.3.1 При  необхідності  встановлення  з'єднувальних  затискачів  на декількох  фазних  жилах  в   одному  джгуті,  щоб  запобігти  виникненню міжфазного короткого замикання, роботу на наступній фазі починають тільки після закінчення на робіт на попередній фазі.

11.3.2 При виконанні робіт на фазних жилах повинна бути додержана відстань між жилою, на якій виконуються роботи, і іншими жилами СІП; для цього необхідно використовувати ізолюючі клини - розпірки".

11.3.3 При виконанні робіт, пов'язаних з розривом кола струму, місце розриву повинно бути заздалегідь зашунтоване ізольованим проводом з застосуванням  затискачів,  що  забезпечує проколювання  ізоляції,  а при роботах    на    відключеній    ПЛІ - встановленням    переносних    захисних заземлень з обох кінців від місця розриву.

11.3.4 При    застосуванні    шунтуючої    перемички    вона    повинна забезпечувати проходження струму на протязі всієї операції, а її розміри не заважали виконанню операції роз'єднання (з'єднання).

11.3.5 До розмикання шунтуючої перемички необхідно впевнитись у відновленні кола, що було зашунтоване.

11.3.6 Приєднання відгалужень до  ПЛІ  і від'єднання їх необхідно виконувати з  відключенням  навантаження  на  цьому  відгалуженні.  Для приєднання спочатку встановлюються відгалужувальні затискачі на фазних жилах  магістралі,   а   потім   в   затискачі   вводяться   жили   відгалуження; від'єднання проводиться з дотриманням зворотної послідовності операцій. Роботи виконуються з застосуванням діелектричних рукавиць і взуття.

При неможливості попереднього відключення навантаження на відгалуженні роботи по його приєднанню до магістралі і від'єднанню від неї необхідно виконувати лише з відключенням напруги на всій лінії.

11.3.7 Відстань між СІП на ПЛІ 0,38 кВ, яка знаходиться під напругою, і робочими частинами механізмів, що виконують роботи поблизу лінії, повинна бути такою, щоб запобігалась можливість дотику механізмів до жил СІП і пошкодження їх ізоляції.

11.3.8 Відстань від електромонтера, який виконує роботи на ПЛІ 0,38 кВ, до ізольованих жил СІП і арматури не нормується.

11.3.9 Забезпечення   безпеки   працюючого   поблизу   неізольованого елемента   ПЛІ 0,38 кВ,   що   знаходиться   під   напругою,   можливе   або дотриманням  відстані  не  менше  60 см  між  тілом  працюючого  і  цим елементом, чи тимчасовою ізоляцією їх за допомогою ізолюючих накладок і ковпаків або застосуванням при виконанні робіт діелектричних рукавиць та інструменту з ізольованими рукоятками.

11.3.10 Зняття ізоляції з елементів ПЛІ, що знаходяться під напругою, може виконуватись лише на час, необхідний для виконання операції на чітко визначеній ділянці, що визначається технологічною картою та конструкцією елемента.

11.3.11  Роз'єднання нульової жили в джгуті допускається тільки після роз'єднання всіх фазних жил цього джгута СІП.

11.3.12 При необхідності розділення декількох фазних жил джгута СІП кінці жил повинні бути ізольовані за допомогою ізолюючих ковпачків.

11.3.13 Приєднання до нульової жили СІП повинно виконуватись раніше приєднання до фазних жил.Спонсоры раздела: