Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Б 2.2. Планування і забудова міст, селищ і функціональних територій


Список документов в категории

Название
Закон України 401-XIV Про столицю України - місто-герой Київ ( 401-XIV )
Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
Рiшення Київської обласної ради вiд 19.06.2003 № 096-08-XXIV Правила забудови територiї Київської областi ( вiд 19.06.2003 № 096-08-XXIV )
Правила забудови м.Києва
ДБН Б.2.2-1-01(Проект. Перша редакція) Містобудування. Планування і забудова населених пунктів ( Б.2.2-1-01 )
Типове положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури.
Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.
Типове положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини.
РСН 341-86/ Госстрой УССР Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР. ( 341-86/ Госстрой УССР )
ДБН 360-92** вид. 2002р. (зі змінами №1 - №10) Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. ( 360-92** вид. 2002р. )
ДБН Б.2.2-3-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ... (ДБН Б.2.2-3-2008. Планирования и застройка городов и функциональных территорий. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения историко-архитектурных опорных планов, специальной научно-проектной документации для определения исторически)
ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам"яток архітектури та ... (ДБН Б.2.2-2-2008. Планирования и застройка городов и функциональных территорий. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации относительно определения границ и режимов использования зон охраны памяток арх)
ДБН Б 2.2-1:2008. Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування (ДБН Б 2.2-1:2008. Планирование и застройка городов, поселков и функциональных территорий. Кладбища, крематории и колумбарии. Нормы проектирования)
ВСН 62-91*. Проектування середовища життєдіяльності з урахуванням потреб інвалідів і маломобільних груп населення (Втратив чинність-наказ Мінбуду України від 02.11.2006 р. N 362) ( 62-91* ) (ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (Потерял действие -наказ Минбуду Украины от 02.11.2006 р. N 362))