Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

73 ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ


Список документов в категории

Название Дата
ТОИ Р-66-47-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов экскаваторов роторных
(ТОИ Р-66-47-95 Типовая инструкция по охране труда для машинистов экскаваторов роторных)
01.01.1970
Інструкція з охорони праці для каменотеса
(Інструкція з охорони праці для каменотеса)
01.01.1970
Інструкція з охорони праці для грохотника
(Інструкція з охорони праці для грохотника)
01.01.1970
Інструкція з охорони праці для дробильника дробильно-сортувальної установки
(Інструкція з охорони праці для дробильника дробильно-сортувальної установки)
01.01.1970
Положення про Постійно діючу комісію з безпеки праці Міністерства вугільної промисловості України
(Положення про Постійно діючу комісію з безпеки праці Міністерства вугільної промисловості України)
01.01.1970
Порядок використання коштів державного бюджету для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах.
(Порядок використання коштів державного бюджету для охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах.)
01.01.1970
Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод
(Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ прісних підземних вод)
01.01.1970
Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод
(Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовищ мінеральних підземних вод)
01.01.1970
Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировини
(Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировини)
01.01.1970
Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик
(Інструкція зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик)
01.01.1970
Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів
(Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів)
01.01.1970
Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів
(Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів)
01.01.1970
Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах
(Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах)
01.01.1970
Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів
(Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів)
01.01.1970
Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування
(Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування)
01.01.1970
Інструкція з облаштування, огляду та вимірювання опору шахтних заземлень
(Інструкція з облаштування, огляду та вимірювання опору шахтних заземлень)
01.01.1970
Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору та перевірки уставок максимального струмового захисту в межах напругою до 1200В
(Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору та перевірки уставок максимального струмового захисту в межах напругою до 1200В)
01.01.1970
Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМТ тупикових виробках шахт, небезпечних за газом
(Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМТ тупикових виробках шахт, небезпечних за газом)
01.01.1970
Інструкція з електропостачання та застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
(Інструкція з електропостачання та застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти)
01.01.1970
Інструкція із запобігання та ліквідації вибухів вугільного пилу
(Інструкція із запобігання та ліквідації вибухів вугільного пилу)
01.01.1970
Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень
(Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень)
01.01.1970
Інструкція з комплексного знепилюванняі повітря
(Інструкція з комплексного знепилюванняі повітря)
01.01.1970
Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань
(Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань)
01.01.1970
Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки діїї реверсивних пристроїв вентиляційних установок
(Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки діїї реверсивних пристроїв вентиляційних установок)
01.01.1970
Інструкція із застосування холодильних установок
(Інструкція із застосування холодильних установок)
01.01.1970
Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення багаторазовості та встановлення категорій шахт за метаном
(Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення багаторазовості та встановлення категорій шахт за метаном)
01.01.1970
Інструкція зі складання планів ліквідації аварій
(Інструкція зі складання планів ліквідації аварій)
01.01.1970
Усталость сварных конструкций. Рекомендации по повышению выносливости и расчёту на долговечность сварных узлов подъёмно-транспортных и горнорудных машин
(Усталость сварных конструкций. Рекомендации по повышению выносливости и расчёту на долговечность сварных узлов подъёмно-транспортных и горнорудных машин)
01.01.1970
Нормативы по безопасности забойных машин и комплексов
(Нормативы по безопасности забойных машин и комплексов)
01.01.1970
ПБ-06-07-92 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом
(ПБ-06-07-92 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом)
01.01.1970
Правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий Часть 1, Часть 2
(Правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий Часть 1, Часть 2)
01.01.1970
Типовое положение о расследовании и учете некатегорийных аварий, не повлекших за собой несчастных случаев на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих объектах, подконтрольных Госпроматомнадзору СССР
(Типовое положение о расследовании и учете некатегорийных аварий, не повлекших за собой несчастных случаев на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих объектах, подконтрольных Госпроматомнадзору СССР)
01.01.1970
Инструкция по ведению погрузочно-разгрузочных работ при доставке ВВ в мягких контейнерах МКО-1,ОС
(Инструкция по ведению погрузочно-разгрузочных работ при доставке ВВ в мягких контейнерах МКО-1,ОС)
01.01.1970
Инструкция по сбору, учету, хранению и уничтожению взрывчатых материалов, извлеченных из горной массы
(Инструкция по сбору, учету, хранению и уничтожению взрывчатых материалов, извлеченных из горной массы)
01.01.1970
Инструкция по применению средств электроогневого взрывания на подземных рудниках Украины
(Инструкция по применению средств электроогневого взрывания на подземных рудниках Украины)
01.01.1970
Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах
(Типовая инструкция по маркированию обжимными устройствами электродетонаторов и капсюлей-детонаторов в металлических гильзах)
01.01.1970
Инструкция по изготовлению гирлянд электродетонаторов и монтажу электровзрывных сетей
(Инструкция по изготовлению гирлянд электродетонаторов и монтажу электровзрывных сетей)
01.01.1970
Временная инструкция по определению границ опасных зон при подготовке массовых взрывов в подземных условиях
