Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > ГОСТ та ДСТУ
Поиск 

ГОСТ та ДСТУ


Список документов в категории

Название
ГОСТ 6465-76. Емалі пф-115. Технічні умови (ГОСТ 6465-76. Эмали пф-115. Технические условия)
ГОСТ 6589-74. Матеріали лакофарбні. Метод визначення ступеня перетира приладом "клин" (гриндометром) (ГОСТ 6589-74. Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира прибором "клин" (гриндометром))
ГОСТ 6782.2-75. Пилопродукция з деревини листяних порід. Величина усихання (ГОСТ 6782.2-75. Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки)
ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция з деревини хвойних порід. Величина усихання (ГОСТ 6782.1-75. Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки)
ГОСТ 3441-88. Папір електроізоляційний просочувальний. Технічні умови (ГОСТ 3441-88. Бумага электроизоляционная пропиточная. Технические условия)
ГОСТ 9.032-74. ЕСЗКС. Покриття лакофарбні. Групи, технічні вимоги і позначення (ГОСТ 9.032-74. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения)
ГОСТ 9.014-78. ЕСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги (ГОСТ 9.014-78. ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования)
РД 31.3.3-97. (Тільки для проектування на території Росії) Керівництво по технічному контролю гідротехнічних споруд морського транспорту (РД 31.3.3-97. (Только для проектирования на территории России) Руководство по техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта)
РД 31.31.55-93. Р 31.3.02-98. (Тільки для проектування на території Росії) Допомога до інструкції по проектуванню морських причальних і берегоукріплюючих споруд. Рекомендації по проектуванню морських портових гідротехнічних споруд в (РД 31.31.55-93. Р 31.3.02-98. (Только для проектирования на территории России) Пособие к инструкции по проектированию морских причальных и берегоукрепительных сооружений. Рекомендации по проектированию морских портовых гидротехнических сооружений в)
РД 31.31.55-93. (Тільки для проектування на території Росії) Інструкція по проектуванню морських причальних і берегоукріплюючих споруд (РД 31.31.55-93. (Только для проектирования на территории России) Инструкция по проектированию морских причальных и берегоукрепительных сооружений)
РД 31.31.49-88. Керівництво по проектуванню підстав під рейкові шляхи кранів і перегружувачів із збірних балок, укладених на грунт (РД 31.31.49-88. Руководство по проектированию оснований под рельсовые пути кранов и перегружателей из сборных балок, уложенных на грунт)
РД 31.31.39-86. Керівництво по проектуванню пірсів паль і набережних для будівництва в сейсмічних районах (РД 31.31.39-86. Руководство по проектированию свайных пирсов и набережных для строительства в сейсмических районах)
РД 31.3.06-2000. (Тільки для проектування на території Росії) Керівництво по обліку сейсмічних дій при проектуванні морських гідротехнічних споруд типу "Больверк" (РД 31.3.06-2000. (Только для проектирования на территории России) Руководство по учету сейсмических воздействий при проектировании морских гидротехнических сооружений типа "Больверк")
РД 31.3.05-97. (Тільки для проектування на території Росії) Норми технологічного проектування морських портів (РД 31.3.05-97. (Только для проектирования на территории России) Нормы технологического проектирования морских портов)
ВСН 210-80. Інструкція по монтажу ліфтів (ВСН 210-80. Инструкция по монтажу лифтов)
ВСН 205-87. Проектування земляного полотна залізниць з глинистих грунтів із застосуванням геотекстиля (ВСН 205-87. Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля)
ВСН 123-77. Інструкція по пристрою покриттів і підстав з щебеневих, гравієвих і піщаних матеріалів, оброблених органічними терпкими ( 123-77 ) (ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими)
ГОСТ 12.1.005-88. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ( 12.1.005-88 ) (ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны)
ГОСТ 9466-75. Електроди покриті металеві для ручної дугової зварки сталей і наплавлення. Класифікація і загальні технічні умови ( 9466-75 ) (ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия)
ГОСТ 535-88. Прокат сортової і фасон із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови (Скасований. Наказ ДКУ з ПТР та СП від 03.05.2006 N136) ( 535-88 ) (ГОСТ 535-88. Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия (Отменен. Наказ ДКУ з ПТР та СП від 03.05.2006 N136))
ГОСТ 19521-74. Зварка металів. Класифікація ( 19521-74 ) (ГОСТ 19521-74. Сварка металлов. Классификация)
ГОСТ 7512-82. Контроль неруйнуючий. З"єднання зварні. Радіографічний метод ( 7512-82 ) (ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод)
ГОСТ 2.123-93. ЄСКД. Комплектність конструкторських документів на друкарську платню при автоматизованому проектуванні ( 2.123-93 ) (ГОСТ 2.123-93. ЕСКД. Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании)
ГОСТ 5781-82. Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови ( 5781-82 ) (ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия)
ГОСТ 6009-74*. Стрічка сталева горячекатанная. Технічні умови ( 6009-74* ) (ГОСТ 6009-74*. Лента стальная горячекатанная. Технические условия)
ГОСТ 2.602-95. ЄСКД. Ремонтні документи ( 2.602-95 ) (ГОСТ 2.602-95. ЕСКД. Ремонтные документы)
ГОСТ 2.601-95. ЄСКД. Експлуатаційні документи ( 2.601-95 ) (ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Эксплуатационные документы)
ГОСТ 2.119-73. ЕСКД. Ескізний проект ( 2.119-73 ) (ГОСТ 2.119-73. ЕСКД. Эскизный проект)
ГОСТ 2.114-95. ЄСКД. Технічні умови ( 2.114-95 ) (ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия)
ГОСТ 2.111-68*. ЕСКД. Нормоконтроль ( 2.111-68* )
ДСТ 2.004-88. ЄСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях висновку ЕОМ ( 2.004-88 ) (ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ)
ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в"язкі. Технічні умови. ( 4044-01 ) (ДСТУ 4044-2001. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.)
ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарт підприємства. Основні положення. ( 1.4-93 ) (ДСТУ 1.4-93 Государственная система стандартизации Украины. Стандарт предприятия. Основные положения.)
ДСТУ 3841-99. Щити дерев"яні для підлоги. Технічні умови. ( 3841-99 ) (ДСТУ 3841-99. Щиты деревянные для пола. Технические условия.)
ГОСТ 5500-75. Вироби вогнетривкі стопорні для розливання сталі з ковша. Технічні умови. Зміна ( 5500-75 ) (ГОСТ 5500-75. Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша. Технические условия. Изменение)
ГОСТ 380-94. Міждержавний стандарт. Сталь вуглецева звичайної якості. Мазкі (Скасований. Наказ ДКУ з ПТР та СП від 03.05.2006 N136) ( 380-94 ) (ГОСТ 380-94. Межгосударственный стандарт. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (Отменен. Наказ ДКУ з ПТР та СП від 03.05.2006 N136))
ГОСТ 19903-74. Сталь листова гарячекатана. Сортамент ( 19903-74 ) (ГОСТ 19903-74. Сталь листовая горячекатаная. Сортамент)