Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів

Название (рус.) ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок создания и ведения градостроительных кадастров населенных пунктов
Кем принят НДІ теорії та історії архітек.
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер Б.1-1-93
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

                                                       ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ  УКРАЇНИ

                                     СИСТЕМА  МІСТОБУДІВНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ                                                                                          

                                 ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ВЕДЕННЯ  

                                    МІСТОБУДІВНИХ КАДАСТРІВ     

                                         НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

                                    ДБН Б.1-1-93  

 

                                Видання офіційне

                                Міністерство України у справах будівництва і                       

                          архітектури           

                                                              (Мінбудархітектури України)

                                                                             КИЇВ 1994

                                                         
УДК 711.4(083.74) (477)

РОЗРОБЛЕНІ:                                                                   Київським науково-дослідним інститутом теорії та історії  архітектури  містобудування Мінбудархітектури України (д.арх.Дьомін М.М., канд.техн. наук. Криштоп Т.В., арх. Маркітаненко С.Б., інж. Іванова І.Б., інж. Сенюкова В.О.) за участю  Головного  Управління  архітектури і містобудування Мінбудархітектури України

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ                                              Головним Управлінням архітектури і

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:                                                      містобудування Мінбудархітектури України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:                                                                Наказом Мінбудархітектури України № 183 від

                                                                                         27.10.93 та введені в дію з 01.12.93

                                                               

                  

         ДБН Б.1-1-93     С.1

                     ДЕРЖАВНІ  БУДІВЕЛЬНІ  НОРМИ  УКРАЇНИ

Система містобудівної документації.                            ДБН Б.1-1-93

 

Порядок створення і ведення містобудівних              Вводяться

кадастрів населених пунктів                                          вперше

 

    Дані норми встановлюють порядок створення і ведення мостобудівних кадастрів населених пунктів, організаційну структуру та функціональні обов'язки служби містобудівного кадастру, вимоги до програмного забезпечення.     

    Виконання вимог  даних норм  обов'язково при створенні служб  і розробці автоматизованих систем  містобудівного кадастру населених пунктів на території України.     

        Рекомендовані вимоги норм виділені курсивом.

    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Містобудівні кадастри населених пунктів створюються на основі Закону України "Про основи містобудування", Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року №  224 "Про містобудівний кадастр населених пунктів" і рішення відповідної місцевої Ради народних депутатів.       

    1.2. Містобудівний кадастр створюється по кожному з населених пунктів і містить систему даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності.     

       1.3. Містобудівний кадастр є невід'ємною частиною державної системи кадастрів.    

       1.4. Система містобудівних кадастрів населених пунктів має трьохрівневу структуру: базовий  рівень, обласний і держаний.    

       1.5. Базовий рівень створюється в адміністративних районах та містах обласного підпорядкування. На цьому рівні проводиться збір, контроль, оновлення інформації про населений  пункт, ведення архівів цих даних, обслуговування запитів користувачів, узагальнення і аналіз даних по району, населеному пункту, місту обласного підпорядкування.     

       1.6. На обласному  рівні здійснюється узагальнення і аналіз даних по області, впровадження  науково-методичних розробок, учбово-виробнича діяльність.     

       1.7. На державному  рівні виконується розробка нормативно-правової бази створення і ведення містобудівних кадастрів, узагальнення і аналіз даних по Україні, науково-методична  діяльність, експертиза та ліцензування програмно-технічних засобів, призначених для розв'язання задач містобудівного кадастру.    

ДБН Б.1-1-93  С.2

 1.8.  Містобудівний кадастр призначений для забезпечення  державних органів, органів  місцевого та  регіонального самоврядування, громадян і юридичних осіб України, а також юридичних  та фізичних осіб іноземних держав необхідною інформацією. 

Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, повинна використовуватися при

розв'язанні завдань:

           -   прогнозування розвитку, планування і забудови населених пунктів;    

           -   розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів житлово-цивільного,  виробничого, комунального та     

               іншого призначення;

       - охорони пам'яток архітектури і містобудування, регенерації історичних поселень;     

       - створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури;     

       -  регулювання земельних відносин на відповідних територіях;     

       - визначення зон економічної оцінки територій, обгрунтування розмірів оподаткування і вартості земельних  

          ділянок, будинків і споруд з урахуванням місцевих умов:     

       - обліку власників і користувачів будинків і споруд;     

       - контролю  за раціональним  використанням територіальних ресурсів, аналізу  реалізації затвердженої

          містобудівної документації та інше.     

       1.10. Містобудівний кадастр населеного пункту ведеться за  рахунок коштів місцевого бюджету.    

       1.11. Власником даних містобудівного кадастру є місцева Рада народних депутатів.     

       1.12. Порядок отримання, використання, розповсюдження та зберігання інформації містобудівного кадастру визначається Законом України "Про інформацію", даними нормами  та рішенням місцевих Рад народних депутатів.

       2. СТРУКТУРА ДАНИХ

       2.1. Одиницею обліку та зберігання даних у містобудівному кадастрі є об'єкт. У містобудівному кадастрі визначені такі об'єкти:     

       -  ділянка землекористування (землеволодіння);     

       - будинок  (споруда);    

       -  ділянка та вузол інженерної мережі;     

       - ділянка та вузол вулично-дорожньої мережі;      

       -  територіальні зони (функціональні, охоронні, а також ті, що характеризують інженерно-геологічну та   

ДБН Б.1-1-93    С.3

          екологічну ситуацію в населеному пункті).    

Кожний об'єкт характеризується затвердженим переліком показників. Показники поділяються на   

         наступні типи:          

        -  правові

       - метричні     

       - технічні     

       - вартісні    

       - функціональні     

       - геодезичні координати.      

       Сукупність даних по об'єкту містобудівного кадастру, що занесені у спеціальні форми,  складає паспорт об'єкту. Зразки паспортів наведені у додатку 1.     

       2.3. Дані про об'єкти подаються у вигляді чисел, текстових рядків, кодів та графічних зображень.       

       Присвоювання  кодів об'єктам проводиться з використанням державних і локальних класифікаторів, які затверджуються Мінбудархітектури України.     

       2.4. Паспорт земельної ділянки містить наступні форми документів:    

       - відомості про земельну ділянку;     

       - план земельної ділянки з відображенням містобудівної ситуації;     

       - план встановлених меж;     

       - каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки;     

       - опис документів паспорту земельної ділянки.

    2.5. Паспорт будинку (споруди) містить наступні форми документів:     

       - відомості про будинок (споруду);     

       - поповерховий план будинку (споруди);    

       - план земельної ділянки (на якій розташований будинок);     

       - каталог координат зовнішніх кутів будинку (споруди);     

       - опис документів паспорту будинку (споруди).    

    2.6. Паспорти об'єктів інженерно-транспортних мереж мають однотипний характер і містять наступні форми документів:     

  ДБН Б.1-1-93     С.4

                                                                              

    -  відомості про мережу:

    - відомості про ділянку мережі;     

    - відомості про вузол мережі;     

схема мережі;     

- каталог координат вузлів мережі;    

    - опис документів паспорту мережі.     

    2.7. Паспорти об'єктів можуть містити при необхідності і інші документи, які заносяться в опис.   

    2.8. Для територіальних зон паспорт не складається. Відомості про об'єкти цього типу подаються на масштабній карті (схемі) населеного пункту у вигладі меж зон і відповідних характеристик. Наприклад: функціональне зонування території населеного пункту, зони забруднення і відповідні рівні забруднення та ін. Перепік і зміст схем зонування наведені у додатку 2.      

    2.9. Визначення належності об'єктів до різних територіальних зон населеного пункту і взаємозв'язок інформації про земельні ділянки, будинки (споруди), інженерні комунікації забезпечується за допомогою координат характерних точок об'єктів.

    3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

    3.1. Створення містобудівного кадастру населених пунктів проводиться у такому порядку

     - підготовчий етап;  

    -  збір та обробка даних;   

    - створення інформаційних систем містобудівного кадастру.     

    3.2. При створенні містобудівного кадастру необхідно виконати комплекс робіт по встановленню (відновленню) меж населеного пункту.     

    3.3. На підготовчому етапі робіт виконується вивчення і аналіз існуючих планово-картографічних матеріалів, земельно-обпікової документації, матеріалів відводу ділянок в межах населеного пункту, містобудівної документаціі, проектів внутрішньогосподарського землеустрою,  матеріалів інвентаризації об'єктів минулих років, матеріалів виконавчої зйомки, даних про  інженерну геологію та екологію. Також  проводиться створення планувальної мережі на території населеного пункту, яке складається з видалення та кодування її елементів (планувальних районів і планувальних одиниць кварталів, мікрорайонів).     

    При створенні системи містобудівного кадастру необхідно максимально використовувати існуючі матеріали різних відомств та служб, що відають питаннями управління, експлуатації, проектування населеного пункту і його об'єктів.     

    Результатами етапу є: перепік об'єктів містобудівного кадастру; схема планувальної мережі території населеного пункту з зазначенням кодів її елементів; склад інформації,   

ДБН Б.1-1-93 С.5

якої бракує і яка повинна бути отримана шляхом відповідних вишукувань, вимірів та ін.   

    3.4. Збір та обробка даних проводяться у наступній послідовності:  

    -  в заповнення паспортів об'єктів на підставі існуючої технічної, експлуатаційної проектної документації;     

виконання натурних досліджень (інвентаризації) у випадку відсутності потрібних даних по об'єкту:    

    - проведення  суцільної інвентаризації об'єктів (виконується по мірі виділення необхідних коштів), по результатах якої уточнюються дані в паспортах об'єктів містобудівного кадастру.     

    В першу  чергу виконується фіксація меж землекористувань  (землеволодінь) і складання кадастрової карти населеного пункту. Топографогеодезичні роботи повинні проводитись за методиками Укргеодезкартографії при участі місцевих органів Держкомзему.     

    3.5. Інформаційна система містобудівного кадастру представляє собою узагальнену сукупність паспортів об'єктів населеного пункту, яка використується для вирішення задач, перерахованих у п. 1.9. Первинне заповнення паспортів об'єктів віконується на паперових носіях.     

    Кадастрова карта є картографічною основою містобудівного кадастру, дозволяє вести вимірювання лінійних та площадних характеристик ділянок території з точністю, достатньою  для прийняття рішень, і повинна бути отримана в результаті проведення кадастрової зйомки. Цей  процес  включає  фіксацію просторового положення  всіх елементів міського середовища  (межі землекористувань, кордони  адміністративних районів, наземні, підземні, надземні споруди та інше).      

    Просторова  фіксація елементів містобудівного кадастру  населеного пункту виконується в місцевій системі координат, що призначається (визначається) по узгодженню з органами Укргеодезкартографії.      

    В результаті збору і обробки даних заповнюються паспорта об'єктів, включених до складу містобудівного кадастру.

    4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

    4.1. Збір вихідних даних виконується службою містобудівного кадастру. Періодичність збирання даних та їх актуалізації (оновлення) залежить від видів об'єктів, характеру інформації і регулюються даними нормами.     

    4.2. Інформація про ділянки землекористувань (землеволодінь) формується за даними земельного кадастру і оновлюється при кожній реєстрації об'єктів або зміні даних про об'єкти.     

    4.3. Містобудівні дані, що формуються за матеріалами місцевих органів архітектури та містобудування, в тому числі служби державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК), реєструються службою  містобудівного кадастру;     

    - при наданні дозволу на  будівництво (реконструкцію) об'єктів та прийманні об'єктів будівництва;   

    - при розробці (коригуванні) містобудівної документації але не рідше 1 разу в 2 роки;    

    - при коригуванні чергового плану поквартально.     

    4.4. Звітні матеріали виконання топографо-геодезичних робіт при виконавчій зйомці, інвентаризації об'єктів

ДБН Б.1-1-93 С.6   

після їх завершення в місячний термін передаються службі

містобудівного кадастру для обробки та реєстрації.      

    4.5. Дані служб і організацій, що займаються експлуатацією і обліком будинків, споруд, інженерно-транспортних мереж, фіксуються в містобудівному кадастрі по мірі виникнення змін в об'єктах, але не рідше 1 разу на рік.     

    4.6. Дані про стан (зміни) навколишнього природного середовища та екологічну ситуацію в населеному пункті фіксуються в містобудівному кадастрі за матеріалами організацій, установ та служб СЕС, Держгідрометеорологіі, Мінприроди  та інших відомств при проведенні ними обстежень і вишукувань, але не рідше 1 разу на рік.     

    4.7. Інженерно-геологічна характеристика території оновлюється один раз на п'ять років, гідрологічна 1 раз на 3 роки.    

    4.8. Для забезпечення достовірності та своєчасного оновлення інформації про об'єкти містобудівного кадастру рекомендується встановити такий порядок:     

    -  в затвердження  правових актів на володіння (користування) об'єктами проводити після їх реєстрації в      

       службі містобудівного кадастру;     

    -  затвердження  актів приймання об'єктів будівництва службою ДАБК проводити після проходження  

       реєстраціі в службі містобудівного кадастру;      

    -  дозвіл  на введення в експлуатацію  або реєстрацію  інших об'єктів, які знаходяться на обліку в     

      містобудівному кадастрі, видавати після внесення даних про них  в містобудівний кадастр.     

      Порядок вводиться рішенням місцевих Рад народних депутатів.    

    4.9. Службою містобудівного кадастру базового рівня щоквартально проводиться узагальнення даних по кожному населеному пункту і району в цілому та їх розсипка інформаційним органам виконавчої влади.     

    В обласний та  національний центри містобудівного кадастру узагальнені дані направляються 1 раз на рік.

    Форми  документів, які містять узагальнені дані, наведені в додатку 4.      

    4.10. Дані, які зберігаються в містобудівному кадастрі, відносяться до інформації відкритого типу. Винятком є інформація про юридичні особи та громадян, що носить конфіденціальний характер (адреса, права власності, показники вартості власності та ін.) і не підлягають вільному розповсюдженню без згоди конкретних суб'єктів.       

    4.11. Інформація містобудівного кадастру надається користувачам (споживачам) за їх вимогою (запитом).   

    Форми  документів для отримання відповідей на стандартні запити наведені в додатку 4. Крім того, можливе отримання  відповідей на нестандартні запити у формі, визначеній користувачем.      

    4.12. Порушення  режиму доступу до інформації містобудівного кадастру або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність відповідно до діючого законодавства.     

ДБН Б.1-1-93 С.7

    4.13. Інформація для користувачів, яким дані містобудівного кадастру населених пунктів необхідні в їх професійній діяльності, надається на некомерційній основі. Користувач сплачує витрати по розшуку, обробці даних і оформленню відповіді на запит.      

    Порядок передачі даних містобудівного кадастру іншим користувачам визначається рішенням місцевої Ради народних депутатів.     

 4.14. Розповсюдження інформації виконується службами містобудівного кадастру всіх рівнів     шляхом регулярного опублікування узагальнених даних містобудівного кадастру для інформації громадськості.                                      

     4.15. Зберігання інформації виконується службою містобудівного кадастру, яка повинна забезпечити реєстрацію всіх змін, що фіксуються, по об'єктах містобудівного кадастру.      

    Службою  містобудівного кадастру ведеться архів по кожному населеному пункту.     

    4.16. Містобудівний кадастр може вестись як на паперових носіях, так і з використанням автоматизованих систем збирання, обробки і зберігання інформації.

    5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СТВОРЕННЯ  І  ВЕДЕННЯ  

        МІСТОБУДІВНОГО  КАДАСТРУ

    5.1. Для створення і ведення містобудівного кадастру рішенням місцевої Ради народних депутатів утворюється служба містобудівного кадастру.     

    5.2. Служба містобудівного кадастру населеного пункту утворюється як підрозділ у складі місцевих органів архітектури і містобудування.     

    5.3. Діяльність служби містобудівного кадастру регламентується "Типовим положенням  про службу  містобудівного кадастру", затверджуваним Мінбудархітектури України.     

    5.4. При  організації служби містобудівного кадастру необхідно передбачити підготовку та навчання персоналу.     

    5.5. В складі служби містобудівного кадастру необхідні такі функціональні підрозділи:

     -  збирання, підготовки та обробки вихідної інформації;     

    -  ведення містобудівного кадастру;     

    -  обслуговування користувачів.     

    5.6. Підрозділ збирання, підготовки та обробки вихідної інформації виконує роботи, пов'язані з отриманням, сортуванням, первинною обробкою і контролем даних.     

     Рекомендується  технічну роботу по підготовці паспортів ділянок землекористувань (землеволодінь), будинків (в першу чергу об'єктів приватизації) покласти на цей підрозділ.     

    5.7. Підрозділ ведення містобудівного кадастру забезпечує актуалізацію інформації, зберігання, архівування, обслуговування запитів до даних, синтаксичний та лексичний аналіз, обмін даними з іншими інформаційними системами.     

ДБН Б.1-1-93 С.8

    5.8. Підрозділ обслуговування користувачів забезпечує обробку запитів користувачів, обробку  даних і підготовку документів з результатами. Цей підрозділ виконує узагальнення даних містобудівного кадастру.     

    5.9. Керівник служби містобудівного кадастру забезпечує роботу підрозділів і несе відповідальність за достовірність, своєчасність актуалізації і збереження відомостей.      

    Керівники місцевих органів (служб) земельного, лісового, водного та інших видів кадастрів, архітектури і містобудування, комунальних служб, підприємств і організацій повинні забезпечити своєчасну передачу необхідних даних в систему містобудівного кадастру і відповідають за достовірність наданої інформації.

