Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Роз'яснення з охорони праці


Список документов в категории

Название
Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС
Наказ N 293 від 13.05.2008 Про організацію проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці керівників і посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики ( 293 )
Лист N 01/285 від 13.11.2006 <э…> видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. ( 01/285 )
Лист N 05.01.03-Д-1/19/2330 від 27.11.2006 Про нормативно-правові засади надання безоплатного мила, миючих та знешкоджуючих засобів працівникам, які працюють в умовах фактичного забруднення шкіри забруднюючими речовинами та фінансових аспектів, які супроводжують видачу мила, миючих та знешкоджуючих засобів ( 05.01.03-Д-1/19/2330 )
Методические рекомендации к ГОСТ 17.0.0.04-90 Методические рекомендации по заполнению и ведению экологического паспорта промышленного предприятия ( к ГОСТ 17.0.0.04-90 )
Наказ N 72 від 8.04.2008 Про затвердження Змін до наказу Держгірпромнагляду від 03.09.2007 N 195 ( 72 )
Про заборону виробництва та реалізації населенню засобів догляду за автотранспортом, що містять метиловий спирт (метанол)
Лист N 6-3/2007 від 22.06.2007 Про визнання недійсними чи скасування актів форми Н-1 та Н-5 і визнання нещасними випадків такими, що не пов'язані з виробництвом ( 6-3/2007 )
Лист від 06.12.2006 р. N 01/10-1543 Про навчання та позачергову перевірку знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Програма навчання інспекторського складу Держенергонагляду, осіб, відповідальних за електрогосподарство споживачів, їх заступників, працівників з охорони праці споживачів, які інспектують електроус ( від 06.12.2006 р. N 01/10-1543 )
Про розгляд листа ...відшкодування потерпілому заробітку (доходу), втраченого ним унаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності
О решении вопроса предоставления бесплатного мыла, моющих и обеззараживающих средств...
НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств ( 14.3-7.02-06 )
Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти
Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель
НАПБ 07.018-2001 Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ( 07.018-2001 )
Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч
Методичне керівництво по організації і веденню профілактичної роботи по попередженню газонафтоводопроявлень та відбитих фонтанів на підприємствах ВАТ "Укрнафта"
РД 238 УССР 84001-30-90 Организация проведения административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на предприятии. Методические указания ( 238 УССР 84001-30-90 )
ГТ 1115-73 Гигиенические требования к горным машинам и механизмам для угольных шахт ( 1115-73 )
НАОП 1.7.00-5.02-79 Методические рекомендации по созданию и организации работы кабинета охраны труда на предприятиях и в организациях системы Минлегпрома СССР ( 1.7.00-5.02-79 )
НАОП 1.7.00-5.01-85 Отраслевые методические указания по внедрению стандартов ССБТ в системе Минлегпрома СССР ( 1.7.00-5.01-85 )
НАОП 1.7.00-4.04-85 Система управления охраной труда в производственных объединениях, на предприятиях и в организациях Минлегпрома СССР ( 1.7.00-4.04-85 )
НАОП 1.5.20-6.11-83 Целевые программы по проблемам охраны труда в производстве древесностружечных плит ( 1.5.20-6.11-83 )
НАОП 1.5.20-6.09-80 Методические рекомендации по измерению и сравнению с нормами параметров шума, вибрации, загазованности и запыленности воздуха, искусственного и естественного освещения и микроклимата на деревообрабатывающих предприятиях ( 1.5.20-6.09-80 )
НАОП 1.5.20-6.07-82 Рекомендации по повышению безопасности и улучшению условий труда в производстве лыж и хоккейных клюшек ( 1.5.20-6.07-82 )
НАОП 1.5.20-6.06-80 Рекомендации по обеспечению безопасных условий труда при изготовлении изделий из эластичного пенополиуретана методом "холодного формования" ( 1.5.20-6.06-80 )
НАОП 1.5.20-6.05-80 Рекомендации по обеспечению безопасных условий труда на участках тонирования древесины анилиновыми красителями ( 1.5.20-6.05-80 )
НАОП 1.5.20-6.02-81 Рекомендации по организации рационального освещения в цехах древесностружечных плит ( 1.5.20-6.02-81 )
НПАОП 27.5-7.04-88 Литейное производство. Извлечение отливок из форм и удаление стержней. Требования охраны труда ( 27.5-7.04-88 )
НПАОП 27.5-7.03-88 Литейное производство. Очистка, обрубка и зачистка отливок. Требования охраны труда ( 27.5-7.03-88 )
НПАОП 27.5-7.02-88 Изготовление отливок в металлических формах методом непрерывного литья. Требования безопасности ( 27.5-7.02-88 )
НАОП 1.3.11-6.01-86 Рекомендации по установке технологического оборудования на открытых площадках предприятий по производству минеральных удобрений ( 1.3.11-6.01-86 )
НПАОП 24.1-7.04-85 Типовой план ликвидации аварий с жидким хлором ( 24.1-7.04-85 )
ВСН-3-86/Минхимпром СССР Рекомендации по установке технологического оборудования на открытых площадках в химической промышленности ( -3-86/Минхимпром СССР )
НАОП 1.3.10-6.01-71 Руководство по безопасной эксплуатации мокрых газгольдеров, предназначенных для горючих газов ( 1.3.10-6.01-71 )
