Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

65.020.30 Животноводство и селекция животных


Список документов в категории

Название
Інструкція з охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у птахівництві
Інструкція з охорони праці під час догляду за тваринами
Інструкція з охорони праці під час приготування та роздачі кормів
Інструкція з охорони праці під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварин
Інструкція з охорони праці під час заготівлі кормів
інструкція з охорони праці під час механічного та ручного доїння
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, інших заглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів
Инструкция по охране труда при ветеринарных, санитарно-профилактических работах и искусственном осеменении животных
Инструкция по охране труда при механическом и ручном доении
Инструкция по охране труда при техническом обслуживании и ремонте оборудования животноводческих ферм
Инструкция по охране труда при выполнении работ в колодцах, мочесборниках, других углублениях, где возможно накопление опасных газов
Инструкция по охране труда при выполнении работ в птицеводстве
Инструкция по охране труда во время ухода за животными
Инструкция по охране труда при приготовлении и раздаче кормов
Инструкция по охране труда при заготовке кормов
Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань
ПОТ РО-97300-09-96 Правила по охране труда в животноводстве. Овцеводство и козоводство. ( РО-97300-09-96 )
ПОТ РО-97300-08-96 Правила по охране труда в животноводстве. Свиноводство. ( РО-97300-08-96 )
ПОТ РО-97300-02-95 Правила по охране труда в животноводстве. Крупный рогатый скот. ( РО-97300-02-95 )