    6. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    6.1. Автоматизовані інформаційні системи містобудівного кадастру створюються на базі спеціалізованих програмно-технічних комплексів, які підлягають ліцензуванню органами Мінбудархітектури України.    

    6.2. Програмні засоби систем містобудівного  кадастру повинні задовольняти наступні вимоги:     

    -  забезпечувати формування,  вибір та  наповнення баз  даних по  об'єктах містобудівного кадастру;      

    -  містити сучасні засоби вводу, контролю, обробки та маніпулювання текстовою і графічною інформацією;      

    -  забезпечувати захист інформації від несанкціонованого доступу;     

    -  забезпечувати захист інформації від порушень в роботі технічних засобів і обладнання.     

    6.3. Програмне  забезпечення системи містобудівного кадастру складається з наступних груп:      

    -  засоби підготовки, вводу і редагування текстової інформації;      

    -  засоби, призначені для підготовки, наповнення, обробки і редагування графічної інформації;     

    - засоби формування  документів (в табличній і графічній формі);     

    - засоби синтаксичного та лексичного аналізу даних;     

    - засоби конвертування даних інших інформаційних систем.


  
  ДБН Б.1-1-93 С.9

                                                                                                   Додаток  1

                                                                                                обов'язковий

ЗРАЗКИ  ПАСПОРТІВ  ОБ'ЄКТІВ  (ВХІДНІ ФОРМИ)

                                          Форма  1.1

Код земельної ділянки

Дата ресстрації інформації

 

ПАСПОРТ земельної ділянки

по вулиці_____________________________________     номер_______________________________________

                                                (найменування)

________________________________________________________________________          району

                                                        (найменування)

_______________________________________________________________________________________________

                                           (найменування населеного пункту)

Власник (користувач)_________________________________________________________________________

                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                             

                                                          Складено ''___''___________________199___ року


                                                                                                       
ДБН Б.1-93   С.10

                                                                         Продовження  додатку 1

                                                                              Форма 1.2

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

Земельна ділянка по вулиці  ____________________________________ номер ______________________

_____________________________ району _ _____________________________________________________

                                                                              ( найменування населеного пункту )

Власник (користувач) ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                             ОПИС

                         документів паспорту земельної ділянки

                Назва документу

   Рядок

Кількість  листів

Відомості про земельну ділянку                                               

     1

          2

План земельної ділянки з відображенням містобудівної

ситуації (М 1:2000)

     2               

          1

План встановлених меж

     3               

          1

Каталог координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки

     4

         1

Інші документи

     5

Примітки:

ДБН Б.1-1-93    С.11

                                                                  Продовження додатку 1

                                                         Форма 1.3

Код земельної ділянки

Дата реєстрації  інформації

                                                      ВІДОМОСТІ

                                           про земельну ділянку

Власник (користувач)_______________________________________________________________      01

 Міністерство (відомство), концерн, ассоціація___________________________________________     02

 Найменування галузі ________________________________________________________________    03 

Юридична  адреса власника (користувача)_________________________ ____________________     04

_________________________тел.______________________________________________________     05

Місцезнаходження  земельної ділянки      

    населений пункт __________________________________________________________________   06    

    адміністративний район __________________________________________________________       07    

    планувальний район _____________________________________________________________      08    

    планувальна одиниця ____________________________________________________________      09     

    вулиця ____________________________________, номер будинку ______________________       10

    функціональна зона_______________________________________________________________     11

Земельна ділянка надана:     

    на підставі ______________________________________________________________________      12

                   (найменування документу, найменування організації) 

     від”____” _________________ 199 _____ року № ___________________________________________         13

     на  правах: власність, володіння, користування, оренда ______________________________________       14                                                                                       

                                                                                                         (потрібне підкреслити)

    строком    ______________________________________________________________________________       15 

  ДБН Б.1-1-93    С.12

 ДЛЯ__________________________________________________________________________________________________        16

                                         ета, призначення)

        форма  власності: державна, колективна, приватна____________________________________________     17

                                                                                                            (потрібне підкреслити)    

        серія державного акту  ____________________  №   _____________________ ___________________ __     18

    Земельна ділянка вилучена (викуплена):

       на підставі_______________________________________________________________________    19                         

                                                                  (найменування документу, організації)     

      від  “____'' ____________ 199 ___ року №   ____________________________________________    20

   Площа  земельної ділянки:       

 відповідно до "Книги записів (реєстрації) державних актів і договорів на право тимчасового

користування  з  землею  (в т.ч. за умовами оренди)"                                                                                                                                                                                                                      

      * відповідно до існуючих документів на відведення ділянки. кв.м, ____________________________               22  

      * у фактичних межах, кв,м _____________________________________________________________              23

      в тому числі: під основною функцією, кв.м _______________________________________________               24

      під забудовою, кв.м __________________________________________________________________               25

      під твердим покриттям, кв.м ___________________________________________________________               26

   Ціна (оцінювальна вартість) земельної ділянки відповідно __________________________________

_____________________________________________________________________________________                 27

                                                            ( економічна оцінка, експертна оцінка, аукціон, ін.)

____________________________________ млн. крб. _________________________________________                28

    Функціональне призначення ( за містобудівною документаціїю ) ______________________________               29

    Функціональне використання ___________________________________________________________               30

   Обладнання інженерно-транспортними мережами:

       Водопровід ___________________________________   ТАК - НІ _____________________________             31

    ДБН Б.1-1-93    С.13

       Каналізація фекальна __________________________   ТАК - НІ _____________________________              32

       Каналізація дощова ____________________________  ТАК - НІ ______________________________             33

       Локальні очисні споруди _________________________ТАК - НІ ______________________________              34

       Газопровід ____________________________________ ТАК - НІ ______________________________             35

       Тепломережа __________________________________ТАК - НІ ______________________________             36

       Електромережа ________________________________ТАК - НІ_______________________________             37

       Телефонна мережа _____________________________ТАК - НІ ______________________________             38

       Кабельні слабкострумкові мережі _________________ ТАК - НІ ______________________________             39

       Дренажна система ______________________________ТАК - НІ _______________________________           40

       Автомобільні дороги ____________________________ ТАК - НІ ______________________________             41

       Підїзні залізничні колії ___________________________ТАК - НІ ______________________________             42

                                                                            (потрібне підкреслити)

    Загальна площа будинків і споруд, розташованих в межах ділянки, кв.м ________________________    

    _____________________________________________ _______________________           43

             в тому числі:

             та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача),   кв.м _______________________              44

             інших юридичних осіб _________________________________ ,кв.м _______________________              45

                                                                       ( найменування )

            _____________________________________________________, кв.м _______________________             46

                                                                       ( найменування )

     

ДБН Б.1-1-93       С.14

Власник (користувач)  _______________________________________________

_   _________________________________________________________________            _______________

                                  ( посада, прізвище, ім я та по батькові, телефон )                              (підпис)

                       М.П.                                          ” _____ ” ____________ 199  ___  р

________________________________________________________________________________________________________________

       * Заповнюється при відсутності державного акту.


 ДБН Б.1-1-93        С.15

                                                                                         Продовження додатку 1

                                            Форма 1.4

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

________________________________________________________________ Рада народних депутатів

______________________________________________________________________________________

(найменування  місцевого органу  місто6удувння і архітектури)             

___________________________________________________________________________________________________________________

                                                                            (найменування населеного  пункту)

                                                            ПЛАН

Земельної ділянки в__________________________________, по вулиці __________________________

                   (найменування населеного пункту)

№ ___________________  _____________________ району, який ________________________________

                                                                                                                            (найменування документу)

______________________________ Ради  народних   депутатів  від _____________    року

№ __________________ за проектом _______________________________________________________

_ ____________________________________ відведено у _______________________________________

         (найменування населеного  пункту)                                                  (правове відношення до ділянки)

________________________________________________________________________________________

                   (найменування суб'єкту відношвння)

ДБН Б.1-1-93     С.16

                                                                                 

                                                                                        Масштаб  1:2000

        

           Кврівник місцевого органу

           містобудування і архітектури___________________         __________________

                                                                  (підпис.дата)                          (п.і.п/б)

          Міський (районний) архітектор_____________________   ______________________

                                                                      (підпис.дата)                             (п.і.п/б)

        Інженер-землевпорядник_____________________   ______________________

                                                               (підпис, дата)                           (п.і.п/б)

                                                       

ДБН Б.1-1-93 С. 17

                                                          Продовження додатку 1

                                                            Форма 1.5

Код земельної  ділянки

Дата реєстрації інформації

                               

                                ПЛАН

                    встановлених меж

                                  Таблиця

                     ліній та дирекційних кутів

              Назва сторони

               Номер точки

     Довжина ліній

    Дирекційний кут

  початку ліній

  кінця лінії

ДБН Б.1-1-93     С.18

    Опис суміжних ділянок

                                                План встановлених меж

1.________

5.________

2.________

6._________

3._________       

7.__________

                                   (найменування власника (користувача)

4._________

8.__________

начальник

  масштаб

     лист

    листів

Узгоджено:  

склав

Головний архітектор _______

перевірив

(наменування організації)

Інженер-землевпорядник____

креслив

“____” _________ 199 __ р.

