Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > НПАОП / ДНАОП > Другое > Инструкции
Поиск 

Инструкции


Список документов в категории

Название
ДНАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами ( 10.0-5.22-84 )
ДНАОП 63.21-5.01-96 Типова інструкція з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів ( 63.21-5.01-96 )
ДНАОП 1.1.23-5.12-77 Типова інструкція щодо організації безпечного ведення вогневих робіт на магістральних трубопроводах для зріджених газів ( 1.1.23-5.12-77 )
ДНАОП 45.25-5.01-80 Інструкція щодо використання порохових інструментів при виконанні монтажних та спеціальних будівельних робіт ( 45.25-5.01-80 )
ДНАОП 1.1.23-5.06-88 Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах мінгазпрому СРСР ( 1.1.23-5.06-88 )
ДНАОП 1.1.23-5.10-74 Інструкція щодо організації та методики проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах і аварій на об’єктах газової промисловості ( 1.1.23-5.10-74 )
ДНАОП 10.0-5.33-76 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов шахт ( 10.0-5.33-76 )
ДНАОП 0.00-5.33-80 Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), склонных к горным ударам ( 0.00-5.33-80 )
ДНАОП 0.00-5.32-79 Инструкция по контролю содержания пыли на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности (рудниках, карьерах, геологоразведочных работах, обогатительных, агломерационных и дробильно-сортировочных фабриках) ( 0.00-5.32-79 )
ДНАОП 0.00-5.30-79 Типовая инструкция по безопасности работ при механизированном заряжении взрывчатых веществ в подземных выработках ( 0.00-5.30-79 )
ДНАОП 0.00-5.08-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт. ( 0.00-5.08-96 )
ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт ( 0.00-5.02-95 )
ДНАОП 63.21-5.01-89 Инструкция. Перечень и периодичность обязательных работ по безопасности труда в автотранспортных предприятиях ( 63.21-5.01-89 )
ДНАОП 63.21-5.01-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ при содержании централизованных стрелочных переводов ( 63.21-5.01-96 )
ДНАОП 0.00-5.36-92 Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відмовили, на відкритих гірничих роботах ( 0.00-5.36-92 )
ДНАОП 0.00-5.35-92 Инструкция по организации и ведению массовых взрывов скважиннsх зарядов на открытых горных работах ( 0.00-5.35-92 )
ДНАОП 0.00-5.34-93 Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки ( 0.00-5.34-93 )
ДНАОП 0.00-5.02-96 Інструкція з безпечного проведення вибухових робіт на підприємствах міністерства промисловості України ( 0.00-5.02-96 )
ДНАОП 1.2.00-5.01-96 Инструкция по безопасному ведению взрывных работ на металлургических предприятиях министерства промышленности Украины ( 1.2.00-5.01-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування ( 1.1.30-5.38-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.37-96 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів ( 1.1.30-5.37-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.36-96 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів ( 1.1.30-5.36-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.35-96 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах ( 1.1.30-5.35-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.33-96 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів ( 1.1.30-5.33-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.31-96 Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень ( 1.1.30-5.31-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.30-96 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки вставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В ( 1.1.30-5.30-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.25-96 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу ( 1.1.30-5.25-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.24-96 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень ( 1.1.30-5.24-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.22-96 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань ( 1.1.30-5.22-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.20-96 Інструкція із застосування холодильних установок ( 1.1.30-5.20-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.19-96 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном ( 1.1.30-5.19-96 )
ДНАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях ( 1.1.30-5.18-96 )
ДНАОП 10.0-5.36-96 Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок ( 10.0-5.36-96 )
ДНАОП 10.0-5.35-95 Інструкція з навчання працівників шахт ( 10.0-5.35-95 )
ДНАОП 0.00-5.27-01 Инструкция по охране труда при выполнении погрузо-разгрузочных работ в электромонтажном производстве ( 0.00-5.27-01 )
ДНАОП 0.00-5.26-01 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ на высоте ( 0.00-5.26-01 )
ДНАОП 0.00-5.25-01 Инструкция по охране труда при выполнении работ пороховыми инструментами ( 0.00-5.25-01 )