НПАОП 10.0-7.09-82 Временные требования безопасности к основному горнотранспортному оборудованию для угольных и сланцевых шахт ( 10.0-7.09-82 )
НПАОП 10.0-7.05-90 Руководство по борьбе с эндогенными пожарами на шахтах Минуглепрома СССР ( 10.0-7.05-90 )
НАОП 1.1.30-6.03-90 Руководство по борьбе с пылью и пылевзрывозащите на угольных и сланцевых шахтах ( 1.1.30-6.03-90 )
НАОП 1.1.30-6.02-80 Руководство по дегазации угольных шахт ( 1.1.30-6.02-80 )
НАОП 1.1.30-6.01-86 Руководство по безопасному производству монтажно-демонтажных работ механизированных комплексов угольных шахт ( 1.1.30-6.01-86 )
НАПБ В.06.015-92/110 Класифікація основних приміщень газової промисловості щодо вибухопожежної і пожежної безпеки ( В.06.015-92/110 )
НАОП 1.1.10-6.11-97 Охорона праці під час експлуатації механізмів, змонтованих на базі тракторів ( 1.1.10-6.11-97 )
НАОП 1.1.10-6.11-97 Охрана труда при эксплуатации механизмов, смонтированных на базе тракторов ( 1.1.10-6.11-97 )
НАОП 1.1.10-6.09-88 Инструктивные указания по организации безопасного производства работ при ремонте строительных машин и механизмов на строительной площадке и в полевых условиях ( 1.1.10-6.09-88 )
НАОП 1.1.10-6.08-82 Инструктивные указания по безопасным методам ведения опалубочных работ в гидротехническом и энергетическом строительстве ( 1.1.10-6.08-82 )
НАОП 1.1.10-6.07-83 Инструктивные указания по безопасности труда при сборке крупногабаритных металлоконструкций на предприятиях Минэнерго СССР ( 1.1.10-6.07-83 )
НАОП 1.1.10-6.03-79 Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации внутренних железнодорожных путей Минэнерго СССР ( 1.1.10-6.03-79 )
ВДОП 5.2.10-2.03-96 Машини і устаткування для обробки письмової кореспонденції, посилок, бандеролей, мішків і пачок з пресою. Допустимі рівні шумових і вібраційних характеристик, методи їх контролю ( 5.2.10-2.03-96 )
ВДОП 5.2.10-2.03-96 Машини і устаткування для обробки письмової кореспонденції, посилок, бандеролей, мішків і пачок з пресою. Допустимі рівні шумових і вібраційних характеристик, методи їх контролю ( 5.2.10-2.03-96 )
Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів
Адреси експертно-технічних центрів (ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці України
Територіальні управління Держнаглядохоронпраці України
Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації державних інспекторів з нагляду за охороною праці в соціально-культурній сфері
Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V - VII категорій посад
Роз’яснення №5.08.10/182 від 15.05.92 Про допустиму заміну молока іншими продуктами харчування ( оз’яснення №5.08.10/182 від 15.05.92 )
Письмо № 32-д 29.01.88 О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда ( 32-д 29.01.88 )
Про посадові інструкції
Рекомендації щодо ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки
КНД 45-093-97 Тимчасове керівництво з експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку міських телефонних мереж ( 45-093-97 )
КНД 45-074-97 Системи передавання цифрові. Норми на параметри основного цифрового каналу і цифрових трактів первинної мережі зв'язку України ( 45-074-97 )
РД 153-34.1-02.316-99 Методика расчета выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми котлами электростанций ( 153-34.1-02.316-99 )
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров
РД 31.06.06–86 Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах ( 31.06.06–86 )
РД 34.03.108-88 Методика организации и проведения обследования состояния техники безопасности, производственной санитарии и безопасности дорожного движения на энергопредприятиях и в РЭУ (ПЭО) Минэерго СССР ( 34.03.108-88 )
Технічний регламент підприємства з безпечного виконання робіт у колодязях, камерах, колекторах, інших підземних спорудах та замкнутих просторах у МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго»
Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів
Вопросы документации при международных перевозках опасных грузов.
Лист N 3315 від 16.04.2008 Стосовно застосування при здійсненні органами ліцензування контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов положень Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 3315 )
Лист N 31-21010-04-5/17626 від 31.08.2007 Про неможливість регулювання та/або визначення порядку здійснення органами державної податкової служби податкового контролю та їх повноваження під час податкових перевірок суб'єктів господарювання законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у ч ( 31-21010-04-5/17626 )
Лист N 06-10856/31 від 07.09.2007 Щодо застосування нормативно-правових актів чинного законодавства ( 06-10856/31 )
Лист N 4550 від 30.05.2008 Щодо повідомлення суб'єкта господарювання контролюючим органом про проведення планових заходів контролю ( 4550 )
РД 52.04.59-85 Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические указания ( 52.04.59-85 )
Методика оцінки об'єктів оренди
Лист N 6270 від 22.08.2007 Щодо неправомірного збору коштів з суб'єктів підприємницької діяльності під виглядом "благодійного внеску" ( 6270 )