Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

В З. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкціяПодразделы:

Список документов в категории

Название
РД 31.35.08-84/Минморфлот СССР Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте ( 31.35.08-84/Минморфлот СССР )
Технічні правила користування крематоріями
РД 31.35.03-86/ мішморфлот СССР Указания по разработке проектно-сметной документации на ремонт зданий и сооружений на морском транспорте. ( 31.35.03-86/ мішморфлот СССР )
ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд ( В.3.1-1-2002 ) (ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт и усиление несущих и ограждают строительных конструкций и основ промышленных домов и сооружений)
ВСН 57-88 (р) Положення по технічному обслуговуванню будівель ( 57-88 (р) ) (ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обслуживанию зданий)
ВСН 58-88 (р) Міськкомархітектури. Положення про організацію і проведення реконструкції, ремонту і технічного обслуговування будівель, об"єктів комунального і соціально-культурного призначення ( 58-88 (р) ) (ВСН 58-88 (р) Госкомархитектуры. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения)
ВСН 48-86 (р) Правила безпеки при проведенні обстеження житлових будівель для проектування капітального ремонту (НПАОП 45.21-1.01-86) ( 48-86 (р) ) (ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследования жилых зданий для проектирования капитального ремонта (НПАОП 45.21-1.01-86))
ВСН 39-83 (р) Держгромадянбуд. Інструкція по повторному використовуванню виробів, устаткування і матеріалів в житлово-комунальному господарстві ( 39-83 (р) ) (ВСН 39-83 (р) Госгражданстрой. Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве)
ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації ( 362-92 ) (ДБН 362-92 Оценка технического состояния стальных конструкций производственных зданий и сооружений, что находятся в експлуатации)
РД 31.35.08-84/Минморфлот СССР Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте ( 31.35.08-84/Минморфлот СССР )
РД 31.35.03-86/ мішморфлот СССР Указания по разработке проектно-сметной документации на ремонт зданий и сооружений на морском транспорте. ( 31.35.03-86/ мішморфлот СССР )
ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкція, ремонт, реставрація об"єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт (ДБН В.3.2-2-2009. Реконструкция, ремонт, реставрация объектов строительства. Жилые дома. Реконструкция и капитальный ремонт)
ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій (ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог струйным методом с применением битумных эмульсий)
РСН 343-86. Технологія руйнування будівельних конструкцій при реконструкції промислових підприємств (РСН 343-86. Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий)
ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (ВБН В.3.2-218-180-2003. Правила определения стоимости работ из эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования)
РД 31.35.13-90. Вказівки по ремонту гідротехнічних споруд на морському транспорті ( 31.35.13-90 ) (РД 31.35.13-90. Указания по ремонту гидротехнических сооружений на морском транспорте)
ВСН 42-85 (р) Держгромадянбуд. Правила приймання в експлуатацію закінчених капітальним ремонтом житлових будівель ( 42-85 (р) ) (ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий)
ВСН 55-87 (р) Держгромадянбуд. Інструкція про склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будівель ( 55-87 (р) ) (ВСН 55-87 (р) Госгражданстрой. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий)
ВСН 40-84 (р) Держгромадянбуд. Технічні правила витрачання основних будівельних матеріалів при капітальному ремонті житлових будинків і об"ектов комунального господарства ( 40-84 (р) ) (ВСН 40-84 (р) Госгражданстрой. Технические правила расходования основных строительных материалов при капитальном ремонте жилых домов и об"ектов коммунального хозяйства)