                

 

  ДБН Б.1 -1-93   С.19

                                                                      Продовження додатку 1

                                                                    Форма 1.6

Код земельної ділянки

Дата реєстрації інформації

              

                                            КАТАЛОГ

            координат кутів зовнішніх меж земельної ділянки

 Номер точки

Дирекційний кут

Відстань (м)

                          Координати

               Х                        

           У

 Площа ділянки _____________ кв.м з імовірною похибкою __________________________   кв.м

 Рахував ___________________________________________ “____” _______________ 199 ___ р.

                                   (прізвище, імя та по батькові)

Перевірив __________________________________________ “____” _______________ 199 ___ р.

     

 

                                   ДБН Б.1-1-93    С.20

                                                                                           Продовження додатку 1

                                                                                             Форма   1.7

                                                       

Код будинку  (споруди)

Дата реєстрації інформації

      

                                                   П А С П О Р Т

                                               будинку (споруди)

 по вулиці ________________________________________ , номер ________________

                                       (найменування)      

_________________________________________________________________________________  району

                                       (найменування)

________________________________________________________________________________________

                           (найменування населеного пункту)

     Власник (користувач) ___________________________________________________________________

                                            (посада, прізвище, імя та по батькові, телефон)

                                            Складено “ ____ “ ________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93   С.21

                                                                                                    Продовження додатку 1

                                                            Форма  1.8    

 

Код будинку (споруди)

Дата реєстрації  інформації

Будинок (споруда) по вул.  _____________________________  ,  номер ______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ району 

                                          (наймвнування населеного пункту)

Власник (користувач)_______________________________________________________________________________

                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)

 ОПИС документів паспорту будинку (споруди)

Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості про будинок (споруду)

1

2

Поповерховий план будинку (споруди)

2

1

План земельної ділянки (М1:2000)

3

1

Каталог координат зовнішніх кутів будинку (споруди)

4

1

Інші документі

5

Примітки:

.


ДБН Б.1-1-93    С.22

                                                                                                Продовження додатку 1

                                                                Форма  1.9

Ко  Код  будинку (споруди)

Дат Датаа ресстрації  інформації

 

                                                      ВІДОМОСТІ

                                           про будинок (споруду)

Власник (користувач) _________________________________________ ______________________        01

Міністерство (відомство), концерн, ассоціація ________________ ___________________________       02

Найменування галузі ________________________________________________________________        03

Юридична  адреса власника (користувача)  __________________________ __________________         04

________________________________ тел. _____________________________________________        05

Місцезнаходження будинку (споруди)      

      населений пункт ________________________________________________________________        06    

      адміністративний район ________________________________________ _________________         07   

      планувальний район ____________________________________________________________         08    

      планувальна одиниця    _________________________________________________________          09    

      вулиця _________________________________ номер ________________________________          10

Будинок (споруду) надано:

        на підставі __________________________________________________________________________             11                   

                           (найменування документу,  найменування організації)

       від  ''_____'' _______________199___       року  №   ___________________________ _____________              12

       на правах: власність, володіння, користування, оренда __________________________________________              13                            

                                                                                           (потрібне підкраслитм)

ДБН Б.1-1-93     С.23

    строком  _____________________________________________________________________________________________            14

    для _____________________________________________________________________________ _____________________            15                                             

                                                                            (мета, призначення)

   форма  власності: державна, колективна, приватна _____________________________________         16

                                                                                            (потрібне підкреслити)

Вид (функціональне призначення) будинку (споруди) ______________________________________         17 

Тип будинку (споруди)_________________________________________________________________        18

Серія _______________________________________________________________________________       19 

Основне використання будинку _________________________________________________________        20

Метричні характеристики будинку (споруди):

кількість поверхів, од. _________________________________________________________________      21  

     довжина, м________________________________________________________________________       22     

     ширина, м _____________ __________________________ ________________________________       23   

     висота (глибина), м ________________________________________________________________        24    

     площа забудови, кв.м ______________________________________________________________        25    

     будівельний об'єм, куб.м____________________________________________________________        26      

     площа загальна, кв.м ______________________________________________________________         27


ДБН Б.1-1-93 С.24

                                                                     Продовження додатку 1

    площа корисна, кв.м___________________________________________ _______________________       28

    в тому числі та, що знаходиться у розпорядженні власника (користувача),           

    кв.м_________________________________________________________________________________      29 

    інших юридичних осіб__________________________, кв.м _______ ____________________________     30

                                                               (найменування)

      __________________________________________________________, КВ.М _______________________________________       31

     вбудовані приміщення (по видах функціонального використання)   :

     в  _______  поверсі, ______________________________  корисною площею  _____   кв.м  ____ ______________         32      

                                               (призначення)

     в  _______  поверсі,  ______________________________  корисною площею _ ____   кв.м  _______________        33                    

                                              (призначення)

     в _______  поверсі, __________________ ____________  корисною площею   ____   кв.м  ________________        34  

                                                          (призначення)

      в  _______ поверсі,  ____________________ ______________    корисною площею    ____ кв.м   ________________       35

                                        (призначення)           

Технічний стан будинку (споруди):     

     рік побудови_________________________________________________________________________       36     

     рік останнього капітального ремонту ____________________________________________________        37      

     матеріал фундаменту  ________________________________________________________________       38    

     матеріал стін________________________________________________________________________        39

     матеріал перекриття _________________________________________________________________        40

     матеріал покриття ___________________________________________________________________         41

     відсоток зносу ______________________________________________________________________         42

     найменування стадії будівництва (для об'єктів, що будуються) ______________________________        43

 Історико-культурна цінність будинку (споруди):     

  ДБН Б.1-1-93      С.25

     категорія цінності __________________________________________________________________          44

      охоронний номер  _________________________________________________________________________           45

Вартісні характеристики будинку (споруди):      

    балансова вартість, млн.крб. ___________________________________________________________      46

     оціночна вартість згідно _______________________________________________________________________       47                    

                                                           (екон. оцінка, експерт, оцінна, аукціон, ін.)     

____________________________________ МЛН.крб. ________________________ __________________________        48

Інженерне обладнання будинку (споруди):    

     тип водопостачання __________________________________________________________________________        49

     площа, обладнана водопроводом,  кв.м _________________________________________________________         50  

     тип гарячого водопостачання ________________________ _________________________________________          51   

     площа, обладнана гарячим водопостачанням, кв.м _____________________ __________________________          52

    тип побутової каналізації  ____________________________ _______________ _____________________________         53  

    площа, обладнана побутовою  каналізацією, кв.м _______________________ _____________________________         54  

    тип дощової каналізації  ____________________________ ________________ _____________________________         55

    тип промислової каналізації  _________________________ _______________ _____________________________          56   

     площа, обладнана промисловою  каналізацією, кв.м ___________________ ______________________________         57    

     тип опалювання __________________________________________________ _____________________________          58

     опалювана площа, кв.м ____________________________________________ ______ ______________________          59

    тип газопостачання ________________________________________________ _______ _____________________          60

    тип електропостачання_____________________________________________ _____________________________          61


ДБН Б.1-1-93    С.26

Продовження додатку 1

                                        

    тип вентиляції_____________________________________________________________________             62

    наявність ванн(душових установок)________________________________________________________                    63

    наявність сміттєпроводу_____________________________________________________________                64

    тип транспортних комунікацій_________________________________________________________           65

    тип слабкострумкових кабельних мереж________________________________________________           66

Вихідний документ, який підтверджує наведені відомості про будинок (споруду)

_____________________________________________________________________

                                  (найменування документу)

який міститься в______________________________________________________________________           67

                                           (найменування документу)

складений “____”_______________199___р._______________________________________________           68

Будиинок (споруда) прийнято в експлуатацію:

на підставі___________________________________________________________________________           69

                                           (найменування документу )

_____________________________________________________________________________________          70

                                         ( найменування організації)

від ”____” __________________199___р .№________________________________________________          71

Власник (користувач)_______________________________________________________

___________________________________________________   ________________________________

(посада,прізвище,ім”я та по батькові,телефон)                  (підпис)

    М.П.                                ”____” _____________ 199 ____ р

ДБН Б.1-1-93      С.27

                                                                           Продовження  додатку  1

                                          Форма  1.10

Код будинку (споруди)

Дата реєстрації інформації

_____________________________________________________ Рада народних депутатів

____________________________________________________________________________________

(найменування місцевого органу містобудування і архітектури)             

______________________________________________________________________________________________________          

                             (найменування населеного  пункту)

                               П Л А Н

Земельної  ділянки в _____________________________________,   по вулиці _________________________                    

                                  (найменування населеного пункту)

  _______    _____________________________  району,  який______________________________________________                                                                                                

                                                                                                                      (найменування документа)

_________________________________ Ради  народних  депутатів  від  ________________________   року

  №  __________ за проектом___________________________________________________________

                                                                           (найменування установи)

____________________________________________ відведено у_________________________________________________

                                                                                                                    (правове відношення до ділянки)

    __________________________________________________________________________________________________________

                                                                        (найменування субєкту відношення)

ДБН Б.1-1-93       С.28

                                

                                                                         

                                                                                                                      Масштаб 1:2000 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                         

Керівник місцевого органу

містобудування і архітектури           ______________________       ______________________

                                                                            (підпис,дата)                             (п.і.п/б)

Міський (районний) архітектор   ___________________    ____________________

                                                                   (підпис,дата)                         (п.і.п/б)

Інженер-землевпорядник _____________________________    ____________________

                                                                       (підпис,дата)                         (п.і.п/б)

ДБН Б.1-1-93    С.29

                                                             Продовження додатку 1

                                                                           Форма 1.11

Код будинку споруди

Дата реєстрації інформації

                                                                                     П Л А Н

                                                                               поповерховий

Будинку (споруди) в ______________________________по           ____________________________

                                (найменування населеного пункту)                          (найменування вулиці)

 ____________, _______________________________________________ району, який  

_____________________________________________________________ Ради народних депутатів

                                                 (найменування документу)

від “___” ______________ 199 __ г.  № ____________________________ введений в експлуатацію

1:100

                                                                          

                                   


  ДБН Б.1-1-93   С.30

Продовження додатку 1

Форма  1.12

Код будинку (споруди)

Дата  реєстрації інформації

   К  А Т А Л О Г                      

координат зовнішніх кутів будинку (споруди)

Номер точки

Дирекційний кут

 Відстань (м)

                              Координати

                 Х                     

  

              у

Площа  забудови____________________ кв.м  з імовірною  похибкою _______________        кв.м

                                                                                                                                                      

Рахував____________________________________________________ “_____” ________________ 199 ___ р.

                         (прізвище, імя та по батькові)      

Перевірив___________________________________________” ____” ____________ 199 ___р.

                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

                                            Форма  1.13

Дата реєстраціі документів                                     

 

 ПАСПОРТ

водопровідної мережі

Складений”_____”______________ _199__ року


ДБН Б.1-1-93     С.31

Продовження додатку 1

                                               Форма 1.14

                                                

Дата реєстрації документів

              ОПИС

       документів паспорту водопровідної мережі

Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості  про водопровідну мережу

1

1

Відомості  про ділянку водопровідної мережі

2

Відомості про вузол водопровідної мережі

3

Схема водопровідної мережі

4

1

Каталог координат вузлів водопровідної мережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:


  ДБН Б.1-1-93    С.32

Продовження додатку 1

Форма  1.15

                                                           

Дата реєстрації документів

    ВІДОМОСТІ

про водопровідну мережу

Власник (користувач) __________________________________________________ __             01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _________________________________             02

Найменування галузі______________________________________________________            03

Юридична  адреса власника (користувача)____________________________________

_______________________________________, телефон_________________________          04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна__________________           05

                                                                               (потрібне  підкреслити) 

Тип водопроводу____________________________________________________________      06

Власник (користувач)________________________________________________

_______________________________________________                 _________________________

  (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                                 (підпис)

                            
     ДБН Б . І-1-93      С.33

Продовження додатку 1

Форма 1.16

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

      В І Д О М О С Т І

про ділянку водопровідної мережі

Місцезнаходження ділянки_______________________________________________________  

                                             (найменування вулиці або планув. одиниці,під якою прокладено ділянку 

01

Довжина, м____________________________________________________________________

02

Діаметр, м_____________________________________________________________________

03

Матеріал______________________________________________________________________

04

Глибина закладення, м__________________________________________________________

05

Схил_________________________________________________________________________

06

Технічний стан:

відсоток зносу _________________________________________________________________

07

знаходиться в аварійному стані___________________ ТАК . - НІ _______________________

08

                                                                               (потрібне підкраспити)

Режим роботи__________________________________________________________________

09

Шіляховий відбір, л/с____________________________________________________________

10

           Власник (користувач)_____________________________________________________

_______________________________________________________       ____________________

                                        (посада, прізвища, ім'я та по батькові, телефон)”                                               (підпис)

         М.П.                                                                           “ _____” _____________________ 199 ____ р.

                            
  ДБН Б.І-1-93   С.34

Продовження додатку 1

                                                                              Форма  1.17

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

 

ВІДОМОСТІ

про вузол водопровідної мережі

Загальна витрата води, л/с______________________________________________________       01

Загальна зосереджена витрата води, л/с __________________________________________       02

Тиск, кПа_____________________________________________________________________       03

Кількість зосереджених споживачів, од.   _________________________________________________         04

            Власник (користувач)___________________________________________      _____________

                                                       (посада, прізвище, .ім'я та по батькові, телефон)             (підпис)                                                                

М.П.                                                                              “_____” ____________________  199 ___ р.

ДБН Б.1-1-93    С.35

Продовження додатку 1

                                          Форма  1.18

Дата реєстрації документів

         

КАТАЛОГ

координат вузлів водопровідної мережі

       Код вузла

          Координати

      Х                 

      У

Розрахував ___________________________________________   “  ____ “ ____________ 199  ___ р.

                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив____________________________________________ “ ____ “ _____________ 199 ___ р.

                                                      (прізвище, ім'я та по 6атькові)

.


  ДБН Б.1-1-93     С.36

Продовження додатку 1

Форма 1.19

 

Дата реєстрації документів

 СХЕМА

водопровідної мережі

       Код ділянки

       Діаметр, м

Шляховий відбір, л/с

Код вузла

Загальна витрата води, л/с

Форма  1.20

                                                               

Дата реєстрації документів

ПАСПОРТ

каналізаційної мережі

    Складений "_____" ________________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93       С.37

Продовження додатку 1

                                     Форма 1.21

                                                                             

Дата реєстрації інформації

       ОПИС документів паспорту каналізаційної мережі

                                      Назва документу

Радок

Кількість листів

Відомості  про каналізаційну мережу

1

1

Відомості  про ділянку  каналізаційної мережі

2

Відомості  про вузол  каналізаційної  мережі

3

Схема  каналізаційної  мережі

4

1

Каталог  координат вузлів каналізаційної  мережі

5

1

Інші документи

6

)!бмітки:

Примітки:


  ДБН Б.1-1-93     С.38

Продовження додатку 1

Форма  1.22

                                                    

Дата реєстрації інформації

     ВІДОМОСТІ

про каналізаційну мережу

Власник (користувач) ____________________ ______________________________________________     01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ______________________________________________       02

Найменування галузі  _________________________________________________________________       03

Юридична  адреса власника (користувача) _______________________________________________

____________________________________________, телефон  _________________________ ____        04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна   _______________________ ____       05

                                                                                  (потрібме  підкреслитм)      

Тип каналізації__________________________________________________________________ ____        06

     Власник (користувач) ___________________________________________________________

___________________________________________________________________        _______________

             (посада, прізвища, ім'я та по батькові, телефон)                                                   (підпис)

                      М.П.                                                                         “ ____ “ _____________________ 199 ___ р.

                                
ДБН Б.Ї-Ї-93   С.39

Продовження додатку 1

Форма  1.23

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

       ВІДОМОСТІ

про ділянку каналізаційної мережі

 Місцезнаходження ділянки _____________________________________________________________     01

                           (найменування вулиці або планув, одиниці, під якою прокладено ділянку)

Довжина , м ___________________________________________________________________________________________     02

Діаметр,м   ____________________________________________________________________________________________     03

Матеріал ______________________________________________________________________________________________    04

Глибина закладення, м __________________________________________________________________________________     05

Схил __________________________________________________________________________________________________     06

Технічний стан:

    відсоток зносу ______________________________________________________________      07  

    знаходиться  в аварійному стані _________________________________ ТАК - НІ _____________________       08

                                                                                                                   ( потрібне підкреслити)

Режим роботи ________________________________________________________________________________      09

Шляховий приплив стоку, л/с ____________________________________________________________    10

Наповнення колектора __________________________________________________________________________    11

Швидкість руху води в колекторі, м/с ______________________________________________________________     12

     Власник (користувач) _________________________________________      

__________________________________________________________________________             _______________________               

                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                  (підпис)

                            М.П.                                                                  “ _____” _____________________   199 __ р
  ДБН Б.1-1-93     С.40

Продовження додатку 1

Форма  1.24

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол каналізаційної мережі

Загальна витрата води, л/с ___________________________________________________________   01

Загальна зосереджена витрата води, л/с _______________________________________________    02

Тиск, кПа _________________________________________________________________________     03

Кількість зосереджених споживачів, од.    ______________________________________________________      04

 Власник (користувач) __________________________________________________________

___________________________________________________________________________      ____________

                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                           (підпис)

 М.П.                                                                  “ _____” _____________________   199 __ р
ДБН Б.Ї-Ї-93   С.41

Продовження додатку 1

Форма  1.25

                                                      

Дата реєстрації інформації

   СХЕМА

каналізаційної мережі

     Код ділянки

     Діаметр, м

     Наповнення

      колектора                             

Код вузла

Загальна витрата води, л/с


  ДБН Б.1-1-93     С.42

Продовження додатку 1

Форма  1.26

                                                                                               

Дата реєстрації інформації

                                                К А Т А Л О Г

                        координат вузлів каналізаційної мережі

     Код вузла

                 Координати

            Х

            У

Рахував______________________________________________________________   “ ____ “ __________ 199 ___ р.

