Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО


Список документов в категории

Название
ДНАОП 2.1.10-2.09-81 (ОСТ 46 3.1.108-81) ССБТ. Обработка почвы и зерновых культур. Требования безопасности. ( 2.1.10-2.09-81 )
ДНАОП 01.41-1.11-99 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації ( 01.41-1.11-99 )
ДНАОП 01.1-1.02-01 Правила безпеки праці під час виконання робіт в захищеному грунті ( 01.1-1.02-01 )
ДНАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві ( 02.0-1.07-00 )
ДНАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва ( 01.41-1.01-01 )
ДНАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва ( 01.41-1.01-01 )
ДНАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва ( 01.50-1.04-98 )
ДНАОП 01.1-1.02-01 Правила безпеки праці під час виконання робіт в захищеному грунті ( 01.1-1.02-01 )
ДНАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві ( 01.1-1.01-00 )
ДНАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві ( 01.1-1.01-00 )
ДНАОП 0.05-3.27-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям рибної промисловості ( 0.05-3.27-80 )
СП 1123-73 (ДНАОП 0.03-1.12-73) Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению пестицидов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве ( 1123-73 )
СП 1049-73 (ДНАОП 0.03-1.08-73) Санитарные правила по хранению, транспортировке и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве ( 1049-73 )
ДНАОП 2.1.20-1.01-87 Правила безопасности при производстве продукции животноводства в системе Госагропрома СССР ( 2.1.20-1.01-87 )
ДНАОП 8.0.10-4.04-88 Збірник основних нормативних матеріалів з охорони праці для підсобних господарств підприємств і організацій системи Держпостачу СРСР ( 8.0.10-4.04-88 )
ДНАОП 7.1.20-1.19-75 Правила техніки безпеки на лісозаготівлях, лісосплаві та інших лісогосподарських роботах для підприємств і організацій споживчої кооперації ( 7.1.20-1.19-75 )
ДНАОП 02.0-2.01-89 Зведений перелік професій працівників у пісовій промисловості та лісовому господарстві із зазначенням груп виробничих професій та необхідних спеціальних санітарно-побутових приміщень та обладнання і ( 02.0-2.01-89 )
ДНАОП 02.0-7.04-91 Рекомендації для працюючих у лісовому господарстві щодо надання долікарської допомоги при різних видах травм ( 02.0-7.04-91 )
ДНАОП 3.0.00-6.05-90 Рекомендації щодо використання засобів індивідуального захисту голови, обличчя, органів дихання та чуття, захисних поясів, дерматологічних засобів та репелентів робітниками лісового господарства ( 3.0.00-6.05-90 )
ДНАОП 3.0.00-6.04-85 Рекомендації щодо застосування спецодягу, спецвзуття та засобів захисту рук працівниками лісового господарства ( 3.0.00-6.04-85 )
ДНАОП 3.0.00-6.02-90 Методичні рекомендації щодо визначення доз опромінення робітників лісового господарства ( 3.0.00-6.02-90 )
ДНАОП 3.0.00-5.06-88 Типова інструкція для слюсарів по ремонту автомашин, тракторів та механізмів на підприємствах лісового господарства ( 3.0.00-5.06-88 )
ДНАОП 3.0.00-5.05-88 Типова інструкція з охорони праці на роботах щодо заготівлі деревинної зелені та виробництва з неї вітамінного борошна ( 3.0.00-5.05-88 )
ДНАОП 3.0.00-5.04-83 Типова інструкція з безпеки праці для робітників, які зайняті розробленням вітровально-буреломних лісосік ( 3.0.00-5.04-83 )
ДНАОП 3.0.00-5.03-87 Типова інструкція з охорони праці на лісосічних роботах при проведенні рубок догляду за лісом ( 3.0.00-5.03-87 )
ДНАОП 02.0-5.02-87 Типова інструкція з охорони праці при проведенні лісокультурних робіт на схилах ( 02.0-5.02-87 )
ДНАОП 02.0-5.01-88 Типова інструкція з охорони праці при осушенні лісових площ та будівництві доріг ( 02.0-5.01-88 )
ДНАОП 3.0.00-4.10-86 Положення про обов'язки, права та відповідальність керівників та інженерно-технічних працівників підприємств та організацій лісового господарства з питань охорони праці ( 3.0.00-4.10-86 )
ДНАОП 3.0.00-4.09-85 Положення про організацію навчання працюючих безпеки праці на підприємствах і в організаціях Державного комітету СРСР по лісовому господарству ( 3.0.00-4.09-85 )
ДНАОП 3.0.00-4.05-85 Положення про порядок забезпечення робітників та службовців лісового господарства засобами індивідуального захисту, їх зберігання, експлуатації та догляду за ними ( 3.0.00-4.05-85 )
ДНАОП 3.0.00-4.02-87 Положення про систему управління охороною праці в лісовому господарстві. Частина II. Система управління охороною праці в Держлісгоспі СРСР, міністерствах лісового господарства союзних та автоном­них республік, державних комітетах союз­них республік по лісовому господарству, крайових та обласних упра ( 3.0.00-4.02-87 )
ДНАОП 3.0.00-4.01-85 Положення про систему управління охороною праці в лісовому господарстві. Частина І. Система управління охороною праці на підприємствах лісового господар­ства ( 3.0.00-4.01-85 )
ДНАОП 3.0.00-3.01-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам та службовцям лісозаготівельних, лісосплавних, лісоперевалочних, лісогосподарських підприємств та хімлісгоспів ( 3.0.00-3.01-80 )
ДНАОП 02.1-7.02-82 ССБП. Роботи осмолозаготівельні. Вимоги безпеки ( 02.1-7.02-82 )
ДНАОП 3.0.00-2.01-82 (ОСТ 13-132-82) Підсочка лісу. Вимоги безпеки ( 3.0.00-2.01-82 )
ДНАОП 01.50-1.02-89 Правила з техніки безпеки при поводженні з мисливською рушницею в побуті та на полюванні ( 01.50-1.02-89 )
ДНАОП 3.0.00-1.01-85 Правила з охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості та лісовому господарстві ( 3.0.00-1.01-85 )
ДНАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві ( 01.41-1.08-82 )
ДНАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою) ( 01.41-1.07-63 )
ДНАОП 01.41-1.05-72 (ДНАОП 63.12-1.07-72) Правила з безпечного складування, зберігання, перевезення, підготовки і внесення в грунт аміачної селітри ( 01.41-1.05-72 )
ДНАОП 2.2.00-1.04-85 Правила приймання, зберігання та відпуску пестицидів на складах об’єднання «Сільгоспхімія» ( 2.2.00-1.04-85 )
ДНАОП 2.1.20-1.08-70 Санітарні та ветеринарні правила для молочних ферм колгоспів та радгоспів ( 2.1.20-1.08-70 )
ДНАОП 2.1.20-1.07-72 Ветеринарно-санітарні правила для виробництва м'ясокісткового борошна ( 2.1.20-1.07-72 )
ДНАОП 2.1.20-1.06-67 Правила зберігання, обліку та відпуску отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, які призначені для ветеринарних цілей ( 2.1.20-1.06-67 )
ДНАОП 01.2-1.01-67 Техніка безпеки для робітників, якізайняті монтажем технологічного устаткування тваринницьких і птахівничих ферм ( 01.2-1.01-67 )
ДНАОП 01.1-7.02-84 ССБТ. Процессы производственные в сельском хозяйстве, эфиромасличные культуры. Требования безопасности ( 01.1-7.02-84 )
ДНАОП 2.0.00-7.01-84 Єдині вимоги безпеки і виробничої санітарії до конструкції ремонтно-технологічного устаткування, яке випускається підприємствами Держкомсільгосптехніки СРСР ( 2.0.00-7.01-84 )
ДНАОП 2.0.00-4.02-88 Загальні положення та методичні вказівки щодо управління охороною праці у системі Держагропрому СРСР ( 2.0.00-4.02-88 )
ДНАОП 2.0.00-4.01-86 Положення про організацію роботи з охорони праці у системі Держагропрому СРСР ( 2.0.00-4.01-86 )
ДНАОП 01.1-1.18-85 Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів ( 01.1-1.18-85 )