Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

ГКД 34.20.260-2002. Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

Название (рус.) ГКД 34.20.260-2002. Инструкция из монтажа воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кв с самоудерживающими изолированными проводами
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 


Міністерство палива та енергетики України

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі

напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.260-2002

2002

Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.260-2002

Чинна від 20 грудня 2002 року

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО 

Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" 

2 РОЗРОБЛЕНО 

Українським науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом "Укрсільенергопроект" 

3 ВИКОНАВЦІ 

Власюк С.І., Карпець І.Я., Керніцький М.В., Лях В.В. 

4 УЗГОДЖЕНО 

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики, лист №32-0 1/7- 1681 від 28.10.2002р. 

5 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Міністерством палива та енергетики України, наказ № 713 від 06.12.02 p., Лушкін В.А. 

6 НАДАНО ЧИННОСТІ 

з 20. 12.02р. 

7 ЗАМІСТЬ 

Введено вперше 

8 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ 

2007 рік . 

Вступ

Ця "Інструкція по монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" (далі Інструкція) розроблена як посібник по виконанню робіт з розкочування, монтажу СІП, встановленню натяжної, з'єднувальної і відгалужувальної арматури.

Інструкція призначена для інженерно-технічних спеціалістів організацій, акціонерних товариств і фірм, які займаються проектуванням, будівництвом і експлуатацією ПЛІ.

На підставі цієї Інструкції можуть складатись місцеві інструкції з урахуванням конкретних умов будівництва, методів виконання робіт, застосовуваних механізмів та інструменту.

ЗМІСТ

1  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ВИЗНАЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 РОЗКОЧУВАННЯ СІП

6 З'ЄДНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДОВЖИН СІП

7 НАТЯГУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ СІП НА ОПОРАХ

8 З'ЄДНАННЯ СІП НА ВІДГАЛУЖУВАЛЬНИХ І АНКЕРНИХ ОПОРАХ

9 МОНТАЖ ВІДГАЛУЖЕНЬ ДО ВВОДІВ В БУДІВЛІ (СПОРУДИ)

10 ЗАЗЕМЛЕННЯ НУЛЬОВОЇ ЖИЛИ СІП І МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ОПОР

11  ПРИЄДНАННЯ СІП ДО ОБЛАДНАННЯ НА ПЛІ

12 ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ СІП НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Ця   Інструкція   встановлює   правила  виконання   робіт   по   монтажу самоутримних    ізольованих    проводів    (далі    СІП)    на    повітряних    лініях електропередачі напругою до 1 кВ (далі ПЛІ) і включає наступні технологічні операції:

-    розкочування СІП;

-    з'єднання будівельних довжин СІП;

-    натягування та закріплення СІП на опорах;

-    з'єднання СІП на відгалужувальних і анкерних опорах;

-    монтаж відгалужень до вводів в будівлі (споруди);

-    заземлення нульової жили СІП і металоконструкцій опор;

-    приєднання СІП до обладнання на ПЛІ;

-    особливості монтажу СІП на переходах через інженерні споруди;

1.2 Монтаж   СІП   необхідно  виконувати  також  з  дотриманням   вимог СНиП III-4-80*, СНиП 3.05.06-85, ДНАОП 1.1.10-1.01-97, НАОП 1.1.10-1.10-83.

1.3 Вимоги  Інструкції  обов'язкові  для  всіх  суб'єктів  підприємницької діяльності,   що   здійснюють   будівельно-монтажні   роботи   по   спорудженню повітряних ліній електропередачі з застосуванням самоутримних ізольованих проводів.

1.4 На підставі цієї Інструкції можуть складатись місцеві інструкції з урахуванням    конкретних    умов    будівництва,    методів    виконання    робіт, застосовуваних механізмів та інструменту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В   цьому   нормативному   документі   є   посилання   на  такі   нормативні

документи:

СНиП   ІII-4-80*   "Правила   производства   и   приемки   работ.   Техника

безопасности в строительстве"

СНиП 3.05.06-85   Строительные нормы и правила. Электротехнические

устройства.

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

К, 1998

НАОП 1.1.10-1.10-83 Правила техники  безопасности  при  производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР, М., 1984.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому нормативному документі  застосовуються такі  терміни  і визначення:

3.1 Повітряна   лінія   електропередавання   напругою   до    1   кВ   з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ) - пристрій, призначений для передавання та розподілу електричної енергії по самоутримних ізольованих проводах, розташованих на відкритому повітрі і закріплених за допомогою спеціальної лінійної арматури до опор, стін будівель і споруд.

3.2 Самоутримний ізольований провід (СІП) - система  скручених в джгут проводів (фазні нульовий і додаткові) ізольованих "зшитим сухим "світло-стабілізованим поліетиленом.

За     характером     розподілу     механічного     навантаження     СІП поділяються на дві системи:

- систему, в якій механічне навантаження рівномірно розподіляється на скручені в пучок фазні і нульову жили. Додаткові жили ("докрутки") у розподілі механічного  навантаження  участі  не  приймають.   При  цьому нульовий провід таких СІП ізольований.

- систему, в якій механічне навантаження несе нульовий провід, а фазні та додаткові жили  ("докрутки")  скручені  навколо  нього  і  механічного навантаження   не   несуть.   При   цьому   нульовий   провід   може   бути   як ізольованим так і неізольованим.

3.3 Відгалуження від ПЛІ - лінія електропередавання, приєднана одним кінцем до магістральної (основної) лінії живлення.

3.4 Відгалуження від ПЛІ до вводу в  будівлю  (споруду) - ділянка проводів від опори ПЛІ, на якій виконано відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

3.5 Для визначення обов'язковості виконання вимог в цьому документі застосовуються слова "повинен", "необхідно" та похідні від них. Слова "як правило" означають, що ця вимога є переважною, а відступ від неї повинен  бути   обґрунтованим.   Слово   "допускається"   означає,   що   таке рішення   застосовується   як    виключення    (внаслідок    стиснених    умов, обмежених ресурсів необхідного устаткування, матеріалів і т. п.). Слово "рекомендується" означає, що це рішення є кращим, але не обов'язковим.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1  Монтаж  СІП  рекомендується  виконувати  на  анкерній  ділянці довжиною не більше ніж 0,8 км у світлу пору доби.

4.2 Перед виконанням  монтажу  СІП  повинні  бути  закінчені  такі роботи:

-    установка опор з металоконструкціями;

-    виконані   контури   повторних   та   грозозахисних   заземлень   та приєднанні   до   нижніх   випусків   опор   в   місцях   призначених проектом;

-    виконано улаштування пристроїв захисту інженерних споруд на переходах;

-    знесення    будівель,    які    заважають    будівництву    (передбачене проектом);

-    траса розчищена від дерев та насаджень, які заважають монтажу СІП;

-    доставлені барабани з СІП, арматура та інші матеріали, необхідні для проведення монтажу СІП.

4.3 Роботу  по   монтажу  СІП  дозволяється  виконувати  при  таких граничних атмосферних умовах:

-    температура повітря не нижче, зазначеної в сертифікаті СІП;

-    швидкість вітру - не більше за 10 м/с;

-    відсутність грози;

-    відсутність на опорах інею, ожеледі;

-    незначні опади (мряка);

При сильному дощі, густому тумані, снігопаді роботу не починають, але почату операцію допускається завершити.

4.4 Роботи по монтажу СІП виконуються спеціалізованою бригадою в складі   виконавця   робіт   (бригадира)   та   електролінійників   відповідних розрядів. Бригада повинна бути забезпечена:

-    необхідним інструментом та пристроями для виконання робіт;

-    засобами зв'язку з диспетчером;

-    касками будівельними;

-    поясами запобіжними;

-    лазами монтерськими;

-    брезентовими рукавицями;

-    індивідуальною аптечкою;

-    бачком з питною водою і чашкою;

При виконанні робіт в охоронній зоні ПЛ, що знаходиться під напругою, бригада додатково повинна бути забезпечена переносним заземлювальним пристроєм, діелектричними рукавицями, діелектричним взуттям та захисними окулярами.

5 РОЗКОЧУВАННЯ СІП

5.1  Роботи виконуються ланкою бригади в складі:

-    Електролінійник 5 розряду (бригадир) - 1 чол.;

-    Електролінійник 3 розряду - 2 чол.;

-    Електролінійник 2 розряду - 2 чол.

5.2 Інструменти та пристрої необхідні для виконання робіт наводяться в таблиці 1.

Таблиця 1 - Інструменти та пристрої

Найменування 

Кількість 

Найменування 

Кількість 

Розкочувальний пристрій 

1 

Панчоха монтажна 

1 

Лебідка з тросом 

1 

Вертлюг 

1 

Лом будівельний 

1 

Канат капроновий 20 м 

2 

Лом-цвяходер 

1 

Щітка стальна 

1 

Молоток слюсарний 

2 

Змазка 

1 

Ключ динамометричний 

1 

Ножиці кабельні 

1 

Набір гайкових ключів 

1 комплект 

Пасатижі монтерські 

2 

Утримувач затискача 

1 

Ніж монтерський 

2 

Ролик розкочувальний 

по проекту 

 

 

5.3 Для виконання робіт ланка ділиться на дві групи, які ведуть роботи паралельно.   Перша   група   в   складі   двох   електролінійників   виконує підготовку та встановлення барабану з СІП на розкочувальний пристрій, друга в складі двох електролінійників встановлює розкочувальні ролики на опорах   і   вкладає   в   них   розкочувальний   трос.   При   цьому   бригадир контролює встановлення барабану на розкочувальний пристрій.

5.4 Розкочування СІП виконується з розкочувального пристрою, який встановлюють на відстані 10-15 м від анкерної опори.

Електролінійники першої групи встановлюють барабан з СІП на розкочувальний пристрій так, щоб він мав можливість вільно обертатися, а провід при розкочуванні сходив зверху барабану. Знімають з барабану обшивку та видаляють цвяхи, що стирчать з щік барабана. В разі необхідності виконують ремонт щік барабану. Виконують огляд зовнішніх витків проводу та відмічають місця пошкодження для подальшого їх ремонту.

З установленого барабану змотується провід в сторону монтажу до кінцевої опори, перевіряється надійність кріплення барабану та плавність його обертання.

5.5 Електролінійники другої групи закріплюють на анкерній опорі (ближній   до   розкочувального   пристрою)   розкочувальний   ролик   для анкерних  опор  та  укладають  в  нього  розкочувальний  трос.   На  гаки проміжних опор анкерної ділянки встановлюються розкочувальні ролики для проміжних опор та вкладається розкочувальний трос.

5.6 Електролінійники першої групи за допомогою кабельної панчохи кріплять СІП до укладеного розкочувального тросу.  Для цього  пучок проводів  ступіньчато  зрізається  (різниця  між  довжиною  жил  повинна

складати біля 10 см), обмотується ізоляційною стрічкою та вкладається в кабельну панчоху. При цьому панчоха стискається по довжині до її розширення, вставляється в неї кінець СІП до упору. Після цього кабельна панчоха розтягується і фіксується на СІП ізоляційною стрічкою. До кільця кабельної панчохи через вертлюг приєднується розкочувальний трос.

5.7 Після перевірки готовності до розкочування СІП електролінійники по команді бригадира вручну або за допомогою лебідки, протягають трос і СІП по розкочувальних роликах. Під час розкочування тросу та проводу електролінійники   спостерігають   за   барабаном   та   за   рухом   кабельної панчохи по роликах. Не допускається тертя СІП по поверхні землі, по металевим та залізобетонним елементам опори. .

Перед сходом з барабану останніх 5-10 витків СІП електролінійники, що спостерігають за барабаном, подають сигнал електролінійникам, які виконують розкочування, про припинення руху. Витки, що залишилися на барабані, електролінійники змотують вручну і тимчасово закріплюють до анкерної опори капроновим канатом. При необхідності в продовженні розкочування СІП з нового барабану виконується з'єднання СІП (див. розділ 6) і розкочування продовжується.

Розкочування закінчується, коли кінець СІП зайде за анкерну опору в кінці анкерної ділянки

Після закінчення розкочування кінець СІП спускається на землю, з нього знімається кабельна панчоха і встановлюється натяжний затискач.

5.8 При встановленні натяжного затискача необхідно  передбачити після нього запас проводу:

0,3-0,5 м - для кутових анкерних і анкерних опор;

0,06-0,1 м - для кінцевих опор;

1,5-2,5 м - для кінцевих опор з кабельними муфтами;

5,5 м - для опор, на яких встановлюється щогловий рубильник або ящик секціонування.

5.8.1 Для монтажу натяжного затискача на СІП з чотирма ізольованими утримними жилами розкручуються кріпильні болти затискача до розкриття зовнішніх накладок. Розпірний клин затискача витягується і залишається у витягнутому стані. В затискачі монтуються тільки чотири жили СІП - три фазних і одна нульова. Затягування (рис. 1) болтів затискача виконується за допомогою динамометричного ключа з моментом, який вказано виробником затискача. Розпірний клин, який знаходиться ззовні затискача, повинен бути максимально висунутим в напрямку натягу лінії.

Рис. 1 - Монтаж натяжного затискача

Рис. 2 - Заглушки на жилах

5.8.2 При монтажі СІП з неізольованою утримною (нульовою) жилою застосовуються цангові або розбірні затискачі. Тип затискача визначається проектом.

Для монтажу цангового затискача відкручується на декілька витків затискну гайку і виводять цангу з зчеплення з корпусом. При цьому збільшується діаметр отвору. В отвір з боку гайки вставляється нульова жила СІП. Затискач по жилі просовують до місця встановлення затискача і гайку загвинчують до упору. Зайву частину жили відрізають.

Для монтажу розбірного затискача відпускаються притискні болти і відводиться в сторону притискна планка і в нього вкладається нульова жила СІП, встановлюється на місце притискна планка і затягуються болти. Кріпильні болти загвинчуються за допомогою динамометричного ключа до зусилля, вказаного на затискачі. Затискачі повинні бути розташовані петлею до гака опори.

Пучок проводів перед натяжним затискачем скріплюється за допомогою бандажної стрічки. Виступаючий із пряжки кінець бандажної стрічки обрізається.

5.8.3 Для монтажу затискача на ізольованій утримній (нульовій) жилі СІП в місці фіксації затискача знімають ізоляційне покриття. З затискача знімають   захисний   кожух,   утримну   жилу   вставляють   в   канавку   і динамометричним ключем затягують притискний болт. Утримну жилу в місці виходу із затискача згинають до низу і затискач закривається кожухом.

На кінцевій опорі на кінці ізольованих фазних жил надягають кінцеві заглушки (рис. 2).

5.9 Електролінійник підіймається на опору, за допомогою капронового канату піднімає на опору натяжний затискач з СІП та закріплює натяжний затискач на гаку опори. Після завершення монтажу затискача електролінійник виконує заземлення (див. розділ 10) знімає розкочувальний ролик і спускається з опори. Для натягування СІП ланка переходить на робоче місце біля барабану.

6 З'ЄДНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДОВЖИН СІП

6.1  Роботи виконуються ланкою бригади в складі:

-    Електролінійник 5 розряду (бригадир) - 1 чол.;

-    Електролінійник 3 розряду - 1 чол.;

-    Електролінійник 2 розряду - 1 чол.

6.2 Інструменти та пристрої необхідні для виконання робіт наводяться в таблиці 2.

Таблиця 2 - Інструменти та пристрої

Найменування 

Кількість 

Найменування 

Кількість 

Ключ динамометричний 

1 

Ножиці кабельні 

1 

Набір гайкових ключів 

1 комплект 

Пасатижі монтерські 

2 

Утримувач затискача 

1 

Ніж монтерський 

2 

Щітка стальна 

1 

Пристрій для опресування затискачів 

1 

Змазка 

1 

Пристрій для скручування затискачів 

1 

6.3 Розташування з'єднання жил СІП після натягування лінії повинно знаходитись в прогоні. В одному прогоні ПЛІ допускається не більш одного з'єднання СІП. У прогонах, що перетинають інженерні споруди, з'єднання СІП не допускається.

6.4 З'єднання СІП з однією утримною жилою.

6.4.1 Для з'єднанням СІП необхідно, щоб їх пучки заходили один за другий на 1,2-1,4м. Спочатку виконується з'єднання утримних (нульових) жил, а потім - фазних жил.

6.4.2 Для з'єднання утримних жил електролінійник рівно обрізає їх кінці за допомогою кабельних ножиців таким чином, щоб після їхнього з'єднання фазні жили СІП, що з'єднуються, заходили за з'єднувальний затискач на 0,6-0,8 м. Кінці утримних жил очищаються від бруду й окису та з'єднуються автоматичним з'єднувальним затискачем.

Допускається з'єднування виконувати з'єднувальним затискачем СОАС. При цьому з метою запобігання пошкодження ізоляції фазних жил на один із кінців утримної жили завчасно одівається термоусаджувальна трубка, яка в подальшому буде надіта на змонтований затискач утримної жили. Для з'єднання утримної жили кінці очищаються від бруду й окису та вводяться в з'єднувальний затискач СОАС (рис. 3). Виконується скручування, на затискач одівається термоусаджувальна трубка. Скручений затискач повинний мати не менш 4-5 оборотів. Для СІП з ізольованою утримною жилою з кінців, що вводяться в затискач, знімається ізоляція.

6.4.3 З'єднання фазних жил виконується з дотриманням маркування жил за допомогою непроколюючих відгалужувальних затискачів.