ДНАОП 0.00-5.24-01 Инструкция по охране труда при выполнении монтажных работ инструментами и приспособлениями ( 0.00-5.24-01 )
ДНАОП 0.00-5.23-01 Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві ( 0.00-5.23-01 )
ДНАОП 0.00-5.22-99 Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з виготовлення і реалізації вибухових речовин та контроль за їх дотриманням ( 0.00-5.22-99 )
ДНАОП 0.00-5.21-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників ( 0.00-5.21-96 )
ДНАОП 0.00-5.20-94 Типовая инструкция для инженерно-технических работников осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов ( 0.00-5.20-94 )
ДНАОП 0.00-5.19-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов ( 0.00-5.19-96 )
ДНАОП 0.00-5.18-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) кранов мостового типа (мостовых, козловых, полукозловых) ( 0.00-5.18-96 )
ДНАОП 0.00-5.14-93 Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України ( 0.00-5.14-93 )
ДНАОП 0.00-5.14-93 Инструкция о порядке технического расследования и учета случаев утрат взрывчатых материалов на предприятиях, в организациях и на объектах, расположенных на территории Украины ( 0.00-5.14-93 )
ДНАОП 0.00-5.13-94 Інструкція про порядок зупинки експлуатації об’єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці ( 0.00-5.13-94 )
ДНАОП 0.00-5.13-94 Инструкция о порядке остановки эксплуатации объектов при наличии нарушении нормативных актов об охране труда ( 0.00-5.13-94 )
ДНАОП 0.00-5.12-01 Инструкция по организации безопасного ведения огневых робот на взрывопожароопасных и взрывоопасных объектах ( 0.00-5.12-01 )
ДНАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ( 0.00-5.11-85 )
ДНАОП 0.00-5.10-96 Типовая инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогрейных котлов ( 0.00-5.10-96 )
ДНАОП 0.00-5.08-96 Инструкция о порядке выдачи разрешения на изготовление, ремонт и реконструкцию объектов котлонадзора и осуществления надзора за выполнением этих работ. ( 0.00-5.08-96 )
ДНАОП 0.00-5.07-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии ( 0.00-5.07-94 )
ДНАОП 0.00-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами ( 0.00-5.06-94 )
ДНАОП 0.00-5.05-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) башенных кранов ( 0.00-5.05-95 )
ДНАОП 0.00-5.04-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны ( 0.00-5.04-95 )
ДНАОП 0.00-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов ( 0.00-5.03-95 )
ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт ( 0.00-5.02-95 )
ДНАОП 0.00-5.01-92 Инструкция о порядке выдачи разрешения на право монтажа или /и/ наладки объектов котлонадзора и подъемных сооружений ( 0.00-5.01-92 )
ДНАОП 0.00-5.28-03 Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте с использованием специальных страховочных средств ( 0.00-5.28-03 )
ДНАОП 9.2.10-5.02-83 Інструкція про порядок забезпечення робітників та службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ( 9.2.10-5.02-83 )
ДНАОП 9.1.50-8.01-88 Збірник типових інструкцій про охорону праці в санітарно-курортній системі профспілок ( 9.1.50-8.01-88 )
ДНАОП 9.1.50-5.10-73 Інструкція по захисному заземленню електромедичної апаратури в установах системи міністерства охорони здоров'я СРСР ( 9.1.50-5.10-73 )
ДНАОП 9.1.50-5.08-85 Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в стерилізаційних установках ( 9.1.50-5.08-85 )
ДНАОП 9.1.50-5.07-85 Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд ( 9.1.50-5.07-85 )
ДНАОП 9.1.50-5.05-84 Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгено­діагностичних кабінетів лікувально-профілактичних установ системи міністерства охорони здоров'я СРСР ( 9.1.50-5.05-84 )
ДНАОП 9.1.50-5.04-85 Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних установ ( 9.1.50-5.04-85 )
ДНАОП 9.1.50-5.02-88 Типова інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків ( 9.1.50-5.02-88 )
ДНАОП 9.1.50-5.01-88 Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з лазерними апаратами ( 9.1.50-5.01-88 )
ДНАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт ( 74.2-5.01-84 )
ДНАОП 8.5.10-5.10-84 Типова інструкція з охорони праці для робітників, які зайняті приготуванням промивальних рідин, що використовуються при бурінні свердловин на тверді корисні копалини ( 8.5.10-5.10-84 )
ДНАОП 8.5.10-5.07-81 Збірник типових інструкцій з охорони праці для робітників, які зайняті на геологорозвідувальних роботах ( 8.5.10-5.07-81 )
ДНАОП 8.5.10-5.04-83 Типова інструкція з техніки безпеки при монтажі та експлуатації двигунів внутрішнього згорання ( 8.5.10-5.04-83 )
ДНАОП 8.5.10-5.03-68 Інструкція щодо безпечного проведення робіт з переміщення вантажів стріловими самохідними і пересувними кранами та автонавантажувачами ( 8.5.10-5.03-68 )
ДНАОП 5.1.30-5.05-87 Типова інструкція з охорони праці при лакофарбувальних роботах на заводах цивільної авіації ( 5.1.30-5.05-87 )