Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

91 СТРОИТЕЛЬСТВО. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Список документов в категории

Название
ДНАОП 45.25-5.01-80 Інструкція щодо використання порохових інструментів при виконанні монтажних та спеціальних будівельних робіт ( 45.25-5.01-80 )
ДНАОП 45.24-1.05-69 Правила безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений ( 45.24-1.05-69 )
ДНАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів ( 45.21-1.03-98 )
ДНАОП 6.1.00-2.10-86 (ОСТ 36-100.3.09-86) ССБТ. Монтаж технологических трубопроводов. Требования безопасности. ( 6.1.00-2.10-86 )
ДНАОП 45.11-7.15-80 Спорудження земляного полотна залізниць і автомобільних доріг. Вимоги безпеки ( 45.11-7.15-80 )
ДНАОП 45.23-1.06-00 Правила охорони праці під час будівництва експлуатації міських вулиць та доріг ( 45.23-1.06-00 )
ДНАОП 45.2-1.12-01 Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств ( 45.2-1.12-01 )
ДНАОП 45.2-1.11-97 Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об'єктів з монолітного бетону та залізобетону ( 45.2-1.11-97 )
ДНАОП 45.21-1.09-97 Правила безпеки при прокладанні підземних комунікацій методом "продавлювання" ( 45.21-1.09-97 )
ДНАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів ( 45.21-1.03-98 )
ДНАОП 0.05-3.05-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах ( 0.05-3.05-81 )
ДНАОП 0.00-4.02-92 Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення. ( 0.00-4.02-92 )
ДНАОП 45.24-1.01-91 Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Часть 1. Правила водолазной службы ( 45.24-1.01-91 )
ДНАОП 8.5.20-4.01-88 Положення про права, обов'язки та відповідальність керівників і спеціалістів об'єднань, підприємств, закладів і організацій системи Головного управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР за станом охорони праці і техніки безпеки ( 8.5.20-4.01-88 )
ДНАОП 8.5.20-2.01-87 (ОСТ 68.12.0.06-87) Аналіз причин виробничого травматизму в організаціях топографо-геодезичного виробництва ( 8.5.20-2.01-87 )
ДНАОП 8.5.10-5.10-84 Типова інструкція з охорони праці для робітників, які зайняті приготуванням промивальних рідин, що використовуються при бурінні свердловин на тверді корисні копалини ( 8.5.10-5.10-84 )
ДНАОП 8.5.10-5.07-81 Збірник типових інструкцій з охорони праці для робітників, які зайняті на геологорозвідувальних роботах ( 8.5.10-5.07-81 )
ДНАОП 8.5.10-5.05-83 Система єдиних для галузі команд і сигналів безпеки, обов'язкових при проведенні геологорозвідувальних робіт ( 8.5.10-5.05-83 )
ДНАОП 8.5.10-4.02-79 Положення про службу радіаційної безпеки геологічної установи ( 8.5.10-4.02-79 )
ДНАОП 8.5.10-4.01-95 Система управління охороною праці на підприємствах, в організаціях та установах державного комітету України по геології і використанню надр /СУОП/ ( 8.5.10-4.01-95 )
ДНАОП 8.5.10-2.04-86 (ОСТ 41-06-268-86) Радіаційний контроль при використанні джерел іонізуючих випромінювань у геології. Параметри, що контролюються, обсяг та частота проведення контролю, перелік методів контролю ( 8.5.10-2.04-86 )
ДНАОП 8.5.10-1.02-75 Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізотопними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин ( 8.5.10-1.02-75 )
ДНАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд ( 45.24-1.08-69 )
ДНАОП 45.21-7.04-84 Металеві щогли та вежі радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки ( 45.21-7.04-84 )
ДНАОП 45.21-1.14-77 Правила техніки безпеки при спорудженні радіорелейних ліній зв’язку ( 45.21-1.14-77 )
ДНАОП 45.21-1.05-76 Правила безпечного виконання робіт при будуванні кабельних магістралей у гірських умовах ( 45.21-1.05-76 )
ДНАОП 45.21-1.02-83 Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації радіопідприємств. Видання третє ( 45.21-1.02-83 )
ДНАОП 2.0.00-7.01-84 Єдині вимоги безпеки і виробничої санітарії до конструкції ремонтно-технологічного устаткування, яке випускається підприємствами Держкомсільгосптехніки СРСР ( 2.0.00-7.01-84 )
ДНАОП 1.1.10-6.12-85 (РД 34.03.227) Методика организации и проведения обследований состояния техники безопасности и безопасности дорожного движения в строительно-монтажных организациях и на предприятиях стройиндустрии Минэнерго СССР ( 1.1.10-6.12-85 )