Для з'єднання кінці жил випрямляють, рівно обрізають кабельними ножицями. Обрізування виконується таким чином, щоб з'єднання фазних жил були розташовані з двох боків від з'єднувального затискача нульової жили на відстані 15-20см і не знаходилися одне проти одного. Кінці жил повинні заходити один за другий на довжину з'єднуючого їх затискача. На підготовлені кінці жил (зачищені та змазані шаром змазки) встановлюються затискачі на які одіваються ізолюючі футляри. В футлярах заздалегідь обрізаються торці (рис. 4) під потрібний діаметр жил. Отвори зрізуються в верхній та нижній кришці футляру тільки з того боку, з якого вводиться

а) вид до монтажу;

б) змонтований на проводі;

Рис. 3 - З'єднувальний затискач СОАС

Рис. 4 - Підготовка ізолюючого футляру

6.4.4 Після монтажу з'єднувальних затискачів пучок СІП скріплюється бандажною стрічкою, що монтується по обидва боки від місця з'єднання пучків СІП, на відстані 0,1-0,15 м від крайніх з'єднувальних затискачів.

6.5 З'єднання СІП з чотирма утримними жилами.

6.5.1 З'єднання утримних жил СІП виконується з дотриманням маркування жил з'єднувальними пресувальними затискачами для ізольованих жил. Для з'єднання кінці жил випрямляють, рівно обрізають кабельними ножицями. Обрізування виконується таким чином, щоб з'єднання були на відстані 15-20 см одне від одного. З кінців утримних жил знімається ізоляція, кінці вводяться в затискач і опресовуються.

6.5.2 З'єднання додаткових жил ("докруток") виконується з застосуванням відгалужувальних затискачів. При цьому на останні надіваються ізолюючі футляри. В футлярах заздалегідь обрізаються торці під потрібний діаметр жил. Отвори зрізуються в верхній та нижній кришці футляру тільки з тої сторони з якої вводиться жила.

7 НАТЯГУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ СІП НА ОПОРАХ

7.1  Роботи з натягування, візуванню і закріпленню СІП в анкерному прогоні виконує ланка робітників в складі:

-    Електролінійник 5 розряду (бригадир) - 1 чол.;

-    Електролінійник 4 розряду - 1 чол.;

-    Електролінійник 3 розряду - 2 чол.;

-    Машиніст трактора 5 розряду - 1 чол.

7.2 Інструмент та пристрої необхідні для виконання робіт наводяться в таблиці 3.

Таблиця 3 - Інструменти та пристрої

Найменування 

Кількість 

Найменування 

Кількість 

Лебідка ручна 

1 

Клини відділяючі 

1 комплект 

Динамометр 

1 

Змазка 

1 

Ключ динамометричний 

1 

Ножиці кабельні 

1 

Набір гайкових ключів 

1 комплект 

Пасатижі монтерські 

2 

Утримувач затискача 

1 

Ніж монтерський 

2 

Щітка стальна 

1 

 

 

7.3 Роботи по натягуванню можуть виконуватись з застосуванням колісного трактора (автомобіля) або лебідки з ручним приводом.

Натяг СІП контролюється динамометром або за допомогою візирних рейок. Величина натягу СІП та стріли прогину встановлюються проектною документацією.

7.4 Натягування СІП з контролем зусилля в утримних (утримній) жилах за допомогою динамометра.

7.4.1 Натягування СІП здійснюється за допомогою тягового механізму (трактор, автомашина), який встановлюється за барабаном на продовженні осі ПЛІ на відстані 20-25 м від анкерної (кінцевої) опори.

На утримні (утримну) жили встановлюється монтажний затискач ("жабка") і за допомогою троса кріпиться до динамометра. З іншого боку динамометр кріпиться до троса тягового механізму. При цьому динамометр розміщується між монтажним затискачем і тяговим механізмом таким чином, щоб за його показаннями було зручно спостерігати знаходячись на землі.

По команді бригадира тяговий механізм починає рух уздовж осі траси анкерного прогону. При неможливості зберегти цей напрямок рух виконується в зручну сторону з пропущенням троса через відвідний блок. Рух тягового механізму повинен бути плавним без ривків зі швидкістю не більше 5 км/год.

При рухові тягового механізму електролінійники повинні стежити, щоб на СІП не потрапили сторонні предмети, а з'єднувальні затискачі вільно проходили через розкочувальні ролики.

У момент досягнення динамометром показання, що відповідає значенню проектного тяжіння в СІП, електролінійник подає сигнал на зупинку тягового механізму.

Після 10-15 хвилинної витримки під монтажним натягом перевіряється значення тяжіння в СІП і, при необхідності, виконується доведення його до проектного.

7.4.2 Електролінійник піднімається на опору і робить на утримних (утримній)   жилах   мітку,   що   відповідає   експлуатаційному   положенню натяжного затискача. Після цього подає команду на зворотній рух тягового механізму. При досягненні міткою землі рух зупиняється.

7.4.3 По мітці на СІП встановлюється натяжний затискач. Технологія встановлення натяжного затискача наведена в п. 5.8. Для СІП з однією утримною жилою перед натяжним затискачем виконується обжимання жил за допомогою бандажної стрічки. Кабельними ножицями СІП відрізається від   барабану.   При   цьому   залишається   довжина   СІП,   необхідна   для приєднання до ТП, обладнання на опорі тощо (див. п. 5.8).

Монтажний затискач з тросом від тягового механізму переставляється на відстань 0,3-0,4 м перед натяжним затискачем (для можливості переміщення натяжного затискача при встановленні його на гаку опори). При цьому трос пропускається через розкочувальний ролик таким чином, щоб він знаходився під СІП.

7.4.4 По команді електролінійника тяговий механізм відновлює натяг СІП.   Електролінійник,  що   знаходиться  на   опорі,   закріплює   натяжний затискач на гаку опори, дає команду на зворотній рух тягового механізму, знімає із СІП монтажний затискач, розкочувальний ролик і за допомогою капронового канату спускає їх на землю, виконує заземлення (див. розділ 10) після чого спускається з опори. Інший електролінійник від'єднує трос з монтажним затискачем від динамометра, і від'єднує динамометр від тягового механізму.

