Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > ГОСТ та ДСТУ
Поиск 

ГОСТ та ДСТУ


Список документов в категории

Название
ГОСТ 8639-82. Труби сталеві квадратні. Сортамент (ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент)
ГОСТ 9.303-84. Єдина система корозії і старіння. Покриття металеві і неметалічні неорганічні. Загальні вимоги до вибору (ГОСТ 9.303-84. Единая система коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору)
ГОСТ 9302-83. Пиломатеріали хвойних порід чорноморського сортування, що поставляються для експорту. Технічні умови (ГОСТ 9302-83. Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия)
ГОСТ 9272-81 (СТ СЕВ 3478-81, СТ СЕВ 4418-83). Блоки скляні порожнисті. Технічні умови (ГОСТ 9272-81 (СТ СЭВ 3478-81, СТ СЭВ 4418-83). Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия)
ГОСТ 464-79. Заземлення для стаціонарних установок дротяного зв"язку, радіорелейних станцій, радіотрансляційних вузлів дротяного віщання і антен систем колективного прийому телебачення. Норми опору (ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления)
ДСТУ 4329-2004. Магістральні трубопроводи. Знаки позначання трас. Загальні технічні вимоги. Правила застосовування (ДСТУ 4329-2004. Магистральные трубопроводы. Знаки обозначения трасс. Общие технические требования. Правила применения)
ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування. Зміна N 1 (ДСТУ 2587-94. Разметка дорожная. Технические требования. Методы контроля. Правила применения. Изменение N 1)
ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування (ДСТУ 2587-94. Разметка дорожная. Технические требования. Методы контроля. Правила применения)
ГОСТ 25818-91. Золи-віднесення теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови (ГОСТ 25818-91. Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия)
ГОСТ 1516.1-76*. Електроустаткування змінного струму на напруги від 3 до 500 кВ. Вимоги до електричної міцності (ГОСТ 1516.1-76*. Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности)
ГОСТ 9467-75. Електроди покриті металеві для ручної дугової зварки конструкційних і теплостійких сталей. Типи (ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы)
ГОСТ 2.756-76 (СT СЕВ 712-77). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Сприймаюча частина електромеханічних пристроїв (ГОСТ 2.756-76 (СT СЭВ 712-77). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Воспринимающая часть электромеханических устройств)
ГОСТ 8734-75 (СТ СЕВ 1483-78). Труби сталеві безшовні холоднодеформированные. Сортамент (ГОСТ 8734-75 (СТ СЭВ 1483-78). Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент)
ГОСТ 6141-91. Плитки керамічні глазурують для внутрішнього облицьовування стін. Технічні умови (ГОСТ 6141-91. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия)
ГОСТ 5583-78 (ІСО 2046-73). Кисень газоподібний технічний і медичний. Технічні умови (ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73). Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия)
ГОСТ 5520-79. Прокат листової з вуглецевої, низколегированной і легованої сталі для казанів і судин, що працюють під тиском. Технічні умови (ГОСТ 5520-79. Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия)
ГОСТ 17379-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17379:2003/. Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Заглушки еліптичні. Конструкція (ГОСТ 17379-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17379:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция)
ГОСТ 17378-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17378:2003/. Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція (ГОСТ 17378-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17378:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция)
ГОСТ 17376-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17376:2003/. Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої і низьколегованої сталі. Трійники. Конструкція (ГОСТ 17376-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17376:2003/. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция)
ГОСТ 30028.3-93. Засоби захисні для деревини. Експрес-метод випробування вогнезащитної здатності (ГОСТ 30028.3-93. Средства защитные для древесины. Экспресс-метод испытания огнезащищающей способности)
СТ СЕВ 2440-80. корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Класифікація агресивних середовищ (СТ СЭВ 2440-80. коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред)
ГОСТ 310.3-76. Цементи. Методи визначення нормальної густини, термінів схоплювання і рівномірності зміни об"єму (ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема)
ГОСТ 2.785-96. ЄСКД. Позначення умовні графічні. Арматура трубопровідна (ГОСТ 2.785-96. ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная)
ГОСТ 2.752-71 (СT СЕВ 2518-84). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої телемеханіки (ГОСТ 2.752-71 (СT СЭВ 2518-84). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства телемеханики)
ГОСТ 2.732-68. ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Джерела світла (ГОСТ 2.732-68. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света)
СТ СЕВ 2441-80. корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Основні положення проектування (СТ СЭВ 2441-80. коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования)
ГОСТ 2.755-87 (СT СЕВ 5720-86). ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Пристрої комутаційні і контактні з"єднання (ГОСТ 2.755-87 (СT СЭВ 5720-86). ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения)
ГОСТ 22687.3-85. Стійкі залізобетонні центрифугуровані для опор високовольтних ліній електропередачі. Конструкція заставних виробів і підп"ятників (ГОСТ 22687.3-85. Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников)
ГОСТ 22687.2-85. Стійкі циліндрові залізобетонні центрифугуровані для опор високовольтних ліній електропередачі. Конструкція і розміри (ГОСТ 22687.2-85. Стойки цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры)
ГОСТ 22687.1-85. Стійкі конічні залізобетонні центрифугуровані для опор високовольтних ліній електропередачі. Конструкція і розміри (ГОСТ 22687.1-85. Стойки конические железобетонные цетрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция и размеры)
ГОСТ 22687.0-85. Стояки залізобетонні центрифугуровані для опор високовольтних ліній електропередачі. Технічні умови (ГОСТ 22687.0-85. Стояки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия)
ГОСТ 21924.2-84. Плити залізобетонні з ненапружуваною арматурою для покриттів міських доріг (ГОСТ 21924.2-84. Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог)
ГОСТ 20022.1-90. (СТ СЕВ 6829-89). Захист деревини. Терміни і визначення (ГОСТ 20022.1-90. (СТ СЭВ 6829-89). Защита древесины. Термины и определения)
ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Устаткування продовольче. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.2.124-90. ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности)
ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промислова трубопровідна. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности)
ГОСТ 633-80. Труби насосно-компресорні і муфти до них. Технічні умови (ГОСТ 633-80. Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия)
ГОСТ 356-80.(СТ СЕВ 253-76) Арматура і деталі трубопроводів. Тиск умовний пробний і робітники. Ряди (ГОСТ 356-80.(СТ СЭВ 253-76) Арматура и детали трубопроводов. Давления условные пробные и рабочие. Ряды)
ГОСТ 26823-86. Будиночки літні садові. Загальні технічні умови (ГОСТ 26823-86. Домики летние садовые. Общие технические условия)
ГОСТ 19773-84. Пиломатеріали хвойних і листяних порід. Режими сушки в камерах періодичної дії (ГОСТ 19773-84. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия)
ГОСТ 18482-79. (СT СЕВ 3290-81) Труби пресовані з алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови (ГОСТ 18482-79. (СT СЭВ 3290-81) Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия)
ВСН 311-89. Монтаж сталевих вертикальних циліндрових резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів об"ємом від 100 до 50000 м3 (ВСН 311-89. Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3)
ВСН 182-82. Інструкція за технологією монтажу воздуховодів з безфланцевими конструкціями стиків (ВСН 182-82. Инструкция по технологии монтажа воздуховодов с бесфланцевыми конструкциями стыков)
ВСН 163-83. Облік деформацій річкових русел і берегів водоймищ в зоні підводних переходів магістральних трубопроводів (Нафтогазопроводів) (ВСН 163-83. Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (Нефтегазопроводов))
ВСН 141-90. Норми проектування контактної сіті (ВСН 141-90. Нормы проектирования контактной сети)
ВСН 33-2.3.02-87. Перенесення на місцевість основних осей споруд меліоративних систем і водогосподарських об"єктів (ВСН 33-2.3.02-87. Перенос на местность основных осей сооружений мелиоративных систем и водохозяйственных объектов)
ВСН 33-2.2.12-87. Меліоративні системи і споруди насосні станції. Норми проектування (ВСН 33-2.2.12-87. Мелиоративные системы и сооружения насосные станции. Нормы проектирования)
ВСН 014-89. Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Охорона навколишнього середовища (ВСН 014-89. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды)
ВСН 3-80. Інструкція по проектуванню морських причальних споруд (ВСН 3-80. Инструкция по проектированию морских причальных сооружений)
ГОСТ 25288-82. Пластмаси конструкційні. Номенклатура показників (ГОСТ 25288-82. Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей)
ГОСТ 11262-80. Пластмаси. Метод випробування на розтягування (ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжение)
