Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

В 1.1. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі


Список документов в категории

Название
ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України ( В.1.1-12:2006 )
ВСН 39-84/ Минэнерго СССР Ведомственные строительные нормы. Катодная защита от коррозии оборудования и металлических сооружений. ( 39-84/ Минэнерго СССР )
РД 39-22-113-78/Миннефтегазпром СССР Временные правила защиты от проявления статического электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности. ( 39-22-113-78/Миннефтегазпром СССР )
ДСТУ Б В.1.1-10:2004 Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку. ( Б В.1.1-10:2004 )
ДСТУ Б В.1.1-18:2007 Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги ( Б В.1.1-18:2007 )
Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности предприятий тяжелого машиностроения при разработке технико-экономических обоснований (расчетов) и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения)
ДСТУ Б В.1.1-9:2003 Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість ( Б В.1.1-9:2003 )
ДСТУ Б В.1.1-8:2003 Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість ( Б В.1.1-8:2003 )
ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість ( Б В.1.1-11:2005 )
ДСТУ Б В.1.1-8:2003 Защита от пожара. Кабельные проходки. Метод испытания на огнестойкость ( Б В.1.1-8:2003 )
Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд.
РД-БТ-39-0147171-003-88/Мнннефтегазпром СССР Требования к установке датчиков стационарных газоанализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности. ( -39-0147171-003-88/Мнннефтегазпром СССР )
ГОСТ 23628-79 (СТ СЭВ 4469-84) Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов. ( 23628-79 )
ДСТУ Б В.1.1-22-2009 (ІSО 13785-1:2002, МОD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ДСТУ Б В.1.1-22-2009 (ІSО 13785-1:2002, МОD). Защита от пожара. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод среднемасштабных огневых испытаний)
ДСТУ Б В.1.1-21-2009 (ІSО 13785-2:2002, МОD). Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань (ДСТУ Б В.1.1-21-2009 (ІSО 13785-2:2002, МОD). Защита от пожара. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод крупномасштабных огневых испытаний)
ДСТУ Б В.1.1-10:2004. пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на поширення полум"я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку (ДСТУ Б В.1.1-10:2004. пожара. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени по вертикальным поверхностям в горизонтальном направлении)
ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (ЕN 1365-1:1999, УЛЬТРАСУЧАСНО). Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість (ДСТУ Б В.1.1-19:2007 (ЕN 1365-1:1999, МОD). Защита от пожара. Несущие стены. Метод испытания на огнестойкость)
ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (ЕNV 13381-4:2002, NЕQ). Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (ДСТУ Б В.1.1-17:2007 (ЕNV 13381-4:2002, NЕQ). Огнезащитные покрытия для строительных несущих металлических конструкций. Метод определения огнезащитной способности)
ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (ЕN 1364-1:1999, NЕQ). Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість (ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (ЕN 1364-1:1999, NЕQ). Защита от пожара. Перегородки. Метод испытания на огнестойкость)
ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (ЕN 1365-4:1999, NЕQ). Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (ЕN 1365-4:1999, NЕQ). Защита от пожара. Колонны. Метод испытания на огнестойкость)
ВБН В.1.1-034-2003. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами (ВБН В.1.1-034-2003. Противопожарные нормы проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами)
ДСТУ Б В.1.1-11:2005. пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість (ДСТУ Б В.1.1-11:2005. пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость)
ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки) (ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 2. Приложения))
ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 1) (ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 1))
ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки) (ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 2. Приложения))
ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 1) (ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 1))
СНіП ІІ-3-79**. Роз"яснення. (Про застосування коефіцієнтів до Про використовування коефіцієнтів до опору теплопередачі захищаючих конструкцій) (Скасовано згідно наказу Мінбуду України N 301 від 09.09.06) (СНиП ІІ-3-79**. Разъяснение. (Об использовании коэффициентов к сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций) (Упразднено согласно приказа Минбуду Украины N 301 от 09.09.06))
РД БТ 39-0147171-003-88. Вимоги до установки датчиків стаціонарних газосигналізаторів у виробничих приміщеннях і на зовнішніх майданчиках підприємств нафтової і газової промисловості ( 39-0147171-003-88 ) (РД БТ 39-0147171-003-88. Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности)
Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд (Технические требования и правила относительно применения сигнализаторов к взрывоопасным концентраций топливных газов и микроконцентраций чадного газа в воздухе помещений жилых домов и общественных домов и сооружений)
СНиП II-12-77. Зміна N 1 ( II-12-77 ) (СНиП II-12-77. Изменение N 1)
