Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Сертифікація продукції і ліцензування


Список документов в категории

Название
Угода про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав
Положення про Ліцензійну комісію з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови провадження будівельної діяльності
Примірний перелік робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
Тимчасовий регламент роботи Держархбудінспекції з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення, монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності
Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності
Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за їх видачу
Ліцензія (зразок), Опис бланка ліцензії єдиного зразка
Перелік органів ліцензування
"Про розміри та порядок зарахування кoштів за видачу ліцензій" ( 15 ) ("О размерах и порядке зачисления средств за выдачу лицензий")
Про видачу ліцензій на будівельну діяльність ( 280 ) (О выдаче лицензий на строительную деятельность)
Про упорядкування процесу видачі ліцензій на будівельну діяльність ( 20 ) (Об упорядочении процесса выдачи лицензий на строительную деятельность)
Про введення в дію рішення колегії Держбуду України від 24.12.2004 N 169 "Про результати перевірок у 2004 році суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України" ( 19 ) (О введении в действие решения коллегии Госстроя Украины от 24.12.2004 N 169 "Про результаты проверок в 2004 году субъектов ведения хозяйства, что получили лицензии в Госстрое України")
Про проведення перевірки в м. Києві стосовно дотримання порядку введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери, оформлення документів на реконструкцію і переобладнання квартир під офіси та надбудову мансард ( 128/1 ) (О проведении проверки в г. Киеве относительно соблюдения порядка введение в эксплуатацию объектов социальной сферы, оформление документов на реконструкцию и переоборудование квартир под офисы и надстройку мансард)
Про створення державного підприємства Орган із сертифікації будівельної продукції "СЕПРОбудполімер" ( 203 ) (О создании государственного предприятия Орган из сертификации строительной продукции 'Сепробудполімер')
Про втрату чинності Інструкції щодо порядку визначення плати за видачу ліцензій ( 122 ) (О потере действия Инструкции относительно порядка определения платы за выдачу лицензий)
Про затвердження Інструкції щодо порядку визначення розміру плати за видачу ліцензії ( 176 ) (Об утверждении Инструкции относительно порядка определения размера платы за выдачу лицензии)
"Про затвердження Кодифікатора видів робіт у проектуванні та будівництві, виконавці яких підлягають ліцензуванню" ( 107 ) ("Об утверждении Кодификатора видов работ в проектировании и строительстве, исполнители которых подлежат лицензированию")