                                     (прізвище,  ім'я та по батькові)

Перевірив ____________________________________________________________ “ _____ “ _________ 199 ___ р.

                                            (прізвище,  ім'я та по батькові)

Форма  1.27

                                                                                 

Дата реєстрації інформації

  

ПАСПОРТ

газової мережі

Складений "____ “ _____________________ 199 ____ року


ДБН Б-1-1-93    С.43

Продовження додатку 1

Форма 1.28

                                                                                      

Дата реєстрації інформації

                                                                                     

           О П И С

документів паспорту газової мережі

                                                                 Назва документу

Рядок

Кількість листів

ВІдомості про газову мережу

1

ВІдомості про ділянку газової мережі

2

Відомості про вузол газової мережі

3

Схема газової мережі

4

1

Каталог координат вузлів газової мережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:


  ДБН Б.1-1-93     С.44

Продовження додатку 1

Форма  1.29

                                                      Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про газову мережу

 Власник (користувач)_________________________________________________ ____      01

 Міністерство (відомство), концерн, асоціація _______________________________ __      02

Найменування  галузі _____________________________________________________      03

Юридична  адреса власника (користувача)____________________________________

____________________________________________, телефон ___________________       04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна _________________      05                                

                                                               (потрібне підкреслити)

Тип газопроводу ________________________________________________________          06

     Власник (користувач) _______________________________________    _________       

                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)            {підпис)

                       М.П.                                                                  “ _____” _____________________   199 __ р
ДБН.1-Ї-93   С.45

Продовження додатку 1

                                     Форма 1.30

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

    В І Д О М О С Т І

про ділянку газової мережі

Місцезнаходження ділянки_____________________________________________________________________

01

                                               (найменування вулиці або планув. одиниці, під якою прокладено ділянку)

 довжина, м

Довжина,м____________________________________________________________________________________

м

аметр, м

02

Діаметр,м_____________________________________________________________________________________

03

Матеріал______________________________________________________________________________________

04

Глибина закладення, м__________________________________________________________________________

05

Схил _________________________________________________________________________________________

Технічний стан:

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

06

         відсоток зносу

07

         знаходиться в аварійному стані__________________________________ ТАК - НІ  ________________

                                                                                                                  (потрібне підкреслити)

08

Режим роботи ________________________________________________________________________________

09

Шляховий відбір, куб.м/год ______________________________________________________________ 

10

Власник (користувач) _________________________________________________

_____________________________________________________________________     _____________________

Власник (користувач)

                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                          {підпис)

                           М.Л.                          “ ____ “ ____________________  199 __  р


  ДБН Б.1-1-93   С.46

Продовження додатку 1

Форма  1.31

                                                                   

Код ділянки мережі        

Дата реєстрації інформації

                             В І Д О М О С Т І

                  про вузол газової мережі

Загальна витрата на вході, куб.м/год. ___________________________________________________            01

Загальна витрата на виході, куб.м/год  __________________________________________________            02

Тиск на вході, МПа ___________________________________________________________________           03

Тиск на виході, МПа  ____________________________________________________________________       04

Кількість зосереджених споживачів, од. ____________________________________________________       05

Власник (користувач)__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________      _______________________

                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                     (підпис)

М.П.                                             “ _____ “ ___________________ 199 ____ р


ДБН Б.1-1-93   С.47

Продовження додатку 1

Форма  1.32

Дата реєстрації інформації

                                                                 

       К А Т А Л О Г

координат вузлів газової мережі

          Код вузла

                Координати

              Х

         У

Рахува ____________________________________________ “ ____ “ _______________  199 ____ р.

                               (прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив _________________________________________ “ ____ “ _______________ 199 ____ р.

                             (прізвища, ім'я та по батькові)


  ДБН Б.1-1-93      С.48

Продовження додатку 1

Форма  1.33

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

газової мережі

Код                 

ділянки

Діаметр,

м

Шляховий

відбір,

куб.м/год.

               

Код

вузла

Витрата на

вході,

куб.м/год

Витрата на

виході,

куб.м/год.

Форма  1.34

Дата реєстрації інформації

                                                                            

П А С П О Р Т       

теплової мережі

Складений ''____” _________________  199 ____ року


ДБН Б.1-1-93  С.49

Продовження додатку 1

Форма  1.35

Дата реєстрації інформації

            О П И С

документів паспорту теплової мережі

                                                             Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості  про теплову мережу

1

1

Відомості  про ділянку теплової мережі

2

Відомості про вузол теплової мережі

3

Схема теплової мережі

4

1

Каталог координат  вузлів теплової мережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:


  ДБН Б.1-1-93     С.50

Продовження додатку 1

Форма  1.36

Дата реєстрації інформації

       ВІДОМОСТІ

 про теплову мережу

Власник (користувач) ___________________________________________________________          01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація _______________________________________           02

Найменування галузі ___________________________________________________________           03

Юридична адреса  власника (користувача)_________________________________________

_____________________________________________,  телефон ______________________          04

Форма   власності: державна, комунальна, колективна, приватна ______________________           05                                 

                                                                   (потрібне підкреслити)

Тип теплової мережі ____________________________________________________________          06

          Власник (користувач) ___________________________________________      

____________________________________________________________           _______________________

 (посада, прізвище, ім'я та по батькові,телефон)                               {підпис)

М.П.                         “ ____ “ ______________________ 199 ___ р,

ДБН Б.1-1-93   С.51

Продовження додатку    1

Форма  1.37

Код ділянки мережі

Дата реєстрації  інформації

    В І Д О М О С Т І

про ділянку теплової мережі

Місцезнаходження ділянки  ________________________________________________________________________     01

                                     (найменування вулиці  або планув. одиниці,  під якою прокладеноділянку)

Довжина,м    __________________________________________________________________________________________________________    02

Діметр, м ________________________________________________________________________________  03

Матеріал ________________________________________________________________________________   04 

Глибина закладення, м _____________________________________________________________________    05

Схил ______________________________________________________________________________________ ____     06

Технічний стан:

    відсоток зносу ________________________________________________________________________     07

     знаходиться в аварійному стані __________________ _________________________________   ТАК  -  НІ ____________       08

                                                                                                                                                                     (потрібне підкреслити)

Режим роботи __________________________________________________________________________________       09

Шляховий відбір, Вт______________________________________________________________________________       10  

Спосіб прокладання______________________________________________________________________________      11

Наявність антикорозійного внутрішнього покриття__________________________ ТАК  НІ __________________    12

                                                                                                                     (потрібне підкреслити)

Спосіб нанесення антикорозійного внутрішнього покриття ______________ _______________________________       13

Наявність антикорозійного зовнішнього покриття _____________________________ ТАК -  НІ ________________      14

                                                                                                                                                         (потрібне підкреслити)

ДБН Б.1-1-93 С.52

Спосіб нанесення антикорозійного зовнішнього покриття _____________________________________         15

   Власник (користувач) _________________________________________ 

________________________________________________________________________           _______________________       

                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                 (підпис)

            М.П.                                     “ _____ “ _____________________ 199 ___ р

  ДБН Б.І-І-93     С.53

Продовження додатку 1

Форма  1.38

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол теплової мережі

Загальна витрата тепла, Вт____________________________________________________________     01

Загальна витрата гарячої води, л/с _____________________________________________________     02

Тиск, Па  ___________________________________________________________________________     03

Кількість зосереджених споживачів, од.    ________________________________________________________     04

 Власник (користувач)   __________________________________________________            ______________

                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                   (підпис)

         М.П.                                                 “ ----” ---------------- 199 ___ р


ДБН Б.1-1-93    С.54

Продовження додатку 1    

Форма  1.39

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

теплової мережі

Код                 

ділянки

Діаметр,

м

Шляховий

відбір,

куб.м/год.

               

Код                   

вузла

Загальна

витрата

гарячої води,

л/с

Загальна

витрата

тепла,

Вт

  ДБН Б.1-1-93     С.55

Продовження додатку 1

Форма 1.40

Дата реєстрації інформації

К А Т А Л О Г

 координат вузлів теплової мережі

      Код вузла

                       Координати

              Х

               У

Рахував_____________________________________________________________________ “ ____ “ __________ 199 __  р.

                                                                                     (прізвище, ім'я  та по батькові)

Перевірив _______________________________________________________________________ “ ______ “ _________ 199 ___ р.

                                                                                                                   Форма 1.41

                                                                                                                    

Дата реєстрації інформації

П А С П О Р Т

електромережі

Складений “ ____ “ ______________________ 199 ___ року


ДБН Б.1-1-93   С.56

Продовження додатку 1

Форма 1.42

Дата реєстрації інформації

           О П И С

документів паспорту електромережі

                                                                      Назва документу

Рядок

Кількість листів

Відомості про електромережу

1

1

Відомості  про ділянку електромережі

2

Відомості про вузол електромережі

3

Схема електромережі

4

1

Каталог координат вузлів електромережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:


  ДБН Б.1-1-93   С.57

Продовження додатку 1

Форма  1.43

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І  

про електромережу

Власник (користувач) _______________________________________________________      01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ____________________________________     02

   Найменування галузі _______________________________________________________      03

Ю        Юридична  адреса власника (користувача) ____________________________________

           ____________________________________ ,  телефон  __________________________      04

Ф         Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна __________________      05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (п                                                                                                       (п отрібне підкреслити)

Т          Тип електромережі________________________________________________________       06

В                   Власник (користувач) ______________________________________ 

             ____________________________________________________________________________________________  

                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)               {підпис)

М.П.                                                     “ ____ “ ______________________ 199 ___ року


ДБН Б.1-1-93     С. 58

Продовження додатку 1

Форма 1.44

Код ділянки мережі

   

Дата реєстрації інформації

   В І Д О М О С Т І

про ділянку електромережі

Місцезнаходження ділянки __________________________________________________________

01    

                   (наймен-ня вулиці або планув, одиниці, під/над якою прокладено ділянку)

Довжина,, м

Довжина,м _______________________________________________________________________     

прокладки (лінії) ___________________________________________________________________

02

Тип прокладки (лінії) _______________________________________________________________ 03    

>еріз кабеля, кв. мм

03

Переріз кабеля, кв.мм______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________04

04

Марка кабеля_____________________________________________________________________

05

Матеріал жили(проводу) кабеля _____________________________________________________

06

Матеріал опори ___________________________________________________________________

кладення кабеля,

07

Глибина закладення кабеля, м ______________________________________________________

08

Відсоток зносу ____________________________________________________________________

Напруга

Напруга, кВ

Відсоток зносу  ____________________________________________________________________

09

Напруга, кВ ______________________________________________________________________   

10

Активний опір, Ом ________________________________________________________________

11

                    

Впасник (користувач) ____________________________________________

___________________________________________________________          ________________________

     (посада, прізвище, імя та по батькові, телефон)                                                            (підпис)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

               М.П.                       “ _____” _______________ 199 __  р


  ДБН Б.1-1-93        С.59      

Продовження додатку 1

Форма  1.45

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

   В І Д О М О С Т І

про вузол електромережі

Навантаження, кВт_______________________________________________________            01

Кількість зосереджених споживачів, од. ______________________________________           02

     Власник (користувач) ___________________________________________

___________________________________________________________________      _________________

                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                     (підпис)

                                                 М.П.                                                                             “ _____” _______________ 199 __  р


ДБН Б.1-1-93   С.60

Продовження додатку 1

Форма 1.46

Дата реєстрації інформації

                                                                                           

 С Х Е М А

злектромережі

  Код ділянки

  Переріз,

    кв.мм

  Напруга, кВ

   Код вузла

Навантаження,

        кВт


  ДБН Б.1-1-93    С.61

Продовження додатку

Форма 1.47

Дата реєстрації інформації

                                                К А Т А Л О Г

                          координат вузлів електромережі

        Код вузла

             Координати

             Х

       У

Рахував  ________________________________________________________  “ ____ “ ___________________ 199 ___ р.

                                                (прізвища, ім'я та по батькові)                                              

Перевірив __________________________________________________    “ ____ “ ________________ 199 ___ р.

                                              (прізвища, ім'я та по батькоіі)

                                                                                             Форма  1.48

                                                                                            

Дата реєстрації інформації

       П А С П О Р Т

вулично-дорожньої мережі

Складений “ ____ “ _______________________ 199 ___ року


 
ДБН Б.1-1-93   С.62

Продовження додатку 1

Форма  1.49

Дата реєстрації інформації

                 О П И С

документів паспорта вулично-дорожньої мережі

                                                         Назва документу

   Рядок

  Кількість

  листів       

Відомості про вулично-дорожню мережу

1

1

Відомості про ділянку вулично-дорожньої мережі

2

Відомості про вузол вулично-дорожньої мережі

3

Схема вулично-дорожньої мережі

4

1

Каталог координат вузлів вулично-дорожньої мережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:

'

  ДБН Б.1-1-93   С.63

Продовження додатку 1

Форма 1.50

Дата реєстрації інформації

          

   В І Д О М О С Т І

про вулично-дорожню мережу

Власник (користувач)___________________________________________________ ___ ____         01                  

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ________________ _______________________        02

Найменування галузі ___________________________________________________________        03

Юридична  адреса власника (користувача)____________________ _____________________      

________________________________,  телефон ____________________________________        04

Форма  власності: державна, комунальна, колективна, приватна _____________ _________        05          

                                                                       (потрібне підкраслити)

 Тип елемента вулично-дорожньої мережі  ____________________ _____________________       06

Найменування вулично-дорожньої мережі  _________________________________________       07

    Відповідальний за технічний і санітарний стан ______________.____  

________________________________________________________________________            ______________________

                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                             ( підпис)

                                         

                                                       М.П.                                     “ ____ “ ____________________ 199 ____ р

ДБН Б.1-1-93     С.64

Продовження додатку 1

Форма 1.51

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

        В І Д О М О С Т І

про ділянку вулично-дорожньої мережі

Місцезнаходження длянки ________________________________________________________________        01

                                                 (наймен-ня вулиці початку і кінця д-ки або півої і правої  планув. од.)

Довжина, м ___________________________________________________________ _______________        02

Матеріал покриття _______________________________________________________________       03

Категорія ___________________________.__________________________________ _________       04

Ширина в червоних лініях, м _______________________________________________________       05

Ширина проїзної частини, м ________________________________________________________      06

Тип поперечного профілю  _________________________________________________________      07

Технічний стан (відсоток зносу) _____________________________________________________     08

Інтенсивність руху, од./год.: легковий, вантажний (за видом) транспорт ___________________________      09                       

                                                                            (потрібне підкреслити)

Наявність і вид позавуличного переходу: наземний, підземний ___________________________________      10

                                                                             (потрібне підкреслити)

 Наявність маршрутів громадського транспорту: трамвай, тролейбус,  автобус______________________       11                             

                                                                             (потрібна підкреслити)

Вид  відведення поверхневих  вод: дощова  каналізація, поверхневе відведення_____________________    12

                                                                (потрібне підкреслити)

Наявність і вид освітлення: відсутнє, одностороннє, двостороннє___________________________________   13

                                                                                     (потрібне підкреслити)

ДБН Б.1-1-93    С.65

    Власник (користувач) ________________________________________________

_____________________________________________________________________        ____________

                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон)                                                                        (підпис)

           М.П.                                                                                                                               ^____” ______________________  199 ___ р


   ДБН Б.1-1-93      С.66

Продовження додатку 1

                                                                Форма 1.52

                                                                                   

Код вузла мережі     

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол вулично-дорожної мережі

Загальна площа, кв.м _______________________________________________________              01     

Матеріал покриття __________________________________________________________             02

Відсоток зносу  _____________________________________________________________             03

Вид регулювання: регульований, нерегульований      ______ _______________________             04

                                                                          (потрібне підкреслити)

    Відповідальний за технічний і санітарний стан ____________________________

    _________________________________________________    ________________     

         ( посада, прізвище, імя та по батькові, телефон)                              (підпис)

                   М.П.                                                                          “ ____ “ ___________________  199 __ р

ДБН Б.1-1- 93      С.67

Продовження додатку 1

Форма 1.53

Дата реєстрації інформації

      С Х Е М А

вулично-дорожньої мережі

Код ділянки

Ш ирина в червоних лініях,    

        м

 Пропускна                

 здатність,                               

   од./год.

                          

     Код вузла

     Попускна здатність,

                  од./год.

    ДБН Б.1-1-93   С.68

Продовження додатку 1

Форма  1.54

 

Дата реєстрації інформації

            

                                 К А Т А Л О Г

    координат вузлів вулично-дорожньої мережі

      Код вузла

                   Координати

               Х

          У

Рахував ____________________________________________       “ _____ “ _________________________ 199  ___ р.

                               (прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив ____________________________________________________        “ ______ “ ___________________________   199    ____  р.

                              (прізвище, ім'я та по батькові)


ДБН Б.1-1-9З       С.69

 Додаток  2

обов'язковий

СХЕМИ ЗОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

СХЕМА  "Інженерно-геологічна ситуація території населеного пункту"

1. Рельєф  

   - перевищення  відміток рельєфу над рівнем моря, м  

   - ухил поверхні, %

2. Грунти   

   - осідання грунту (тип)  

   -  нормативний тиск на грунт, кг/кв, см  

   -  потужність просадочного шару, м

3. Підтоплюваність  

   - рівень грунтових вод, м  

   - можливість підтоплення грунтовими водами, %  

   -  висота шару підтоплення, м

4. Затоплюваність  

  -  можливість затоплення паводковими водами, %    

  - висота шару затоплення, м

5. Заболоченість  

   -  товщина шару  торфовища, м

6. Зсуви  

   - міра активності зсувів  

   - потужність зсувів

7. Карст  

   - міра активності карсту   

  - глибина карстових воронок, м

ДБН Б.1-1-93     С.70

8. Яри  

    - глибина ярів, м  

    - інтенсивність росту ярів

 9. Заторфованість   

    - товщина шару  торфу, м

10. Гірські виробки  

    - очікуваність утворення провалів і зсувів  

    - тип порушення територій  

11. Селі  

     - міра сельоносності територій   

     - винос твердого стоку,     

        тис.куб.м/кв.км площі басейну

12. Сейсмічність, бали

13. Межа  залягання корисних копалин

СХЕМА  "Функціональне зонування території населеного пункту"

Межі функціональних  зон

1. Сельбищних  

    -  житлової забудови  

   -  громадських центрів  

   -  озеленених територій загального користування


  ДБН Б.1-1-93    С.71

Продовження додатку 2

  2. Виробничих      

     - промислових    

     -  зовнішнього транспорту     

     -  наукових і науково-виробничих     

     - комунально-складських  

3. Ландшафтно-рекреаційних   

     -  масового відпочинку     

     - курортних   

     -  ландшафтів, що охороняються

СХЕМА   "Екологічне зонування території населеного пункту"

1. Межі зон різного розміру збитків здоров'ю населення (млн.крб.) від:  

    -  забруднення повітря хімічними речовинами  

    - забруднення повітря радіоактивними речовинами  

    - забруднення повітря пилом  

    - електромагнітного випромінювання  

    - підвищеного рівня шуму  

    - забруднення грунтово-роспинного покриву хімічними речовинами   

    -  забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами  

    - забруднення грунту радіоактивними речовинами

2. Межі зон різного розміру впливу на домашню худобу:  

    - забруднення повітря хімічними речовинами  

    - забруднення повітря радіоактивними речовинами  

    -  забруднення повітря пилом  

    - електромагнітного випромінювання   

    - підвищеного рівня шуму  

ДБН Б.1-1-93    С.72

Продовження додатку 2

     - забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами  

     - забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами  

     - забруднення грунту радіоактивними речовинами

3. Межі зон різного розміру впливу на сільськогосподарські культури:   

    -  забруднення повітря хімічними речовинами  

    - забруднення повітря радіоактивними речовинами  

    - забруднення повітря пилом   

    -  електромагнітного випромінювання  

    - підвищеного рівня шуму  

    - забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами   

    - забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами  

    - забруднення грунту радіоактивними речовинами

4. Придатність водотоку (водойми):  

   - для водопостачання  

  - для рекреаційних цілей   

  - для рибогосподарських цілей

5. Придатність підземних вод для водопостачання.

СХЕМА   "Історико-культурне зонування території населеного пункту"

1. Об'єкти різної історико-культурної цінності

 2. Охоронні зони вказаних об'єктів

 3. Зони регулювання забудови


ДБН Б.1-1-93        С.73

 Додаток  З

обов'язковий

ВИХІДНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ДАНИМИ

Узагальнення даних про кожний вид об'єктів по населеному пункту і населених пунктах району в цілому проводиться в формах звітності 4.14.4.

Узагальнення даних про кожний вид об'єктів, які знаходяться в населених пунктах, по області та Україні в цілому проводиться у формах звітності 4.54.8. Можливо також проводити узагальнення в розрізі міських та сільських поселень області (України) за аналогічними формами.

Крім цього, може складатися зведений звіт про кожний вид об'єктів по області (Україні) і розрізі районів (областей) в формах 4.94.16.

Форма 3.1

Звіт про наявність та розподіл земель населеного

пункту (населених пунктів району)                            __________________________________________

                                                                                                            (найменування)

на “ ____ “ ____________________   199  ___    року

         Найменування видів

         використання  земель

Р

я

д

о

к

П

п

о

щ

а, кв. м

                                                  в тому числі

                 знаходиться

                 у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

1

Сельбищна  територія

2

Виробнича  територія

3

Ландшафтно-рекреаційна  територія

4

Землі  житлової забудови

5

    садибної

6

    несадибної  малоповерхової

7

    несадибної багатоповерхової

8

Землі громадської  забудови

9

    установ та організацій освіти,   

    виховання,  підготовки кадрів

10

    науково-дослідних, проектних,

    конструкторських організацій

11

   адміністративно-управлінських, гро-       

   мадських, фінансових, кредитних,

   страхувальних організацій

12


   ДБН Б. 1-1-93     С.74

Продовження додатку 3

Продовження форми 3.1

             Найменування видів

             використання земель

Р

я

о к

П

л

о Щ а, кв. м

                                      в тому числі

д

о

кк

о

щ

аа,

                знаходиться

                 у власності

надана у користування

к

а,

кв.м

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

 оренда

    установ охорони здоров'я та соці

    ального забезпечення

ІЗ

    організацій фізкультури і спорту

14

    культурно-просвітницьких та

    видовищних установ

15

    організацій торгівлі та громад-

    ського харчування

16

    організацій комунально-побутового

    обслуговування

17

    релігійних установ

18

    багатофункціональних  будинків

19

Землі внутрішньоміського транспорту

20

Землі зелених насаджень загального користування

21

Землі промисловості

22

Землі зовнішнього транспорту

23

    залізничного

24

    автомобільного

25

    водного

26

    повітряного

27

    трубопровідного

28

Землі організацій зв'язку

29

Землі організацій телебачення

30

Землі організацій радіомовлення

31

Землі оборони

32

Комунально-складські землі

33

     комунальних підприємств

34

    складів і баз

35

    кладовищ

36

    об'єктів інженерного забезпечення,

    санітарної очистки та благоустрою

37

    гаражно-будівельних кооперативів

38

Землі сільськогосподарського використання

39

    сільгоспугіддя

40

    рілля

41


ДБН Б.1-1-93      С.75

Продовження додатку З

                                                                                                                    Продовження форми 3.1

                    Найменування видів

                    використання земель

Р

я

П

л

о Щ а> кв. м

                                                    в тому числі

д

о

к

о

щ

а

                 знаходиться

                  у власності

надана у користування

к

а

кв.м

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

    багаторічні насадження

42

    сінокоси

43

    пасовища

44

    городи

45

    землі сільськогосподарських

    підприємств

46

    з них:

           землі дослідних господарств

47

           землі сортонасінницьких станцій

48

           землі підсобних господарств

49

    землі особистих підсобних господарств

50

    землі дачно-будівепьних, садівницьких

    кооперативів і дач громадян

51

Землі природоохоронного  призначення

52

    заповідники

53

    національні парки

54

    зоологічні парки

55

    дендропарки

56

    парки-пам'ятники садово-паркового

    мистецтва

57

    ботанічні сади

58

    заказники

59

    заповідні урочища, пам'ятники природи

60

Землі оздоровчого призначення

61

     курорти, санагоріі-профілакторії

62

    які мають природні пікувальні фактори

63

Землі рекреаційного призначення

64

Землі історико-культурного призначення

65

Землі лісовою фонду

66

Землі водного фонду

67

Землі резерву

68


ДБН Б. 1-1-93     С.76

Продовження додатку 3

Форма 3.2

Звіт про наявність та розподіл будинків (споруд)

населеного пункту (населених пунктів району)        _______________________________________________________________

                                                                                                        ( найменування населеного пункту, району)

на “ _____ “ _________________ 199 __ року

         Найменування видів         

      використання будинків

                     (споруд)

Р

я

д

о

к

Загальна площа, тис. кв.м

                в  тому числі розподіл, кв.м

        за кількістю поверхів

             за матеріалом стін

1

2-3

4-5

9

10-16

п

о

н

а

д

16

цег-

ла

і

бло-

ки

п

а

н

е

л

і

моно-

літний

залі-

зобе-

тон

д

е

р

е

в

о

к

а

м

і

н

ь

інші

мате-

ріали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Житлові

1

Промислочо-виробничі

2

Адміністративні

3

Лікувально-профілактичні

4