Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация

Щодо визначення вартості будівництва в умовах подолання фінансової кризи

Название (рус.) Относительно определения стоимости строительства в условиях преодоления финансового кризиса
Кем принят Мінрегіонбуд
Тип документа Письмо
Рег. номер 9/11-523
Дата принятия 20.04.2015
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве

 


               МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

15.04.2009 N 9/11-523

Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним,
Київській
та Севастопольській
міським державним
адміністраціям, виконавчим
комітетам Дніпропетровської,
Донецької, Львівської,
Одеської та Харківської
міських рад,
ДП "Укрдержбудекспертиза"


На численні звернення учасників будівництва щодо визначення
вартості будівництва в умовах подолання фінансової кризи
Міністерство регіонального розвитку та будівництва повідомляє, що
з метою впровадження заходів зі стабілізації будівельної галузі,
передбачених Законами України "Про запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового
будівництва" ( 800-17 ), "Про внесення змін до деяких законів
України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток
вітчизняної промисловості" (
694-17 ), постановою Кабінету
Міністрів України "Про реєстрацію цін на окремі види продукції"
від 27.12.2008 N 1138 ( 1138-2008-п ), іншими рішеннями Уряду та з
метою забезпечення більш ефективного використання державних
коштів, посилення контролю за їх використанням розроблена Зміна
N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
( v0114661-09 ).

Зазначеною Зміною ( v0114661-09 ) передбачено, зокрема:
- врегулювання питання щодо складання кошторисної
документації на будови, будівництво яких передбачається
здійснювати по чергах;
- врахування поточних цін на матеріальні ресурси за найнижчою
ціною, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в
Мінекономіки;
- приведення у відповідність до законодавства обмеження
кошторисного прибутку та його диференційоване обчислення по
будовах (об'єктах), до складу яких входять об'єкти різного
призначення, виходячи з виду та призначення конкретного об'єкта;
- диференційоване обчислення адміністративних витрат на
стадії складання інвесторської кошторисної документації по будовах
(об'єктах), до складу яких входять об'єкти різного призначення,
виходячи з виду та призначення конкретного об'єкта;
- визначення коштів на утримання служби замовника на підставі
обґрунтовуючих розрахунків замовника. При виконанні функцій
замовника структурним підрозділом підприємства, який утримується
за рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби
замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва не включаються, що обумовлюється завданням на
проектування;
- витрати, пов'язані з проведенням тендерів, включаються
тільки в обґрунтованому замовником розмірі, що обумовлюється
завданням на проектування, але, як правило, не більше 0,2% від
підсумку за главами 1-9, графа 8;
- витрати, пов'язані з формуванням страхового фонду
документації України, включаються в обґрунтованому замовником
разом з проектною організацією розмірі, виходячи з обсягу
документації, що закладається до страхового фонду, та вартості
послуг спеціалізованих установ страхового фонду документації в
розрахунку на 1 аркуш формату А4, але, як правило, не більше 0,06%
від підсумку глав 1-9, графи 4 та 5, що обумовлюється завданням на
проектування;
- витрати з перевезення працівників будівельно-монтажних
організацій автомобільним транспортом враховуються у випадках,
коли місце дислокації будівельної організацій (пункт збору)
знаходиться на відстані більше 3 км від місця роботи, а
комунальний або приміський транспорт відсутній, або не забезпечує
перевезення працівників на будівництво у зазначений час,
обчислюються калькуляційним методом на підставі даних проекту
організації будівництва та діючих тарифів з перевезення;
- врахування коштів на страхування ризиків замовника в
будівництві в зведеному кошторисному розрахунку вартості
будівництва тільки в обґрунтованих випадках за відповідними
розрахунками;
- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з
інфляційними процесами, розраховуються, виходячи з початку та
строків будівництва, виду будови, структури робіт, вартості
матеріально-технічних ресурсів, врахованих у локальних кошторисах,
та прогнозного зростання цін на ці ресурси за період будівництва,
яке визначається на підставі прогнозного рівня інфляції на
наступний період, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
- відшкодування підряднику витрат по зведенню та розбиранню
тимчасових будівель і споруд на підставі виконавчого кошторису,
погодженого із замовником, та фактично збудованих (пристосованих)
будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організації
будівництва;
- удосконалення механізму визначення вартості складових
будівельної продукції на всіх етапах інвестиційного процесу.

Зміна N 6 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості
будівництва" затверджена наказом Міністерства від 19.04.2009 N 114
( v0114661-09 ) та введена в дію з 01.04.2009.

Окрім того, звертаємо увагу, що рівень заробітної плати при
складанні інвесторської кошторисної документації враховується
виходячи з рекомендованого Мінрегіонбудом за погодженням з
Мінекономіки рівня, який на сьогодні становить 2300 грн. для
розряду 3,8. Зазначений рівень заробітної плати може уточнюватися,
виходячи з умов будівництва конкретного об'єкта, зокрема виконання
робіт у вихідні, святкові дні, робота у нічній час, що обов'язково
узгоджується з головним розпорядником коштів.

Виходячи з викладеного, просимо зазначену інформацію довести
до відома організацій, які виконують обов'язки замовника, та інших
учасників будівництва.

ДП "Укрдержбудекспертиза" та її філіям при перевірці
кошторисів будов, що здійснюються із залученням державних коштів,
забезпечити безумовне дотримання "Правил визначення вартості
будівництва" (ДБН Д.1.1-1-2000) ( v0174241-00 ) з урахуванням
Зміни N 6, затвердженої наказом Мінрегіонбуду від 19.03.2009 N 114
( v0114661-09 ).

Міністр В.Куйбід

</


Спонсоры раздела:
  • Кировоград