Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

43 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА


Список документов в категории

Название
ДНАОП 1.1.23-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб ( 1.1.23-4.07-93 )
ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб ( 1.1.23-4.08-93 )
ДНАОП 0.00-3.07-01 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам дорожного хозяйства ( 0.00-3.07-01 )
ДНАОП 1.1.23-5.12-77 Типова інструкція щодо організації безпечного ведення вогневих робіт на магістральних трубопроводах для зріджених газів ( 1.1.23-5.12-77 )
ДНАОП 60.3-1.08-77 Правила безопасности при эксплуатации конденсатопроводов и магистральных трубопроводов для сжиженных газов ( 60.3-1.08-77 )
ДНАОП 60.24-1.19-97 Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом ( 60.24-1.19-97 )
ДНАОП 5.1.11-3.01-90 Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам залізниць, підприємств та організацій міністерства шляхів сполучення ( 5.1.11-3.01-90 )
ДНАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях ( 60.1-1.48-00 )
ДНАОП 60.1-1.48-00 Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях ( 60.1-1.48-00 )
ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центром дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб ( 1.1.23-4.08-93 )
ДНАОП 1.1.23-4.06-93 Положення про атестацію зварювального обладнання, яке використовується при зварювальних роботах на будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб ( 1.1.23-4.06-93 )
ДНАОП 60.1-3.30-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський) ( 60.1-3.30-80 )
ДНАОП 0.05-3.13-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам спеціальних професій (посад) будівництва метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд спеціального призначення ( 0.05-3.13-80 )
ДНАОП 60.21-3.12-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що зайняті на експлуатації метрополітену ( 60.21-3.12-80 )
ДНАОП 60.2-3.06-98 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту ( 60.2-3.06-98 )
ДНАОП 0.00-3.06-00 Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту ( 0.00-3.06-00 )
ДНАОП 60.24-1.19-97 Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом ( 60.24-1.19-97 )
ДНАОП 0.00-1.09-94 Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування ( 0.00-1.09-94 )
ДНАОП 60.22-1.01-74 Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг (ППКД) ( 60.22-1.01-74 )
ДНАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України ( 60.1-3.01-04 )
ДНАОП 8.5.10-5.04-83 Типова інструкція з техніки безпеки при монтажі та експлуатації двигунів внутрішнього згорання ( 8.5.10-5.04-83 )
ДНАОП 7.1.20-1.16-68 Правила техніки безпеки на підприємствах автомобільного транспорту споживчої кооперації ( 7.1.20-1.16-68 )
ДНАОП 5.1.12-6.05-92 Методичні вказівки. Проведення атестації умов праці на робочих місцях водіїв ( 5.1.12-6.05-92 )
ДНАОП 5.1.12-6.03-91 (КД 238 УРСР 84001-56-91) Методика радіологічного обстеження підприємств ( 5.1.12-6.03-91 )
ДНАОП 5.1.12-4.03-90 (КД 238 УРСР 84001-15-90) Типове положення. Базова лабораторія з контролю за станом умов праці ( 5.1.12-4.03-90 )
ДНАОП 5.1.12-4.02-89 (РД 238 УРСР 84001-82-89) Положення. Кабінет з охорони праці ( 5.1.12-4.02-89 )
ДНАОП 5.1.12-4.01-89 (РД 200 УРСР 84001-60-89) Положення. Розроблення інструкцій з охорони праці ( 5.1.12-4.01-89 )