7.4.5 Після   закріплення   СІП   на   анкерних   опорах   виконується закріплення СІП на проміжних опорах. Електролінійник на кожній опорі

перекладає СІП з розкочувального ролика у підтримуючий затискач. Для цього він, перебуваючи на опорі, підважує СІП, відводить з гаку опори зовнішню щоку розкочувального ролика, надіває на гак підтримуючий затискач, виділяє з пучка СІП утримну жилу, перекладає її в човник підтримуючого затискача і затискує плашку за допомогою болта. Виконує заземлення згідно з розділом 10.

При монтажі СІП з чотирма утримними жилами всі жили проводу (включаючи "докрутки") вкладаються в підтримуючий затискач, затискач закривається та згвинчується болтом. Після цього гвинтом затискача СІП затискується за допомогою динамометричного ключа з моментом затиску згідно з вказаним виробником на затискачеві. Виконує заземлення згідно з розділом 10.

Далі електролінійник знімає розкочувальний ролик і спускається з опори.

7.4.6 На кутових проміжних опорах роботи виконуються з застосуванням ручної лебідки і двох монтажних затискачів, прикріплених до неї за допомогою тросів. Кріплення СІП на цих опорах виконується також за допомогою підтримуючих затискачів.

Електролінійник піднімається на опору з зовнішньої сторони кута повороту траси ПЛІ і піднімає на опору ручну лебідку з монтажними затискачами. Монтажні затискачі встановлюються на утримні (утримну) жили СІП з двох боків опори на відстані 0,5-0,8 м від неї (рис. 5).

1 - лебідка ручна ричажна;

2 - трос;

3,4 - затискачі монтажні.

Рис. 5 - Установка підтримуючого затискача на кутовій проміжній опорі

За допомогою ручної лебідки СІП стягується таким чином, щоб його можна було легко вийняти з розкочувального ролика. Розкочувальний ролик знімається з гаку опори та опускається на землю. На утримних (утримній) жилах встановлюється підтримуючий затискач і закріплюється на гаку опори. Після цього знімається натяг з СІП. Лебідка з монтажними затискачами опускається на землю. Електролінійник опускається з опори.

При монтажі СІП з однією утримною жилою по обидва боки підтримуючого затискача встановлюються бандажні стрічки.

7.4.7 У випадку застосування для натягування СІП лебідки з ручним приводом, послідовність і способи виконання робіт з натяжки і регулювання натягу в СІП в основному такі ж, як і при використанні трактора або автомобіля. Різниця полягає у необхідності закріплення лебідки на відстані 10-15 м від кінцевої анкерної опори за допомогою тимчасового якоря. При малих анкерних ділянках, де робочий рух монтажного затискача складає до 0,5 м, можуть також застосовуватись ручні лебідки (наприклад СТ 116), які кріпляться безпосередньо на анкерній опорі.

При цьому електролінійники спочатку вручну підтягують СІП, щоб стріла прогину, складала близько 1,2-1,5м. Аж потім на утримні (утримну) жили СІП встановлюється монтажний затискач із тросом від динамометра, а динамометр з'єднується з лебідкою і процес натягу продовжується за допомогою лебідки. Подальші роботи виконуються, як і при використанні трактора чи автомобіля.

7.5 Натягування і візування СІП з контролем стріл провисання за допомогою візирних рейок.

7.5.1 Візирні рейки встановлюються на опорах, що обмежують перший і останній прогони анкерної ділянки (рис. 6).

1-трактор (або інший тяговий механізм);

2-трос тягового механізму;

3-СІП;

4-затискач монтажний ("жабка");

5-опора анкерна;

6-опора проміжна;

7-рейка візирна;

8-затискач натяжний.

Рис. 6 - Встановлення візирних рейок на анкерній ділянці

Рейки встановлюються нижче від гаків на відстані ( h ), що дорівнює сумі проектної стріли прогину СІП (f) і відстані від гака на опорі до жолоба розкочувального ролика (а), що висить на цьому гаку (рис. 7).

1-гак опори;

2-ролик розкочувальний;

3-стояк опори;

4-рейка візирна.

Рис. 7 - Встановлення візирної рейки на опорі

7.5.2 Натягування СІП виконується за допомогою тягового механізму, який встановлюється на продовженні осі ПЛІ за  анкерною  (кінцевою) опорою, на відстані 20-25 м від неї.

На утримні (утримну) жили встановлюється монтажний затискач ("жабка"), який за допомогою троса кріплять до тягового механізму.

Електролінійники піднімаються на першу проміжну опору (від тягового механізму) і анкерну опору в кінці анкерної ділянки з таким розрахунком, щоб їхні очі знаходилися на рівні візирних рейок.

По команді бригадира тяговий механізм приводиться в рух в напрямку продовження осі траси анкерної ділянки.

Електролінійники, які знаходяться на опорах і спостерігають за натягом СІП, по досягненні ним у крайніх прогонах положення вище лінії візування на 20-30 см (для звільнення деформацій, що виникли при намотуванні і зберіганні СІП на барабані), подають сигнал про припинення натягу. Потім по команді бригадира тяговий механізм виконує зворотній рух до опускання СІП на лінію візування в прольотах у першої, потім - у кінцевої анкерних опор, після чого тяговий механізм зупиняється.

Після 10-15 хвилинної витримки під монтажним тяжінням величини стріл провисання перевіряються і, при необхідності, виконується доведення їх до проектних.

7.5.3 Подальші   операції   (розмітка   місця   встановлення   натяжного затискача на утримних (утримній) жилах; кріплення натяжного затискача; кріплення СІП на анкерній (кінцевій) опорі; закріплення СІП на проміжних опорах) виконується аналогічно пунктам 7.4.2 - 7.4.6.

7.5.4 Після закінчення натягу СІП анкерної ділянки ПЛІ візирні рейки знімаються з опор.

7.6 На багатоколових ділянках ПЛІ, в разі розташування СІП один під одним, після завершення монтажу проводів верхнього кола аналогічним способом послідовно виконується монтаж нижнього кола ПЛІ.

8  З'ЄДНАННЯ СІП НА ВІДГАЛУЖУВАЛЬНИХ І АНКЕРНИХ ОПОРАХ

8.1 З'єднання СІП на відгалужувальних  опорах виконується після завершення   натягу   СІП   в   анкерній   ділянці   відгалуження.   Жили   СІП відгалуження приєднуються до жил магістралі за допомогою проколюючих відгалужувальних   затискачів.   При   встановленні   затискачів   ізоляція   з проводів не знімається. Відгалужувальні затискачі встановлюється на жилах лінії, від якої робиться відгалуження і до них підключаються жили самого відгалуження.     Для     зручного     встановлення     затискачів     необхідно користуватись  спеціальними клинами за допомогою  яких можна легко відділити  фазну  жилу  від других  жил.   Приєднання  жил  відгалуження починається з нульової жили.

На змонтовані затискачі надіваються ізолюючі футляри, в яких заздалегідь обрізаються торці під потрібний діаметр жил. Отвори зрізуються в верхній та нижній кришці футляру з боку, з якого вводиться жила. З'єднувати необхідно жили з однаковим маркуванням.

8.2 З'єднання СІП на анкерних опорах виконується непроколюючими відгалужувальними затискачами з дотриманням маркування жил. Для цього з  кінців  жил  на  довжину  затискача  знімається  ізоляція,   зачищаються металевою   щіткою   та   змазуються   шаром   змазки.   Затискачі   повинні встановлюватись  таким  чином,  щоб  вони  не знаходились  один  проти другого. На змонтовані затискачі надіваються ізолюючі захисні кожухи, таким чином, щоб отвір для відводу водяного конденсату був розташований знизу.

8.3 При виконанні  відгалуження  в  лінію  на  анкерній  опорі  СІП відгалуження    приєднується    до    жил    магістралі     відгалужувальними затискачами, які встановленні в "петлях" анкерних опор.

9 МОНТАЖ ВІДГАЛУЖЕНЬ ДО ВВОДІВ В БУДІВЛІ (СПОРУДИ)

9.1 Роботи виконуються ланкою бригади в складі:

-    Електролінійник 4 розряду - 1 чол.;

-    Електролінійник 3 розряду - 1 чол.;

9.2 Інструменти та пристрої необхідні для виконання робіт наводяться в таблиці 4.

Таблиця 4 - Інструменти та пристрої

Найменування 

Кількість 

Найменування 

Кількість 

Ключ динамометричний 

1 

Змазка 

1 

Набір гайкових ключів 

1 комплект 

Ножиці кабельні 

1 

Шестигранний ключ 

1 

Пасатижі монтерські 

2 

Утримувач затискача 

1 

Ніж монтерський 

2 

Щітка стальна 

1 

Канат капроновий 20 м 

1 

Клини відділяючі 

1 комплект 

 

 

9.3 Відгалуження від ПЛІ до вводів у будинки як однофазні, так і трифазні  виконуються  тільки   ізольованими   самоутримними   проводами (включаючи нульову жилу).

9.4 Однофазне відгалуження виконується двожильним СІП. Трифазне відгалуження рекомендується виконувати СІП з чотирма

утримними ізольованими жилами або чотирьохжильним СІП з ізольованою утримною (нульовою) жилою. Допускається трифазне відгалуження виконувати двома двожильними СІП (при цьому використовується натяжний затискач для чотирьох жил СІП або два затискача для двожильного СІП).

9.5 Роботи з  монтажу  відгалужень  до  вводів  в  будівлі  (споруди) ведуться в такій послідовності операцій:

-  закріплення СІП на будівлі (споруді) та приєднання до проводів вводу;

-   натяг СІП і закріплення на опорі;

- приєднання СІП до магістралі ПЛІ.

9.5.1 Необхідну довжину СІП для вводу у будівлю електролінійник відмотує з бухти (барабану) і розгортає його до будинку.

З боку будинку на СІП монтується натяжний затискач. При цьому залишаються кінці жил довжиною, достатньою для приєднання до проводів вводу в будинок або до електролічильника. За допомогою драбини електролінійник піднімається до проводів вводу в будинок і кріпить натяжний затискач на гаку, який встановлено на будинку. Допускається використання існуючих гаків, на яких кріпилися ізолятори вводу.

Відгалуження приєднуються до проводів вводу методом скручування з подальшим обтискуванням місць з'єднання термоусаджувальними трубками. При цьому термоусаджувальні трубки необхідно одягти на проводи до виконання з'єднання.

Згідно з вимогами розділу 10 виконується повторне заземлення нульового проводу.

9.5.2 Для закріплення СІП на опорі електролінійник підіймається на опору,  одночасно  піднімаючи  на  опору  СІП  відгалуження.   На  опорі електролінійник вручну виконує натягування СІП до досягнення необхідної стріли провисання, відмічає місце установки натяжного затискача та місце відрізування СІП від бухти (барабану) і за допомогою капронового тросу опускає СІП на землю. Низовий електролінійник за мітками виконує монтаж натяжного затискача та кабельними ножицями відрізає СІП. Після цього верховий електролінійник за допомогою капронового тросу піднімає СІП з затискачем на опору і кріпить його на гак.

9.5.3 Жили СІП відгалуження приєднуються до магістралі ПЛІ за допомогою відгалужувальних затискачів, що пробивають ізоляцію.  При монтажі затискачів  ізоляція  з  проводів   не  знімається.   Відгалужувальні затискачі встановлюються на жилах лінії, від якої робиться відгалуження і до них    підключаються    жили    самого    відгалуження.    Приєднання    жил відгалуження починається з нульової жили.