(Временная инструкция по определению границ опасных зон при подготовке массовых взрывов в подземных условиях)
01.01.1970
Временная инструкция о порядке и сроках проведения профилактических осмотров и ремонтов зарядных устройств и трубопроводов для подземных горных работ
(Временная инструкция о порядке и сроках проведения профилактических осмотров и ремонтов зарядных устройств и трубопроводов для подземных горных работ)
01.01.1970
Инструкция по охране ВМ на поверхностных складах и в карьерах
(Инструкция по охране ВМ на поверхностных складах и в карьерах)
01.01.1970
Система управління охороною праці у вугільній промисловості України. Типове положення
(Система управління охороною праці у вугільній промисловості України. Типове положення)
01.01.1970
Система управления охраной труда в угольной промышленности Украины. Типовое положение.
(Система управления охраной труда в угольной промышленности Украины. Типовое положение.)
01.01.1970
ПБ 09-12-92 Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем
(ПБ 09-12-92 Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем)
01.01.1970
Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України
(Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України)
01.01.1970
Інструкція по організації безпечному проведенню робіт при ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах АТ "УКРГАЗПРОМ"
(Інструкція по організації безпечному проведенню робіт при ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах АТ "УКРГАЗПРОМ")
01.01.1970
Инструкция о порядке ведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных, взрыво-пажароопасных и пожарных объектах НГДУ "Долинанефтегаз".
(Инструкция о порядке ведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных, взрыво-пажароопасных и пожарных объектах НГДУ "Долинанефтегаз".)
01.01.1970
ИБТВ 1-011-77 Отраслевая инструкция по безопасности труда при ведении огневых работ на нефтяных и газовых скважинах ИБТВ 1-011-77
(ИБТВ 1-011-77 Отраслевая инструкция по безопасности труда при ведении огневых работ на нефтяных и газовых скважинах ИБТВ 1-011-77)
01.01.1970
Сборник документов до безопасности работы с метанолом на объектах Министерства газовой промышленности
(Сборник документов до безопасности работы с метанолом на объектах Министерства газовой промышленности)
01.01.1970
НАПБ 01.010-83 (ППБО-104-83) Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР
(НАПБ 01.010-83 (ППБО-104-83) Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта СССР)
01.01.1970
РД 08-200-98 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности
(РД 08-200-98 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности)
01.01.1970
НАПБ В.05.011-80/180 (НАОП 1.8.10-5.58-80) Типовая инструкция по пожарной безопасности для предприятий соляной промышленности
(НАПБ В.05.011-80/180 (НАОП 1.8.10-5.58-80) Типовая инструкция по пожарной безопасности для предприятий соляной промышленности)
01.01.1970
ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила та норми підприємства вугільної промисловості
(ДСП 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила та норми підприємства вугільної промисловості)
01.01.1970
Правила безпеки у вугільних шахтах
(Правила безпеки у вугільних шахтах)
01.01.1970
Положення про Східну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на виробництвах нафтогазового комплексу
(Положення про Східну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на виробництвах нафтогазового комплексу)
01.01.1970
Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах
(Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах)
01.01.1970
Сборник инструкций к правилам безопасности в угольных шахтах
(Сборник инструкций к правилам безопасности в угольных шахтах)
01.01.1970
Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування
(Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування)
01.01.1970
Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів
(Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів)
01.01.1970
Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів
(Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів)
01.01.1970
Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах
(Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах)
01.01.1970
Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів
(Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів)
01.01.1970
Інструкцiя з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках
(Інструкцiя з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках)
01.01.1970
Інструкція з облаштування, огляду та вимірювання опору шахтних заземлень
(Інструкція з облаштування, огляду та вимірювання опору шахтних заземлень)
01.01.1970
Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору та перевірки уставок максимального струмового захисту в межах напругою до 1200В
(Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору та перевірки уставок максимального струмового захисту в межах напругою до 1200В)
01.01.1970
Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМТ тупикових виробках шахт, небезпечних за газом
(Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМТ тупикових виробках шахт, небезпечних за газом)
01.01.1970
Інструкція з електропостачання та застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти
(Інструкція з електропостачання та застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти)
01.01.1970
Інструкція із запобігання та ліквідації вибухів вугільного пилу
(Інструкція із запобігання та ліквідації вибухів вугільного пилу)
01.01.1970
Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень
(Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень)
01.01.1970
Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань
(Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань)
01.01.1970
Інструкція з комплексного знепилюванняі повітря
(Інструкція з комплексного знепилюванняі повітря)
01.01.1970
Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки діїї реверсивних пристроїв вентиляційних установок
(Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки діїї реверсивних пристроїв вентиляційних установок)
01.01.1970
Інструкція із застосування холодильних установок
(Інструкція із застосування холодильних установок)
01.01.1970
Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення багаторазовості та встановлення категорій шахт за метаном
(Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення багаторазовості та встановлення категорій шахт за метаном)
01.01.1970
Инструкция по составлению планов ликвидации аварий
(Инструкция по составлению планов ликвидации аварий)
01.01.1970
Інструкцiя з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках
(Інструкцiя з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках)
01.01.1970