ДНАОП 5.1.11-5.07-84 Інструкція щодо утримання земляного полотна та з техніки безпеки при проведенні робіт на скельнообвальних дільницях ЦП-4222 ( 5.1.11-5.07-84 )
ДНАОП 5.1.11-5.06-75 Інструкція для персоналу котелень з водогрійними котлами з температурою води не більше 115°С та паровими котлами з тиском не більше 0,7 кгс/см2 ЦТ-3290 ( 5.1.11-5.06-75 )
ДНАОП 5.1.11-4.06-89 Положення про знаки безпеки на об'єктах залізничного транспорту ЦРБ-4676 ( 5.1.11-4.06-89 )
ДНАОП 5.1.11-4.05-65 Положення про організацію роботи персоналу вагонів з охорони праці на залізничному транспорті та в транспортному будівництві ЦЗТ-2422 ( 5.1.11-4.05-65 )
ДНАОП 5.1.11-4.04-90 Основні положення системи управління охороною праці на залізничному транспорті ЦЕУ/4826 ( 5.1.11-4.04-90 )
ДНАОП 5.1.11-4.03-86 Положення про контроль за станом охорони праці на залізничному транспорті ЦБТ-4392 ( 5.1.11-4.03-86 )
ДНАОП 5.1.11-4.02-80 Положення про кабінет охорони праці на залізничному транспорті ЦЗТ-3945 ( 5.1.11-4.02-80 )
ДНАОП 5.1.11-3.04-86 Галузеві норми природного та спільного освітлення виробничих підприємств залізничного транспорту ( 5.1.11-3.04-86 )
ДНАОП 5.1.11-3.03-88 Норми обладнання об'єктів та рухомого складу залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння ЦУО/4607 ( 5.1.11-3.03-88 )
ДНАОП 5.1.11-2.11-83 (ОСТ 32.34-83) Ремонт рухомого складу та виробництво запасних частин на заводах. Вимоги безпеки ( 5.1.11-2.11-83 )
ДНАОП 5.1.11-2.04-82 (ОСТ 32.13-82) Підготовка цистерн до наливу та ремонту. Вимоги безпеки ( 5.1.11-2.04-82 )
ДНАОП 5.1.11-2.02-86 Положення про порядок розроблення та затвердження нормативних документів про охорону праці на залізничному транспорті ( 5.1.11-2.02-86 )
ДНАОП 5.1.11-2.01-84 (ОСТ 32.63-84) Виконання робіт на складах твердого палива залізниць ( 5.1.11-2.01-84 )
ДНАОП 5.1.11-1.50-87 Правила медичного огляду осіб, які працюють за професіями і на посадах, пов'язаних з рухом поїздів на залізничному транспорті та метрополітені ( 5.1.11-1.50-87 )
ДНАОП 60.21-1.38-89 Правила охорони праці при обслуговуванні, експлуатації та ремонті пристроїв автоматики, сигналізації та зв’язку мет­рополітенів ЦМ-3987 ( 60.21-1.38-89 )
ДНАОП 60.21-1.37-82 Правила техніки безпеки при експлуатації та ремонті інженерно-технічного устаткування на метрополітенах ЦМ 4098 ( 60.21-1.37-82 )
ДНАОП 60.21-1.36-84 Правила техніки безпеки при виконанні робіт у колійному господарстві метрополітенів Цметро/4239 ( 60.21-1.36-84 )
ДНАОП 60.21-1.35-84 Правила техніки безпеки при утриманні та ремонті штучних споруд метрополітенів Цметро/4238 ( 60.21-1.35-84 )
ДНАОП 60.21-1.32-82 Правила техніки безпеки в господарстваі руху метрополітенів ЦМетро/4107 ( 60.21-1.32-82 )
ДНАОП 5.1.11-1.30-85 Правила виробничої санітарії на метрополітенах ЦМетро-4233 ( 5.1.11-1.30-85 )
ДНАОП 5.1.11-1.27-75 Правила будови і безпечної експлуатації водогрійних котлів з температурою не вище 115°С та парових котлів з тиском не вище 0,7кгс/см2 ЦТ-3222 ( 5.1.11-1.27-75 )
ДНАОП 5.1.11-1.24-92 Правила техники безопасности и производственной санитарии при техническом обслуживании и ремонте вагонов ( 5.1.11-1.24-92 )
ДНАОП 5.1.11-1.51-00 Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом ( 5.1.11-1.51-00 )
ДНАОП 60.1-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України ( 60.1-3.01-04 )