ДСТУ Б В.1.1-6-2001. пожежі. Двері і ворота. Методи випробувань на вогнестійкість. Видання офіційне ( Б В.1.1-6-2001 ) (ДСТУ Б В.1.1-6-2001. пожары. Двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость. Издание официальное)
ГОСТ 27679-88 (СТ СЭВ 5840-86). Захист від шуму в будівництві. Санітарно-технічна арматура. Метод лабораторних вимірювань шуму ( 27679-88 ) (ГОСТ 27679-88 (СТ СЭВ 5840-86). Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума)
СНіП ІІ-4-79. Зміни (відміна - наказ N168 від 15 травня 2006 р.) ( II-4-79 ) (СНиП ІІ-4-79. Изменения (отмена -приказ N168 от 15 мая 2006 г.))
СНіП ІІ-4-79*. Природне і штучне освітлення (відмінений - наказ N168 від 15 травня 2006 р.) ( II-4-79* ) (СНиП ІІ-4-79*. Естественное и искусственное освещение (отменен -приказ N168 от 15 мая 2006 г.))
СН 429-71 Вказівки по розміщенню об"єктів будівництва і обмеженню поверховості будівель в сейсмічних районах ( 429-71 ) (СН 429-71 Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах)
СНіП ІІ-3-79**. Зміна (Скасовано згідно наказу Мінбуду України N 301 від 09.09.06) ( II-3-79* ) (СНиП ІІ-3-79**. Изменение (Упразднено согласно приказа Минбуду Украины N 301 от 09.09.06))
СНиП 2.01.09-91 Зміна N 2 (скасовано) ( 2.01.09-91 ) (СНиП 2.01.09-91 Изменение N 2 (отменено))
СНіП ІІ-7-81*. Будівництво в сейсмічних районах. (Відмінений згідно наказу Мінбуда України N 282 від 23.08.06) ( II-7-81* ) (СНиП ІІ-7-81*. Строительство в сейсмических районах. (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 282 от 23.08.06))
ГОСТ 30247.1-94. (ІСО 834-75). Конструкції будівельні. Методи випробувань на вогнестійкість. Несучі і захищаючі конструкції. /Замість СТ СЕВ 1000-78, СТ СЕВ 5062-85/ ( 30247.1-94 ) (ГОСТ 30247.1-94. (ИСО 834-75). Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. /Взамен СТ СЭВ 1000-78, СТ СЭВ 5062-85/)
ГОСТ 30247.0-94. (ІСО 834-75). Конструкції будівельні. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. /Замість СТ СЕВ 1000-78/ ( 30247.0-94 ) (ГОСТ 30247.0-94. (ИСО 834-75). Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. /Взамен СТ СЭВ 1000-78/)
СТ СЭВ 1929-79. Шум. Метод вимірювання звукопоглинання в ревербераційній камері ( 1929-79 ) (СТ СЭВ 1929-79. Шум. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере)
СНиП 2.06.14-85. Захист гірських вироблень від підземних і поверхневих вод ( 2.06.14-85 ) (СНиП 2.06.14-85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод)
СНиП 2.01.15-90. Інженерний захист територій, будівель і споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування ( 2.01.15-90 ) (СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)
СНіП ІІ-7-81*. Зміна (Відмінений згідно наказу Мінбуда України N 282 від 23.08.06) ( II-7-81* ) (СНиП ІІ-7-81*. Изменение (Отменен согласно приказа Минбуда Украины N 282 от 23.08.06))
СТ СЭВ 446-77. Протипожежні норми будівельного проектування. Методика визначення розрахункового пожежного навантаження ( 446-77 ) (СТ СЭВ 446-77. Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки)
СНиП 2.06.15-85. Інженерний захист території від затоплення і підтоплення ( 2.06.15-85 ) (СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления)
СНиП 2.01.09-91. Будівлі і споруди на територіях і грунтах просадчиків, що підробляються (відмінений) ( 2.01.09-91 ) (СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (отменен))
СНиП II-12-77. Норми проектування. Захист від шуму ( II-12-77 ) (СНиП II-12-77. Нормы проектирования. Защита от шума)
СТ СЭВ 4867-84. Захист від шуму в будівництві. Звукоізоляція захищаючих конструкцій. Норми ( 4867-84 ) (СТ СЭВ 4867-84. Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Нормы)
ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87). Захист від шуму в будівництві. Глушники шуму. Методи визначення акустичних характеристик ( 28100-89 ) (ГОСТ 28100-89 (СТ СЭВ 6085-87). Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик)
ГОСТ 23426-79. Шум. Методи вимірювання звукоізоляції кабін спостереження і дистанційного керування у виробничих будівлях ( 23426-79 ) (ГОСТ 23426-79. Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях)
ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80). Шум. Методи вимірювання шуму на селитебній території і в приміщеннях житлових і суспільних будівель ( 23337-78 ) (ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80). Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий)
ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортні потоки. Методи вимірювання шумової характеристики ( 20444-85 ) (ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики)
ГОСТ 25380-82. Будівлі і споруди. Метод вимірювання густини теплових потоків, що проходять через захищаючі конструкції ( 25380-82 ) (ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции)
СНиП 2.01.01-82. Будівельна кліматологія і геофізика ( 2.01.01-82 ) (СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика)
СНіП ІІ-3-79**. Будівельна теплотехніка (Скасовано-приказ Мінстроя України N 301 від 09.09.06) ( II-3-79* ) (СНиП ІІ-3-79**. Строительная теплотехника (Отменен-приказ Минстроя Украины N 301 от 09.09.06))
СНиП 2.01.02-85*. Протипожежні норми (Діє ДБН В 1.1-7-2002) ( 2.01.02-85* ) (СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы (Действует ДБН В 1.1-7-2002))
ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення ( В.1.1-3-97 ) (ДБН В.1.1-3-97. Инженерная защита территорий, домов и сооружений от сдвигов и обвалов. Основные положения)