На змонтовані затискачі надіваються ізолюючі кожухи, в яких заздалегідь обрізаються торці під потрібний діаметр жил. Отвори зрізуються в верхній та нижній кришці футляру з того боку, з якого вводиться жила.

9.6 При монтажі відгалужень до вводів у будинки необхідно стежити за рівномірністю розподілу електричного навантаження по фазах.

10 ЗАЗЕМЛЕННЯ НУЛЬОВОЇ ЖИЛИ СІП ІМЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ОПОР

10.1 Заземлення   нульової   жили   СІП   і   металоконструкцій   опор виконується в місцях улаштування повторних та грозозахисних заземлень передбачених проектом. При застосуванні СІП з неізольованою утримною жилою таке заземлення виконується на кожній опорі.

10.2 Заземлення виконується заземлювальним провідником шляхом з'єднання нульової жили СІП і металоконструкцій опор з верхнім випуском стояків   опор.   Приєднання   заземлювального   провідника  до   верхнього випуску стояків опор здійснюється за допомогою платкового затискача типу  ПС.   Для   цього   місця   встановлення   затискача   на   провіднику   і верхньому випуску опори зачищаються сталевою щіткою та покриваються шаром змазки.

10.3 Приєднання   заземлювального   провідника   до   нульової   жили виконується за допомогою відгалужувального затискача. При цьому для СІП з ізольованою нульовою жилою застосовується проколюючий затискач.

Ізоляція з нульової жили не знімається, а місце встановлення затискача на провіднику зачищається сталевою щіткою та покривається шаром змазки.

При застосуванні СІП з неізольованою нульовою жилою місце встановлення затискача на нульовій жилі і провіднику зачищаються сталевою щіткою та покриваються шаром змазки. На підготовлене місце встановлюється не проколюючий відгалужувальний затискач.

Затягування болтів відгалужувальних затискачів виконується динамометричним ключем з зусиллям, вказаним в інструкції до затискача.

На затискач встановлюється захисний кожух, таким чином, щоб отвір для відводу водяного конденсату був розташований знизу.

10.4 Приєднання заземлюючих провідників до металоконструкцій опор виконується болтовими з'єднаннями відповідно до проекту опор. Місця з'єднань зачищаються сталевою щіткою та покриваються шаром змазки.

11 ПРИЄДНАННЯ СІП ДО ОБЛАДНАННЯ НА ПЛІ

11.1В місцях передбачених проектом на ПЛІ може встановлюватись таке обладнання:

-    ліхтарі вуличного освітлення;

-    кабельні муфти;

-    щоглові рубильники з запобіжниками;

-    ящики для секціонування лінії;

-    ящики для підключення мобільних механізмів;

Обладнання встановлюється згідно з кресленнями проекту опор після натягу і закріплення СІП на анкерній ділянці.

11.2 Роботи виконуються ланкою бригади в складі:

-    Електролінійник 4 розряду - 1 чол.;

-    Електролінійник 3 розряду - 1 чол.;

11.3 Інструменти   та    пристрої    необхідні    для    виконання    робіт наводяться в таблиці 4.

Таблиця 4 - Інструменти та пристрої

Найменування 

Кількість 

Найменування 

Кількість 

Ключ динамометричний 

1 

Змазка 

1 

Набір гайкових ключів 

1 комплект 

Ножиці кабельні 

1 

Шестигранний ключ 

1 

Пасатижі монтерські 

2 

Утримувач затискача 

1 

Ніж монтерський 

2 

Щітка стальна 

1 

Канат капроновий 20 м 

1 

Клини відділяючі 

1 комплект 

 

 

11.4 Приєднання ліхтарів вуличного освітлення.

Приєднання проводів ліхтарів вуличного освітлення до "ліхтарної" і нульової жил СІП виконується за допомогою проколюючих відгалужувальних затискачів.

Для неізольованої нульової жили застосовується непроколюючий відгалужувальний затискач. При цьому місце встановлення затискача зачищається та змазується шаром змазки.

На затискачі встановлюються захисні кожухи таким чином, щоб отвір для відводу водяного конденсату був розташований знизу.

Корпус ліхтаря додатковим захисним провідником з'єднується з нульовою жилою СІП.

Затискачі, які встановлюються на нульовій жилі повинні бути двохплашкові (для можливості окремого приєднання нульового та додаткового захисного проводів ліхтаря).

11.5 Приєднання кабельних муфт.

Приєднання кабельних муфт на кінцевих опорах виконується до кінців СІП, залишених при монтажі (див. п.5.8). Для цього з кінців СІП знімається ізоляція, кінці зачищаються та змазуються шаром змазки. На кінці СІП встановлюються апаратні затискачі і приєднуються до виводів на кабельній муфті.

Приєднання кабельних муфт на проміжних опорах виконується жилами СІП, які одним кінцем приєднуються відгалужувальними затискачами до жил СІП ПЛІ, а другим до кабельної муфти таким же способом, як і на кінцевій опорі.

11.6 Приєднання щоглового рубильника з запобіжниками. Приєднання   щоглового   рубильника   з   запобіжниками   на   опорах виконується до кінців СІП, залишених при монтажі (див. п. 5.8).

Роботи виконуються в наступній послідовності:

-    укладка фазних жил СІП по опорі та закріплення їх кронштейнами, встановлення кронштейна для кріплення рубильника;

-    виконання заземлення металоконструкцій;

-    кріплення щоглового рубильника на металоконструкції та його підключення;

-   встановлення запобіжників в щогловий рубильник.

11.6.1  Електролінійник укладає вільні кінці фазних жил СІП по опорі і закріплює їх кронштейнами. У місцях кріплення кронштейнів, пучок фазних жил СІП обмотується прокладками, вирізаними з гнучкої гумової трубки. Після  закріплення  фазних жил  на  опорі,  на  відстані  3,5 м  від землі, встановлюється кронштейн для кріплення щоглового рубильника.