ГОСТ 10354-82. Плівка поліетиленова. Технічні умови (ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия)
ГОСТ 27935-88. Плити деревоволокнисті і деревостружечні. Терміни і визначення (ГОСТ 27935-88. Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения)
ГОСТ 4648-71. Пластмаси. Метод випробування на статичний вигин (ГОСТ 4648-71. Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб)
ГОСТ 9.058-75. ЕСЗКС. Матеріали полімерні, деревина, тканини, папір, картон. Методи випробувань на стійкість до пошкодження термітами (ГОСТ 9.058-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Методы испытаний на устойчивость к повреждению термитами)
ГОСТ 9.057-75. ЕСЗКС. Матеріали полімерні, деревина, тканини, папір, картон. Метод лабораторних випробувань на стійкість до пошкодження гризунами (ГОСТ 9.057-75. ЕСЗКС. Материалы полимерные, древесина, ткани, бумага, картон. Метод лабораторных испытаний на устойчивость к повреждению грызунами)
ГОСТ 9.049-91. ЕСЗКС. Матеріали полімерні і їх компоненти. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії цвілевих грибів (ГОСТ 9.049-91. ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов)
ГОСТ 9.402-80. ЕСЗКС. Покриття лакофарбні. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням (ГОСТ 9.402-80. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием)
ГОСТ 16363-98. Засоби вогнезахисні для деревини. Методи визначення вогнезахисних властивостей (ГОСТ 16363-98. Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств)
ГОСТ 9.902-81. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи прискорених випробувань на корозійну агресивність (ГОСТ 9.902-81. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на коррозионную агрессивность)
ГОСТ 9.083-78. ЕСЗКС. Покриття лакофарбні. Методи прискорених випробувань на довговічність в рідких агресивних середовищах (ГОСТ 9.083-78. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на долговечность в жидких агрессивных средах)
ГОСТ 9.719-94. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи випробувань на старіння при дії вологого тепла водяного і соляного туману (ГОСТ 9.719-94. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на старение при воздействии влажного тепла водяного и соляного тумана)
ГОСТ 9.716-91. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи визначення зміни змісту пластифікатора при старінні (ГОСТ 9.716-91. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы определения изменения содержания пластификатора при старении)
ГОСТ 9.715-86. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи випробувань на стійкість до дії температури (ГОСТ 9.715-86. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к воздействию температуры)
ГОСТ 9.706-81*. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи випробувань на стійкість до радіаційного старіння (ГОСТ 9.706-81*. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к радиационному старению)
ВСН 198-83. Інструкція за визначенням коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів в стаціонарному тепловому режимі (ВСН 198-83. Инструкция по определению коэффициента теплопроводности строительных материалов в стационарном тепловом режиме)
ГОСТ 19904-90. Прокат листовий холоднокатаний. Сортамент (ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент)
ГОСТ 12.4.155-85. ССБТ. Пристрої захисного відключення. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.155-85. ССБТ. Устройства защитного отключения. Классификация. Общие технические требования)
ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожежогасінні автоматичні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования)
ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Будівельні машини. Загальні вимоги безпеки при експлуатації (ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации)
ГОСТ 12.3.032-84*. ССБТ. Роботи електромонтажні. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.032-84*. ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности)
ГОСТ 12.1.041-83. ССБТ. Пожаровзривобезопасность горючого пилу. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.041-83. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования)
ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимі рівні в житлових і суспільних будівлях (ГОСТ 12.1.036-81. ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях)
ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожежна безпека. Терміни і визначення (ГОСТ 12.1.033-81*. ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения)
ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення (ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление)
ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Засоби і методи захисту від шуму. Класифікація (ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация)