Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

71 ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


Список документов в категории

Название Дата
ДНАОП 0.00-1.29-72 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
(ДНАОП 0.00-1.29-72 Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности)
01.01.1970
ДНАОП 26.22-1.04-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості
(ДНАОП 26.22-1.04-83 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в санітарно-технічній промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів
(ДНАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів)
01.01.1970
ДНАОП 24.66-1.10-79 Правила безопасности для производств элементоорганических соединений.
(ДНАОП 24.66-1.10-79 Правила безопасности для производств элементоорганических соединений.)
01.01.1970
ДНАОП 24.66-1.01-82 Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния)
(ДНАОП 24.66-1.01-82 Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов (германия и кремния))
01.01.1970
ДНАОП 24.3-1.17-73 Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности
(ДНАОП 24.3-1.17-73 Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности)
01.01.1970
ДНАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості
(ДНАОП 24.15-1.18-76 Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака
(ДНАОП 24.14-1.02-78 Правила безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака)
01.01.1970
ДНАОП 24.13-1.01-79 Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений.
(ДНАОП 24.13-1.01-79 Правила безопасности для производств фосфора и его неорганических соединений.)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.16-75 Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров
(ДНАОП 24.1-1.16-75 Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.15-77 Правила безопасности для производств органических химических реактивов
(ДНАОП 24.1-1.15-77 Правила безопасности для производств органических химических реактивов)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.14-80 Правила безопасности для производств основной химической промышленности
(ДНАОП 24.1-1.14-80 Правила безопасности для производств основной химической промышленности)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.12-81 Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта
(ДНАОП 24.1-1.12-81 Правила безопасности для производств синтетического каучука и синтетического этилового спирта)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.05-77 Правила безопасности для производств неорганических химических реактивов
(ДНАОП 24.1-1.05-77 Правила безопасности для производств неорганических химических реактивов)
01.01.1970
ДНАОП 24.0-4.02-77 Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами
(ДНАОП 24.0-4.02-77 Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами)
01.01.1970
ДНАОП 1.1.23-5.06-88 Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах мінгазпрому СРСР
(ДНАОП 1.1.23-5.06-88 Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах мінгазпрому СРСР)
01.01.1970
ДНАОП 1.1.23-5.10-74 Інструкція щодо організації та методики проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах і аварій на об’єктах газової промисловості
(ДНАОП 1.1.23-5.10-74 Інструкція щодо організації та методики проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах і аварій на об’єктах газової промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України
(ДНАОП 11.1-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України)
01.01.1970
ДНАОП 1.1.23-1.10-84 Правила техніки безпеки на холодильних станціях підприємств мінгазпрому
(ДНАОП 1.1.23-1.10-84 Правила техніки безпеки на холодильних станціях підприємств мінгазпрому)
01.01.1970
ДНАОП 24.3-1.01-76 Правила безпеки при експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості
(ДНАОП 24.3-1.01-76 Правила безпеки при експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 11.1-1.07-90 Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности
(ДНАОП 11.1-1.07-90 Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности)
01.01.1970
ДНАОП 24.0-7.19-77 ССБП. Устаткування кріогенне. Загальні вимоги безпеки до конструкції
(ДНАОП 24.0-7.19-77 ССБП. Устаткування кріогенне. Загальні вимоги безпеки до конструкції)
01.01.1970
ДНАОП 24.0-7.18-85 Апарати ємкісні з механічними перемішуючими устроями і теплообмінними устроями. Вимоги безпеки
(ДНАОП 24.0-7.18-85 Апарати ємкісні з механічними перемішуючими устроями і теплообмінними устроями. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів
(ДНАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів)
01.01.1970
ДНАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів
(ДНАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів)
01.01.1970
ДНАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів
(ДНАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів)
01.01.1970
ДНАОП 26.26-1.08-97 Правила безпеки у вогнетривному виробництві
(ДНАОП 26.26-1.08-97 Правила безпеки у вогнетривному виробництві)
01.01.1970
ДНАОП 1.1.23-8.02-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості
(ДНАОП 1.1.23-8.02-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 24.4-3.38-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості
(ДНАОП 24.4-3.38-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 0.05-3.36-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям хімічних виробництв
(ДНАОП 0.05-3.36-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям хімічних виробництв)
01.01.1970
ДНАОП 26.0-3.29-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості
(ДНАОП 26.0-3.29-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 11.1-3.24-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, переробка природного і нафтового газу, газового конденсату, транс
(ДНАОП 11.1-3.24-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, переробка природного і нафтового газу, газового конденсату, транс)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-3.17-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу
(ДНАОП 24.1-3.17-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу)
01.01.1970
СН 342-60 (ДНАОП 0.03-8.05-60) Санитарные требования к организации опытных лабораторных и полупроизводственных работ по изготовлению контактным методом образцов и изделий из стеклопластика на основе ненасыщенных полиэфирных смол холодного отверждения
(СН 342-60 (ДНАОП 0.03-8.05-60) Санитарные требования к организации опытных лабораторных и полупроизводственных работ по изготовлению контактным методом образцов и изделий из стеклопластика на основе ненасыщенных полиэфирных смол холодного отверждения)
01.01.1970
СП 4079-86 (ДНАОП 0.03-1.79-86) Санітарні правила для підприємств з виробництва лікарських препаратів
(СП 4079-86 (ДНАОП 0.03-1.79-86) Санітарні правила для підприємств з виробництва лікарських препаратів)
01.01.1970
СП 2400-81 (ДНАОП 0.03-1.78-81) Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації підприємств виробництва скловолокна та склопластиків
(СП 2400-81 (ДНАОП 0.03-1.78-81) Санітарні правила устрою, обладнання та експлуатації підприємств виробництва скловолокна та склопластиків)
01.01.1970
СП 5809-91 (ДНАОП 0.03-1.54-91) Санитарные правила при работах с асбестом
(СП 5809-91 (ДНАОП 0.03-1.54-91) Санитарные правила при работах с асбестом)
01.01.1970
СанПиН 5159-89 (ДНАОП 0.03-1.47-89) Санитарные правила при производстве эпоксидных смол и материалов на их основе.
(СанПиН 5159-89 (ДНАОП 0.03-1.47-89) Санитарные правила при производстве эпоксидных смол и материалов на их основе.)
01.01.1970
СанПиН 4783-88 (ДНАОП 0.03-1.44-88) Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке.
(СанПиН 4783-88 (ДНАОП 0.03-1.44-88) Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке.)
01.01.1970
СП 4156-86 (ДНАОП 0.03-1.38-86) Санитарные правила для нефтяной промышленности
(СП 4156-86 (ДНАОП 0.03-1.38-86) Санитарные правила для нефтяной промышленности)
01.01.1970
СП 4155-86 (ДНАОП 0.03-1.37-86) Санитарные правила для производства фосфора и его неорганических соединений
(СП 4155-86 (ДНАОП 0.03-1.37-86) Санитарные правила для производства фосфора и его неорганических соединений)
01.01.1970
СП 3935-85 (ДНАОП 0.03-1.30-85) Санітарні правила при роботі з мастильно-охолоджуючими рідинами та технологічними мастилами
(СП 3935-85 (ДНАОП 0.03-1.30-85) Санітарні правила при роботі з мастильно-охолоджуючими рідинами та технологічними мастилами)
01.01.1970
СП 1983-79 (ДНАОП 0.03-1.20-79) Санітарні правила для виробництва основних пігментів, які містять свинець
(СП 1983-79 (ДНАОП 0.03-1.20-79) Санітарні правила для виробництва основних пігментів, які містять свинець)
01.01.1970
СП 1967-79 (ДНАОП 0.03-1.18-79) Санітарні правила для виробництва полімерів та сополімерів стиролу
(СП 1967-79 (ДНАОП 0.03-1.18-79) Санітарні правила для виробництва полімерів та сополімерів стиролу)
01.01.1970
СП 1123-73 (ДНАОП 0.03-1.12-73) Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве
(СП 1123-73 (ДНАОП 0.03-1.12-73) Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве)
01.01.1970
СП 1122-73 (ДНАОП 0.03-1.11-73) Санитарные правила организации работы по напылению жесткого пенополиуретана
(СП 1122-73 (ДНАОП 0.03-1.11-73) Санитарные правила организации работы по напылению жесткого пенополиуретана)
01.01.1970
СП 1055-73 (ДНАОП 0.03-1.09-73) Тимчасові санітарні правила устрою, обладнання та утримання підприємств, що виробляють синтоміцин та левоміцитин
(СП 1055-73 (ДНАОП 0.03-1.09-73) Тимчасові санітарні правила устрою, обладнання та утримання підприємств, що виробляють синтоміцин та левоміцитин)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.30-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
(ДНАОП 24.1-1.30-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.24-93 Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору
(ДНАОП 24.1-1.24-93 Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору)
01.01.1970
ДНАОП 24.4-3.37-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов
(ДНАОП 24.4-3.37-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов)
01.01.1970
ДНАОП 0.03-1.28-84 (СП 2984-84) Санитарные правила по гигиене труда для предприятий белково-витаминных концентратов
(ДНАОП 0.03-1.28-84 (СП 2984-84) Санитарные правила по гигиене труда для предприятий белково-витаминных концентратов)
01.01.1970
ДНАОП 26.2-1.01-07 Правила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості
(ДНАОП 26.2-1.01-07 Правила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.31-83 Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
(ДНАОП 24.1-1.31-83 Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.08-81 Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
(ДНАОП 24.1-1.08-81 Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.04-81 Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
(ДНАОП 24.1-1.04-81 Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.03-81 Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
(ДНАОП 24.1-1.03-81 Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-1.02-81 Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР
(ДНАОП 24.1-1.02-81 Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР)
01.01.1970
ДНАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна
(ДНАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна)
01.01.1970
ДНАОП 2.2.00-1.04-85 Правила приймання, зберігання та відпуску пестицидів на складах об’єднання «Сільгоспхімія»
(ДНАОП 2.2.00-1.04-85 Правила приймання, зберігання та відпуску пестицидів на складах об’єднання «Сільгоспхімія»)
01.01.1970
ДНАОП 24.4-7.12-87 Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво таблетованих лікарських форм. Вимоги безпеки
(ДНАОП 24.4-7.12-87 Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво таблетованих лікарських форм. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 24.4-7.11-83 Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво ін’єкційних розчинів в ампулах. Вимоги безпеки
(ДНАОП 24.4-7.11-83 Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво ін’єкційних розчинів в ампулах. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 24.4-7.10-83 Засоби індивідуального захисту у виробництві готових лікарських засобів. Класифікація. Галузь застосування
(ДНАОП 24.4-7.10-83 Засоби індивідуального захисту у виробництві готових лікарських засобів. Класифікація. Галузь застосування)
01.01.1970
ДНАОП 24.4-7.09-89 Процеси переробки лікарської рослинної сировини. Вимоги безпеки
(ДНАОП 24.4-7.09-89 Процеси переробки лікарської рослинної сировини. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 1.9.10-2.07-87 (ОСТ 64-028-87) Порядок забезпечення робітників та службовців засобами індивідуального захисту. Вибір, експлуатація та догляд за ними
(ДНАОП 1.9.10-2.07-87 (ОСТ 64-028-87) Порядок забезпечення робітників та службовців засобами індивідуального захисту. Вибір, експлуатація та догляд за ними)
01.01.1970
ДНАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості
(ДНАОП 24.4-1.01-79 Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 1.8.10-5.56-83 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов соляных рудников
(ДНАОП 1.8.10-5.56-83 Инструкция по технике безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования вертикальных стволов соляных рудников)
01.01.1970
ДНАОП 1.8.10-3.05-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників парфумерно-косметичної промисловості
(ДНАОП 1.8.10-3.05-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників парфумерно-косметичної промисловості)
01.01.1970
ДНАОП 1.8.10-2.32-84 (ОСТ 18-425-84) Машини та устаткування для видобування солі у соляних озерах. Вимоги безпеки
(ДНАОП 1.8.10-2.32-84 (ОСТ 18-425-84) Машини та устаткування для видобування солі у соляних озерах. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 1.8.10-2.31-83 (ОСТ 18-407-83) Устаткування технологічне спеціальне для соляної промисловості. Загальні вимоги безпеки
(ДНАОП 1.8.10-2.31-83 (ОСТ 18-407-83) Устаткування технологічне спеціальне для соляної промисловості. Загальні вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти
(ДНАОП 24.11-1.01-70 Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти)
01.01.1970
ДНАОП 26.2-7.02-85 Процеси виробничі підприємств фарфоро-фаянсової промисловості. Вимоги безпеки
(ДНАОП 26.2-7.02-85 Процеси виробничі підприємств фарфоро-фаянсової промисловості. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 24.66-7.09-84 Процеси виробничі підприємств з виготовлення рослинних та синтетичних дубників. Вимоги безпеки
(ДНАОП 24.66-7.09-84 Процеси виробничі підприємств з виготовлення рослинних та синтетичних дубників. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 24.1-5.06-86 Инструкция о мерах безопасности при работе с метанолом на предприятиях и в организациях Минхимпрома. Ведомственные нормы.
(ДНАОП 24.1-5.06-86 Инструкция о мерах безопасности при работе с метанолом на предприятиях и в организациях Минхимпрома. Ведомственные нормы.)
01.01.1970
СП 4132-86 (ДНАОП 0.03-1.36-86) Общие санитарные правила при работе с метанолом
(СП 4132-86 (ДНАОП 0.03-1.36-86) Общие санитарные правила при работе с метанолом)
01.01.1970
ДНАОП 0.00-3.05-98 Временные типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для некоторых профессий работников предприятий нефтяной,газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
(ДНАОП 0.00-3.05-98 Временные типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для некоторых профессий работников предприятий нефтяной,газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности)
01.01.1970