11.6.2 Всі кронштейни кріплення СІП і рубильника з'єднуються між собою   і   приєднуються   до   верхнього   заземлюючого   випуску   опори

затискачем ПС. З'єднання виконуються за допомогою заземлювального провідника

(круг 0 6 мм). За допомогою відгалужуєального затискача до заземлювального провідника, також приєднується нульова жила СІП. Заземлення кронштейнів виконується одночасно з їх монтажем на опорі. Для цього в місці болтового кріплення кронштейнів виконується петля заземлювального провідника (один виток навколо різьбової частини хомута) під гайку.

11.6.3 Приєднання щоглового рубильника виконується з урахуванням маркування фазних жил СІП. При цьому з рубильника знімаються запобіжні ковпаки, фазні жили СІП по черзі вигинаються і обрізаються кабельними ножицями до потрібної довжини. З кінців фазних жил знімається ізоляція на довжину контактних поверхонь затискачів рубильника, кінці зачищаються сталевою щіткою і змазуються шаром змазки та монтуються в затискачах рубильника. Після підключення фазних жил торці на запобіжних ковпаках обрізаються   під   відповідні   діаметри   жил   і   ковпаки   надіваються   на рубильник.

11.6.4 Встановлення запобіжників в щогловий рубильник виконується з землі. Для цього в нижню частину щоглового рубильника (зняту раніше) установлюються запобіжники. Нижня частина рубильника з запобіжниками за допомогою оперативної штанги (яка накручується на гвинт нижньої частини)  встановлюється  на рубильник,  після чого  оперативна  штанга знімається (рис. 8).

11.6.5 При встановленні на опорі двох щоглових рубильників (для двоколових ділянок ПЛІ), другий рубильник за допомогою заводського кріплення закріплюється до раніше встановленого першого рубильника (рис. 9).

Рис. 8 - Установка (зняття) нижньої частини щоглового рубильника

Рис. 9 - Встановлення

двох щоглових

рубильників

11.7 Приєднання ящиків для секціонування лінії.

Приєднання  виконується до  кінців   СІП,  залишених  при  монтажі (див. п.5.8).

Роботи виконуються в наступній послідовності.

11.7.1  Електролінійник з автопідйомника укладає вільні кінці фазних жил СІП  по  опорі  і закріплює їх кронштейнами.  У місцях кріплення кронштейнів, пучок фазних жил СІП обмотується прокладками, вирізаними з гнучкої гумової трубки.

11.7.2 Всі кронштейни кріплення СІП і ящика з'єднуються між собою і приєднуються до верхнього заземлюючого випуску опори затискачем ПС. З'єднання    виконуються    за    допомогою    заземлювального    провідника (круг  ? 6 мм).     За     допомогою     відгалужувального     затискача     до заземлювального   провідника,   також   приєднується   нульова   жила   СІП. Заземлення кронштейнів виконується одночасно з їх монтажем на опорі. Для цього   в   місці   болтового   кріплення   кронштейнів   виконується   петля заземлювального   провідника   (один   виток   навколо   різьбової   частини хомута) під гайку.

11.7.3 Приєднання  ящика  виконується  з   урахуванням   маркування фазних жил СІП. Фазні жили СІП по черзі вигинаються і обрізаються кабельними ножицями до потрібної довжини. Жили через ввідні конструкції заводяться в ящик. З кінців фазних жил знімається ізоляція на довжину контактних поверхонь затискачів, кінці зачищаються сталевою щіткою і змазуються шаром  змазки.  На  підготовлені  кінці  монтуються  апаратні затискачі та підключаються до клем ящика.

11.8 Приєднання ящиків для підключення мобільних механізмів. Приєднання ящика виконується за допомогою ізольованих проводів

АПВ прокладених в металевій трубі, які в ящику підключаються до клем. До СІП    проводи    АПВ    підключаються    за    допомогою    проколюючих

відгалужувальних затискачівю На затискачі одіваються захиснi кожухи таким чином, щоб отвір для відводу водяного конденсату був розташований знизу. При встановленні ящика всі кронштейни кріплення труби і ящика з'єднуються між собою і приєднуються до верхнього заземлюючого випуску опори затискачем ПС. З'єднання виконуються за допомогою заземлювального провідника (круг 0 6 мм). За допомогою відгалужувального затискача до заземлювального провідника, також приєднується нульова жила СІП непр сколюючим відгалужувальним затискачем. Місце встановлення затискача зачищається металевою щіткою та змазується шаром змазки. На змонтований затискач встановлюється захисний кожух.

12 ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖУ СІП НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

12.1 До початку монтажних робіт на анкерних ділянках, на яких розташовані інженерні споруди виконуються всі роботи наведені в розділі 4.

12.2 Роботи по спорудженню переходів повинні виконуватись також з дотриманням вимог ДНАОП 1.1.10-1.01 та вимог п. 2.6 НАОП 1.1.10-1.10.

12.3 Роботи виконуються тільки після складання протоколу взаємного узгодження між замовником, підрядчиком і зацікавленою організацією, в якому вказується:

-    дати і години проведення робіт;

-    дати і години "вікон" (зупинок руху, відключення ПЛ і т.д.);

-    заходи по захисту об'єктів, які перетинаються від пошкоджень під час виконання робіт;

-    заходи безпеки при виконанні робіт;

-    прізвища    відповідальних    керівників    робіт    (від    будівельно-монтажної   організації)   і   спостерігаючих   (від   організації,   яка експлуатує об'єкт);

-    організаційні заходи по підготовці виконання і завершення робіт.

12.4 Монтажні роботи виконуються згідно з розділами 5, 6, 7. При цьому повітряні інженерні споруди (лінії електропередачі, зв'язку і т.д.) повинні бути забезпечені засобами захисту від ушкоджень при виконанні монтажних робіт. При улаштуванні засобів захисту для цих споруд на засобах   захисту   повинні   бути   змонтовані   розкочувальні   ролики   або передбачені інші заходи, що виключають пошкодження СІП при монтажі.Спонсоры раздела: